Department of Physics and Technology

Employees at Department of Physics and Technology:


Latest news

Singh Ahluwalia400.jpg
Tenk strategisk når du søker ordninger i Horisont 2020 Balpreet Singh Ahluwalia fikk ERC Starting Grant som fersk forsker ved UiT - Norges arktiske universitet. Han har utviklet et supermikroskop og fått ERCs "Proof of Concept" til kommersialisering. Nå ser han til Samfunnsutfordringer-pilaren i Horisont 2020, der mulighetene til å lykkes er større – og finansieringen god.
Read more

JB-Koehl-Oddellfjellet400.jpg
The collapse of a giant A new study published in Solid Earth, the European Geosciences Union’s Open Access journal
Read more

[Loading...]

Our Studies

[Loading...]