Arctic blue polygon pattern

Varsling til nødnummer


Ved ulykker/kriser skal man

 1. Ringe aktuelt nødnummer:
  • Brannvesen: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113
 2. Varsle UiT internt via døgnkontinuerlig varslingsnummer:
  • 776 44444


Varsling til 776 44444 setter deg i forbindelse med UiTs beredskapsvakt (på dagtid), eller UiTs vaktselskap (kveld og helg). Disse kan også kontaktes direkte på:

 • UiT beredskapsvakt 480 32 524
 • Vaktselskap: 924 49 277Annen viktig informajson:
Myndighetenes kriseinformasjon: www.kriseinfo.no
Giftinformasjonen: 22 59 13 00
Nødnummer for hørselshemmede: Nød-SMS til 112. Da kommer du i kontakt med politiet, og får svar fra nærmeste operasjonssentral. Mobilnummeret ditt må være registrert hos nødetatene før du kan sende SMS til nødnumrene 112, (politi), 110 (brann) og 113 (ambulanse).

Pågående livstruende vold (PLIVO)

Les om Beredskap ved UiT samt forebyggende råd og når noe skjer sikresiden.no.

Emergency contact info


In case of emergency, please contact

 1. Relevant emergency number:
  • Fire: 110
  • Police: 112
  • Ambulance: 113 
 2. 24-hour emergency number at UiT:
  • +47 776 44444


Calling 776 44444 gets you in touch with UiT's emergency contact (during the day), or UiT's security company (evenings and weekends). They can also be contacted directly at: 

 • UiT emergency contact: 480 32 524
 • Security company: 924 49 277

Acute and life-threatening violece (PLIVO)

The Norwegian authorities’ crisis information, see www.kriseinfo.no
Norwegian Poisons Information Centre - Helsenorge