28.01.2020 kl 10:00 Mohn Prize Seminar 2020: Climate change in the Arctic

Mohn Prize Seminar 2020: Climate change in the Arctic

Professor Dorthe Dahl-Jensen is awarded the Mohn Prize for her role in climate change research. At the Mohn Prize Seminar, January 28th 2020, Dahl-Jensen and other leading scientist will present current knowledge on climate change and the Arctic.

Foto: Danmarks Uddanelses- og Forskningsministerium

Dorthe Dahl-Jensen får Mohnprisen for sin viktige rolle innen klimaforskning

Spesielt fremheves hennes lederskap og initiativ til internasjonalt samarbeid i iskjerne-forskning på Grønland.

Foto: Mathilde Torsøe

Tildelt historiens første Mohnpris

Skrevet av Henriette Leine Wangen

Teamet bak The Meaning of Ice og dr. Eddy Carmack ble utnevnt som vinnere av den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis. Kunngjøringen av historiens første vinnere av Mohnprisen ble i dag avholdt ved Árdna – universitetets samiske kulturhus i Tromsø. 

Photo: Henrik Mohn (1835 - 1916): Frederik Klem, Wikipedia Public Domain

Om Mohnprisen

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) er opprettet i samarbeid mellom Academia Borealis - Nord-Norges vitenskapsakademi (NNVA), Tromsø forskningsstiftelse. (TFS) og UiT Norges arktiske universitet (UiT).

Prisen, som er på 2 millioner kroner, deles ut hvert 2. år. 

Foto: Geir Gotaas (F.V: Oran Young, Anders Elverhøi, Jody Deming, Igor Krupnik, Gail Fondahl)

Styringskomité og vitenskapelig komité

Beslutning om hvem som skal tildeles Mohnprisen fattes av en styringskomité bestående av to representanter fra Academia Borealis Nord-Norges vitenskapsakademi (oppnevnt av akademiets styre), én representant fra Tromsø forskningsstifelse (oppnevnt av stiftelsens styre), og tre representanter fra UiT Norges arktiske universitet (oppnevnt av universitetsstyret). 

Styringskomiteen fatter sitt vedtak med utgangspunkt i en anbefaling fra en vitenskapelig komité som oppnevnes av styringskomiteen.

Foto: Adnan Icagic

Veien fram mot Mohnprisen

Tidslinje som viser viktige datoer, tidsfrister og hendelser fram mot utdelingen av Mohnprisen i januar 2022

 • Åpning for nominasjoner

  Januar 2021

  Til Mohn-prisen kan nomineres en enkeltperson eller et fagmiljø som har levert fremragende forskning, som har en ledende internasjonal posisjon, som har gjort seg bemerket på sitt område, og som har bragt til veie banebrytende ny kunnskap om Arktis.

  Nominasjonsprosessen er åpen for alle som ønsker å foreslå kandidater, men selv-nominasjoner vil ikke bli akseptert.

 • Nominasjonsfrist

  31. juli 2021

  Nominasjonsfristen er 31. juli 2021

 • Prisvinner kunngjøres

  Høsten 2021

 • Prisutdeling

  Januar 2022

 • Mohnprisen
 • c/o UiT Norges arktiske universitet
 • Pb. 6050 Langnes
 • 9037 Tromsø
 • info@mohnprisen.no