Illustrasjonsbilde

Nominasjon

Den internasjonale Mohnprisen for fremragende forskning relatert til Arktis (Mohnprisen) deles ut annet hvert år og skal anerkjenne fremragende forskning relatert til Arktis. Frist for å nominere din kandidat til prisen som deles ut i 2026, er 31. juli 2025.

Prisen tildeles en person eller en forskergruppe som har publisert fremragende forskning knyttet til Arktis, som har en ledende posisjon internasjonalt innen sitt forskningsfelt, og som har frembrakt banebrytende ny kunnskap om Arktis.

Nominasjonene er konfidensielle og skal ikke gjøres kjent for den nominerte. Selvnominasjoner blir ikke akseptert, og prisen tildeles ikke post mortem. Nominerte blir evaluert av en internasjonal vitenskapelig komité.

Nominasjonskrav
Nomineringsprosessen er åpen for alle. All tekst og alle vedlegg må skrives på engelsk. I nominasjonsprosessen ber vi om følgende:

  • En uttalelse på maksimalt 4000 tegn (inkludert mellomrom) som forklarer hvorfor kandidaten bør motta Mohnprisen.
  • Kandidatens CV og en liste med publikasjoner.
  • Navn og kontaktinformasjon til minst to referanser med inngående kunnskap på feltet som kandidaten er nominert innenfor.

Alle data vil bli slettet fra nettskjemaet seinest seks måneder etter at de siste nominasjonene er registrert.

Har du spørsmål, kan du gjerne sende oss en epost: info@mohnprize.no