Error rendering component

– Arktisk råd må ikke forvitre

Det internasjonale samarbeidet i Arktis skal bli så godt som mulig. Det var budskapet fra utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun møtte studenter i Alta.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte studenter ved UiT i Alta i dag.
Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte studenter ved UiT i Alta i dag. Photo: Tommy Hansen/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Published: 10.02.23 13:49 Updated: 10.02.23 14:31
Arctic Geopolitics Society

– Det er dessverre en dyster skisse jeg tegner for dere nå. Vi er på et ganske mørkt sted for tiden, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

For snart ett år siden invaderte Russland Ukraina. I dag møtte utenriksminister Anniken Huitfeldt studenter ved UiT i Alta for å oppsummere konsekvensene for Norge. En del av den dystre skissen som utenriksministeren tegnet opp, er at det politiske samarbeidet med Russland ikke er mulig. Utenriksministeren la derfor vekt på at Norge fortsatt skal bruke internasjonale samarbeid til å håndtere utfordringer i nord knyttet til klima, miljø og biologisk mangfold.

Norge overtar lederskapet i mai

– Dette er tema som Arktisk råd arbeider med, og Norge er ikke tjent med at Arktisk råd forvitrer, sier Huitfeldt.

– Vi overtar lederskapet i rådet fra Russland i mai. Det er klart at også det videre arbeidet til Arktisk råd vil gjenspeile den politiske virkeligheten. Vi må likevel sørge for at det internasjonale samarbeidet i Arktis blir så godt som mulig.

Les også: Oppfordrar studentar til å bli i nord

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling