Styrker samarbeidet om folkehelse


UiT Norges arktiske universitet og Folkehelseinstituttet skal styrke samarbeidet om folkehelse gjennom en ny avtale.

Direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg (t.v.) og UiT-rektor Anne Husebekk signerte i dag en avtale om samarbeid.
Direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg (t.v.) og UiT-rektor Anne Husebekk signerte i dag en avtale om samarbeid. Foto: David Jensen

Samarbeidsavtalen som i dag ble undertegnet av UiT-rektor Anne Husebekk og direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Camilla Stoltenberg, legger til rette for å videreutvikle et godt samarbeid som går tilbake til 1970-tallet. Avtalen skal være et virkemiddel for å fremme felles faglige interesser.

– FHI lager avtaler med alle de store universitetene. Disse er viktige fordi de formaliserer samarbeidet mellom store folkehelseaktører i Norge, gjør mulighetene for ansettelser i delstillinger hos hverandre og samarbeid innen forskning enklere, og legger forholdene til rette for veiledning av studenter i samarbeid mellom FHI og UiT, sier Husebekk.

Lang samarbeidshistorie

I avtalen ligger det en ambisjon om å initiere felles forskningsprosjekter og stimulere til nettverksetableringer og annet faglig samarbeid. De to institusjonene ønsker å utvikle en praksis med utveksling av vitenskapelige bistillinger. Videre skal både UiT og FHI være behjelpelige med å skaffe til veie gode veiledere for stipendiater knyttet til den andre institusjonen. Partene vil også legge til rette for at FHI kan bidra i studentundervisning ved UiT og at FHI vil stille praksisplasser til rådighet for UiT.

Mange folk sitter rundt et bord.
Folkehelseinstituttet hadde møte med UiT-ledelsen og to store forskningsmiljøer ved UiT innen folkehelse før avtalen ble signert. Foto: David Jensen

– FHI har ikke selv studenter eller eksamensrett, men utfører forskning som egner seg utmerket for master- og PhD-studenter fra UiT. UiT har en lang historie med samarbeid med FHI, og vi gleder oss over å få samarbeidet formalisert i en avtale, sier Husebekk.

– Dette er en stor glede. Avtalen understreker at vi vil utvikle samarbeidet videre. Universitetet og instituttet har mange felles interesser, faglig og strategisk, og det er på tide at vi får et overordnet institusjonelt ansvar for samarbeidet. Vi skal inn i fremtiden sammen, sier Stoltenberg.

Behov for hverandres kompetanse

Ved UiT finnes det flere store forskningsprosjekter og satsinger innenfor folkehelse. To av dem er Befolkningsundersøkelser i Nord og Centre for New Antibacterial Strategies (CANS), som begge stilte med representanter på dagens møte med Folkehelseinstituttet.

Les også: Mohn-millioner til forskning på antibiotikaresistens

– Flere forskningsgrupper i CANS arbeider med problemstillinger som er relevant for Folkehelseinstituttets nasjonale funksjoner innen antibiotika og antibiotikaresistens. En overordnet avtale vil kunne fasilitere samarbeid mellom FHI og UiT på dette området. Det er viktig for UiT og for CANS å ha en god relasjon til og et godt samarbeid med FHI. Deres kompetanse og tilgang på folkehelseregistre er viktige for vår forskning, sier prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Johanna E. Sollid, som også sitter i ledelsen i CANS.

Avtalen gjelder i utgangspunktet i fire år.

Les også: Kampen

På Twitter   #norgesarktiske