AVLYST: Havforskningstiåret og Arven etter Nansen

I LYSET AV DE STRENGERE SMITTEVERNTILTAK I TROMSØ NÅ HAR VI VALGT Å AVLYSE ARRANGEMENTET. VI KOMMER TILBAKE MED NY DATO SEINERE.

Vi markerer starten på Havforskningstiåret med en Vin&Viten-kveld onsdag 10. mars kl. 1900 på Norges arktiske universitetsmuseum. Forhåndspåmelding påkrevd for å være tilstede på museet. Det blir også streamet live. Velkommen!

 

FNs Havforskningstiår (2021-2030) for bærekraftig utvikling gir en unik mulighet for å øke kunnskapen om havet og bidra til kunnskapsbaserte beslutninger i politikk og næringsliv. Målet med havforskningstiåret er å fremme ny, vitenskapelig kunnskap som bidrar til å realisere FN sine bærekraftmål.

Hvordan deltar UiT Norges arktiske universitet i Havforskningstiåret og hva kan private aktører, kommuner og allmenheten bidra med?

Disse spørsmålene blir belyst av:

  • Alf Håkon Hoel, ekspert i havforvalting med forskningsinteresser i ressursforvaltning, klimatilpasning i fiskeriforvaltningen og relaterte temaer
  • Marit Reigstad, marin økolog, leder av Arven etter Nansen, et prosjekt med grensesprengende forskning på et arktisk klima- og økosystem i endring
  • Jørgen Berge, prodekan forskning ved BFE/UiT, ekspert i arktisk marinbiologi

 

 © Christian Morel / christianmorel.net / Arven etter Nansen

 

Program:

Velkomst v/førsteamanuensis Andreas Altenburger, Norges arktiske universitetsmuseum

 

Havforskningstiåret v/ forskningssjef og professor Alf Håkon Hoel, Havforskningsinstituttet og UiT

Hvordan tiåret kom i stand og ble planlagt. Tilknytningen til FNs bærekraftmål. Innhold og planer for gjennomføring.

 

Arven etter Nansen v/ professor Marit Reigstad, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT

Kunnskapsbaserte beslutninger krever oppdatert og tverrfaglig kunnskap. Arven etter Nansen gjør en kraftinnsats i nordlige havområder for å forstå endringer i klima og responsen i økosystemet.

 

Havforskning ved UiT Norges arktiske universitet v/ professor Jørgen Berge, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT

Lys i havet - til glede og besvær.

 

Påmelding er påkrevd. Max. 42 personer etter først-til-mølla-prinsippet. Påmelding på den grønne knappen oppe th.

Kafeen vil være åpen. Velkommen!

Arrangementet blir også streamet live av Result ved Universitetsbiblioteket i Tromsø - Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi. Påmelding ikke nødvendig. Du kan se det her:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/aeb9856f61a14e4ea9858825a971a1431d
Vin&Viten 10. mars 2021
Live: 3/10/2021 7:00:00 PM

 

Les også FNs tiår for havforskning – et løft for nordområdene? | UiT

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Information
When: 10. March 2021 kl. 19.00–20.30
Where: Norges arktiske universitetsmuseum
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Guests

Registration
Deadline: 09.03.2021
Deadline has been reached. Sorry