Podcast – 50 forskere

Observatoriet er en forskningspodcast fra UiT Norges arktiske universitet. Podcasten ble lansert i 2018, i forbindelse med 50-årsjubileet til universitetet. Gjennom 50 uker kan du bli kjent med 50 forskere ved UiT, sammen med programlederne Marit Anne Hauan og Geir Hevnskjel Ringvold.


Jul og trolldom
Hør podcast her
Liv Helene Willumsen, professor i historie
Sårbarhet og tillit: om å forstå livet til migranter i Afrika
Hør podcast her
Trond Waage, førsteamanuensis i Visuell antropologi
Lykkens politikk
Hør podcast her
Joar Vittersø, professor i samfunnspsykologi
Vannprøver avslører hvilke fiskeslag som lever i et aktuelt område
Hør podcast her
Kim Præbel, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
DNAet i blodet ditt kan røpe hvordan du lever
Hør podcast her
Therese Haugdahl Nøst, postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet
Slaget om Narvik i Battlefield V. Hvilke krigshistorier kan dataspill vise?
Hør podcast her
Emil Lundedal Hammar, stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet
Terapihund hjelper pasienter til bedre munnhelse
Hør podcast her
Anne M. Gussgard, Førsteamanuensis i periodonti ved UiT Norges arktiske universitet
Hvorfor skal vi bry oss om Arktiske hav?
Hør podcast her
Marit Reigstad, professor i marin økologi ved UiT Norges arktiske universitet
Vi feirer nordlyset
Hør podcast her
Unni Pia Løvhaug, professor ved Institutt for fysikk og teknologi
Kan teknologi redde vannet vårt?
Hør podcast her
Katalin Blix, stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet
Hvor kommer maten fra?
Hør podcast her
Inger Wallem Krempig, Tove Aagnes Utsi og Kari Wallem Bøe, UiT Norges arktiske universitet
Alt er smittsomt. Både TV-serier og løping. Og influensa. Hva smittes du av i høst?
Hør podcast her
Laila Arnesdatter Hopstock, Forsker, Tromsøundersøkelsen
”Small is Beautiful” eller ”Bigger is Better”?
Hør podcast her
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Professor og psykologspesialist, Institutt for psykologi
Du og jeg og grønnalgen
Hør podcast her
Bjarte Aarmo Lund, Postdoktor, Institutt for kjemi
«Idrettsstjerner kan skape magi og bidra til både stolthet og holdningsendringer»
Hør podcast her
Helge Christian Pedersen, Førsteamanuensis, Lærerutdanning og pedagogikk campus Alta
Ansvarlig stedsutvikling i ei overoppheita verd
Hør podcast her
Anniken Førde, Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap
På jakt etter klimaskatter
Hør podcast her
Lis Allaart, Stipendiat i geovitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
Bærekraftig reiseliv?
Hør podcast her
Nina K. Prebensen, Professor ved UiT Norges arktiske universitet
Hvem har rett til ressursene i Antarktis?
Hør podcast her
Øyvind Stokke, Førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Vitenskapelig renovasjonsarbeid
Hør podcast her
Steingrim Svenning, Førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Er problemene med skjerming i psykiatrien løst?
Hør podcast her
Marius Storvik, Førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Hvordan skriver vi om sykdom?
Hør podcast her
Linda Nesby, Førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Mager fisk - god helse?
Hør podcast her
Ida-Johanne Jensen, postdoktor ved UiT Norges arktiske universitet
Kunsten å fortelle
Hør podcast her
Marte Liset, universitetslektor i drama ved UiT Norges arktiske universitet
Klimaforskning på bunn
Hør podcast her
Inger Greve Alsos, Professor i biologi ved UiT Norges arktiske universitet
Trolldomskriminalitet i nord
Hør podcast her
Rune Blix Hagen, historiker ved UiT Norges arktiske universitet
Den gode frykten
Hør podcast her
Audun Hetland, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Kunstig intelligens – bra eller dårlig?
Hør podcast her
Asbjørn Danielsen, førstelektor, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag
Hør podcast her
Mads Gilbert, professor II, Institutt for klinisk medisin
Et abstrakt system som kan bygge bruer
Hør podcast her
Kajsa Møllersen, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin
Urfolksmetodologi og samisk forskning
Hør podcast her
Harald Gaski, professor i samisk kultur og litteratur
Metanlekkasjer i et varmere Arktis
Hør podcast her
Karin Andreassen, professor i marin geologi og geofysikk
Ungdomstiden – en livsfase som setter spor
Hør podcast her
Siv Kvernmo, professor i barne- og ungdomspsykiatri
Bør nordnorsk natur rødlistes?
Hør podcast her
Rolf A. Ims, professor ved Arktisk og marin biologi
Krig, politikk og panikk
Hør podcast her
Marianne Neerland Soleim, førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Hva er det med matematikk?
Hør podcast her
Ragnhild Johanne Rensaa, professor ved Institutt for elektroteknologi
Hvordan velge de beste kandidatene for fremtidens legemidler?
Hør podcast her
Gøril Eide Flaten, professor ved Institutt for farmasi
UiT Norges arktiske universitet gjennom 50 år – hva bringer de 50 neste?
Hør podcast her
Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
Kong Neptun og hans nye tause tjenerskap
Hør podcast her
Jørgen Berge, professor ved UiT Norges arktiske universitet
Hvor du bor har betydning for hva du blir
Hør podcast her
Unn-Doris K. Bæck, professor i sosiologi ved UiT Norges arktiske universitet
Små grep gir bedre kjønnsbalanse i musikklivet
Hør podcast her
Hilde Synnøve Blix og Rikke Gürgens Gjærum, UiT Norges arktiske universitet
Nytt liv med ny teknologi for deg med diabetes
Hør podcast her
Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, UiT Norges arktiske universitet
Er same- og urfolksrett viktig?
Hør podcast her
Øyvind Ravna, professor i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet
Fjellet – elsket og fryktet
Hør podcast her
Andrea Mannberg, Førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet
Et møte mellom mennesker
Hør podcast her
Ola Graff, Professor ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet
Antibiotika i kjøttproduksjon – en global trussel
Hør podcast her
Ørjan Olsvik, Professor i medisinsk mikrobiologi
Morgendagens musikk
Hør podcast her
Jon Marius Aareskjold, førsteamanuensis ved Musikkonservatoriet
Språk, hjernetrim og grensesprengende erkjennelser
Hør podcast her
Øystein A. Vangsnes, professor i nordisk språkvitenskap
Klokker, sex og død i Arktis
Hør podcast her
Gabriela Wagner, førsteamanuensis i arktisk og marin biologi
Kvinnehjerter
Hør podcast her
Maja-Lisa Løchen, Professor forebyggende medisin og overlege hjertemedisin
Skip to main content