Personkort bilde
Associate Professor

Åge Wifstad

Medical Humanities, forskningsgruppe
Norwegian flag icon Sami flag icon

Medical ethics

Health care ethics

Philosophy of science

Medical ethics

Health care ethics

Philosophy of science

 • Lian, Olaug S; Nettleton, Sarah; Wifstad, Åge; Dowrick, Christopher. Modes of Interaction in Naturally Occurring Medical Encounters with General Practitioners: The ´One in a Million´ Study. Qualitative Health Research 2021; Volum 31 (6). ISSN 1049-7323.s 1129 - 1143.s doi: 10.1177/1049732321993790.

 • Agledahl, Kari Milch; Gulbrandsen, Pål; Førde, Reidun; Wifstad, Åge. Courteous but not curious: how doctors' politeness masks their existential neglect. A qualitative study of video-recorded patient consultations. Journal of Medical Ethics 2011; Volum 37 (11). ISSN 0306-6800.s 650 - 654.s doi: 10.1136/jme.2010.041988.

 • Foss, Torberg; Wifstad, Åge. Humanismens vilkår i prosedyrenes tid. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011; Volum 48 (6). ISSN 0332-6470.s 544 - 549.

 • Agledahl, Kari Milch; Førde, Reidun; Wifstad, Åge. Choice is not the issue. The misrepresentation of healthcare in bioethical discourse. Journal of Medical Ethics 2011; Volum 37 (4). ISSN 0306-6800.s 212 - 215.s doi: 10.1136/jme.2010.039172.

 • Wifstad, Åge. Legekunst. Unipub forlag 2010 ISBN 978-82-303-1614-6.s 97 - 108.

 • Agledahl, Kari Milch; Førde, Reidun; Wifstad, Åge. Clinical essentialising: a qualitative study of doctors' medical and moral practice. Medicine, Health care and Philosophy 2010; Volum 13 (2). ISSN 1386-7423.s 107 - 113.s doi: 10.1007/s11019-009-9193-z.

 • Wifstad, Åge. Medicine-based values?. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 2008; Volum 15 (2). ISSN 1071-6076.s 179 - 182.

 • Wifstad, Åge. External and internal evidence in clinical judgment: The evidence-based medicine attitude. Philosophy, Psychiatry, and Psychology 2008; Volum 15 (2). ISSN 1071-6076.s 135 - 139.

 • Wifstad, Åge. Tøyelig normalitet. Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-00865-3.s 25 - 41.

 • Wifstad, Åge. Humanistisk medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127. ISSN 0029-2001.s 2967 - 2969.

 • Wifstad, Åge. Medikaliseringens skjulte grunner. Sykepleien Forskning 2007 (4). ISSN 1890-2936.s 248 - 251.

 • Wifstad, Åge. Distriktsmedisin - et moderne prosjekt?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276346529.

 • Wifstad, Åge. Hva feiler pasienten?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2004; Volum 124 (24). ISSN 0029-2001.s 3245 - 3546.

 • Wifstad, Åge. Legekunst for vår tid. Utposten 2004; Volum 33 (8). ISSN 0800-5680.s 17 - 18.

 • Wifstad, Åge. Gadamers forsvar for legekunsten. Tidsskrift for Den norske legeforening 2003; Volum 123 (24). ISSN 0029-2001.s 3567 - 3568.

 • Wifstad, Åge. Helsefagenes etikk. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget 2020 ISBN 978-82-15-04801-7.

 • Wifstad, Åge. Vitenskapsteori for helsefagene. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02761-6.

 • Wifstad, Åge. Helsefagenes etikk. En innføring. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02077-8.

 • Wifstad, Åge. Behov for smitteforebyggende tiltak og belastning for befolkning, organisasjoner og næringsliv. Pandemien og profesjonsetikken 2020-10-21 - 2020-10-21 2020.

 • Wifstad, Åge. Folkehelseetikk. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605.s 160 - 169.

 • Wifstad, Åge. Etikk, tvang og menneskerettigheter. Det obligatoriske grunnkurs i psykiatri 2019-11-14 - 2019-11-14 2019.

 • Wifstad, Åge. Vitenskapsteori. Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.78763.

 • Wifstad, Åge. Etiske/filosofiske perspektiv og dilemma ved bruk av tvang. Respekt for autonomi og ivaretakelse av pasientens beste.. Den 10. nasjonale konferansen om menneskerettigheter - tvang og etikk 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Wifstad, Åge. Illness as experienced - a phenomenological perspective. Contested Chronic Conditions 2017-06-15 - 2017-06-16 2017.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn. 2017.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandling. Utdanningsprogram SEPREP 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.

 • Wifstad, Åge. Moderation and happiness. Eiliv Lund 70 år 2017-11-06 - 2017-11-06 2017.

 • Wifstad, Åge. Humanisme og hverdagsetikk. Fagdag DPS Nordmøre og Romsdal 2017-09-15 - 2017-09-15 2017.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-11-03 - 2015-11-03 2015.

 • Wifstad, Åge. Fosterdiagnostikk - noen etiske utfordringer. Åpent møte om fosterdiagnostikk 2014-09-10 - 2014-09-10 2014.

 • Wifstad, Åge. Foucaults skalpell. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2013 (3-4). ISSN 0800-7136.s 298 - 303.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Niende nasjonale TIPS-konferanse 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.

 • Wifstad, Åge. Prosedyresamfunnet. Medisinsk-filosofisk forum 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. I kategorienes vold?. LIS-møte 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og politikk i helsearbeid. Filosofiske samtaler 2013-05-11 - 2013-05-11 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og filosofi for blivende psykiatere. Kurs 2013-05-29 - 2013-05-29 2013.

 • Wifstad, Åge. Klinisk etikk i akuttpsykiatrisk praksis. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk - mer enn et moteord?. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Dyre piller. 2012 ISBN 978-82-7682-063-8.s 65 - 79.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Dalane-seminaret 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Wifstad, Åge. "Overbehandling" - noen etiske aspekter. Seminar 2012-11-14 - 2012-11-14 2012.

 • Wifstad, Åge. Stigma og ulike kulturelle og sosiologiske perspektiver. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandlingen. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Sikre svar som våpen mot tvil. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Psykisk helsevern sitt samfunnsoppdrag. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Sykdomskontekster. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-6926.s 48 - 48.

 • Wifstad, Åge. Begrensning av livsforlengende behandling - etiske perspektiver. Etikk-seminar, UNN Harstad 2010-05-06 - 2010-05-06 2010.

 • Wifstad, Åge. Trist, motløs, deprimert? Psykisk lidelse i eksistensielt og samfunnsmessig perspektiv. Psykiatri i Nord 2010 2010-06-02 - 2010-06-02 2010.

 • Wifstad, Åge. Hva mener vi med legekunst, og kan den formidles?. Jubileumskonferanse for praksislærere 2010-04-22 - 2010-04-22 2010.

 • Wifstad, Åge. Verdier i praksis. Fagseminar Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 2010-09-01 - 2010-09-01 2010.

 • Wifstad, Åge. Samhandlingskompetanse - filosofiske perspektiver. Fagdag, Steigentunet 2010-10-07 - 2010-10-07 2010.

 • Wifstad, Åge. Da medisinen reddet etikken. Lørdagsuniversitetet 2009-01-03 - 2009-01-03 2009.

 • Wifstad, Åge. Hva er humanistisk medisin?. Nordic Risk Group 6th Annual Meeting 2009-03-06 - 2009-03-06 2009.

 • Wifstad, Åge. Rethinking informed consent in bioethics. Forskningsetikk 2008 (3). ISSN 1502-6353.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn ved forhåndsvurdering av forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127. ISSN 0029-2001.s 58 - 59.

 • Wifstad, Åge. Kampen mod de mindreværdige. Forskningsetikk 2007; Volum 7 (2). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrimaktens ordninger. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007; Volum 25 (1-2). ISSN 0800-7136.s 444 - 447.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagstenkning i psykiatrien. Grunnkurs i psykiatri 2007-10-30 - 2007-10-30 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn i samspill med lovregler. Årsmøte i Den centrale videnskabsetiske komité, Danmark 2007-09-20 - 2007-09-20 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk og geriatri. Kurs for indremedisinere, Den norske lægeforening 2007-12-10 - 2007-12-10 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk ved hodeskader. Faglunsj 2007-11-29 - 2007-11-29 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk praksis overfor barn, ungdom og foreldre. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor jukse?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.

 • Wifstad, Åge. Blandet om profesjonsetikk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (6). ISSN 0029-2001.s 803 - 803.

 • Wifstad, Åge. Sannhetens askese. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006 (1-2). ISSN 0800-7136.s 447 - 450.

 • Wifstad, Åge. Science and Ethics. Etikk forutsetter subjektivitet. Forskningsetikk 2006; Volum 6 (3). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Akutt psykisk nød - et filosofisk perspektiv. Åsgårdseminaret 2006 2006-05-09 - 2006-05-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrien mellom vitenskap og etikk. Grunnkurs i barne- og ungdomspsykiatri 2006-03-09 - 2006-03-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Forvaltning av merviten og ekspertrolle. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Livsverden og systemverden. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Kunnskapsbasert praksis - epistemologiske og etiske utfordringer. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Skjør forskningsetikk. Forskningsetikk 2005; Volum 5 (3). ISSN 1502-6353.s 19 - 19.

 • Wifstad, Åge. Doctor's experiences of work related moral problems. Medicine, Health care and Philosophy 2005; Volum 8 (1). ISSN 1386-7423.

 • Lorem, Geir F; Wifstad, Åge; Rossvær, Viggo. Witdrawal and Exclusion - A study of the spoken word as means of understanding schizophrenic patients. 2005 ISBN 8290262876.

 • Wifstad, Åge. Fra praksis til teori. Fagseminar 2005-02-10 - 2005-02-10 2005.

 • Wifstad, Åge. Profesjonell praksis og møtet med den Andre. Fagdag utdanning i nettverksledelse 2005-02-09 - 2005-02-09 2005.

 • Wifstad, Åge. "Omdefinering av normalitet" - en kommentar. Doktorgradsseminar 2005-04-01 - 2005-04-01 2005.

 • Wifstad, Åge. Etiske dilemma i geriatrisk klinikk. Kompetanseprogram i geriatri 2005-09-14 - 2005-09-14 2005.

 • Wifstad, Åge. Etikk i byggenæringen. Årsmøte NHO 2005-04-08 - 2005-04-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Å møte barn og unge. Medisin og etikk 1. Utdanningsprosjekt barne. og ungdomspsykiatri 2005-03-08 - 2005-03-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Redusert samtykkekompetanse. Komitemøte NESH 2004-05-26 - 2004-05-26 2004.

 • Wifstad, Åge. Stigmatisering av de sykeste. Nordlys 2004 (23.12). ISSN 0805-5440.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagsproblemer i psykiatrien. Fagdag 2004-12-08 - 2004-12-08 2004.

 • Wifstad, Åge. Psykiatri som praksis- og kunnskapsfelt. Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2004-12-01 - 2004-12-01 2004.

 • Wifstad, Åge. Melankolsk, men ikke deprimert. Fagseminar, Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy 2004-05-13 - 2004-05-13 2004.

 • Wifstad, Åge. Depresjon som begrep - filosofisk, kulturelt og historisk. Norsk psykiatrisk forenings vårmøte 2004-03-16 - 2004-03-16 2004.

 • Wifstad, Åge. Mellom fag og ideologi. Administrasjonskonferanse 2004-03-08 - 2004-03-09 2004.

 • Wifstad, Åge. Informert samtykke - rituale eller etisk garanti?. Forskerkurs UNN 2004-10-21 - 2004-10-21 2004.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor tenke kjønn i tilsyn?. Møte mellom Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Rogaland 2004-09-10 - 2004-09-10 2004.

 • Wifstad, Åge. Den sunne sjel. Lørdagsuniversitetet 2003-03-29 - 2003-03-29 2003.

 • Wifstad, Åge. Om mestringsbegrepet. Konferanse om lærings- og mestringssentre 2003-01-29 - 2003-01-30 2003.

 • Wifstad, Åge. Terapeut eller leder - roller og ansvar. Administrasjonskonferanse, Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner 2003-10-10 - 2003-10-10 2003.

 • Wifstad, Åge. Teoretiske aspekter ved psykiatrisk forskning. Grunnkurs i psykiatri 2003-03-31 - 2003-03-31 2003.

 • Wifstad, Åge. Etiske utfordringer i møtet med rus/psykiatriklienten. Fagseminar DPS 2003-12-12 - 2003-12-12 2003.

 • Wifstad, Åge. Behov for smitteforebyggende tiltak og belastning for befolkning, organisasjoner og næringsliv. Pandemien og profesjonsetikken 2020-10-21 - 2020-10-21 2020.

 • Wifstad, Åge. Folkehelseetikk. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 9788205534605.s 160 - 169.

 • Wifstad, Åge. Etikk, tvang og menneskerettigheter. Det obligatoriske grunnkurs i psykiatri 2019-11-14 - 2019-11-14 2019.

 • Wifstad, Åge. Vitenskapsteori. Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2019.78763.

 • Wifstad, Åge. Etiske/filosofiske perspektiv og dilemma ved bruk av tvang. Respekt for autonomi og ivaretakelse av pasientens beste.. Den 10. nasjonale konferansen om menneskerettigheter - tvang og etikk 2018-04-26 - 2018-04-26 2018.

 • Wifstad, Åge. Illness as experienced - a phenomenological perspective. Contested Chronic Conditions 2017-06-15 - 2017-06-16 2017.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn. 2017.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandling. Utdanningsprogram SEPREP 2017-01-05 - 2017-01-05 2017.

 • Wifstad, Åge. Moderation and happiness. Eiliv Lund 70 år 2017-11-06 - 2017-11-06 2017.

 • Wifstad, Åge. Humanisme og hverdagsetikk. Fagdag DPS Nordmøre og Romsdal 2017-09-15 - 2017-09-15 2017.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-09-22 - 2015-09-22 2015.

 • Wifstad, Åge. Helhetsforståelse og kommunikasjon. Kurs Den norske legeforening 2015-11-03 - 2015-11-03 2015.

 • Wifstad, Åge. Fosterdiagnostikk - noen etiske utfordringer. Åpent møte om fosterdiagnostikk 2014-09-10 - 2014-09-10 2014.

 • Wifstad, Åge. Foucaults skalpell. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2013 (3-4). ISSN 0800-7136.s 298 - 303.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Niende nasjonale TIPS-konferanse 2013-10-10 - 2013-10-10 2013.

 • Wifstad, Åge. Prosedyresamfunnet. Medisinsk-filosofisk forum 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. I kategorienes vold?. LIS-møte 2013-10-08 - 2013-10-08 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og politikk i helsearbeid. Filosofiske samtaler 2013-05-11 - 2013-05-11 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk og filosofi for blivende psykiatere. Kurs 2013-05-29 - 2013-05-29 2013.

 • Wifstad, Åge. Klinisk etikk i akuttpsykiatrisk praksis. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Etikk - mer enn et moteord?. 12. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 2013-02-07 - 2013-02-07 2013.

 • Wifstad, Åge. Dyre piller. 2012 ISBN 978-82-7682-063-8.s 65 - 79.

 • Wifstad, Åge. Normalitet og avvik - et filosofisk perspektiv. Dalane-seminaret 2012-12-06 - 2012-12-06 2012.

 • Wifstad, Åge. "Overbehandling" - noen etiske aspekter. Seminar 2012-11-14 - 2012-11-14 2012.

 • Wifstad, Åge. Stigma og ulike kulturelle og sosiologiske perspektiver. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Menneskesyn og konsekvenser for behandlingen. SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Wifstad, Åge. Sikre svar som våpen mot tvil. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Psykisk helsevern sitt samfunnsoppdrag. Til fare for seg selv eller andre? 2012-03-07 - 2012-03-07 2012.

 • Wifstad, Åge. Sykdomskontekster. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo 2011; Volum 21 (1). ISSN 0803-6926.s 48 - 48.

 • Wifstad, Åge. Begrensning av livsforlengende behandling - etiske perspektiver. Etikk-seminar, UNN Harstad 2010-05-06 - 2010-05-06 2010.

 • Wifstad, Åge. Trist, motløs, deprimert? Psykisk lidelse i eksistensielt og samfunnsmessig perspektiv. Psykiatri i Nord 2010 2010-06-02 - 2010-06-02 2010.

 • Wifstad, Åge. Hva mener vi med legekunst, og kan den formidles?. Jubileumskonferanse for praksislærere 2010-04-22 - 2010-04-22 2010.

 • Wifstad, Åge. Verdier i praksis. Fagseminar Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 2010-09-01 - 2010-09-01 2010.

 • Wifstad, Åge. Samhandlingskompetanse - filosofiske perspektiver. Fagdag, Steigentunet 2010-10-07 - 2010-10-07 2010.

 • Wifstad, Åge. Da medisinen reddet etikken. Lørdagsuniversitetet 2009-01-03 - 2009-01-03 2009.

 • Wifstad, Åge. Hva er humanistisk medisin?. Nordic Risk Group 6th Annual Meeting 2009-03-06 - 2009-03-06 2009.

 • Wifstad, Åge. Rethinking informed consent in bioethics. Forskningsetikk 2008 (3). ISSN 1502-6353.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn ved forhåndsvurdering av forskning. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007; Volum 127. ISSN 0029-2001.s 58 - 59.

 • Wifstad, Åge. Kampen mod de mindreværdige. Forskningsetikk 2007; Volum 7 (2). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrimaktens ordninger. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2007; Volum 25 (1-2). ISSN 0800-7136.s 444 - 447.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagstenkning i psykiatrien. Grunnkurs i psykiatri 2007-10-30 - 2007-10-30 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk skjønn i samspill med lovregler. Årsmøte i Den centrale videnskabsetiske komité, Danmark 2007-09-20 - 2007-09-20 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk og geriatri. Kurs for indremedisinere, Den norske lægeforening 2007-12-10 - 2007-12-10 2007.

 • Wifstad, Åge. Etikk ved hodeskader. Faglunsj 2007-11-29 - 2007-11-29 2007.

 • Wifstad, Åge. Etisk praksis overfor barn, ungdom og foreldre. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor jukse?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.

 • Wifstad, Åge. Blandet om profesjonsetikk. Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; Volum 126 (6). ISSN 0029-2001.s 803 - 803.

 • Wifstad, Åge. Sannhetens askese. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 2006 (1-2). ISSN 0800-7136.s 447 - 450.

 • Wifstad, Åge. Science and Ethics. Etikk forutsetter subjektivitet. Forskningsetikk 2006; Volum 6 (3). ISSN 1502-6353.s 22 - 22.

 • Wifstad, Åge. Akutt psykisk nød - et filosofisk perspektiv. Åsgårdseminaret 2006 2006-05-09 - 2006-05-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Psykiatrien mellom vitenskap og etikk. Grunnkurs i barne- og ungdomspsykiatri 2006-03-09 - 2006-03-09 2006.

 • Wifstad, Åge. Forvaltning av merviten og ekspertrolle. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Livsverden og systemverden. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-06 - 2006-01-06 2006.

 • Wifstad, Åge. Kunnskapsbasert praksis - epistemologiske og etiske utfordringer. Tverrfaglig seminar R-BUP øst og sør 2006-01-05 - 2006-01-05 2006.

 • Wifstad, Åge. Skjør forskningsetikk. Forskningsetikk 2005; Volum 5 (3). ISSN 1502-6353.s 19 - 19.

 • Wifstad, Åge. Doctor's experiences of work related moral problems. Medicine, Health care and Philosophy 2005; Volum 8 (1). ISSN 1386-7423.

 • Lorem, Geir F; Wifstad, Åge; Rossvær, Viggo. Witdrawal and Exclusion - A study of the spoken word as means of understanding schizophrenic patients. 2005 ISBN 8290262876.

 • Wifstad, Åge. Fra praksis til teori. Fagseminar 2005-02-10 - 2005-02-10 2005.

 • Wifstad, Åge. Profesjonell praksis og møtet med den Andre. Fagdag utdanning i nettverksledelse 2005-02-09 - 2005-02-09 2005.

 • Wifstad, Åge. "Omdefinering av normalitet" - en kommentar. Doktorgradsseminar 2005-04-01 - 2005-04-01 2005.

 • Wifstad, Åge. Etiske dilemma i geriatrisk klinikk. Kompetanseprogram i geriatri 2005-09-14 - 2005-09-14 2005.

 • Wifstad, Åge. Etikk i byggenæringen. Årsmøte NHO 2005-04-08 - 2005-04-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Å møte barn og unge. Medisin og etikk 1. Utdanningsprosjekt barne. og ungdomspsykiatri 2005-03-08 - 2005-03-08 2005.

 • Wifstad, Åge. Redusert samtykkekompetanse. Komitemøte NESH 2004-05-26 - 2004-05-26 2004.

 • Wifstad, Åge. Stigmatisering av de sykeste. Nordlys 2004 (23.12). ISSN 0805-5440.

 • Wifstad, Åge. Grunnlagsproblemer i psykiatrien. Fagdag 2004-12-08 - 2004-12-08 2004.

 • Wifstad, Åge. Psykiatri som praksis- og kunnskapsfelt. Videreutdanning i psykisk helsearbeid 2004-12-01 - 2004-12-01 2004.

 • Wifstad, Åge. Melankolsk, men ikke deprimert. Fagseminar, Psykiatrisk senter for Tromsø og Karlsøy 2004-05-13 - 2004-05-13 2004.

 • Wifstad, Åge. Depresjon som begrep - filosofisk, kulturelt og historisk. Norsk psykiatrisk forenings vårmøte 2004-03-16 - 2004-03-16 2004.

 • Wifstad, Åge. Mellom fag og ideologi. Administrasjonskonferanse 2004-03-08 - 2004-03-09 2004.

 • Wifstad, Åge. Informert samtykke - rituale eller etisk garanti?. Forskerkurs UNN 2004-10-21 - 2004-10-21 2004.

 • Wifstad, Åge. Hvorfor tenke kjønn i tilsyn?. Møte mellom Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Rogaland 2004-09-10 - 2004-09-10 2004.

 • Wifstad, Åge. Den sunne sjel. Lørdagsuniversitetet 2003-03-29 - 2003-03-29 2003.

 • Wifstad, Åge. Om mestringsbegrepet. Konferanse om lærings- og mestringssentre 2003-01-29 - 2003-01-30 2003.

 • Wifstad, Åge. Terapeut eller leder - roller og ansvar. Administrasjonskonferanse, Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner 2003-10-10 - 2003-10-10 2003.

 • Wifstad, Åge. Teoretiske aspekter ved psykiatrisk forskning. Grunnkurs i psykiatri 2003-03-31 - 2003-03-31 2003.

 • Wifstad, Åge. Etiske utfordringer i møtet med rus/psykiatriklienten. Fagseminar DPS 2003-12-12 - 2003-12-12 2003.

 • [Loading...]

  Member of research group