Personkort bilde
Associate Professor

Landsem, Inger Pauline

1. amanuensis Department of Health and Care Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 

Norwegian trainer and conductor of the relationbuilding tool "Newborn Behavioral Observation, NBO".

Norwegian trainer and conductor in assessing newborn behavior by  the "Neonatal Behavioral Assessment Scale, NBAS"

 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress. BMC Psychology 2020; Volum 8 (1). ISSN 2050-7283.s 58 - .s doi: 10.1186/s40359-020-00424-2.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline; Csifcsak, Gabor; Bohne, Agnes; Pfuhl, Gerit; Rognmo, Kamilla; Braarud, Hanne Cecilie; Goksøyr, Arnold Mikal; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby). BMC Psychiatry 2020; Volum 20 (300). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/s12888-020-02669-y.

 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress. BMC Psychology 2020. ISSN 2050-7283.s doi: https://doi.org/10.1186/s40359-020-00424-2.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik. Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study. Children 2020; Volum 7 (4). ISSN 2227-9067.s 36 - .s doi: 10.3390/children7040036.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. BMC Psychology 2019; Volum 7 (23). ISSN 2050-7283.s doi: 10.1186/s40359-019-0297-9.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Kaaresen, Per Ivar; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik; Rønning, John Andreas. Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study. Children 2019; Volum 6 (19). ISSN 2227-9067.s doi: 10.3390/children6020019.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation. (fulltekst) BMJ Open 2017; Volum 7 (9). ISSN 2044-6055.s doi: 10.1136/bmjopen-2017-016005.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Tunby, Jorunn; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas. Does an early intervention influence behavioral development until age 9 in children born prematurely?. Child Development 2015; Volum 86 (4). ISSN 0009-3920.s 1063 - 1079.s doi: 10.1111/cdev.12368.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Ulvund, Stein Erik; Kaaresen, Per Ivar; Rønning, John Andreas. Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial. Health and Quality of Life Outcomes 2015; Volum 13:25. ISSN 1477-7525.s doi: 10.1186/s12955-015-0221-9.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik; Rønning, John Andreas. Early intervention program reduces stress in parents of preterms during childhood, a randomized controlled trial. (fulltekst) Trials 2014; Volum 15:387. ISSN 1745-6215.s doi: 10.1186/1745-6215-15-387.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Bohne, Agnes; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation. Best Practice Nordic 2020.

 • Severinsen, Jan Eskil; Landsem, Inger Pauline. Kunsten å forstå de aller minste.. 2020.

 • Landsem, Inger Pauline. Jordmødres kompetanse kan styrke relasjonen mellom barn og foreldre. Sykepleien fag 2020. ISSN 0804-1342.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80858.

 • Landsem, Inger Pauline; Engelsen, Lena Yri; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Vil sikre småbarn bedre søvn. 2019.

 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. De minste- Nordnorsk fagnettverk. 2019.

 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Gode råd om søvn hos spedbarn. Barseltreff på The Edge 2019-04-10 - 2019-04-10 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Relasjonsorientert foreldreveiledning ved hjelp av NBO-metodikken. Beskrivelse av erfaringer med bruk av Newborn Behavior Observation i Norge. Tidlig Inn v/ RVTS, Veileder og koordinatorsamling 2019-03-26 - 2019-03-27 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan styrke tilknytning mellom foreldre og barn. Fagsamling 2019-01-29 - 2019-01-30 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Exchanging knowledge and strategies in early care for infants and their families. Exploring Global Health in the Arctic 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Samspill med det nye barnet. Blues mothers, lavterskeltilbud 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Samspill med det nye barnet. Blues mothers, lavterskeltilbud 2018-03-06 - 2018-03-06 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Guiding programs for parents of preterms - what might be the core elements?. Standard of Care seminar, 2018 Oslo 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik. Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.. World Association of Infant Mental Health 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Landsem, Inger Pauline; Nordahl, Dag; Bohne, Agnes; Myrvang, Maja; Fundingsrud, Siri Høylo; Pfuhl, Gerit; Lorem, Geir F; Thimm, Jens; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO). Celebrating Berry brazerlton and the work he inspires 2018-05-25 - 2018-05-25 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Sykepleieres kompetanse i kommunikasjon må systematisk inn i undervisningen. Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.s doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70266.

 • Greve, Rakel Aasheim; Slinning, Kari; Landsem, Inger Pauline; Cheetham, Nina Bøhle; Sandtrø, Hege Pettersen; Kallevik, Elin Olsen; Vannebo, Unni Tranaas. The NBO online program - a resource in training. World Assosiation of Infant Mental Health Congress 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Mother-Infant Transaction Program. A program that has supported bi-directional adaptation between parents and children after preterm birth. Norsk-russisk samarbeidsprosjekt 2018-04-18 - 2018-04-19 2018.

 • Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn; Cheetham, Nina Bøhle. Samler fagkunnskap om sped- og småbarn. Tidsskriftet sykepleien 2017; Volum 105. ISSN 0806-7511.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.60132.

 • Landsem, Inger Pauline. NBO: en kontekst-sensitiv spedbarns-observasjon. Regional samling, Nordnorsk Fagnettverk, Sped- og småbarn 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvilke tidlige intervensjoner har dokumenterte effekter på sikt?. De 30. Norske Perinataldager 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Landsem, Inger Pauline. Promoting family services through a regional knowledge-sharing network. Celebrating 20 years of the Brazelton centre UK 2017-09-21 - 2017-09-22 2017.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan veilede uten å forstyrre?. 2 dagers kurs om amming og morsmelk 2017-12-05 - 2017-12-06 2017.

 • Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva prøver babyen å fortelle deg?. 2017.

 • Landsem, Inger Pauline; Cheetham, Nina Bøhle; Tunby, Jorunn. Sped og småbarn http://deminste.helsekompetanse.no/. 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Det nødvendige samspillet. Blues Mothers, mestringskurs for nedstemte barselkvinner 2016-10-19 - 2016-10-19 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan foreldre kan styrke barn gjennom sensitivt samspill. Starthjelpkurs for foreldre 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Resultater fra Prematurprosjektet fram til 9 års alder,Hvilke implikasjoner bør dette få for våre tjenester?. Barnesykepleierforbundet, NSF's Vårkonferanse 2016 2016-04-11 - 2016-04-13 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan er dynamikken mellom foreldres omsorgsrelaterte stress og forekomst av atferdsproblemer hos barn?. Regional Helseforkningskonferanse, Helse Nord 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. The power of early interventions in families with preterm born children. Europeisk konferanse for sykepleiere som arbeider med barn, PNAE 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Resultater fra “Tromsø Intervention Study on Preterms” fram til barns 9 års alder.. Nordisk pre-konferanse om prematurt fødte barn 2016-03-09 - 2016-03-09 2016.

 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. Fagkunnskapen om de minste rustes opp http://www.pingvinavisa.no/fagkunnskapen-minste-rustes/. 2016.

 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. Nytt nettsted for alle som jobber med barn. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline. Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon. 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Snakk med en forsker 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og sampillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn. 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Pfuhl, Gerit; Landsem, Inger Pauline; Thimm, Jens; Bohne, Agnes; Ilstad, Linn Kathrin K.; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation. Best Practice Nordic 2020.

 • Severinsen, Jan Eskil; Landsem, Inger Pauline. Kunsten å forstå de aller minste.. 2020.

 • Landsem, Inger Pauline. Jordmødres kompetanse kan styrke relasjonen mellom barn og foreldre. Sykepleien fag 2020. ISSN 0804-1342.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2020.80858.

 • Landsem, Inger Pauline; Engelsen, Lena Yri; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Nordahl, Dag; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Vil sikre småbarn bedre søvn. 2019.

 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. De minste- Nordnorsk fagnettverk. 2019.

 • Nordahl, Dag; Rognmo, Kamilla; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Moe, Vibeke; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Høifødt, Ragnhild Sørensen. Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Thimm, Jens. Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child. Nordic Marcé - Working together for 1001 days - improving perinatal mental health for all 2019-10-24 - 2019-10-25 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Gode råd om søvn hos spedbarn. Barseltreff på The Edge 2019-04-10 - 2019-04-10 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Relasjonsorientert foreldreveiledning ved hjelp av NBO-metodikken. Beskrivelse av erfaringer med bruk av Newborn Behavior Observation i Norge. Tidlig Inn v/ RVTS, Veileder og koordinatorsamling 2019-03-26 - 2019-03-27 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan styrke tilknytning mellom foreldre og barn. Fagsamling 2019-01-29 - 2019-01-30 2019.

 • Landsem, Inger Pauline. Exchanging knowledge and strategies in early care for infants and their families. Exploring Global Health in the Arctic 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Samspill med det nye barnet. Blues mothers, lavterskeltilbud 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Samspill med det nye barnet. Blues mothers, lavterskeltilbud 2018-03-06 - 2018-03-06 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Guiding programs for parents of preterms - what might be the core elements?. Standard of Care seminar, 2018 Oslo 2018-12-13 - 2018-12-13 2018.

 • Landsem, Inger Pauline; Handegård, Bjørn Helge; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Tunby, Jorunn; Ulvund, Stein Erik. Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.. World Association of Infant Mental Health 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.

 • Høifødt, Ragnhild Sørensen; Landsem, Inger Pauline; Nordahl, Dag; Bohne, Agnes; Myrvang, Maja; Fundingsrud, Siri Høylo; Pfuhl, Gerit; Lorem, Geir F; Thimm, Jens; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO). Celebrating Berry brazerlton and the work he inspires 2018-05-25 - 2018-05-25 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Sykepleieres kompetanse i kommunikasjon må systematisk inn i undervisningen. Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.s doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70266.

 • Greve, Rakel Aasheim; Slinning, Kari; Landsem, Inger Pauline; Cheetham, Nina Bøhle; Sandtrø, Hege Pettersen; Kallevik, Elin Olsen; Vannebo, Unni Tranaas. The NBO online program - a resource in training. World Assosiation of Infant Mental Health Congress 2018-05-26 - 2018-05-30 2018.

 • Landsem, Inger Pauline. Mother-Infant Transaction Program. A program that has supported bi-directional adaptation between parents and children after preterm birth. Norsk-russisk samarbeidsprosjekt 2018-04-18 - 2018-04-19 2018.

 • Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn; Cheetham, Nina Bøhle. Samler fagkunnskap om sped- og småbarn. Tidsskriftet sykepleien 2017; Volum 105. ISSN 0806-7511.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2017.60132.

 • Landsem, Inger Pauline. NBO: en kontekst-sensitiv spedbarns-observasjon. Regional samling, Nordnorsk Fagnettverk, Sped- og småbarn 2017-10-10 - 2017-10-10 2017.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvilke tidlige intervensjoner har dokumenterte effekter på sikt?. De 30. Norske Perinataldager 2017-11-16 - 2017-11-17 2017.

 • Landsem, Inger Pauline. Promoting family services through a regional knowledge-sharing network. Celebrating 20 years of the Brazelton centre UK 2017-09-21 - 2017-09-22 2017.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan veilede uten å forstyrre?. 2 dagers kurs om amming og morsmelk 2017-12-05 - 2017-12-06 2017.

 • Bohne, Agnes; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Hva prøver babyen å fortelle deg?. 2017.

 • Landsem, Inger Pauline; Cheetham, Nina Bøhle; Tunby, Jorunn. Sped og småbarn http://deminste.helsekompetanse.no/. 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Det nødvendige samspillet. Blues Mothers, mestringskurs for nedstemte barselkvinner 2016-10-19 - 2016-10-19 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan foreldre kan styrke barn gjennom sensitivt samspill. Starthjelpkurs for foreldre 2016-03-08 - 2016-03-08 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Resultater fra Prematurprosjektet fram til 9 års alder,Hvilke implikasjoner bør dette få for våre tjenester?. Barnesykepleierforbundet, NSF's Vårkonferanse 2016 2016-04-11 - 2016-04-13 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Hvordan er dynamikken mellom foreldres omsorgsrelaterte stress og forekomst av atferdsproblemer hos barn?. Regional Helseforkningskonferanse, Helse Nord 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. The power of early interventions in families with preterm born children. Europeisk konferanse for sykepleiere som arbeider med barn, PNAE 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Landsem, Inger Pauline. Resultater fra “Tromsø Intervention Study on Preterms” fram til barns 9 års alder.. Nordisk pre-konferanse om prematurt fødte barn 2016-03-09 - 2016-03-09 2016.

 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. Fagkunnskapen om de minste rustes opp http://www.pingvinavisa.no/fagkunnskapen-minste-rustes/. 2016.

 • Cheetham, Nina Bøhle; Landsem, Inger Pauline; Tunby, Jorunn. Nytt nettsted for alle som jobber med barn. 2016.

 • Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson; Nordahl, Dag; Landsem, Inger Pauline. Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon. 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og samspillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Snakk med en forsker 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.

 • Nordahl, Dag; Høifødt, Ragnhild Sørensen; Thimm, Jens; Ilstad, Linn Kathrin K.; Landsem, Inger Pauline; Pfuhl, Gerit; Wang, Catharina Elisabeth Arfwedson. Små i Nord: En studie av prediktorer for postpartum depresjon og sampillsvansker med barnet. Et samarbeidsprosjekt med Liten i Norge.. Nordic Marcè Conference: Psykisk helse i perinatalperioden - fokus på mor, far og barn. 2015-09-07 - 2015-09-08 2015.

 • [Loading...]

  Member of research group