Jørgen-Fossland.jpg-Bredde-180px-
Jørgen-Fossland.jpg-Bredde-180px-
The University Management jorgen.fossland@uit.no 77644987 95150414 Tromsø ADM A 374

Jørgen Fossland


Director


 • Fossland, Jørgen. Nazisme og dannelse. Norsk Filosofisk tidsskrift 2012; Volum 47 (3). ISSN 0029-1943.s 155 - 169.
 • Fossland, Jørgen. Anerkjennelse av kultur. En kommentar til "The politics of recognition". Agora 2007; Volum 25 (3). ISSN 0800-7136.s 37 - 53.
 • Fossland, Jørgen. Hvordan forstå det sosiale? Anmeldelse av Charles Taylor, Modern Social Imaginaries. Agora 2005; Volum 23 (3). ISSN 0800-7136.s 227 - 232.
 • Fossland, jØrgen. Wilhelm von Humboldt: Dannelse og frihet - Det moderne universitetet. Universitetsforlaget 2004 ISBN 82-15-00344-3.s 199 - 214.
 • Fossland, jØrgen. "Noi siamo Roma!". Fotballbyen Roma. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2002; Volum 14 (1-2). ISSN 0802-7005.s 26 - 34.
 • Fossland, jØrgen; Grimen, Harald. Selvforståelse og frihet - Introduksjon til Charles Taylors filosofi. Universitetsforlaget 2001 ISBN 82-15-00089-4.
 • Fossland, Jørgen; Roppen, Johann; Førde, Andreas; Ringdal, Ole; Nøra, Stig; Thoresen, Kjersti; Munkeby, Ida; Gundersen, Olaf Erlend; Olsen, Dag Rune; Torgersen, Marit; Mangrud, Reidun; Mongstad-Kvammen, Ingeborg Annette Kristine; Ebbesen, Solfrid Ø.; Engen, Tore Petter; Smith-Tønnessen, Seunn; Langøy, Gerd Marit; Eikenes, Svein Ove; Moen, Jøran Idar; Stølen, Henrik; Risbråthe, Mette; Hystad, Joar. Fortsatt høy beredskap og kriseledelse flere steder. (fulltekst) 2020.
 • Bernstrøm, Kjell; Langøy, Gerd Marit; Tjelta, Martin; Hellang, Kjetil; Fossland, Jørgen; Woie, Lise Sofie; Tønnessen, Eva. Universitetet i Oslo taper aller mest i kampen om ressursene. (fulltekst) 2019.
 • Fossland, Jørgen. Multikulturalisme i dag - en samtale med Charles Taylor. Nytt Norsk Tidsskrift 2014. ISSN 0800-336X.
 • Fossland, jØrgen. Verdensborgere og verdensmenn. Lørdagsuniversitetet 2008-02-02 - 2008-02-02 2008.
 • Fossland, jØrgen. Charles Taylor og anerkjennelse av kultur. Anerkjennelse i mulitikulturalismens tidsalder (omtale) 2007-04-24 - 2007-04-24 2007.
 • Fossland, Jørgen. Redaksjonelt. Agora 2007; Volum 25 (3). ISSN 0800-7136.s 3 - 3.
 • Fossland, jØrgen. Amasoner: Krigerske kvinner til begjær og besvær. Kvinneforskermaraton 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.
 • Look at all works in CRIStin →
  ADM A 374