Bilde av Zachariassen, Ketil
Bilde av Zachariassen, Ketil
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology ketil.zachariassen@uit.no +4777645235 414 22 530 You can find me here

Ketil Zachariassen


Associate Professor in modern history


 • Ketil Zachariassen, Bjørg Evjen, Camilla Brattland :
  Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Steinar Ronald Pedersen, Ketil Zachariassen :
  Inn i den norske nasjonalstaten 1814-1852
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Bjørg Evjen :
  Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Det digimoderne Nord-Norge
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Kommisjonsrapporten får kritikk fra kvenforbundet
  27. June 2023 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Norge lytter - en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Norge lytter - en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport 2023 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Lange linjer i fornorskingspolitikken retta mot kvener og norskfinner
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Er dette sannheten?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Viljen til forsoning må vises i handling
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen; Hovedfunn og vegen videre
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Urfolksrettigheiter og samfunnets behov for infrastruktur og energi i lys av Sannhets og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen – arkivene som kilder
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Skisse til bok om Fornorskingspolitikkens historie
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Kvensk og samisk - skolesektoren i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Minoriteter – Er tiden for oppreising endelig kommet til kvener, skogfinner og samer?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  I dag legger de frem den omfattende rapporten: – Fornorskningen pågår fortsatt
  01. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Helgemorgen
  11. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  I dag er Ketil med å legge fram rapporten om fornorskningen: – Tar et oppgjør med glansbildet av Norge
  01. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Inger Eline er en av de siste internatbarna: – Det at jeg har klart meg, betyr ikke at jeg ikke er traumatisert
  12. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Kompass
  12. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Alltid en fremmed - en utstilling om hundre år med skoleinternat i Nord-Norge
  Utstilling 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Presentasjon av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Hva nå? Om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og historiefaget
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Riss av fornorskingspolitikkens historie
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Ekko."Fornorskingen: Er det mulig å forsones?"
  19. June 2023 DATA
 • Ketil Zachariassen :
  Isak Saba og kampen for samisk språk og kultur på starten av 1900-tallet
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport - Hvilken rolle hadde og har skolen og lærerne? Hva med framtida?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Har media sviktet urfolk og minoriteter?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhet og forsoning? En gjennomgang av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen med et historikerperspektiv
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Ny kunnskap om fornorskingspolitikken og konsekvensene av den. En gjennomgang av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sami Ædnan og Ruijan Suomalaisia - urfolk og nasjonale minoriteter
  2022
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen :
  Samenes historie: Å lytte til taushet – og til det som blir sagt
  Nordlys 20. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Camilla Brattland, Astri Andresen :
  Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie
  20. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen, Ingebjørg Hage :
  Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie
  13. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Anne Julie Semb :
  Selvbestemmelse. Episode 13 av Samenes historie
  27. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Sametingsbygget
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Historien om oss - Norsk identitet
  27. June 2021 DATA
 • Ketil Zachariassen :
  Forsker: Enorm forskjell på internatskoler i Canada og Norge
  01. July 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Eit fiskeværs vekst, fall og tilbakekomst
  Syn og Segn 2021 FULLTEKST
 • Astri Andresen, Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen :
  Grenser og utestengelser. Episode 9 i Samenes historie
  30. December 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Samisk historie – historiefagets oppgåve og funksjon
  Nordlys 21. December 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Camilla Brattland, Astri Andresen, Bjørg Evjen :
  Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie
  Nordlys 23. December 2021 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin :
  Nasjonsbygging og fornorsking. Episode 7 i Samenes historie
  16. December 2021 FULLTEKST
 • Teemu Ryymin, Ketil Zachariassen, Einar a Niemi, Anne Julie Semb :
  Samenes historie: Sannhet og forsoning
  11. November 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Om lanseringa av "Samenes historie fra 1751-2010"
  05. February 2021
 • Ketil Zachariassen :
  Om mitt bidrag i "Samenes historie 1751-2010"
  2021
 • Ketil Zachariassen :
  Refleksjoner om forskingens rolle – Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2020
 • Ketil Zachariassen :
  Reaksjoner på UiT: «Rektor har mistet all tillit og troverdighet»
  19. June 2020 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Ny rektormodell møter kraftig kritikk fra ansatte og studenter på UiT
  19. June 2020 FULLTEKST

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  CV

  -