Bilde av Zachariassen, Ketil
Bilde av Zachariassen, Ketil
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology ketil.zachariassen@uit.no +4777645235 414 22 530 You can find me here

Ketil Zachariassen


Associate Professor in modern history


 • Ketil Zachariassen :
  Fra fornorskingspolitikk og urett til «Sannhet og forsoning»
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Hilsen til Sametingets oppvekst-, omsorg- og utdanningskomité
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  The Norwegian Truth and Reconciliation Commission (2018-2023) – toward a reconciled society
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Arbeid med studieportefølje sett frå Tromsø
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Nordmenn, samer og kvener = Finnmark
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Hvordan kan næringsliv og sivilsamfunn følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Ein nasjonaldag i støypeskeia
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Kvensk finsk riksforbund anklager samene for å ha stjålet kvenenes historie
  21. April 2024 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen – Fornorskningspolitikk og urett
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Sanning og forsoning – Fornorskingspolikkens mørke skygger og framtidas håp
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Fornorskingspolitikk og urett - kyrka og skulen sin rolle
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Sanning og forsoning – Fornorskingspolikkens mørke skygger og framtidas håp
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Debatt - Har samfunnsvitenskapen gravd sin egen grav?
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Historians and truth commissions. Case: The Commission to Investigate the Norwegianisation Policy and Injustice against the Sámi, Kven and Forrest Finns.
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Universitetsdemokrati - medborgarskap og medbestemming er meir enn medverknad
  2024
 • Ketil Zachariassen :
  Frå sanning til forsoning
  Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2024
 • Ketil Zachariassen :
  Det digimoderne Nord-Norge
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Riss av fornorskingspolitikkens historie
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Alltid en fremmed - en utstilling om hundre år med skoleinternat i Nord-Norge
  Utstilling 2023
 • Ketil Zachariassen :
  I dag er Ketil med å legge fram rapporten om fornorskningen: – Tar et oppgjør med glansbildet av Norge
  01. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Helgemorgen
  11. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Kompass
  12. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Inger Eline er en av de siste internatbarna: – Det at jeg har klart meg, betyr ikke at jeg ikke er traumatisert
  12. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  I dag legger de frem den omfattende rapporten: – Fornorskningen pågår fortsatt
  01. June 2023
 • Ketil Zachariassen :
  Ekko."Fornorskingen: Er det mulig å forsones?"
  19. June 2023 DATA
 • Ketil Zachariassen :
  Kommisjonsrapporten får kritikk fra kvenforbundet
  27. June 2023 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Norge lytter - en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Norge lytter - en scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport 2023 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Viljen til forsoning må vises i handling
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Lange linjer i fornorskingspolitikken retta mot kvener og norskfinner
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Er dette sannheten?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Minoriteter – Er tiden for oppreising endelig kommet til kvener, skogfinner og samer?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Urfolksrettigheiter og samfunnets behov for infrastruktur og energi i lys av Sannhets og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen – arkivene som kilder
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Kvensk og samisk - skolesektoren i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Norsk nok? Skisse til bok om Fornorskingspolitikkens historie
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Hva nå? Om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport og historiefaget
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Presentasjon av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen; Hovedfunn og vegen videre
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhet og forsoning? En gjennomgang av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Ny kunnskap om fornorskingspolitikken og konsekvensene av den. En gjennomgang av rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport - Hvilken rolle hadde og har skolen og lærerne? Hva med framtida?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen med et historikerperspektiv
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Isak Saba og kampen for samisk språk og kultur på starten av 1900-tallet
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Har media sviktet urfolk og minoriteter?
  2023
 • Ketil Zachariassen :
  Sami Ædnan og Ruijan Suomalaisia - urfolk og nasjonale minoriteter
  2022
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen :
  Samenes historie: Å lytte til taushet – og til det som blir sagt
  Nordlys 20. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Camilla Brattland, Astri Andresen :
  Retten til land og vann. Episode 12 av Samenes historie
  20. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Anne Julie Semb :
  Selvbestemmelse. Episode 13 av Samenes historie
  27. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen, Astri Andresen, Ingebjørg Hage :
  Samer i det moderne Norge. Episode 11 av Samenes historie
  13. January 2022 FULLTEKST
 • Ketil Zachariassen :
  Om mitt bidrag i "Samenes historie 1751-2010"
  2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  CV

  -