Liv Johanne Martinsen


  • Liv Johanne Martinsen :
    Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn
    Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013

  • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →