Merete Aasheim


Associate Professor

Job description

Associate Professor

The Research Group for Preventive and Health-Promoting Interventions


 • Rannveig Grøm Sæle, Merete Aasheim :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Mitt valg! Ungdomsskole-versjonen
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ARKIV
 • Merete Aasheim, Sturla Fossum, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Examining the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting: Teacher-Reported Behavior Management Practice, Problem Behavior in Classroom and School Environment, Teacher Self- and Collective Efficacy, and Classroom Climate
  Sage Open 2020 ARKIV / DOI
 • Merete Aasheim, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen, Willy-Tore Mørch :
  Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting
  Scandinavian Journal of Educational Research 29. May 2018 ARKIV / DOI
 • Merete Aasheim, Joshua Patras, Helene Eng, Henrik Natvig :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 12. October 2018 ARKIV / FULLTEKST
 • Merete Aasheim, May Britt Drugli, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting
  British Educational Research Journal (BERJ) 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Bente Kirkhaug, May Britt Drugli, Bjørn Helge Handegård, Stian Lydersen, Merete Aasheim, Sturla Fossum :
  Does the Incredible Years Teacher Classroom Management Training programme have positive effects for young children exhibiting severe externalizing problems in school?: A quasi-experimental pre-post study.
  BMC Psychiatry 2016 ARKIV / DOI
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Merete Aasheim :
  Relasjons- og utviklingsstøttene barnehager - Evaluering av et universalforebyggende tiltak i barnehagen - Foreløpige funn fra pilotering i Norge
  2023
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Merete Aasheim :
  Kjente komponenter i implementeringsarbeid
  2022
 • Merete Aasheim :
  Oppvekstmiljø og psykisk helse
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  DUÅ skole- barnehageprogram før og nå, norske forskningsresultater
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Forebyggende psykisk helse i barnehagen
  2022
 • Mariann Bellika Hansen, Merete Aasheim :
  COUNTRY REPORT – NORWAY IAS - Increasing accessibility of integrated Early Childhood Education and Care (ECEC) services
  UiT Norges arktiske universitet 2021
 • Merete Aasheim :
  Tjenestøttetilbud RKBU Nord - Hvordan jobbe med relasjon- og utviklingstøtte i barnehager
  2021
 • Merete Aasheim :
  Evaluering av DUÅ skole- og barnehageprogrammet i Norge - resultater for elever i skolen. Og hva har vi lært om implementering?
  2019
 • Merete Aasheim, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård, Monica Martinussen :
  Young children with problem behaviour in school settings: Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian regular school setting
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Merete Aasheim :
  OPPVEKSTMILJØ - Hvordan påvirker oppvekstmiljøet psykisk helse hos barn og unge?
  2019
 • Merete Saus, Merete Aasheim, Joshua Patras, Ragnhild Bjørknes, Simon-Peter Neumer, Marcela Douglas :
  Presentasjon av PIRM Supported Parenting Interventions for Refugees and Minority Families og De utrolige årene (DUÅ)
  2019
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Fungerer opplæringsprogrammet "De Utrolige Årene" i skole, SFO og barnehage? (Tromsø) Er opplæringsprogrammet De Utrolige Årene (DUÅ) i skole, SFO og barnehage en trussel mot pedagogisk frihet, eller et nyttig supplement?
  2019
 • Merete Aasheim, Bente Kirkhaug, Bjørn Helge Handegård, Charlotte Reedtz, May Britt Drugli, Sturla Fossum et al.:
  Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år
  2018
 • Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program when implemented as a universal preventive intervention in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children and teacher behavior
  2018
 • Merete Aasheim, Maria Joao Seabra-Santos, Sturla Fossum, Maria Filomena Gaspar, Bjørn-Helge Handegård, Sofia O Major et al.:
  Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills
  2018
 • Oddbjørn Løndal, Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior
  2018
 • Merete Aasheim, Janne Evertsen :
  Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?
  2018
 • Merete Aasheim :
  Evaluation of the IY-TCM program in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children’s behavior
  2018
 • Merete Aasheim :
  Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale ferdigheter hos barn?
  2018
 • Merete Aasheim :
  Hvordan forebygge utvikling av atferdsvansker hos barn?
  2018
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Det handler ikke bare om ro i klasserommet
  Dagsavisen 22. October 2018 DATA
 • Oddbjørn Løndal, Bjørn Brunborg, Siri Gammelsæther, Merete Aasheim :
  Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?
  barnehage.no 22. October 2018 DATA
 • Merete Aasheim, May Britt Drugli, Sturla Fossum, Bjørn Helge Handegård, Bente Kirkhaug, Stian Lydersen et al.:
  The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings
  2017
 • Merete Aasheim, May Britt Drugli, Sturla Fossum, Bjørn Helge Handegård, Bente Kirkhaug, Stian Lydersen et al.:
  Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen
  2017
 • Merete Aasheim, Oddbjørn Løndal :
  Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata
  2015
 • Merete Aasheim, Bjørn Helge Handegård, Sihu Klest, Monica Martinussen, Charlotte Reedtz :
  Evaluation of The Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian school setting: Changes in children's behavior - preliminary results
  2015
 • Merete Aasheim :
  Forskningstorget 2015, Barn og ungdom, mat og matkultur
  Forskningstorget 2015 2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  • Universal preventive and health-promoting interventions in kindergarten, after-school programs, and school
  • Prevention and treatment of behavior-related and social difficulties
  • Mental health and resilience
  • Social and emotional competence
  • Implementation and evaluation of interventions in services for children and youth

  Teaching

  • Mental health in kindergarten, after-school programs, and school
  • Preventive mental health work for children and youth
  • Infant and toddler mental health
  • Social and emotional competence
  • Prevention and treatment of behavioral difficulties in children and youth  CV

  Master in Special Education, UiT The Artic University of Norway