Dummy personkort bilde
Lecturer

Nina Johnsen

Nursing Bsc in Hammerfest
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Sand, Anne-Sofie; Norbye, Bente; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Johnsen, Nina; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund. Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord. (https://blogg.uit.no/helsefak/ny-praksis-skal-gi-flere-sykepleiere-i-nord/) 2021.

  • Johnsen, Nina; Wæraas, Benedicte. Er det behov for faglig gjennomgang eller er «samtalen over kaffekoppen tilstrekkelig»?. Norsk sykepleieforbunds landsgruppe for intensivsykepleiere 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

  • Johnsen, Nina; Wæraas, Benedicte; Lind, Ranveig. "Faglig gjennomgang etter uventede hendelser-hva har betydning for at et slikt behov melder seg hos intensivsykepleieren? Kan samtalen over kaffekoppen være tilstrekkelig?". 2016.

  • Sand, Anne-Sofie; Norbye, Bente; Bye, Stefan; Waldahl, Ingrid; Johnsen, Nina; Øien, Lisa; Olsen, Kari Birkelund. Ny praksis skal gi flere sykepleiere i nord. (https://blogg.uit.no/helsefak/ny-praksis-skal-gi-flere-sykepleiere-i-nord/) 2021.

  • Johnsen, Nina; Wæraas, Benedicte. Er det behov for faglig gjennomgang eller er «samtalen over kaffekoppen tilstrekkelig»?. Norsk sykepleieforbunds landsgruppe for intensivsykepleiere 2017-09-22 - 2017-09-22 2017.

  • Johnsen, Nina; Wæraas, Benedicte; Lind, Ranveig. "Faglig gjennomgang etter uventede hendelser-hva har betydning for at et slikt behov melder seg hos intensivsykepleieren? Kan samtalen over kaffekoppen være tilstrekkelig?". 2016.

  • [Loading...]