Hilde Blix.jpg
Photo: LarsAndersen.no
Hilde Blix.jpg
Academy of Music hilde.blix@uit.no 77660532 +47 954 35 508 Tromsø Krognessvegen (Musikkonservatoriet)

Hilde Synnøve Blix


Worktitle

Professor in aural skills and music education

Job description

Hilde Synnøve Blix is professor in aural skills at the Music concervatory in Tromsø. She is the head of the Master program in aural skills and her research interests are: aural training, music literacy, gender equality in music education, and artistic research processes. She has published a diversity of articles and books in the music education field, including the PhD theses Musikkliteracy. En studie av instrumentalelever ved en norsk kulturskole og deres tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokognitive teorier om barns læring (Blix 2012).


 • Blix, Hilde Synnøve; Vestad, Ingeborg Lunde; Onsrud, Silje Valde. Introduction: Envisioning gender diversity for music education. Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 1 - 27.
 • Blix, Hilde Synnøve; Ellefsen, Live Weider. On Breaking the “Citational Chains of Gender Normativity” in Norwegian Art and Music Schools. Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 156 - 179.s doi: https://doi.org/10.4324/9781003038207.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde Synnøve. Career Paths in Higher Music Education : Challenges for Gender Equality in the Arts. (data) (fulltekst) Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 180 - 196.s doi: 10.4324/9781003038207.
 • Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy A. Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen. Journal for Research in Arts and Sports Education 2019; Volum 3 (1). ISSN 2535-2857.s 43 - 58.s doi: 10.23865/jased.v3.1351.
 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens. I Kjønneste orden? Kvalitet og betydningen av kjønn i vurdering av professor- og dosentkompetanse i kunstfagene.. Nordic Journal of Art and Research (A & R) 2019; Volum 8 (1). ISSN 2535-7328.s 1 - 18.s doi: 10.7577/information.v8i1.2853.
 • Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Balansekunst i utøvende musikkutdanning. En empirisk undersøkelse av lederes synspunkter på kjønnsbalanse og likestillingsarbeid ved de utøvende musikkutdanningene i Norge. (data) Tidsskrift for kjønnsforskning 2018; Volum 42 (1/2). ISSN 0809-6341.s 104 - 119.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2018-01-02-07.
 • Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby. Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 35 - 47.s doi: 10.23865/jased.v2.918.
 • Blix, Hilde. Lærebokas makt: En studie av lærebøker for instrumentalelever. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 48 - 61.s doi: 10.23865/jased.v2.920.
 • Blix, Hilde. Gehør og notekyndighet i lærebøker. 2016.s 106 - 108.
 • Blix, Hilde; Davidsen, Geir. Divergent Voices - Different Dialogues in the Artistic Research Project Wikiphonium. Journal for Artistic Research (JAR) 2015; Volum 8. ISSN 2235-0225.
 • Blix, Hilde. Young Instrumentalist's Music Literacy Acquisition. (omtale) Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2015; Volum 16. ISSN 1504-5021.s 121 - 138.
 • Blix, Hilde. Learning strategies in ear training. Norges musikkhøgskole 2013 (10) ISBN 978-82-7853-086-3. ISSN 0333-3760.s 97 - 117.
 • Haugseth, Bengt A.; Blix, Hilde. Øre-Høre-Gjøre. Universitetsforlaget 2009 ISBN 978-82-15-01437-1.s 114 - 131.
 • Blix, Hilde. Det store skillet? Om skriftlighetens betydning for kognitiv bevissthet i musikalsk læring. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok 2009; Volum 11. ISSN 1504-5021.s 69 - 91.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Hørelærefaget før og nå. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.s 7 - 14.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Undervisningsfaget hørelære. Unipub forlag 2007.s 15 - 38.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Generelle didaktiske betraktninger. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.
 • Blix, Hilde Synnøve. Om å lese noter. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.s 60 - 74.
 • Blix, Hilde Synnøve. Man vet aldri helt sikker hva som surrer rundt i hodet på sine elever. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4.s 174 - 192.
 • Onsrud, Silje Valde; Blix, Hilde Synnøve; Vestad, Ingeborg Lunde. Gender Issues in Scandinavian Music Education: From Stereotypes to Multiple Possibilities. Routledge 2021 ISBN 9780367481421.s 180 - 196.s doi: 10.4324/9781003038207.
 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli. Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. (data) (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-691586-0-1.
 • Blix, Hilde Synnøve; Bergby, Anne Katrine. Øre for musikk. Om å undervise i hørelære. Unipub forlag 2007 ISBN 9788274772908.s 60 - 74.
 • Blix, Hilde Synnøve. Notelesing, hva slags lesing er det? Didaktiske betraktninger rundt hørelærefaget - sett i lys av språkopplæringsteorier Reading music, what kind of reading is that? Ear-trainingand language learning theories. 2004 (2/2004) ISBN 8273890600.
 • Blix, Hilde Synnøve; Tollefsen, Maria Medby. Digitale læringsressurser i høyere musikkutdanning. Skandinavisk gheørpedagogisk konferanse 2021-11-11 - 2021-11-12 2021.
 • Blix, Hilde Synnøve. Framsnakk av Nord. 2020.
 • Blix, Hilde Synnøve. 366 fabelaktige folk fra Nord. 2020.
 • Blix, Hilde Synnøve; Davidsen, Geir. Kunstnerisk utviklingsarbeid og utøvende masterutdanning i Tromsø. Skandinavisk seminar i KU-basert musikkutdanning 2020-11-12 - 2020-11-13 2020.
 • Blix, Hilde Synnøve. Art VAPO – Ækte Nord. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020; Volum 13. ISSN 1890-5005.s 4 - 7.
 • Blix, Hilde Synnøve; Mittner, Lilli. Kjønn og skjønn i kunstfagene - et balanseprosjekt. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-691586-0-1.
 • Blix, Hilde Synnøve; Davidsen, Geir. Wikiphonium – Artistic research and critical reflection. Gjesteforelesning 2019-03-27 - 2019-03-27 2019.
 • Blix, Hilde Synnøve. Art VAPO-project presentation. Artistic Research Autumn Forum 2019 2019-09-23 - 2019-09-24 2019.
 • Blix, Hilde Synnøve; Solset, Berit Norbakken. Kunstneriske dialoger i artistiske prosesser. Podium Live #1 2019-09-01 - 2019-09-01 2019.
 • Mittner, Lilli; Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)Quality?. Music and Gender in Balance Conference 2018-04-05 - 2018-04-06 2018.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Kunstfaglige perspektiver på likestillingsarbeid i akademia. Sluttrapport for prosjektet «Kjønn og skjønn i kunstfag – ‘Nye’ karrierebarrierer for kvinner» 01.04.2015 – 31.10.2018. (data) (fulltekst) 2018.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde; Mittner, Lilli. Gender Balance in the Arts - A Matter of (E)quality?. Forskningsdagene 2018-09-20 - 2018-09-29 2018.
 • Blix, Hilde. Forskningspodcast fra UiT 50 år. 2018.
 • Blix, Hilde. Balanse i kunstutdanningene. Midtveiskonferanse: Balanse midtveis - mer likestilling i akademia? 2018-03-16 - 2018-03-16 2018.
 • Blix, Hilde. Små grep gir bedre kjønnsbalanse i musikklivet. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Blix, Hilde; Davidsen, Geir. Kultur og miljø – samspill med ulike kompetanser?. Lederseminar UiT 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.
 • Blix, Hilde; Eriksen, Anne; Strobelt, Michael. Skapende og tenkende - kritisk kunstpedagogikk i Freires fotspor. Journal for Research in Arts and Sports Education 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2857.s 1 - 3.s doi: 10.23865/jased.v2.929.
 • Blix, Hilde. Framsnakk som likestillingstiltak. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning 2017.
 • Blix, Hilde. Kjønn og lønn. Lønnsseminar Forskerforbundet 2017-11-19 - 2017-11-21 2017.
 • Blix, Hilde. Arkitekten og musikkpedagogen Kirsten Sand. 17. mai-arrangement med Tromsø Akademiske Kvinnekor 2017-05-17 - 2017-05-17 2017.
 • Blix, Hilde. I kjønn harmoni?. Cutting Edge 2017 2017-10-17 - 2017-10-18 2017.
 • Isaksen, Bjarne; Strobelt, Michael; Haugseth, Bengt Arve; Blix, Hilde; Tollefsen, Maria Medby; Junttila, Kristina; Mittner, Lilli. The critical potential of music and performing arts education. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forskning 2017-03-14 - 2017-03-16 2017.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Et forsøk på å starte å "gjøre likestilling": Workshop om implementering av kjønnsbevissthet i rutiner og prosedyrer ved Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet.. Lederkurs 2017-04-21 - 2017-04-21 2017.
 • Mittner, Lilli; Mehren, Nils; Blix, Hilde. Få kvinner i ledende stillinger i kunstakademia. Intervju. (data) 2017.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. I kjønneste orden. Harstad Tidende 2016; Volum 1 (1).s 17 - 17.
 • Blix, Hilde. Balanse i Framsnakk. Hjernekraft - PechaKucha-aften 2016-11-30 - 2016-11-30 2016.
 • Blix, Hilde; Gjærum, Rikke Gürgens. Små grep kan gi bedre kjønnsbalanse i musikklivet. (fulltekst) Musikkultur 2016; Volum 6.
 • Blix, Hilde. Kjønnede vurderinger i kunstfagene. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2016; Volum 3. ISSN 0332-5296.s 33 - 35.
 • Blix, Hilde. Verd å vite om notelesing. P12-konferansen i Sandefjord 2016-11-04 - 2016-11-05 2016.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Blix, Hilde. Research-based checkliste for promotion assesement in arts education. 9th european conferance on gender, equality in higher education 2016-09-11 - 2016-09-15 2016.
 • Mittner, Lilli; Blix, Hilde. Aktiviteter i BALANSE prosjektet. (fulltekst) 2015.
 • Blix, Hilde. Gehør og notekyndighet i lærebøker for unge instrumentalister. Cutting Edge Kulturskole - forsaking fag og praksiser i manesjen (fulltekst) 2015-10-27 - 2015-10-28 2015.
 • Blix, Hilde. Gehør og noter i lærebøker for instrumentalelever. Nasjonal gehørkonferanse 2015-05-28 - 2015-05-29 2015.
 • Blix, Hilde. Kunstner, trommis eller kvinne?. Kvinnforsks Sommerfest 2015-06-03 - 2015-06-03 2015.
 • Blix, Hilde. Om prosjektet Kjønn og Skjønn. Møte i Nasjonalt Fagråd for Musikk i utdanning 2015-04-28 - 2015-04-28 2015.
 • Blix, Hilde. Kjønn og skjønn i kunstfagene. 2015.
 • Blix, Hilde. Forsker på kunstinstitusjoners kjønnsfordeling. 2015.
 • Blix, Hilde. Musikere og musikkstudenters notelesestrategier. Nasjonal hørelærekonferanse 2014-02-13 - 2014-02-14 2014.
 • Blix, Hilde. Emergent music literacy - childrens perspectives on their learning processes. Nordic Network of Music Educational Research 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.
 • Blix, Hilde Synnøve; Isaksen, Bjarne. One project: multiple voices”. An empirical study of a collaborative music pedagogy project. NNMPF 2013 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.
 • Isaksen, Bjarne; Blix, Hilde Synnøve. Takt & tone. Et musikkpedagogisk prosjekt. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2013. ISSN 1890-5005.
 • Blix, Hilde. Fagdag for kulturskolelærere i Sør-Trøndelag. Fagdag 2013-08-14 - 2013-08-14 2013.
 • Blix, Hilde; Isaksen, Bjarne. Et prosjekt - flere fortellinger. En studie av et musikkpedagogisk prosjekt. Gjesteforelesning 2013-02-01 - 2013-02-01 2013.
 • Blix, Hilde. One project - multiple voices. An empirical study of a collaborative music pedagogical project. Nordic Network of Music Educational Research 2013-02-27 - 2013-03-01 2013.
 • Blix, Hilde. Gryende Musikkliteracy. Nettverkskonferanse for kulturskolerelatert forskning 2012-02-09 - 2012-02-10 2012.
 • Blix, Hilde. Emergent Musical literacy. GEFFF 2012-10-10 - 2012-10-12 2012.
 • Blix, Hilde. Slik får du smartere barn. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Blix, Hilde. PAT-En ekte amerikansk nordlending. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2012; Volum 6. ISSN 1890-5005.s 17 - 19.
 • Blix, Hilde. Gryende musikkliteracy. Unge instrumentalelevers tilegnelse av musikkliteracy i lys av sosiokonitiv teroi om læring. 2012; Volum 2012:5 (5) ISBN 978-82-7853-073-3. ISSN 0333-3760.
 • Blix, Hilde. Om kulturskoleelevers notelesing. Fagdag for kulturskolelærere 2012-08-15 - 2012-08-15 2012.
 • Blix, Hilde. Investigating children's music literacy acquisition. Narrativ Soundings. The 4th International Conference on Narrative Inquiry in Music Education 2012-08-29 - 2012-09-01 2012.
 • Blix, Hilde. Studying children's music literacy acquisition through observations and interviews. Konferanse: Nordic Network for Research in Music Education. 2011-03-30 - 2011-04-01 2011.
 • Blix, Hilde. Med læringsstrategier i fokus. Hørelærekonferansen i Tromsø 2011 2011-10-31 - 2011-11-01 2011.
 • Blix, Hilde. Musikkliteracy. Podium 2011; Volum 5. ISSN 1892-9109.s 24 - 25.
 • Blix, Hilde. Gehørbasert notelesing for nybegynnere. Fagdag for kulturskolelærere 2010-01-12 - 2010.
 • Blix, Hilde Synnøve. Notelesedidaktikk for sangere. Notelesedidaktikk for sangere 2008-11-25 - 2008-11-25 2009.
 • Blix, Hilde. Musikkliteracy: Strategier for læring. Hørelærekonferanse 2009-10-15 - 2009-10-16 2009.
 • Blix, Hilde. "Small pots have ears too - The role of listening skills in music literacy acquisition strategies". Ear in Music 2009-05-11 - 2009-05-12 2009.
 • Blix, Hilde. "Notelesing med gehøret i behold". Kurs i musikkpedagogikk 2009-10-13 - 2009.
 • Blix, Hilde Synnøve. Musical Literacy Development. 2008.s 397 - 398.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kunstfagdidaktikkens utfordringer. ? 2008; Volum 2 (2/2008).s 4 - 5.
 • Blix, Hilde Synnøve. Fiolinen i sentrum. ? 2008; Volum 2 (2/2008).s 12 - 13.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med blåsekvintett. 2008.
 • Blix, Hilde Synnøve. What is musical literacy?. NNMPF-conference 2008 2008-01-23 - 2008-01-25 2008.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kunstnerisk utviklingsarbeid. Podium 2007; Volum 1 (01/2007). ISSN 1892-9109.s 2 - .
 • Blix, Hilde Synnøve. Kunstnerisk utviklingsarbeid. Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2007; Volum 1 (1). ISSN 1890-5005.s 4 - 5.
 • Blix, Hilde Synnøve. Musical literacy. Nordisk Nettverk for Musikkpedagogiske Forskning 2007-02-01 - 2007-02-03 2007.
 • Blix, Hilde Synnøve. Notelesing med gehøret i behold. Kulturskoledagene 2007 2007-09-13 - 2007-09-14 2007.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva slags forståelse behøver en noteleser?. Nasjonal Musikkforskerkonferanse 2006 2006-08-10 - 2006-08-11 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva slags forståelse behøver en noteleser?. EUREKA Digital 2006; Volum 12/06 (12/06). ISSN 0809-8360.s 15 - .
 • Blix, Hilde Synnøve. Leseforståelse i musikklesing. Musikk kultur 2006; Volum 11. ISSN 0808-5005.s 30 - 32.
 • Blix, Hilde Synnøve. Om å lese musikken i notene. (omtale) ? 2006; Volum 7 (5-7).
 • Blix, Hilde Synnøve. Talentkonsert. 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Stages in music reading development Stadier i noteleseutvikling. 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hørelærerelatert FoU i Norge de 10 siste årene. En oversikt. Nasjonal Hørelærekonferanse 2006-03-16 - 2006-03-16 2006.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hørelære for korister. Hørelære for korister 2005-07-01 - 2005-07-01 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Gjør musikk oss smartere? Artikkel i musikk.kultur Does music make us more intelligent?. ? 2005; Volum 3.s 24 - 26.
 • Blix, Hilde Synnøve. Om å undervise hørelære. Om å undervise hørelære 2005-11-02 - 2005-11-02 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hørelæreundervisning på videregående skole. Hørelæreundervisning på videregående skole 2005-04-19 - 2005-04-19 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Gehørbasert noteopplæring. Gehørbasert noteopplæring 2005-10-13 - 2005-10-13 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Puccinis Turandot. Puccinis Turandot 2005-01-12 - 2005-01-12 2005.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva slags lesing er notelesing? What kind of reading is music reading?. ? 2004; Volum 8-9/2004.s 24 - 26.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Barokkonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Havets Musikk. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Schh...konsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Strykeorkesterkonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Strykeorkester. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Orkesterkonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. Julekonsert. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med Tromsø Byorkester. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Julekonsert med Tromsø Byorkester. 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kan man bruke språkopplæringsteorier som utgangspunkt for begrunnelser og metodevalg i hørelærefaget?. Doktorgradskurskurs i profesjonsforskning arrangert av Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø. 2003-11-10 - 2003-11-12 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Sang og skriving i noteopplæring i instrumentalopplæringen. Sang og skriving i noteopplæring i instrumentalopplæringen. 2004-10-12 - 2004-10-12 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Noteopplæring i instrumentalopplæringen. Noteopplæring i instrumentalopplæringen. 2004-11-09 - 2004-11-09 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hvordan leser vi noter, og hvorfor trenger vi å vite noe om det?. Faglig forum ved Høgskolen i Tromsø, musikkonservatoriet. 2003-11-07 - 2003-11-07 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Gjør musikk oss smartere?. Forskningsdagene 2004 2004-09-18 - 2004-09-18 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hvordan leser vi noter, og hvorfor trenger vi å vite noe om det?. Faglig forum ved Tromsø kulturskole. 2004-02-02 - 2004-02-02 2004.
 • Blix, Hilde Synnøve. Strykekvartetten, en musikkhistorisk institusjon. Strykekvartetten, en musikkhistorisk institusjon. 2003-01-17 - 2003-01-17 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentar. ? 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Lytting, et bifag?. Serien Faglig forum ved Høgskolen i Tromsø, Avdeling for kunstfag 2003-02-20 - 2003-02-20 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Kan man bruke språkopplæringsmodeller som utgangspunkt for begrunnelser og metodevalg i hørelærefaget. Hørelærekonferanse. 2003-11-14 - 2003-11-14 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Hva kan musikkfaget bidra med i språkopplæringssammenheng?. Hva kan musikkfaget bidra med i språkopplæringssammenheng? 2003-12-02 - 2003-12-02 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Eksamenskonsert, Messingkvintett. 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Samarbeidskonsert, Carmina Burana. 2003.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med Olav Anton Thommessen. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med Tromsø Symfoniorkester. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Konsert med messingkvintett. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Programkommentarer. 2002.
 • Blix, Hilde Synnøve. Utfyllende arbeidsbok. Musikk kultur 2001. ISSN 0808-5005.s 34 - 35.
 • Blix, Hilde Synnøve. Dominant som husnøkkel. Musikk kultur 2001. ISSN 0808-5005.s 36 - 37.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Aural skills and music literacy

  Music psychology

  Music and gender

  Music education

  Teaching

  Aural skills, music education, aesthetics. 


  Member of research group  Krognessvegen (Musikkonservatoriet)