Liv Johanne lite 062.jpg
Liv Johanne lite 062.jpg
Faculty administration at Faculty of Law liv.j.martinsen@uit.no +4777646363 Tromsø TEO-H4 4.424

Martinsen, Liv Johanne  • Martinsen, Liv Johanne. Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (1). ISSN 1503-2965.s 44 - 75.
Look at all works in CRIStin →
TEO-H4 4.424

Click for bigger map