Personkort bilde
Adviser

Martinsen, Liv Johanne

Faculty administration at Faculty of Law
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Martinsen, Liv Johanne. Barnets beste ved fastsettelse av fast bosted for barn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 (1). ISSN 1503-2965.s 44 - 75.

  • [Loading...]