Arnstein Johnskareng, SESAM.jpg
Photo: Torje Jenssen

Arnstein Johnskareng


Worktitle

Job description


  • Johnskareng, Arnstein; Holm-Olsen, Inger Marie. Snøhvitutbyggingen. LNG-anlegg på Melkøya, Hammerfest kommune. Konsekvenser for samiske kulturminner. 1998 (074) ISBN 82-426-0982-9. ISSN 0805-4711.
  • Look at all works in CRIStin →
    TEO-H2 2.263

    Click for bigger map