Nina-Hermansen Foto: Frifoto.jpg
Nina-Hermansen Foto: Frifoto.jpg
Department of Child Welfare and Social Work nina.hermansen@uit.no +4778450331 99241655 Mobil 99241655 Alta ALTA C115

Hermansen, Nina • Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Learning the Sami language outside of the Sami core area in Norway. Acta Borealia 2020; Volum 37 (1-2). ISSN 0800-3831.s 63 - 77.s doi: 10.1080/08003831.2020.1751410.
 • Hermansen, Nina. Samiske slektskapstradisjoner, fleksibilitet og fødselsfortellinger. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 118 - 136.
 • Hermansen, Nina; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Valg, ansvar, risiko og etnisk identitet i en finnmarksk modernitet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012; Volum 96 (3). ISSN 0029-2052.s 210 - 222.
 • Bø, Bente Puntervold; Hermansen, Nina; Stenberg, Oddbjørn. Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer - stemmer fra nord. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 254 - 272.
 • Hanson, Toril; Hermansen, Nina. Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis = Eyemother : birth stories from Sápmi. 2010 ISBN 9788230311196.
 • Hermansen, Nina; Andersen, Ann-Mari. Forskningsprosjekt: Samisk språk og identitet blant unge voksne i Alta.. Seminar. Bra nok? Eller burde kunne samisk bedre? Doarvai Buorre? Galggasin go mahttit samegiela buorot? 2022-03-24 - 2022-03-24 2022.
 • Hermansen, Nina. Mainstreaming Decoloniality in European research in the Arctic. By CO-CREATIVE CONSORTIUM v/ Nina Døring et.al.. Offene Tagung zur polar-und Meerespolitik 2022-02-24 - 2022-02-25 2022.
 • Hermansen, Nina. Bra nok? Eller burde kunne samisk bedre?. Urfolksperspektiver i utdanning, praksis og forskning. 2022-02-04 - 2022-02-04 2022.
 • Hermansen, Nina. Revitalization and vitalization of Indigenous knowledge and languagees. "I do not Speak Sami Language that well, I shuld be able to speak it better".. Sami Oahpahuskonferansa 2021. Sami Education Conference 2021 2021-10-05 - 2021-10-07 2021.
 • Hoel, Karen Colban; Hermansen, Nina. Praksispodden. (data) 2020.
 • Fedreheim, Gunn Elin; Hermansen, Nina. Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (data) (prosjekt) 2020-06-04 - 2020.
 • Hermansen, Nina; Øvernes, Siv. Bokbad: med Siv Øvernes,ny publikasjon 2019: Street Khoisan.On belonging, recognition and survival. Soth Africa: Unis Press.. Bokbad. 2020-02-03 - 2020-02-03 2020.
 • Hermansen, Nina. Hvordan oppnå bred kunnskap om samiske barns rettigheter til eget språk og kultur, samt kunnskap om samenes status som urfolk.. Jubileumsseminar 2020-02-06 - 2020-02-06 2020.
 • Hermansen, Nina. Fødselsfortellinger - er det spesielle fødselsfortellinger i det samiske samfunnet og i vårt område?. Temakveld Samiske dager i Nord-Salten 2011-02-16 - 2011.
 • Hermansen, Nina; Somby, Anja. Øyemor : fødselsfortellinger fra Sápmi Calbmeeadni : riegádahttinmuitalusat Sámis. Landsmøte i Den norske jordmorforeningen 2011 2011-09-24 - 2011.
 • Hermansen, Nina. Øyemor- fødselsfortellinger fra Sapmi. Kulturperspektiv i helse- og sosialtjenestene 2010-09-07 - 2010-09-07 2010.
 • Hermansen, Nina. Social work and Indigenous people A presentation of Social Work Studies at Finnmark University College. Association of Social Workers in Northern Canada - annual meeting. 2010-11-06 - 2010-11-06 2010.
 • Hermansen, Nina. Eyemother - birthstories from Sapmi. Seminar 2009-11-24 - 2009.
 • Hermansen, Nina. Dilemmaer i sosialt arbeid synliggjøres i møte med etniske minoritetsfamilier. Fontene forskning 2009 (1). ISSN 1890-9868.s 103 - 104.
 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Giertsen, Merethe; Hermansen, Nina; Kjæmpenes, Wenche M.. Homoplan i Alta. Altaposten 2007.
 • Eide, Ketil; Hermansen, Nina; Hermansen, Nina; Rugkåsa, Marianne; Braseth, Halvard; Qureshi, Naushad Ali; Qureshi, Naushad Ali; Iversen, Kjell-Ivar; Ranger, Marianne Neverland; Thronsen, Anne. Barnevern i et minoritetsperspektiv. 15 studiepoeng. Studieåret 2008/09. En samarbeidsstudie mellom Høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Oslo og Telemark. 2007.
 • Look at all works in CRIStin →