Lisbeth Bergum Johanson
Photo: Sunniva C.D. Werkland
Lisbeth Bergum Johanson
Lærerut. og pedagogikk campus Alta lisbeth.b.johanson@uit.no +4778450183 Alta ALTA 2016

Johanson, Lisbeth Bergum • Pedersen, Helge Christian; Johanson, Lisbeth Bergum. Vikings and iPads: how iPads may influence historical thinking in the classroom. Education In The North 2021; Volum 28 (2). ISSN 0424-5512.s 100 - 114.s doi: 10.26203/edyf-a894.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. ‘The teachers do not see us.’ The challenges of teacher education in rural areas. Education In The North 2021; Volum 28 (2). ISSN 0424-5512.s 46 - 63.s doi: 10.26203/qqw4-xn70.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Pedersen, Helge Christian. "La elva leve": Alta-saken som rollespill i historieundervisninga.. Nordidactica 2019; Volum 2019 (2). ISSN 2000-9879.s 72 - 89.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Using Local Sámi Culture and History to Teach Pupils about Democracy. Education In The North 2018; Volum 25 (1-2). ISSN 0424-5512.s 198 - 216.s doi: 10.26203/2t86-8v96.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Historiske dataspill - en vei inn til historieforståelse. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 105 - 118.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Pedersen, Helge Christian. Facebookfortellinger som historiedidaktiske verktøy. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 91 - 104.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. The Norwegian curriculum in history and historical thinking : a case study of three lower secondary schools. Acta Didactica Norge 2015; Volum 9 (1). ISSN 1504-9922.s doi: 10.5617/adno.1301.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Grensekryssing - Studentutveksling som et springbrett ut i den store verden?. Orkana Forlag 2014 ISBN 9788281042360.s 71 - 83.
 • Olsen, Kjell Ole Kjærland; Johanson, Lisbeth Bergum. Livsstilsmigrasjon i nordområdene. Nordisk Østforum 2012; Volum 26 (2). ISSN 0801-7220.s 155 - 175.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente. Hva bør styre studieplaners innhold? En undersøkelse blant norske reiselivs- og hotellstudenter. Tapir Akademisk Forlag 2012 ISBN 978-82-519-2860-1.s 421 - 438.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Olsen, Kjell. Alta Museum as a tourist attraction: the importance of location. (omtale) Journal of Heritage Tourism 2010; Volum 5 (1). ISSN 1743-873X.s 1 - 16.
 • Dann, Graham M.S.; Johanson, Lisbeth Bergum. Lost in Translation: The Changing Verbal Imagery of Norwegian "Lapland". (omtale) Estudios y Perspectivas en Turismo 2009; Volum 18 (4). ISSN 0327-5841.s 449 - 475.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente. Students' Preferred Learning Styles and the Importance of Curriculum Content: a Study of Norwegian Tourism and Hospitality Students. (omtale) Journal of Hospitality and Tourism Education 2008; Volum 20 (2). ISSN 1096-3758.s 24 - 33.
 • Tangstad, Heidi; Bjøru, Anne-Mette; Johanson, Lisbeth Bergum. Dårligst i klassen? : en tankevekkende sammenligning av didaktikk i engelskundervisning i Norge og Spania. Bedre Skole 2004 (3). ISSN 0802-183X.s 104 - 108.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Restart: Å være digital i skole og utdanning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 45 - 61.
 • Johansen, Eva dagny; Johanson, Lisbeth Bergum; Østli, Ole David; Østlyngen, Nina. Altaboka 2016. Fra Altafjorden til ishavet.. 2016 ISBN 9788290579291.s 18 - 24.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Opprykk til dosent. Informasjonsmøte om opprykk til professor og dosent 2021-06-10 - 2021-06-10 2021.
 • Leming, Tove; Solhaug, Trond; Johanson, Lisbeth Bergum; Johannessen, Bjørn-Henrik. Digital samhandlings- og kommunikasjonskompetanse hos førsteårs-studenter i lærerutdanningen; implikasjoner for samfunnsfaget. Nasjonal konferanse for samfunnsfagdidaktikk 2020-11-25 - 2020-11-26 2020.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. "Fra førstelektor til dosent". Foredrag 2019-05-24 - 2019-05-24 2019.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. “Kan man lære noe av å spille dataspill? “. Forskningsdagene 2019-10-23 - 2019-10-23 2019.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Lærerne må bli digitale. 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Slik vil de bruke digitale verktøy i skolen. 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. "Supplement til lærebøker". 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Boklansering av "Restart: Å være digital i skole og utdanning". Boklansering 2018-01-12 - 2018-01-12 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Radiointervju. 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Innledning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 11 - 17.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. «Alskens Fjas og Utækelighet» - ugifte mødre og sedelighetstilstanden i 1800- tallets Finnmark. Finnmark Dagblad 2017; Volum 104 (210).s 31 - 31.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Lokalhistorie, historiebruk og demokrati i skolen. Nettverkskonferanse for samfunnsfag 2017-11-27 - 2017-11-28 2017.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Enker som forsørgere i Finnmark på 1800-tallet. 2016 ISBN 9788290579291.s 25 - 32.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Den første lærerutdanningen i Alta. Altaposten 2016.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Den første lærerutdanningen i Alta. Fredagsseminar 2016-02-12 - 2016-02-12 2016.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Bokanmeldelse. Halvdan Eikeland: Historie og demokratisk dannelse. Acta Didactica Norge 2013; Volum 7 (1). ISSN 1504-9922.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Ugifte mødre i Finnmark mellom 1865 og 1900. 2010 (2010: 1) ISBN 978-82-7938-153-2. ISSN 0805-1062.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Lost in Translation. Når turistbrosjyrer oversettes - hva skjer med budskapet?. Forskningsdagene 2009 2009-09-22 - 2009-09-22 2009.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Haug, Bente. Learning style preferences. The Critical Turn in Tourism Studies 2009-06-20 - 2009-06-24 2009.
 • Olsen, Kjell; Johanson, Lisbeth Bergum. Betwixt and between: Russian quota-students narrating their migration in the Barents region. Cultural Production and Negotiation of Borders: The 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.
 • Haug, Bente; Johanson, Lisbeth Bergum. Skriftlige oppgaver som evalueringsform. Fagmøte, Høgskolen i Finnmark 2006-09-17 - 2006-09-17 2006.
 • Johanson, Lisbeth Bergum. Enslige kvinnelige forsørgere i Finnmark mellom 1865 og 1900. 2000.
 • Look at all works in CRIStin →