#
#
Department of Child Welfare and Social Work ann-mari.andersen@uit.no 78450288 +4797773776 Alta ALTA D114

Ann-Mari Andersen


Foreleser og forsknings- og utviklingsarbeid


 • Andersen, Ann-Mari; Olsen, Kjell Ole Kjærland. Det stikker så smertelig, spesielt når man forsøker. Norskspråklighet i samiske kjerneområder. Norsk pedagogisk tidsskrift 2018; Volum 102 (1). ISSN 0029-2052.s 49 - 60.s doi: 10.18261/issn.1504-2987-2018-01-06.
 • Jensen, Gro; Boine, Else Målfrid; Andersen, Ann-Mari. Marginalization in social work in the Arctic and the Northern Sámi Area. Ways to empower people in a changing society. IFSW European Conference 2017 2017-05-28 - 2017-05-30 2017.
 • Andersen, Ann-Mari. Internasjonal urfolkskonferanse. Innlegg: Med musikken styrkes den etnisk samiske identitet? “Show me your music and I tell you who you". Internasjonal urfolkskonferanse 2015-09-11 - 2015-09-20 2015.
 • Andersen, Ann-Mari. Musikal for og med samiske barn i Alta. "en reise igjennom samisk populærmusikk" 2014. 2014.
 • Andersen, Ann-Mari. Internasjonal urfolkskonferanse. Innlegg: Four Winds, Four Nations, one force.. Internasjonal urfolkskonferanse 2013-07-08 - 2013-07-12 2013.
 • Andersen, Ann-Mari. Innlegg: Forskningsdager 2012 Høyskolen i Finnmark. "På hvilken måter har manglende samisk språkkompetanse betydning for håndtering av samisk etnisk identitet. Forskningsdager 2012-09-10 - 2012-09-11 2012.
 • Andersen, Ann-Mari. Innlegg Forskningsdager Samisk høyskole 2011. "På hvilken måte har manglende samisk språkkompetanse betydning for håndtering av samisk etnisk identitet.. Forskningsdager 2011-09-15 - 2011-09-16 2011.
 • Andersen, Ann-Mari. TV debatt NRK1 "Fjellfinnlua" 2011. 2011.
 • Andersen, Ann-Mari. samisk salmeplate "Hosianna" 2010. 2010.
 • Andersen, Ann-Mari. CDproduksjon "Andagassii 2009. 2009.
 • Andersen, Ann-Mari. Melodi Grand Prix 2008. 2008.
 • Andersen, Ann-Mari. Singelplate:"du lahka" 2007. 2007.
 • Andersen, Ann-Mari. CDproduksjon "Ija hearva" 2001. 2001.
 • Look at all works in CRIStin →