Personkort bilde
Professor

Kane, Aina Aune

Department of Child Welfare and Social Work
Norwegian flag icon Sami flag icon

Human rights, Children's rights, Welfare Law, Child Protection Law, Governance Law, Accountable decision processes, work inclusion.

Master programs and Bachelor programs in Child Welfare and Social Work: Human rights, Welfare Law, governance and accountable discression in decision making.

Professor of Law

 • Kane, Aina Aune. Navs vurdering av brukeres bistandsbehov - Rettssikkerhet ved overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2020; Volum 23 (1). ISSN 0809-2052.s 35 - 48.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2020-01-03.

 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Studentaktive læringsprosesser i sosialarbeiderutdanninger - et bidrag til økt forsvarlighet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2020; Volum 97 (2). ISSN 0800-1014.s 108 - 125.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2020-02-04.

 • Kane, Aina Aune. Navs begrunnelser av enkeltvedtak. Tidsskrift for velferdsforskning 2018; Volum 21 (4). ISSN 0809-2052.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2018-04-03.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Barnevern - et vern med eller uten et universelt forebyggingsansvar?. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018; Volum 95 (4). ISSN 0800-1014.s 246 - 264.s doi: 10/1826/ISSN-1891-1838-2018-04-05.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Governance of the young unemployed - a comparative study of the UK, Germany and Norway. (omtale) European Journal of Comparative Law and Governance 2018; Volum 5 (4). ISSN 2213-4506.s 317 - 377.s doi: 10.1163/22134514-00504002.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlighetskravet i barneverntjenester. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018; Volum 95 (2/3). ISSN 0800-1014.s 200 - 216.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-02-03-09.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Myrvang, Robert. Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 253 - 274.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 275 - 283.

 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Virkemidler for forsvarlig skjønnsutøvelse og beslutningstaking i barneverntjenester. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 109 - 131.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 13 - 19.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Stenberg, Oddbjørn. Barns rett til en forsvarlig levestandard - utøvelse av skjønn i Nav og barneverntjeneste. (fulltekst) Fontene forskning 2018 (1). ISSN 1890-9868.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia; Reedtz, Charlotte. Aktivisering av unge sosialhjelpsmottakere - forutsetninger for overgang til arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning 2017; Volum 20 (2). ISSN 0809-2052.s 117 - 133.s doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-02-02.

 • Kane, Aina Aune. Barns menneskerettslige krav på beskyttelse – En sammenligning av juridiske rammer for bekymringsmelding og undersøkelse i Norge og England. Tidsskriftet Norges Barnevern 2016. ISSN 0800-1014.s 52 - 67.s doi: 10.18261/issn.1891-1838-2016-01-05.

 • Kane, Aina Aune. "Skjønn, lover og idealer". Stat og styring 2015. ISSN 0803-0103.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2015; Volum 4. ISSN 1891-8956.

 • Kane, Aina Aune. Godt skjønn? Vilkår og skjønnsutøvelse i saker om arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsstønad. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-235-3.s 225 - 253.

 • Schönfelder, Walter; Andersen, Synnøve Thomassen; Kane, Aina Aune. Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 65 - 75.

 • Kane, Aina Aune. Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. - Sluttrapport. (fulltekst) 2020.

 • Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela. Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services. European Congress on Qualitative Inqury 2020-02-04 - 2020-02-07 2020.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning.. (fulltekst) 2019.

 • Kane, Aina Aune. Norwegian Labour and Welfare Services (NAV) as a collaborating actor in work-oriented assistance. INTEGRATE-konferansen 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.

 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes. European Association of Schools of Social Work - Conference 2019 2019-07-04 - 2019-07-07 2019.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Lovgivning av betydning for arbeid og arbeidsinkludering. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245024838.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Myndighetsutøvelse overfor unge arbeidsledige - en komparativ studie av Storbritannia, Tyskland og Norge. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Governance of young unemployed - A comparative study of UK, Germany and Norway. European Conference on Social Work Research 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Child protection - protection with or without universal preventative work?. Nordic Social Work Conference 2018 2018-11-21 - 2018-11-23 2018.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality. Annual Meeting on Law and Society 2018-06-06 - 2018-06-10 2018.

 • Kane, Aina Aune. 1. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 2. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. FO Finnmark mørketidsseminar 2017-01-10 - 2017-01-10 2017.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Bridging the gap - A study of framework and perceptions in work-promoting assistance for young unemployed in England, Germany and Norway. Trygdeforskningsseminar 2017 2017-12-14 - 2017-12-14 2017.

 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.. Paris EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference (data) 2017-07-27 - 2017-07-29 2017.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. How can legislation support the bridge leading over the gap from exclusion to inclusion in employment?. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i NAV. FO Finnmark årsmøte 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere – Forutsetninger for overgang til arbeid. Trygdeforskningsseminaret 2016-12-05 - 2016-12-06 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Trygdeforskningsseminar 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Skjønnsutøvelse i Nav. Nettverksmøte, Norges juristforbund 2014-09-18 - 2014-09-18 2014.

 • Kane, Aina Aune. Skjønnsmessige vurderinger - "Greit at det finnes lover men det må da vel være lov å bruke skjønn"?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har regjeringen funnet opp hjulet?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid - til barns beste og innenfor rammene av taushetsplikt. Seminar 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (fulltekst) 2009.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse for sosialarbeiderstudenter. Forskningsdagene HiF 2009. Forskningsdagene 2009 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Kane, Aina Aune. Problembasert læring av juridisk metode og skjønnutøvelse i sosialarbeiderutdanning. 2008; Volum 2008 (1) ISBN 9788279381396. ISSN 0805-1062.

 • Kane, Aina Aune. Barnevernarbeid i Norge og England - En fremstilling og sammenligning av de juridiske rammer rundt intervensjoner i familier ved mistanke om omsorgssvikt. 2006; Volum 2006 (1) ISBN 8245302112. ISSN 0807-2698.

 • Kane, Aina Aune; Bjørgum, L. Barn i hardt vær - ulike perspektiver på omsorg. 2005 (1) ISBN 8245302058.

 • Kane, Aina Aune. Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. - Sluttrapport. (fulltekst) 2020.

 • Kane, Aina Aune; Nerskogen, Even; Douglas, Marcela. Work inclusion - as a multi-disciplinary and cross-Professional qualification within Norwegian Labour- and Welfare Services. European Congress on Qualitative Inqury 2020-02-04 - 2020-02-07 2020.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Personvern i Navs digitale saksbehandling - Digital praksis i arbeids- og velferdsforvaltningen i lys av regelverk om taushetsplikt, personvern og informasjonsforvaltning.. (fulltekst) 2019.

 • Kane, Aina Aune. Norwegian Labour and Welfare Services (NAV) as a collaborating actor in work-oriented assistance. INTEGRATE-konferansen 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.

 • Neverdal, Sissel; Kane, Aina Aune. Forming accountable and reflective child protection case workers through student active Learning processes. European Association of Schools of Social Work - Conference 2019 2019-07-04 - 2019-07-07 2019.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Lovgivning av betydning for arbeid og arbeidsinkludering. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245024838.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Myndighetsutøvelse overfor unge arbeidsledige - en komparativ studie av Storbritannia, Tyskland og Norge. ALIN Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Governance of young unemployed - A comparative study of UK, Germany and Norway. European Conference on Social Work Research 2018-04-18 - 2018-04-20 2018.

 • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel. Child protection - protection with or without universal preventative work?. Nordic Social Work Conference 2018 2018-11-21 - 2018-11-23 2018.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. Activation Policy in England, Germany, and Norway - the Aim of Substantive Equality. Annual Meeting on Law and Society 2018-06-06 - 2018-06-10 2018.

 • Kane, Aina Aune. 1. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere 2. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. FO Finnmark mørketidsseminar 2017-01-10 - 2017-01-10 2017.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Bridging the gap - A study of framework and perceptions in work-promoting assistance for young unemployed in England, Germany and Norway. Trygdeforskningsseminar 2017 2017-12-14 - 2017-12-14 2017.

 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.. Paris EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference (data) 2017-07-27 - 2017-07-29 2017.

 • Kane, Aina Aune; Köhler-Olsen, Julia. How can legislation support the bridge leading over the gap from exclusion to inclusion in employment?. Alta 2017 - 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i velferdstjenester. Forskningsdagene 2016 2016-09-21 - 2016-10-02 2016.

 • Kane, Aina Aune. Forsvarlig skjønnsutøvelse i NAV. FO Finnmark årsmøte 2016-04-21 - 2016-04-21 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere – Forutsetninger for overgang til arbeid. Trygdeforskningsseminaret 2016-12-05 - 2016-12-06 2016.

 • Köhler-Olsen, Julia; Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?. Trygdeforskningsseminar 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Skjønnsutøvelse i Nav. Nettverksmøte, Norges juristforbund 2014-09-18 - 2014-09-18 2014.

 • Kane, Aina Aune. Skjønnsmessige vurderinger - "Greit at det finnes lover men det må da vel være lov å bruke skjønn"?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere - har regjeringen funnet opp hjulet?. Altaposten 2014.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid - til barns beste og innenfor rammene av taushetsplikt. Seminar 2011-11-08 - 2011-11-08 2011.

 • Bjerklund, Monica; Eriksen, Evelyn; Germeten, Sidsel; Kane, Aina Aune; Stenberg, Oddbjørn. Nasjonal veileder: Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. (fulltekst) 2009.

 • Kane, Aina Aune. Foredrag: Problembasert læring av juridisk metode og skjønnsutøvelse for sosialarbeiderstudenter. Forskningsdagene HiF 2009. Forskningsdagene 2009 2009-09-23 - 2009-09-23 2009.

 • Kane, Aina Aune. Problembasert læring av juridisk metode og skjønnutøvelse i sosialarbeiderutdanning. 2008; Volum 2008 (1) ISBN 9788279381396. ISSN 0805-1062.

 • Kane, Aina Aune. Barnevernarbeid i Norge og England - En fremstilling og sammenligning av de juridiske rammer rundt intervensjoner i familier ved mistanke om omsorgssvikt. 2006; Volum 2006 (1) ISBN 8245302112. ISSN 0807-2698.

 • Kane, Aina Aune; Bjørgum, L. Barn i hardt vær - ulike perspektiver på omsorg. 2005 (1) ISBN 8245302058.

 • [Loading...]