Bilde av Strand, Jo Espen Tau
Bilde av Strand, Jo Espen Tau
Department of Arctic and Marine Biology jo.e.strand@uit.no +4778450488 90095968 You can find me here

Jo Espen Tau Strand


Associate Professor


 • Martina Bortoletti, Lisa Maccatrozzo, Stefano Peruzzi, Jo Espen Tau Strand, Malcolm Jobling, Giuseppe Radaelli et al.:
  Dietary effects on biomarkers of growth, stress, and welfare of diploid and triploid Atlantic salmon (Salmo salar) during parr-smolt transformation
  Aquaculture Reports 2022 ARKIV / DOI
 • Jenny Lovisa Alexandra Jensen, John Fredrik Strøm, Anna Nikolopoulos, Raul Primicerio, Jofrid Skardhamar, Benjamin J. Atencio et al.:
  Micro- and macro-habitat selection of Atlantic salmon, Salmo salar, post-smolts in relation to marine environmental cues
  ICES Journal of Marine Science 2022 ARKIV / DOI
 • Jo Espen Tau Strand, David Hazlerigg, Even Hjalmar Jørgensen :
  Photoperiod revisited: is there a critical day length for triggering a complete parr–smolt transformation in Atlantic salmon Salmo salar?
  Journal of Fish Biology 2018 ARKIV / DOI
 • Jo Espen Tau Strand, Jan Grimsrud Davidsen, Even Hjalmar Jørgensen, Audun Rikardsen :
  Seaward migrating Atlantic salmon smolts with low levels of gill Na+, K+ -ATPase activity; is sea entry delayed?
  Environmental Biology of Fishes 2011 ARKIV / DOI
 • Jo Espen Tau Strand, Jo Jorem Aarseth, Tanja Lexau Hanebrekke, Even Hjalmar Jørgensen :
  Keeping track of time under ice and snow in a sub-arctic lake: plasma melatonin rhythms in Arctic charr overwintering under natural conditions
  Journal of Pineal Research 2008 OMTALE
 • Jo Espen Tau Strand, Helge Kreützer Johnsen, Arne Mikal Arnesen :
  Comparison of parr-smolt transformation in hatchery reared offspring of one domesticated and two wild populations of Atlantic salmon (Salmo salar L.)
  Aquaculture 2007 OMTALE
 • Even Hjalmar Jørgensen, Øyvind Aas-Hansen, Shunsuke Moriyama, Munehico Iwata, Jo Espen Tau Strand :
  The parr-smolt transformation of Arctic charr is comparable to that of Atlantic salmon
  Aquaculture 2007 OMTALE
 • Even Hjalmar Jørgensen, Øyvind Aas-Hansen, Alec G. Maule, Jo Espen Tau Strand, Mathilakath M. Vijayan :
  PCB impairs smoltification and seawater performance in anadromous arctic charr (salvelinus alpinus)
  ? 2004
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Vi utforsker en rype - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 4. årstrinn. Vitenuka 2021 ved UiT, campus Alta
  2021
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand, Marianne Ødegaard :
  Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head
  2021 ARKIV
 • Saeed Manshadi, Jo Espen Tau Strand, Mona Kvivesen :
  ENHANCEMENT AND IMPLEMENTATION OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN PRE-SCHOOL TEACHERS PRACTICES IN NORTHERN-NORWAY
  2019
 • Atle Mortensen, Jenny Lovisa Alexandra Jensen, Jo Espen Tau Strand, Hermansen Stine :
  Altafjordsystemet - Miljøpåvirkning, biologiske ressurser, fysiske forhold, effekt av oppdrettsvirksomhet og mulig effektdempende tiltak.
  2019
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Vi utforsker et reinsdyrshode - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 5. og 6. årstrinn
  2019
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand, Tove Aagnes Utsi :
  Naturfaglig bidrag under befaring i Aronneskjosen
  2019
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Vinterfugler i nord – et praktisk undervisningsopplegg for 3. og 4. årstrinn i grunnskolen.
  2017
 • Stig Misund, Tove Aagnes Utsi, Jo Espen Tau Strand, Inger Wallem Krempig :
  Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte
  2017 DATA
 • Jenny Lovisa Alexandra Jensen, Jo Espen Tau Strand, Atle Mortensen :
  Vill og oppdrettet laksefisk i Altafjorden
  2017
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Rype og snø - hvordan er rypa tilpasset den arktiske vinteren
  2016
 • Jo Espen Tau Strand :
  Små ornitologer! Fugler som tema i barnehagen året rundt
  Lappmeisen 2016
 • Stig Misund, Jo Espen Tau Strand :
  Sopp på matfatet
  2015
 • Even Hjalmar Jørgensen, Øyvind Aas-Hansen, s Moriuama, Jo Espen Tau Strand :
  Development of smolt characters in Arctic charr is similar to that in Atlantic salmon
  2005
 • Jo Espen Tau Strand, Ian Mayer, Even Hjalmar Jørgensen :
  Resmoltification and migration in repeat migrants of Arctic charr: Role of photoperiod and melatonin?
  2005
 • Jo Espen Tau Strand, Helge Kreützer Johnsen, Arne Mikal Arnesen :
  Parr-smolt transformation in hatchery reared offspring of one domesticated and two wild populations of Atlantic salmon (Salmo salar L.)
  2005
 • Tove Aagnes Utsi , Jo Espen Tau Strand :
  Ávzejávri-kartlegging av røye-og ørretbestanden i 2000 og 2003
  2004
 • Jo Espen Tau Strand, A.M. Arnesen :
  Smoltifisering hjå oppdrettslaks og fyrste generasjon avkom etter villaks ved låg og høg ferskvasstemperatur
  2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →