Bilde av Mathisen, Stein Roar
Bilde av Mathisen, Stein Roar
Department of Tourism & Northern Studies stein.r.mathisen@uit.no +4778450433 You can find me here

Stein Roar Mathisen • Stein Roar Mathisen :
  Fortellinger til kommisjonen. Fornorskingserfaringer og sannhet i et sjangerperspektiv
  Tidsskrift for kulturforskning 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Stein Roar Mathisen :
  Souvenirs and the Commodification of Sámi Spirituality in Tourism.
  Religions 2020 ARKIV / DOI
 • Stein Roar Mathisen :
  Mellom borealisme og orientalisme. Fortellinger og forestillinger om 'de andre' i nordlysturismen.
  Tidsskrift for kulturforskning 2017 ARKIV
 • Stein Roar Mathisen :
  The Three Burials of Aslak Hætta and Mons Somby. Repatriation Narratives and Ritual Performances.
  Museums Worlds: Advances in Research 2017 DOI
 • Stein Roar Mathisen :
  Northern Lights Experiences in the Arctic Dark: Old Imaginaries and New Tourism Narratives.
  CABI Publishing 2017
 • Stein Roar Mathisen :
  Contextualizing Exhibited Versions of Sami Noaidevuohta
  Palgrave Macmillan 2015 DOI
 • Stein Roar Mathisen :
  Constituting Scholarly Versions of a "Sámi Folk Medicine". Research Practices in the Colonial Contact Zone.
  2015
 • Stein Roar Mathisen :
  Nordlys, magi og turisme
  DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2014 ARKIV
 • Stein Roar Mathisen :
  Trolldomskyndige samer i Norsk Folkeminnesamling
  Novus Forlag 2014
 • Stein Roar Mathisen :
  Constituting scholarly versions of a "Sami folk medicine": research practices in the colonial zone
  Patterns of Northern Traditional Healing Series 2013
 • Stein Roar Mathisen :
  Festivalisering av etnisk kulturarv
  Cappelen Damm Akademisk 2013
 • Stein Roar Mathisen :
  Sagnet om Steggel-Anna : samisk fortid i norsk folkeminne og folkeglemsel
  Tidsskrift for kulturforskning 2011
 • Stein Roar Mathisen :
  Fortellinger om fortid på Finnskogen. Kulturarv og fortidsforståelser under en festival
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Indigenous Spirituality in the Touristic Borderzone. Virtual Performances of Sámi Shamanism in Sápmi Park
  Temenos 2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Narrated Sámi Sieidis. Heritage and Ownership in Ambiguous Border Zones
  Ethnologia Europaea 2009
 • Trine Kvidal-Røvik, Stein Roar Mathisen, Kristin Nicolaysen, Kjell Ole Kjærland Olsen, Gyrid Øyen :
  Prosjektet IMMKven: forskning om kvensk kulturarv i samtida
  2024
 • Kjersti Feldt Anfinnsen, Trine Kvidal-Røvik, Kaisa Maliniemi, Stein Roar Mathisen, Kristin Nicolaysen, Kjell Ole Kjærland Olsen et al.:
  Tuulessa - I vinden
  UiT Norges arktiske universitet 2023 ARKIV
 • Trine Kvidal-Røvik, Kristin Nicolaysen, Gyrid Øyen, Kjell Ole Kjærland Olsen, Stein Roar Mathisen :
  Tuulessa - I vinden
  Vandreutstilling 2022
 • Trine Kvidal-Røvik, Stein Roar Mathisen :
  «Ja til mer kvensk bling» – Om hvordan det kvenske /norskfinske fortelles fram i teater, spel og populærkultur i dag
  2021
 • Bjarge Schwenke Fors, Stein Roar Mathisen :
  Fortellerstund fra Boris Gleb
  2020
 • Stein Roar Mathisen :
  Mellom borealisme og orientalisme. Fortellinger og forestillinger om 'de andre' i nordlysturismen
  2017 ARKIV
 • Stein Roar Mathisen :
  Fortellinger fra det gamle Steinsland. 4. Om trolldom, skadeverk og motsetninger i bygda.
  Årbok for Skånland 2017
 • Stein Roar Mathisen :
  Re-imagining Northern Homes in Touristc Contexts
  2017
 • Stein Roar Mathisen :
  Fortellinger fra det gamle Steinsland. 3. Om ressursberging, gjensidig hjelpsomhet og avund.
  Årbok for Skånland 2016
 • Marit Anne Hauan, Stein Roar Mathisen :
  Mytenes vikinger
  Ottar 2015
 • Stein Roar Mathisen :
  Fortellinger fra det gamle Steinsland. 2. Om de som kunne mer enn sitt Fadervår.
  Årbok for Skånland 2015
 • Stein Roar Mathisen :
  Folketradisjonen i Regine Normanns romaner Dengang og Eiler Hundevart
  Bøfjerding 2014
 • Stein Roar Mathisen :
  Fortellinger fra det gamle Steinsland. 1. Om uforklarlige fenomen i fortida og i menneskesinnet
  Årbok for Skånland 2014
 • Stein Roar Mathisen :
  Tourism's Arctic Pasts and Presents
  2013
 • Stein Roar Mathisen :
  Turismens øyer: flytende utopier i postkoloniale strømmer
  2012
 • Stein Roar Mathisen :
  In Sapmi Park: Virtual Performances of Sámi Shamanism?
  2012
 • Stein Roar Mathisen :
  Chasing the Northern Lights. Opplevelse ogb spiritualitet i turismens markedsføring
  2012
 • Stein Roar Mathisen :
  Sagn, tradisjon og rammefortelling i Regine Normanns "Nordlandsnatt" og "Det gråner mot høst"
  2012
 • Stein Roar Mathisen :
  Ethnic Heritage and the Branding/Politicization of Cultural Difference
  2012
 • Stein Roar Mathisen :
  Meanings of Moonshine in the Context of Border Festivals
  2011
 • Stein Roar Mathisen :
  Kulturarvsteori og religiøse fenomen
  2011
 • Stein Roar Mathisen :
  Grensefortellinger. Innledning og sluttkommentar
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Fortellinger og grenser
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Traditional Healing in Northern Multicultural Contexts
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Border Festivals: Festivalizzing History and Heritage
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Sagn og rammefortelling hos Regine Normann
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Concluding remarks on story-telling in the borderlands
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  I grenselandet mellom religion og turisme
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Kjøkkenbordet som forskningsredskap: Introduksjon og sammenfatning om grensefortellinger
  2010
 • Stein Roar Mathisen :
  Narrated Spaces in Ambiguous Border Zones. Contested Territories of Resources, Religion, and Research
  2009
 • Stein Roar Mathisen :
  Heritage Politics, Borders, and Rhetorics of Authentication
  2009
 • Stein Roar Mathisen :
  Kulturarv i et grenseområde
  2009
 • Stein Roar Mathisen :
  The Politics of Border(ing) Heritages
  2009
 • Stein Roar Mathisen :
  Heritages and Border Cultures in Changing Political Contexts
  2009
 • Stein Roar Mathisen :
  Karelsk grenseturisme - I Lönnrots fotspor?
  2009

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →