SteinRMathisen (5).jpg
SteinRMathisen (5).jpg
Department of Tourism & Northern Studies stein.r.mathisen@uit.no +4778450433 Alta ALTA C214

Mathisen, Stein Roar • Mathisen, Stein Roar. Souvenirs and the Commodification of Sámi Spirituality in Tourism.. Religions 2020; Volum 11 (429). ISSN 2077-1444.s doi: 10.3390/rel11090429.
 • Mathisen, Stein Roar. The Three Burials of Aslak Hætta and Mons Somby. Repatriation Narratives and Ritual Performances.. Museums Worlds: Advances in Research 2017; Volum 5. ISSN 2049-6729.s 24 - 36.s doi: 10.3167/armw.2017.050104.
 • Mathisen, Stein Roar. Mellom borealisme og orientalisme. Fortellinger og forestillinger om 'de andre' i nordlysturismen.. Tidsskrift for kulturforskning 2017; Volum 16 (1). ISSN 1502-7473.s 55 - 70.
 • Mathisen, Stein Roar. Northern Lights Experiences in the Arctic Dark: Old Imaginaries and New Tourism Narratives.. CABI Publishing 2017 ISBN 9781780648620.s 67 - 78.
 • Mathisen, Stein Roar. Constituting Scholarly Versions of a "Sámi Folk Medicine". Research Practices in the Colonial Contact Zone.. 2015 (2) ISBN 978-1772120882. ISSN 1927-9671.s 1 - 23.
 • Mathisen, Stein Roar. Contextualizing Exhibited Versions of Sami Noaidevuohta. Palgrave Macmillan 2015 ISBN 9781137461391.s 191 - 213.s doi: 10.1057/9781137461407.0016.
 • Mathisen, Stein Roar. Trolldomskyndige samer i Norsk Folkeminnesamling. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-772-5.s 247 - 254.
 • Mathisen, Stein Roar. Nordlys, magi og turisme. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2014 (1). ISSN 1501-9934.s 69 - 92.
 • Mathisen, Stein Roar. Constituting scholarly versions of a "Sami folk medicine": research practices in the colonial zone. Patterns of Northern Traditional Healing Series 2013; Volum 2. ISSN 1927-9671.
 • Mathisen, Stein Roar. Festivalisering av etnisk kulturarv. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-42221-9.s 155 - 176.
 • Mathisen, Stein Roar. Sagnet om Steggel-Anna : samisk fortid i norsk folkeminne og folkeglemsel. Tidsskrift for kulturforskning 2011; Volum 10 (2/3). ISSN 1502-7473.s 5 - 18.
 • Mathisen, Stein Roar. Indigenous Spirituality in the Touristic Borderzone. Virtual Performances of Sámi Shamanism in Sápmi Park. Temenos 2010; Volum 46 (1). ISSN 0497-1817.s 53 - 72.
 • Mathisen, Stein Roar. Fortellinger om fortid på Finnskogen. Kulturarv og fortidsforståelser under en festival. 2010; Volum 6 (1) ISBN 978-82-91869-16-2. ISSN 1504-7520.s 99 - 108.
 • Mathisen, Stein Roar. Festivalising Heritage in the Borderlands: Constituting Ethnic Histories and Heritages under the Rule of the Finn Forest Republic. Journal of Ethnology and Folkloristics 2009; Volum 3 (2). ISSN 1736-6518.s 13 - 31.
 • Mathisen, Stein Roar. Narrated Sámi Sieidis. Heritage and Ownership in Ambiguous Border Zones. Ethnologia Europaea 2009; Volum 39 (2). ISSN 0425-4597.s 11 - 25.
 • Mathisen, Stein Roar. Representasjoner av kulturell forskjell fortelling, makt og autoritet i utstillinger av samisk kultur. Tidsskrift for kulturforskning 2005; Volum 3 (Vol. 3, nr 3). ISSN 1502-7473.s 5 - 25.
 • Mathisen, Stein Roar. Representations of Belief in Multicultural Contexts. 2005.s 194 - 195.
 • Mathisen, Stein Roar. Hegemonic representations of Sámi culture : from narratives of noble savages to discources on ecological Sámi. 2004 (14).s 17 - 30.
 • Mathisen, Stein Roar. Ethnic identities in global and local discourses : contested narratives of Sámi ethnic heritage. 2004.s 141 - 157.
 • Mathisen, Stein Roar. Sykdom, sykdomsforståelse og helbredelse : innledning. 2004.s 37 - 39.
 • Siikala, Anna-Leena; Klein, Barbro; Mathisen, Stein Roar. Foreword. 2004.s 7 - 13.
 • Mathisen, Stein Roar. Ganning. Mediefortellinger om samisk trolldom i dagens Nord-Norge. ? 2003 (4/2002 - 1/2003).s 20 - 29.
 • Mathisen, Stein Roar. Sted, etnisitet og fortelling. Lokaliseringer av det samiske i Skånland. ? 2002; Volum 1 (03.apr).s 73 - 91.
 • Mathisen, Stein R.; Ytrehus, Line. "Den naturlige samen": Narrative konstruksjoner av "de andre" i norsk tradisjon. 2001.s 84 - 98.
 • Mathisen, Stein R.. Hvem forteller hva om "det samiske"? Utstillingen Sápmi - en nasjon blir til på Tromsø museum. ? 2001; Volum 30 (2/2000-1/2001).s 37 - 42.
 • Mathisen, Stein R.. Kulturens materialisering - en innledning. 2000.s 9 - 24.
 • Mathisen, Stein R.; Anttonen, Pertti; Siikala, Anna-Leena; Mathisen, Stein R.; Magnusson, Leif. Travels and narratives: Itinerant constructions of a homogenous Sami heritage. 2000.s 179 - 205.
 • Mathisen, Stein R.; Pentikäinen, Juha; Gaski, Harald; Hirvonen, Vuokko; Sergejeva, Jelena; Stoor, Krister. Changing narratives about Sami folklore - A review of research on Sami folklore in the Norwegian area. 2000.s 103 - 130.
 • Mathisen, Stein R.; Hovi, Tuija; Puuronen, Anne. "Gann" against thieves: A Sami noaidi in contemporary media narratives. Åbo Akademis Förlag 2000.s 57 - 80.
 • Mathisen, Stein R.; Altern, Inger; Minde, Gunn Tove. Folkemedisin i Nord-Norge: kulturelt fellesskap og etniske skiller. 2000.s 15 - 33.
 • Mathisen, Stein R.. Det farlige naboskapet i nord : eksplisitte og implisitte fortellingerpå en "ny" grense. ? 1998; Volum 28 (2).s 11 - 23.
 • Eythórsson, Einar; Mathisen, Stein Roar; Sagdahl, Bjørn K.. Ressursforvaltning og lokal kunnskap i kystsamiske områder. 1998.s 40 - 55.
 • Eythórsson, Einar; Mathisen, Stein Roar; Jentoft, Svein. Ethnicity and epistemology : changing understandings of coastal Sami local knowledge. 1998.s 205 - 220.
 • Eythórsson, Einar; Magnúsdóttir, Thóra; Mathisen, Stein Roar; Toivanen, Anna. Lokal kunnskap og ressursforvaltning. Økologisk innsikt og ressurshøsting i et kystsamisk bygdesamfunn. ? 1992; Volum 46.s 59 - 66.
 • Siikala, Anna-Leena; Klein, Barbro; Mathisen, Stein Roar. Creating diversities : folklore, religion and the politics of heritage. 2004 ISBN 9517466315.
 • Kvidal-Røvik, Trine; Mathisen, Stein Roar. «Ja til mer kvensk bling» – Om hvordan det kvenske /norskfinske fortelles fram i teater, spel og populærkultur i dag. Fagseminar: Kvensk/Norskfinsk identitet og kultur i dag 2021-08-26 - 2021-08-27 2021.
 • Fors, Bjarge Schwenke; Mathisen, Stein Roar. Fortellerstund fra Boris Gleb. Barents Spektakel 2020-02-13 - 2020-02-13 2020.
 • Mathisen, Stein Roar. Mellom borealisme og orientalisme. Fortellinger og forestillinger om 'de andre' i nordlysturismen. Festskriftseminar for Torunn Selberg 2017-03-06 - 2017-03-06 2017.
 • Mathisen, Stein Roar. Fortellinger fra det gamle Steinsland. 4. Om trolldom, skadeverk og motsetninger i bygda.. Årbok for Skånland 2017. ISSN 2387-3302.
 • Mathisen, Stein Roar. Re-imagining Northern Homes in Touristc Contexts. 13th SIEF Congress Ways of Dwelling: Crisis, Craft, Creativity 2017-03-26 - 2017-03-30 2017.
 • Mathisen, Stein Roar. Fortellinger fra det gamle Steinsland. 3. Om ressursberging, gjensidig hjelpsomhet og avund.. Årbok for Skånland 2016. ISSN 2387-3302.s 144 - 149.
 • Mathisen, Stein Roar. Fortellinger fra det gamle Steinsland. 2. Om de som kunne mer enn sitt Fadervår.. Årbok for Skånland 2015. ISSN 2387-3302.
 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Mytenes vikinger. Ottar 2015 (2). ISSN 0030-6703.s 58 - 63.
 • Mathisen, Stein Roar. Fortellinger fra det gamle Steinsland. 1. Om uforklarlige fenomen i fortida og i menneskesinnet. Årbok for Skånland 2014. ISSN 2387-3302.s 130 - 133.
 • Mathisen, Stein Roar. Folketradisjonen i Regine Normanns romaner Dengang og Eiler Hundevart. Bøfjerding 2014.s 65 - 72.
 • Mathisen, Stein Roar. Tourism's Arctic Pasts and Presents. Heritage, Valorization, and Tourism 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.
 • Mathisen, Stein Roar. Chasing the Northern Lights. Opplevelse ogb spiritualitet i turismens markedsføring. Religiøse trender og postsekulær religion i Norden. 2012-11-12 - 2012-11-13 2012.
 • Mathisen, Stein Roar. Sagn, tradisjon og rammefortelling i Regine Normanns "Nordlandsnatt" og "Det gråner mot høst". Reginedagans fagdag 2012: Regines skattkammer - sagn i samling 2012-07-24 - 2012-07-24 2012.
 • Mathisen, Stein Roar. In Sapmi Park: Virtual Performances of Sámi Shamanism?. 2012 Stoltenberg Conference: The Barents Region as a Tourism Destination 2012-10-02 - 2012-10-03 2012.
 • Mathisen, Stein Roar. Ethnic Heritage and the Branding/Politicization of Cultural Difference. 32nd Nordic Conference of Ethnology and Folkloristics 2012-06-18 - 2012-06-21 2012.
 • Mathisen, Stein Roar. Turismens øyer: flytende utopier i postkoloniale strømmer. Öande och öighet - vad öar är och gör 2012-03-15 - 2012-03-16 2012.
 • Mathisen, Stein Roar. Kulturarvsteori og religiøse fenomen. Forskyvninger mellom det religiøse og det sekulære. 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.
 • Mathisen, Stein Roar. Meanings of Moonshine in the Context of Border Festivals. SIEF Congress "People Make Places" 2011-04-17 - 2011-04-21 2011.
 • Mathisen, Stein Roar. Fortellinger og grenser. utenTitteltekst 2010-02-04 - 2010-02-04 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. Grensefortellinger. Innledning og sluttkommentar. utenTitteltekst 2010-04-14 - 2010-04-14 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. Border Festivals: Festivalizzing History and Heritage. Festival Seminar 2010-05-28 - 2010-05-30 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. Traditional Healing in Northern Multicultural Contexts. Idioms of Indigenous Health and Healing 2010-06-02 - 2010-06-04 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. Sagn og rammefortelling hos Regine Normann. Fagseminar Reginedagan 2010-07-30 - 2010-07-30 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. Concluding remarks on story-telling in the borderlands. Everyday Life in the Borderlands: 5th Annual Stoltenberg Seminar 2010-09-27 - 2010-09-28 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. Kjøkkenbordet som forskningsredskap: Introduksjon og sammenfatning om grensefortellinger. utenTitteltekst 2010-09-27 - 2010-09-27 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. I grenselandet mellom religion og turisme. Forskyvninger mellom det religiøse og det sekulære. 2010-11-16 - 2010-11-17 2010.
 • Mathisen, Stein Roar. Karelsk grenseturisme - I Lönnrots fotspor?. Grenser for fall - et (be)grenset seminar 2009-01-29 - 2009-01-29 2009.
 • Mathisen, Stein Roar. Heritages and Border Cultures in Changing Political Contexts. Local Knowledge and Open Borders: Creativity and Heritage 2009-07-30 - 2009-08-03 2009.
 • Mathisen, Stein Roar. The Politics of Border(ing) Heritages. Local Knowledge and Open Borders: Creativity and Heritage 2009-07-30 - 2009-08-03 2009.
 • Mathisen, Stein Roar. Heritage Politics, Borders, and Rhetorics of Authentication. SIEF Working Group Conference on Cultural Heritage and Property 2009-08-04 - 2009-08-04 2009.
 • Mathisen, Stein Roar. Narrated Spaces in Ambiguous Border Zones. Contested Territories of Resources, Religion, and Research. From Topos to Topic. Recent Shifts in Spatial Approaches to Religion and Folklore. 2009-10-08 - 2009-10-09 2009.
 • Mathisen, Stein Roar. Kulturarv i et grenseområde. Seminar om kulturarv, forskningsgruppen sted-region-identitet 2009-12-02 - 2009-12-02 2009.
 • Mathisen, Stein Roar. Cultural Heartlands beyond the Border: Finnish Kalevala Tourism in Russian Karelia. 2008 European Conference of the Association of Borderland Studies: Cultural Production and Negotiation of Borders. 2008-09-10 - 2008-09-13 2008.
 • Mathisen, Stein Roar. Fortellinger fra havet. utenTitteltekst 2008-02-20 - 2008-02-20 2008.
 • Mathisen, Stein Roar. Det tradisjonelle i det moderne samfunn - om helbredelse og hjelpere. Juniseminar for sosialrådgivere i studentsamskipnadene i Norge. 2008-06-10 - 2008-06-10 2008.
 • Mathisen, Stein Roar. Heritage, Ownership and Ambivalence in Ethnic and National Border Zones. 9th SIEF Congress: Transcending "European Heritages": Liberating the Ethnological Imagination. 2008-06-16 - 2008-06-20 2008.
 • Mathisen, Stein Roar. Folklore, Belief and Ambiguity in Multicultural Border Areas. utenTitteltekst 2007-11-23 - 2007-11-23 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. Mr. Bullock's Exhibition of Laplanders. Ottar 2007; Volum 4 (267). ISSN 0030-6703.s 11 - 17.
 • Mathisen, Stein Roar. Folklore in Northern Multicultural Contexts. ? 2007 (32).s 3 - 9.
 • Mathisen, Stein Roar. Multicultural Meeting Grounds in Northern Norway. The Borealis Conference 2007: Building capacity for sustainable places in the Circumpolar North 2007-03-05 - 2007-03-07 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. Folklore in Multicultural Contexts. Exploring the Empty Spaces of Folklore Research. Reflecting on Knowledge Production: The Development of Folkloristics and Ethnology. 2007-05-17 - 2007-05-19 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. The Uses of Folklore in Multicultural Contexts. Folklore Fellows' 7th Summer School: Oral Poetry and Field Work 2007-06-11 - 2007-06-20 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. Conservation and Consumption of Traditional Culture in Tourism. Folklore Fellows' 7th Summer School: Oral Poetry and Field Work 2007-06-11 - 2007-06-20 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. Regine Normann, folketradisjonen og folkeminnevitenskapen. Regine Normann og hennes samtid 2007-07-28 - 2007-07-28 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. Konstitueringen av samisk religion og forestillingsverden i turismen. Religion og økonomi 2007-09-10 - 2007-09-11 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. Changing Representations of Indigenous Belief Narratives in Modern Media. VII Jornadas de Estudio de la Narrativa Folklórica: Narrative Folklórica y Sociedad 2007-09-20 - 2007-09-22 2007.
 • Mathisen, Stein Roar. Folkemedisin i Nord-Norge: kulturelt fellesskap og etniske skiller. utenTitteltekst 2006-10-26 - 2006-10-26 2006.
 • Mathisen, Stein Roar. Sámi. 2006 ISBN 0-313-32851-X.s 134 - 144.
 • Mathisen, Stein Roar. How Works of Folklore are Created through Collaboration. Review of: Kristin Kuutma, Collaborative Representations: Interpreting the Creation of a Sámi Ethnography and a Seto Epic. FF Communications 289, Helsinki 2006. (omtale) ? 2006; Volum 31.s 21 - 23.
 • Mathisen, Stein Roar. Representations of Sámi Heritage in Exhibitions, Museums and Tourism. utenTitteltekst 2006-05-12 - 2006-05-12 2006.
 • Mathisen, Stein Roar. Constituting Folklore and Belief in Multicultural Contexts. utenTitteltekst 2006-12-15 - 2006-12-15 2006.
 • Mathisen, Stein Roar. En sieidi i religiøse, etniske og nasjonale grenseområder. Myte, makt og monumenter, en konferanse i prosjektet Plassens poesi og politikk. 2006-04-03 - 2006-04-04 2006.
 • Mathisen, Stein Roar. Representations and Recontextualizations in Multicultural Border Zones. Second Reflexive History Seminar 2006-05-13 - 2006-05-14 2006.
 • Mathisen, Stein Roar. Samisk folkemedisin - om helbredelse. Systemisk Nordkalottseminar 2006 (omtale) 2006-06-12 - 2006-06-14 2006.
 • Mathisen, Stein Roar. Samisk trolldom i norske fortellinger. Samiske fortellinger - fortellinger om det samiske. Reginedagan 2006. 2006-07-29 - 2006-07-29 2006.
 • Mathisen, Stein Roar. Muntlig tradisjonsmateriale knyttet til helse og omsorg. Workshop for jordmødre om fødselsfortellinger i Sápmi. 2005-11-25 - 2005-11-25 2005.
 • Mathisen, Stein Roar. Representations of Belief in Multicultural Contexts. 14th Congress of the International Society for Folk Narrative Research (ISFNR). 2005-07-26 - 2005-07-31 2005.
 • Mathisen, Stein Roar. Understanding Cultural Representations in Multicultural Contexts. utenTitteltekst 2005-04-27 - 2005-04-27 2005.
 • Mathisen, Stein Roar. Tourism and the Representation of Sami Heritage. Tourism, Cultural Heritage, and the Media. The spring seminar by the Graduate School for the Transmission of Cultural Meanings. 2005-05-17 - 2005-05-17 2005.
 • Mathisen, Stein Roar. Exploring the 'Empty Spaces' of Folklore Research. Reflexive History of Ethnographic Studies 2005-12-09 - 2005-12-10 2005.
 • Mathisen, Stein Roar. Kulturelle grenseland. Presentasjon av prosjektet 'Flerkulturelle møteplasser' og andre Barentsrelaterte prosjekter ved Høgskolen i Finnmark. Barentsinstituttseminar 2005-08-23 - 2005-08-25 2005.
 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Med fotfeste i folkets røtter? : folketradisjonen og den nordnorske identiteten. Ottar 2004 (251). ISSN 0030-6703.s 13 - 22.
 • Hauan, Marit Anne; Mathisen, Stein Roar. Småkvalfangst og lokalkultur i Skrova. (omtale) ? 2004; Volum 26.s 73 - 83.
 • Mathisen, Stein Roar. Constructing the Sámi as others in tourism : new versions of old differences in reflexive modernity. Multidisciplinarity and the cultural construction of reality : research seminar of folklore studies and comparative religion 2004-02-12 - 2004-02-14 2004.
 • Mathisen, Stein Roar. The changing politics of exhibiting Sámi culture. Conference of the Estonian National Museum (45 : 2004 : Tartu) 2004-04-14 - 2004-04-15 2004.
 • Mathisen, Stein Roar. Humor som virkemiddel for kommunikasjon. utenTitteltekst 2004-02-27 - 2004-02-27 2004.
 • Mathisen, Stein Roar. Opplevelser som produkt. utenTitteltekst 2004-09-21 - 2004-09-21 2004.
 • Mathisen, Stein Roar. Hverdagslivets flerkulturelle møteplasser som prosjekt. Norsk Antropologisk forenings årskonferanse 2004: Endring, flyt, forankring 2004-05-07 - 2004-05-09 2004.
 • Mathisen, Stein Roar. Vits og humor i flerkulturelle områder. Varanger årbok 2003; Volum 23. årgang. ISSN 0800-0867.s 87 - 100.
 • Mathisen, Stein Roar. From Narratives of Noble Savages to Discourses on the Ecological Sami. Memory, Recollection and Creativity. Folklore Fellows' Summer School 2002. 2002-07-15 - 2002-07-24 2002.
 • Mathisen, Stein Roar. The Politics of Collecting and Exhibiting Sami Folklore and Culture. Memory, Recollection and Creativity. Folklore Fellows' Summer School 2002. 2002-07-15 - 2002-07-24 2002.
 • Mathisen, Stein Roar. Muntlig tradisjonsmateriale - eksempler på utbredte temaer. utenTitteltekst 2002-11-30 - 2002-11-30 2002.
 • Mathisen, Stein Roar. Temaene helbredelsesformer og naturforståelser. utenTitteltekst 2002-11-30 - 2002-11-30 2002.
 • Mathisen, Stein Roar. Steder og etniske relasjoner. Kulturelle perspektiver på sted : fagseminar for etnologer og folklorister. 2002-01-24 - 2002-01-26 2002.
 • Mathisen, Stein R.. Exploring the Narratives of the Sami and their Relation to Nature. Workshop on Nature 2001-11-16 - 2001-11-16 2001.
 • Mathisen, Stein R.. Tracing the Narratives of the Ecological Sami. Nature and Identity. International Symposium arranged by Program for kulturstudier/Norges forskningsråd and Høgskolen i Finnm rk. 2001-09-07 - 2001-09-09 2001.
 • Mathisen, Stein R.. Contested Narratives of Sami Ethnicity. Understanding Cultural Complexity. A Nordic and Interdisciplinary Research Workshop. 2001-09-18 - 2001-09-24 2001.
 • Mathisen, Stein R.. [Bokanmeldelse av] Brita Pollan (red.): Samiske beretninger. ? 1999; Volum 29 (1).s 46 - 50.
 • Look at all works in CRIStin →