Personkort bilde
Professor

Røkenes, Arild

Department of Tourism & Northern Studies
Flag icon Flag icon

Tourism. Strategic pricing, value based pricing, nature guide performance, hospitality, experience economy, risk management

Teach experience production, risk management, HR and hospitality in adventure tourism. Special field is creation of customer value adds in nature based adventure tourism.  

 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety. CABI Publishing 2017 ISBN 9781780648620.s 19 - 27.

 • Rantala, Outi; Røkenes, Arild; Valkonen, Jarno. Is adventure tourism a coherent concept? A review of research approaches on adventure tourism. Annals of Leisure Research 2016; Volum 21 (5). ISSN 1174-5398.s 539 - 552.s doi: 10.1080/11745398.2016.1250647.

 • Røkenes, Arild; Schumann, Scott; Rose, Jeff. The art of guiding in nature-based adventure tourism – How guides can create client value and positive experiences on mountain bike and backcountry ski tours. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2015; Volum 15. ISSN 1502-2250.s 62 - 82.s doi: 10.1080/15022250.2015.1061733.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. The arctic nature guide program at 78° north. Venture Publishing 2015 ISBN 978-1-939476-04-3.s 141 - 147.

 • Røkenes, Arild; Prebensen, Nina Katrine. The Nature and Antecedents of Fair Price Perception in Tourist Experiences. Advances in Hospitality And Leisure 2012; Volum 8. ISSN 1745-3542.s 127 - 147.s doi: 10.1108/S1745-3542(2012)0000008011.

 • Røkenes, Arild. Price differences at European Restaurants and Possible Implications for Tourism. (omtale) Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2007; Volum 7 (2). ISSN 1502-2250.s 81 - 103.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv-en håndbok https://doi.org/10.7557/sr.2019.1. (data) 2019.

 • Røkenes, Arild. Risikostyring i naturbasert reiseliv. Klyngesamling Arena lønnsomme vinteropplevelser 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Holm, Espen; Røkenes, Arild. Podcast:Reis og ryk: Arild Røkenes, Sikkerhetsutfordringer i reiselivet. 2018.

 • Røkenes, Arild. Kan våre kandidater bidra til en bærekraftig forskjell?. Rektors reiselivsseminar 2018-11-05 - 2018-11-06 2018.

 • Røkenes, Arild. Risk management and risk behavior. Seminar at Kemten University 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Røkenes, Arild. Negotiate and cooperate with Norwegian business partners. Gjesteforelesning Bachelor Machine Engineer Program 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Røkenes, Arild. Negotiate and cooperate with Norwegian business partners. Foredrag Master Økonomi 2018-11-28 - 2018-11-28 2018.

 • Røkenes, Arild. Bærekraftig turisme - utfordringer og muligheter i Finnmark. Finnmarkseiendommen - styreseminar 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.

 • Røkenes, Arild. Risk management - an element in a national quality system. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Røkenes, Arild. Erfaringsbasert master i reiselivsledelse. NHO Reiselivskonferanse for Nord Norge 2018-09-19 - 2018-09-20 2018.

 • Røkenes, Arild. Om lavterkseltilbud i opplevelsesturisme https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19011117/11-01-2017#t=33m33s. 2017.

 • Røkenes, Arild; Nygård, Trygve. Winter Tourism Activities: Soft and Hard Adventures. reiselivskonferansen Snow 2017 2017-05-10 - 2017-05-11 2017.

 • Røkenes, Arild. Risikostyring i reiselivet. Klyngesamling Arena Lønnsomme vinteropplevelser 2017-03-26 - 2017-03-26 2017.

 • Røkenes, Arild. Balansere risiko og sikkerhet på guidede turer. Klyngesamling Arena Lønnsomme vinteropplevelser 2016-03-16 - 2016-03-17 2016.

 • Berglund, Børre; Røkenes, Arild. Hvordan priser vi produkter som bygger lønnsomme bedrifter?. Snow 16 2016-05-10 - 2016-05-11 2016.

 • Sook-Lee, Young; Røkenes, Arild. Arctic Tourism Competence. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. HUMAN FACTORS AND AVALANCHE DECISION MAKING IN A COMMERCIAL CONTEXT. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild. Fremtiden er ansvarlig turisme. Er utdanning og forskning forberedt?. Friske Fraspark 2016-09-05 - 2016-09-07 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Human Factors and avalanche decision in a commercial context. International Snow Science Workshop 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Røkenes, Arild. The combination of safety decisions and value creation in adventure tourism. The International Adventure conference 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Utdanning av naturguide. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Røkenes, Arild. Guidede turer innen naturbasert “adventure tourism” Hva mener gjestene er viktig og hvordan presterer guider på disse tjenestefunksjonene?. Nasjonal konferanse om kvalifisering og sertifisering av guider i Norge 2014-12-10 - 2014-12-11 2014.

 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Client Importance versus guide performance in adventure nature based tourism. "014 International Adventure Conference 2014-10-24 - 2014.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - .

 • Røkenes, Arild; Scott, Schumann; Jeff, Rose. The art of Guiding in Nature Based Adventure Tourism ‐How to give customers adding value and great experiences. 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Reseach 2013-09-24 - 2013-09-27 2013.

 • Røkenes, Arild. Skredfare og risikovurderinger. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Røkenes, Arild. Med guide på topptur - gøy og sikkert. Reiseliv i Nord 2013 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Røkenes, Arild. Naturopplevelser – er flott natur nok?. Bli en lokalvert 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.

 • Røkenes, Arild; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Bransjestandard for naturguider. Nasjonal utdanning for naturguider 2013-10-28 - 2013-10-28 2013.

 • Røkenes, Arild. Tverrkulturell kommunikasjon i vertskapsrollen. Kurs for Porsangerverter 2012-03-22 - 2012-03-22 2012.

 • Røkenes, Arild. Fair Price Perceptions in Tourist Experience. Ecotourism and Sustainable Tourism Conference 2012-09-17 - 2012-09-19 2012.

 • Røkenes, Arild. VRIs rolle i næringsrelatert innovasjon. Forutsetning for leveranser og nye muligheter etter LUEN 2012-02-21 - 2012-02-21 2012.

 • Røkenes, Arild. VRI som fødselshjelper for nye forskingsideer i regionene - erfaringer fra Finnmark. Regionale forskningsfonds årskonferanse 2011-03-22 - 2011-03-23 2011.

 • Røkenes, Arild. VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre i regionalt innovasjonsarbeid. Innovasjonsseminar for tiltaksapparatet i Finnmark 2011-04-14 - 2011-04-15 2011.

 • Røkenes, Arild. Finnmarks behov for FOU kompetanse til forskning og utdanning. Møte i Forskernettverket i Finnmark 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.

 • Røkenes, Arild. Rapportering – pliktløp eller verktøy for egen evaluering?. Nasjonalt prosjektledermøte VRI 2011-11-22 - 2011-11-22 2011.

 • Røkenes, Arild; Lindkvist, Knut Bjørn. Med saltfisk på menyen - fra en feltundersøkelse ac saltfisk i restauranter i Barcelona. 2009.

 • Røkenes, Arild. Hvordan møte kompetansebehovet i reiselivsnæringa?. Arena Nord - reiselivsdagene i Nord-Norge 2009-09-20 - 2009-09-20 2009.

 • Røkenes, Arild. Likheten mellom Altaelva og en Ferrari. Om å skape statusprodukter. Reiselivskonferansen i Finnmark 2006 2006-05-10 - 2006-05-11 2006.

 • Røkenes, Arild. Price differences at European restaurants and possible implications for tourism. 15th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research (omtale) 2006-10-19 - 2006-10-21 2006.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Jakobsen, Per Kåre; Olsen, Tore. Skibyen Alta. 2005.

 • Røkenes, Arild. Er priser på nordiske spisesteder optimal i forhold til bransjens inntjening og et hinder for reiselivsutvikling? : skisse til forskningsprosjekt Is the price level in Norwegian restaurants a problem forthe industry, and a barrier for tourism development?. Nordic symposium in tourism and hospitality research (13) (omtale) 2004-11-06 - 2004-11-06 2004.

 • Feiring, Marte; Røkenes, Arild. DELTA-senteret : evaluering av et kompetansesenter innen tilgjengelighet og deltakelse for funksjonshemmede. 2000 (12) ISBN 82-7071-262-0. ISSN 0801-1699.

 • Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung; Jakobsen, Birgit; Malkova, Tamara; Riabova, Larissa. Murmansk Forest Sector. Situation report and Research problem. 1999 ISBN 82-7071-184-5.

 • Røkenes, Arild. Tilgjengelighet og deltakelse for funksjonshemmede. Evaluering av etablering og igangsettingsfasen ved DELTA-senteret. 1998 ISBN 82-7071-080-6.

 • Røkenes, Arild. Skoletilbud for folk med psykiske lidelser. Evaluering av prøveprosjektet "Skoleringen i Lofoten". 1998 ISBN 82-7071-109-8.

 • Røkenes, Arild. Local Management of Mountain and Forest Resources. Effects for the Environment. Society, environment and Sustainability. The Nordic Perspective 1997-08-25 - 1997-08-27 1997.

 • Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung. Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. 1997.

 • Røkenes, Arild. Ordning for akademiske lærlinger. Mer kompetanse for næringslivet og ny giv for hjemkommunen. 1997.

 • Røkenes, Arild. Når bør rypejakta starte?. Finnmarken 1997. ISSN 0805-4681.

 • Røkenes, Arild; Hanssen, Ketil. Samordning av skole, barnehage og kulturfunksjoner. Et bedre tjenestetilbud eller økte utgifter. 1996.

 • Røkenes, Arild. Lokal Styring av utmarksressursene. Evaluering av et frikommuneforsøk I Kautokeino. 1996; Volum 1996 (133). ISSN 0801-1702.

 • Røkenes, Arild; Røvik, Kjell Arne; Almestad, Irene. Tidsspille eller forbedring. Innføring av målstyring og rutineforbedring ved sosialkontorene. 1995.

 • Røkenes, Arild. Hjelp til etablering av ny virksomhet. Evaluering av et prøveprosjekt i fem kommuner i Finnmark. 1994.

 • Røkenes, Arild. Nødvendig tilpasning eller tidstypisk trend? En studie av bemanningsreduksjoner i bankvesenet. 1993.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv-en håndbok https://doi.org/10.7557/sr.2019.1. (data) 2019.

 • Røkenes, Arild. Risikostyring i naturbasert reiseliv. Klyngesamling Arena lønnsomme vinteropplevelser 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Holm, Espen; Røkenes, Arild. Podcast:Reis og ryk: Arild Røkenes, Sikkerhetsutfordringer i reiselivet. 2018.

 • Røkenes, Arild. Kan våre kandidater bidra til en bærekraftig forskjell?. Rektors reiselivsseminar 2018-11-05 - 2018-11-06 2018.

 • Røkenes, Arild. Risk management and risk behavior. Seminar at Kemten University 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Røkenes, Arild. Negotiate and cooperate with Norwegian business partners. Gjesteforelesning Bachelor Machine Engineer Program 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Røkenes, Arild. Negotiate and cooperate with Norwegian business partners. Foredrag Master Økonomi 2018-11-28 - 2018-11-28 2018.

 • Røkenes, Arild. Bærekraftig turisme - utfordringer og muligheter i Finnmark. Finnmarkseiendommen - styreseminar 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.

 • Røkenes, Arild. Risk management - an element in a national quality system. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Røkenes, Arild. Erfaringsbasert master i reiselivsledelse. NHO Reiselivskonferanse for Nord Norge 2018-09-19 - 2018-09-20 2018.

 • Røkenes, Arild. Om lavterkseltilbud i opplevelsesturisme https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19011117/11-01-2017#t=33m33s. 2017.

 • Røkenes, Arild; Nygård, Trygve. Winter Tourism Activities: Soft and Hard Adventures. reiselivskonferansen Snow 2017 2017-05-10 - 2017-05-11 2017.

 • Røkenes, Arild. Risikostyring i reiselivet. Klyngesamling Arena Lønnsomme vinteropplevelser 2017-03-26 - 2017-03-26 2017.

 • Røkenes, Arild. Balansere risiko og sikkerhet på guidede turer. Klyngesamling Arena Lønnsomme vinteropplevelser 2016-03-16 - 2016-03-17 2016.

 • Berglund, Børre; Røkenes, Arild. Hvordan priser vi produkter som bygger lønnsomme bedrifter?. Snow 16 2016-05-10 - 2016-05-11 2016.

 • Sook-Lee, Young; Røkenes, Arild. Arctic Tourism Competence. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. HUMAN FACTORS AND AVALANCHE DECISION MAKING IN A COMMERCIAL CONTEXT. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild. Fremtiden er ansvarlig turisme. Er utdanning og forskning forberedt?. Friske Fraspark 2016-09-05 - 2016-09-07 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Human Factors and avalanche decision in a commercial context. International Snow Science Workshop 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Røkenes, Arild. The combination of safety decisions and value creation in adventure tourism. The International Adventure conference 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Utdanning av naturguide. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Røkenes, Arild. Guidede turer innen naturbasert “adventure tourism” Hva mener gjestene er viktig og hvordan presterer guider på disse tjenestefunksjonene?. Nasjonal konferanse om kvalifisering og sertifisering av guider i Norge 2014-12-10 - 2014-12-11 2014.

 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Client Importance versus guide performance in adventure nature based tourism. "014 International Adventure Conference 2014-10-24 - 2014.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - .

 • Røkenes, Arild; Scott, Schumann; Jeff, Rose. The art of Guiding in Nature Based Adventure Tourism ‐How to give customers adding value and great experiences. 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Reseach 2013-09-24 - 2013-09-27 2013.

 • Røkenes, Arild. Skredfare og risikovurderinger. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Røkenes, Arild. Med guide på topptur - gøy og sikkert. Reiseliv i Nord 2013 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Røkenes, Arild. Naturopplevelser – er flott natur nok?. Bli en lokalvert 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.

 • Røkenes, Arild; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Bransjestandard for naturguider. Nasjonal utdanning for naturguider 2013-10-28 - 2013-10-28 2013.

 • Røkenes, Arild. Tverrkulturell kommunikasjon i vertskapsrollen. Kurs for Porsangerverter 2012-03-22 - 2012-03-22 2012.

 • Røkenes, Arild. Fair Price Perceptions in Tourist Experience. Ecotourism and Sustainable Tourism Conference 2012-09-17 - 2012-09-19 2012.

 • Røkenes, Arild. VRIs rolle i næringsrelatert innovasjon. Forutsetning for leveranser og nye muligheter etter LUEN 2012-02-21 - 2012-02-21 2012.

 • Røkenes, Arild. VRI som fødselshjelper for nye forskingsideer i regionene - erfaringer fra Finnmark. Regionale forskningsfonds årskonferanse 2011-03-22 - 2011-03-23 2011.

 • Røkenes, Arild. VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre i regionalt innovasjonsarbeid. Innovasjonsseminar for tiltaksapparatet i Finnmark 2011-04-14 - 2011-04-15 2011.

 • Røkenes, Arild. Finnmarks behov for FOU kompetanse til forskning og utdanning. Møte i Forskernettverket i Finnmark 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.

 • Røkenes, Arild. Rapportering – pliktløp eller verktøy for egen evaluering?. Nasjonalt prosjektledermøte VRI 2011-11-22 - 2011-11-22 2011.

 • Røkenes, Arild; Lindkvist, Knut Bjørn. Med saltfisk på menyen - fra en feltundersøkelse ac saltfisk i restauranter i Barcelona. 2009.

 • Røkenes, Arild. Hvordan møte kompetansebehovet i reiselivsnæringa?. Arena Nord - reiselivsdagene i Nord-Norge 2009-09-20 - 2009-09-20 2009.

 • Røkenes, Arild. Likheten mellom Altaelva og en Ferrari. Om å skape statusprodukter. Reiselivskonferansen i Finnmark 2006 2006-05-10 - 2006-05-11 2006.

 • Røkenes, Arild. Price differences at European restaurants and possible implications for tourism. 15th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research (omtale) 2006-10-19 - 2006-10-21 2006.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Jakobsen, Per Kåre; Olsen, Tore. Skibyen Alta. 2005.

 • Røkenes, Arild. Er priser på nordiske spisesteder optimal i forhold til bransjens inntjening og et hinder for reiselivsutvikling? : skisse til forskningsprosjekt Is the price level in Norwegian restaurants a problem forthe industry, and a barrier for tourism development?. Nordic symposium in tourism and hospitality research (13) (omtale) 2004-11-06 - 2004-11-06 2004.

 • Feiring, Marte; Røkenes, Arild. DELTA-senteret : evaluering av et kompetansesenter innen tilgjengelighet og deltakelse for funksjonshemmede. 2000 (12) ISBN 82-7071-262-0. ISSN 0801-1699.

 • Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung; Jakobsen, Birgit; Malkova, Tamara; Riabova, Larissa. Murmansk Forest Sector. Situation report and Research problem. 1999 ISBN 82-7071-184-5.

 • Røkenes, Arild. Tilgjengelighet og deltakelse for funksjonshemmede. Evaluering av etablering og igangsettingsfasen ved DELTA-senteret. 1998 ISBN 82-7071-080-6.

 • Røkenes, Arild. Skoletilbud for folk med psykiske lidelser. Evaluering av prøveprosjektet "Skoleringen i Lofoten". 1998 ISBN 82-7071-109-8.

 • Røkenes, Arild. Local Management of Mountain and Forest Resources. Effects for the Environment. Society, environment and Sustainability. The Nordic Perspective 1997-08-25 - 1997-08-27 1997.

 • Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung. Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. 1997.

 • Røkenes, Arild. Ordning for akademiske lærlinger. Mer kompetanse for næringslivet og ny giv for hjemkommunen. 1997.

 • Røkenes, Arild. Når bør rypejakta starte?. Finnmarken 1997. ISSN 0805-4681.

 • Røkenes, Arild; Hanssen, Ketil. Samordning av skole, barnehage og kulturfunksjoner. Et bedre tjenestetilbud eller økte utgifter. 1996.

 • Røkenes, Arild. Lokal Styring av utmarksressursene. Evaluering av et frikommuneforsøk I Kautokeino. 1996; Volum 1996 (133). ISSN 0801-1702.

 • Røkenes, Arild; Røvik, Kjell Arne; Almestad, Irene. Tidsspille eller forbedring. Innføring av målstyring og rutineforbedring ved sosialkontorene. 1995.

 • Røkenes, Arild. Hjelp til etablering av ny virksomhet. Evaluering av et prøveprosjekt i fem kommuner i Finnmark. 1994.

 • Røkenes, Arild. Nødvendig tilpasning eller tidstypisk trend? En studie av bemanningsreduksjoner i bankvesenet. 1993.

 • [Loading...]

  Member of research group