Bilde av Mehus, Grete
Bilde av Mehus, Grete
Nursing Bsc in Hammerfest grete.mehus@uit.no +4778450628 +4790511213

Grete Mehus


Professor. Bachelor in Nursing. Research and science. Health promotion.

Job description

I was an intensive care nurse and all my clinical experience is from acute care in Finnmark. I am now the head of the research group; Rural and Remote Nursing and Healthcare, and teaches on scientific theory, qualitative research methods, and nursing theory. My special interest is clinical nursing in a rural context and how nurses can  contribute to creating a culturally safe environment for Sami patients in their encounters with healthcare services.


 • Grete Mehus, Anne Giæver :
  Om uformell omsorg: en kvalitativ studie fra sjøsamiske kystsamfunn i Finnmark
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2022 ARKIV / DOI
 • Nina Sivertsen, Berit Andersdatter Bongo, Grete Mehus, Janne Eirin Isaksen Engnes :
  Sámi language in Norwegian health care: ‘He speaks good enough Norwegian, I don’t see why he needs an interpreter’
  Scandinavian Journal of Caring Sciences 2022 ARKIV / FULLTEKST
 • Janne Isaksen Engnes, Nina Sivertsen, Berit Andersdatter Bongo, Grete Mehus :
  Sámi language in Norwegian healthcare: “He speaks good enough Norwegian, I don’t see why he needs an interpreter”.
  Scandinavian Journal of Caring Sciences 06. April 2021 ARKIV / DOI
 • Janne Isaksen Engnes, Nina Sivertsen, Berit Andersdatter Bongo, Grete Mehus :
  Sámi and Norwegian nurses’ perspectives on nursing care of Sámi patients: a focus group study on culturally safe nursing
  International Journal of Circumpolar Health 2021 ARKIV / DOI
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers' experiences in dementia in Northern Norway
  Nordic Journal of Arts, Culture and Health 2020 ARKIV / DOI
 • Trine Lise Edvardsen, Geir F Lorem, Grete Mehus :
  Pallitative care in rural and remote areas
  Nordisk sygeplejeforskning 2020 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Anita Salamonsen, Grete Mehus, Henrik Schirmer, Ola Graff, Frauke Musial :
  Yoik in Sami elderly and dementia care – A potential for a culture sensitive music therapy?
  Nordic journal of music therapy 2020 ARKIV / DOI
 • Grete Mehus, Berit Andersdatter Bongo, Janne Isaksen Engnes, Pertice Moffitt :
  Exploring why and how encounters with the Norwegian health-care system can be considered culturally unsafe by North Sami-speaking patients and relatives: A qualitative study based on 11 interviews
  International Journal of Circumpolar Health 14. May 2019 ARKIV / DOI
 • Pertice Moffitt, Grete Mehus :
  NORTHERN PARTNERSHIP BETWEEN TWO SCHOOLS OF NURSING IN NORWAY AND CANADA: A HISTORICAL PERSPECTIVE
  2018
 • Grete Mehus :
  Intervju om krisen i rekruttering av sykepleiere til pleie - og omsrogssektoren
  30. January 2023
 • Grete Mehus, Anne Britt Klemetsen Hætta, Nina Emaus, Linda Okstad :
  The history of Sámi nursing education and the path toward regulations on a national guideline for Sámi nursing education in Norway
  AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples 09. May 2023 FULLTEKST / DOI
 • Andrea Kenta, Grete Mehus :
  Min reise fra å være student fra distriktet til å bli sykepleier. -Film fra praksisemne med tematikk fra distriktssykepleie perspektiver.
  2023 PROSJEKT / DATA
 • Grete Mehus :
  «Å leve et godt liv hjemme, i distriktene» -For befolkningen, i alle aldre? -For helsepersonell?
  2023
 • Linda Okstad, Grete Mehus :
  Feil medisin til feil pasient?
  Khrono.no 10. February 2023 FULLTEKST
 • Grete Mehus :
  Indigenous People and Health Services in Rural Areas
  2023
 • Grete Mehus, Trond Trosterud :
  Čohkkejit sáme¬giel buohcci¬divššár fága¬¬tearpmaid/Samler samisk fagtermonoliogifor sykepleie
  07. November 2023
 • Laila Arnesdatter Hopstock, Grete Mehus, Gunn Pettersen :
  Social support and loneliness in Tromsø
  2023
 • Soile Hämäläinen, Anita Salamonsen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen et al.:
  Kan joik være bra for helsa?
  2022
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Anita Salamonsen et al.:
  Kan joik være bra for helsa? Presentasjon av samlet forskning fra fire publikasjoner.
  2022
 • Grete Mehus :
  Samiske pasienters utfordringer i møte med helsetjenestene
  2022
 • Grete Mehus, Anne Giæver :
  Informal caregiving:A qualitative study from Sae-Sami communities in Northern Norway
  2022
 • Mai Camilla Munkejord, Jan-Erik Henriksen, June Brita Eira, Anne Giæver, Grete Mehus, Tove Synnøve Mentsen Ness et al.:
  Coming of age in indigenous societies
  2022 DATA
 • Mai Camilla Munkejord, Susanne Hætta, June Brita Eira, Anne Giæver, Jan-Erik Henriksen, Grete Mehus et al.:
  Coming of Age in Indigenous Societies
  Power Point slynge med utdrag av fotovoice boken i anledning Februar 6.2022 2022
 • June Brita Eira, Grete Mehus :
  Reindriftssamer har pleie- og omsorgsbehov i to kommuner.
  Sykepleien 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2022
 • Linda Okstad, Anne Britt Klemmetsen Hætta, Grete Mehus, Nina Emaus :
  Samisk sykepleier­utdanning: Målet er å utdanne kulturelt trygge sykepleiere
  Tidsskriftet sykepleien 12. February 2021 DOI
 • Soile Hämäläinen, Grete Mehus, Frauke Musial, Henrik Schirmer, Torjer Andreas Olsen, Ola Graff et al.:
  Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier
  2021
 • Grete Mehus, June Brita Eira :
  Inter-municipal collaboration as a challenge when caring for frail older Sámi in mobile reindeer herding families
  2021
 • Soile Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Grete Mehus :
  Samiske perspektiver i studieplanen for samisk sykepleierutdanning
  2021
 • Grete Mehus :
  Samisk sykepleierutdanningen i Norge
  2021
 • Mai Camilla Munkejord, Jan Erik Henriksen, June Brita Eira, Grete Mehus, Tove Synnøve Mentsen Ness, Wasiq Silan :
  Coming of age in indigenous societies - lansering av FOTOBOK og digital fotoutstilling - laget og presentert i samarbeid med Susanne Hætta
  2021
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Soile Päivikki Hämäläinen, Frauke Musial, Ola Graff, Henrik Schirmer, Anita Salamonsen, Grete Mehus :
  The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway
  2021
 • Mai Camilla Munkejord, Susanne Hætta, June Brita Eira, Anne Giæver, Jan Erik Henriksen, Grete Mehus et al.:
  Coming of age in indigenous societies
  2021
 • Grete Mehus :
  Samiske perspektiver i helse og omsorgsarbeid i Norge: På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturelt trygg?
  2020
 • Grete Mehus :
  På vei mot en helsetjeneste som samiske pasienter kan anerkjenne som kulturell trygg?
  2020
 • Grete Mehus :
  Konflikten i villmarka: Friluftsentusiaster splittet om hva som er friluftsliv.
  14. April 2019 FULLTEKST
 • Grete Mehus :
  Sikkerhetsregler og råd for snøscooterkjøring i fjellet.
  2019
 • Grete Mehus :
  Samisktalende pasienters forventninger til helsepersonell
  2019
 • Grete Mehus :
  Kulturell trygghet for samiskspråklige pasienter i møtet med helsepersonell
  Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 01. October 2019 FULLTEKST
 • Gunn Hågensen, Gudrun Nilsen, Grete Mehus, Nils Oddbjørn Henriksen :
  Correction to: The struggle against perceived negligence. A qualitative study of patients' experiences of adverse events in Norwegian hospitals (BMC Health Services Research (2018) DOI: 10.1186/s12913-018-3101-2)
  BMC Health Services Research 2019 DOI
 • Grete Mehus :
  Sykepleierutdanningene i Norge- uten urfolkskunnskap?
  2018
 • Liss Trine Eriksen, Berit Andersdatter Bongo, Grete Mehus :
  Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?
  2018
 • Liss Trine Eriksen, Berit Andersdatter Bongo, Grete Mehus :
  Indigenous peoples’ perspective in education Nurse education in Norway without knowledge about indigenous peoples?
  2018
 • Grete Mehus :
  Skadeforebyggende seminar rettet mot ungdom og snøscooterkjøring.
  2018
 • Grete Mehus :
  Safe Snowmobiling in Norway
  2018
 • Grete Mehus :
  Youth :Injury prevention and Safety Strategies
  2018
 • Grete Mehus :
  Safe Snowmobiling in Norway
  2018
 • Grete Mehus :
  Safe Snowmobiling in Norway
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →