KolbjørnRafoss.jpg
KolbjørnRafoss.jpg
School of sport sciences kra010@post.uit.no +4778450253 Alta ALTA_SVA S257

Rafoss, Kolbjørn • Rafoss, Kolbjørn. Endringer og kjønnede betydninger. En tidsstudie av aktivitetsnivå, aktiviteter, organisering og motiver i den norske befolkning 1985-2017. Fagbokforlaget 2021 ISBN 9788245035353.s 133 - 154.
 • Skauge, Mads; Rafoss, Kolbjørn. Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020; Volum 44 (3). ISSN 0809-6341.s 217 - 230.s doi: 10.18261/issn.1891-1781-2020-03-04.
 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Sociology of Sport: Norway, Sweden and Denmark. Emerald Group Publishing Limited 2017; Volum 9 (1) ISBN 9781786350503. ISSN 1476-2854.s 265 - 283.s doi: 10.1108/S1476-285420160000009019.
 • Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove. Den norske idrettsmodellen - i utakt med tiden?. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017; Volum 1 (2). ISSN 2535-2512.s 152 - 170.s doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-02-04.
 • Rafoss, Kolbjørn; Seippel, Ørnulf Nicolay. Friluftslivs aktiviteter i den norske befolkningen - en studie av utviklingstrekk og sosiale forskjeller i perioden 1990-2013. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1755-7.s 185 - 210.
 • Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell. Ung i Finnmark - En studie av bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk og norsk ungdom. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 169 - 196.
 • Rafoss, Kolbjørn; Welde, Boye. TALENT IDENTIFICATION AMONG FEMALE SOCCER PLAYERS TO NATIONAL YOUTH TEAMS AND PLAYER SELECTION TO A-NATIONAL TEAM. 2014 ISBN 978-94-622-8477-7.
 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Like og ulike historier. De første organiserte lagspillene blant kvinner i et kjønnspolitisk perspektiv. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-793-0.s 129 - 153.
 • Rafoss, Kolbjørn. Et styringssystem i emning : utforming og implementering av en offentlig idrettspolitikk før 1940. Heimen - Lokal og regional historie 2012; Volum 49 (2). ISSN 0017-9841.s 181 - 196.s doi: 10.18261/ISSN1894-3195-2012-02-07.
 • Rafoss, Kolbjørn. Forvaltning og interessekamp om statlige midler til idrettsanlegg. Akilles forlag 2011 ISBN 978-82-7286-228-1.s 427 - 446.
 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Et kritisk perspektiv - fra Marx til den nyere Frankfurterskole. Munksgaard Forlag 2011 ISBN 978-87-628-0979-6.s 128 - 144.
 • Rafoss, Kolbjørn; Troelsen, Jens. Sport facilities for all? The financing, distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries. Sport in Society: Cultures, Commerce, Media, Politics 2010; Volum 13 (4). ISSN 1743-0437.s 641 - 656.s doi: 10.1080/17430431003616399.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Anleggsbruk i befolkningen : en studie av anleggstyper, aktivitetsprofiler og endring. (omtale) Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3.s 53 - 79.
 • Tangen, Jan Ove; Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg som politisk virkemiddel. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3.s 193 - 201.
 • Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove. Innledning. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3.s 15 - 27.
 • Rafoss, Kolbjørn. Finansiering og forvaltning av anleggsmidler : konflikter, kompromiss og konsensus. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3.s 29 - 51.
 • Rafoss, Kolbjørn. Fotball-landskaper : utvikling, spredning og bruk av fotballanlegg 1886-2008. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3.s 105 - 124.
 • Rafoss, Kolbjørn; Hoffmann, Annette. "Skileik" : Einblick in die norwegischen Winterspielplatze. Sportunterricht 2006; Volum 55 (11). ISSN 0342-2402.s 9 - 13.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried; Rafoss, Kolbjørn. Natur erleben und überleben. SportPraxis 2005; Volum 46 (Sonderheft). ISSN 0176-5906.s 9 - 15.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettslivet i støpeskjeen. 2002.s 21 - 46.
 • Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert. Nachwuchsförderung im Fussball in Norwegen : Ein nationales Modell mit regionalen Besonderheiten. ? 2002; Volum XII (Bd. 118).s 187 - 198.
 • Rafoss, Kolbjørn. Volleyball : forskellige historier om et boldspil. 2002 (1).s 237 - 258.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Die Trainerphilosophie im norwegischen Fussball - eine Dialektik von Theorie und Praxis. ? 2000; Volum 12 (1).s 98 - 102.
 • Rafoss, Kolbjørn. Nettball i Arbeidernes Idrettsforbund - idrett for kvinner eller kvinneidrett?. Heimen - Lokal og regional historie 1999; Volum 36 (4). ISSN 0017-9841.s 275 - 288.
 • Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert. Formation, System, Spielstil - Wo liegt das Geheimnis des Erfolges? Ein Beitrag zur Spielstildebatte im Fussball. ? 1999; Volum 5 (1).s 27 - 37.
 • Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert. Leik og spill som læringsaktivitet. - I: Idrettsforskning i Nord. 1998 (3).s 43 - 57.
 • Gurholt, Kirsti Pedersen; Rafoss, Kolbjørn. Sports in Finnmark and Saami Districts. Scandinavian Journal of Sports Science 1989; Volum 11 (1). ISSN 0357-5632.s 35 - 42.
 • Hofmann, Annette R.; Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert Gottfried. Norwegian Friluftsliv - A Way of Living and Learning in Nature. Waxmann Verlag 2018 ISBN 978-3-8309-3851-4.
 • Hofmann, Annette R.; Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert Gottfried. Friluftsliv - ein norwegisches Phänomen: Eine Lebensphilosophie in Theorie und Praxis. (data) Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-2782-2.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen. Akilles forlag 2012 ISBN 978-82-7286-231-1.
 • Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove. Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3.s 53 - 79.
 • Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert. Spill og lær ballspill. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2008 ISBN 9788276345872.
 • Rafoss, Kolbjørn. Å spille ballen tilbake - volleyballens historie i Norge. 1998 ISBN 82-91355-09-6.
 • Skauge, Mads; Rafoss, Kolbjørn. Gendered Exercise as an Expression of Gendered Meaning? Exercise Contexts and Motives Among Norwegian Youths 13–18 Years Old, 2010–2018 | A Summary. (fulltekst) Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2021. ISSN 1652-7224.
 • Skauge, Mads; Rafoss, Kolbjørn. Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018 | Et sammendrag. (fulltekst) Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2021. ISSN 1652-7224.
 • Skov kristensen, Mathilde; Arvidsen, Jan; Bundgaard iversen, Evald; Enoksen, Elisabeth; Hines, Kjell; Rafoss, Kolbjørn; Waaler, Rune. Hyttefriluftsliv i Norge – bruk, motiver og preferanser blant brukere av DNT-hytter Tabellrapport fra Syddansk Universitet (SDU) og UiT Norges arktiske universitet. 2021.
 • Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell. Ferdsel og opphold i natur - Deltakelse i turaktiviteter, anleggsbruk, medlemskap og overnatting. 2021.
 • Rafoss, Kolbjørn. ): Kjønnet trening som utrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom I Norge 13-18 år 2010.2020. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020. ISSN 0809-6341.
 • Rafoss, Kolbjørn. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland. .. Seminar 2019-03-15 - 2019.
 • Krempig, Inger Wallem; Rafoss, Kolbjørn. Finden und Aneignen von Bewegungsmöglichkeiten auf Ski. Skileik: die norwegischen Winterspielplätze. Betrifft SPORT 2019 (6). ISSN 0176-8700.s 28 - 31.
 • Hofmann, Annette R.; Rafoss, Kolbjørn; Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried. Friluftsliv in Gesellschaft und Schule - Eine Einführung in ein norwegisches Phänomen. Betrifft SPORT 2019; Volum 41 (6). ISSN 0176-8700.s 10 - 15.
 • Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn. Kulturen i naturen. (data) 2019.
 • Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland. 2019.
 • Rafoss, Kolbjørn. Deltakelse i fritidsaktiviteter blant norsk- og samisk talende ungdom i Finnmark. 2017.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. 2017.
 • Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell. Bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk- og norsktalende ungdom i Finnmark. 2016 ISBN 978-82-7367-043-4.s 17 - 40.
 • Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove. Hall i Nord: En studie av beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse knyttet til bygging av store innendørshaller i lokalsamfunn i Nord-Norge. 2015; Volum 2015 (40) ISBN 978-82-326-0744-0. ISSN 1503-8181.
 • Rafoss, Kolbjørn; Welde, Boye. TALENT IDENTIFICATION AMONG FEMALE SOCCER PLAYERS TO NATIONAL YOUTH TEAMS AND PLAYER ION TO ANATIONAL TEAM. 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE 2014-07-02 - 2014-07-05 2014.
 • Rafoss, Kolbjørn. Kampen om de aktive. Den Store Kurshelgen 2012-10-20 - 2012.
 • Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Kunnskapsgrunnlag for søknad om mastergradsstudium i idrettsvitenskap. 2012.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en revisjon. 2012.
 • Rafoss, Kolbjørn. Hvordan matcher bruken av innendørsanlegg nye aktivitetsvaner i befolkningen?. Idrett & anlegg 2012. ISSN 1503-0628.
 • Rafoss, Kolbjørn. Kommentar på «Idrottsanlaggningars betydelse – bortom idrotten». Idrett & anlegg 2012 (6). ISSN 1503-0628.s 48 - 49.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrættens sundhedsmæssige slagside. Idrættens største udfordringer – idrætssektorens brændpunkter 2012-05-30 - 2012-05-31 2012.
 • Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Breivik, Gunnar; Rafoss, Kolbjørn. Hvordan skal Staten bruke penger på fysisk aktivitet?. www.sportsanalyse.no 2011.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar; Tangen, Jan Ove; Halvorsen Thorén, Kine. Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. 2011.
 • Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Sand, Trond Svela; Breivik, Gunnar; Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove; Bergaust, Tore Edvard; Stokke, Knut Bjørn. Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. 2011 ISBN 978-82-7938-162-4.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrottsanläggningar for alla?. Nordisk Idrottsmote 2010-11-26 - 2010-11-28 2010.
 • Rafoss, Kolbjørn. Nordlysbadet som folkehelsetiltak. Altaposten 2010.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Læring i ballspill. utenTitteltekst 2008-12-15 - 2008-12-16 2008.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Ballspill-læring. Altaseminar - LFF-UVI: Seminar for idrettsleder og avdelingsledere innenfor utdanningsprogrammet idrettsfag (omtale) 2008-10-29 - 2008-10-31 2008.
 • Rafoss, Kolbjørn; Thomassen, Tor Oskar. Hvordan utvikle unge fotballspillere?. 2008.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere av Moheia bad i Rana. 2007.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Anleggstrender og anleggsbruk. Idrettsanlegg 2007; Volum 20 (4). ISSN 0802-3026.s 34 - 36.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg i Nordland - en kartlegging og analyse av bruk og brukere av Skjomen golfpark i Narvik. 2007 ISBN 8279131108.
 • Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert. Skispiele als elementare koordinative Grundschulung auf Skiern. ? 2007 (31).s 11 - 16.
 • Rafoss, Kolbjørn. Betydning av idrettsanlegg for fysisk aktivitet og naturopplevelse. utenTitteltekst 2007-02-15 - 2007-02-15 2007.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg for hvem?. utenTitteltekst 2007-05-03 - 2007-05-03 2007.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere av Skjomen golfpark i Narvik. 2007 ISBN 8279131108.
 • Thomassen, Tor Oskar; Rafoss, Kolbjørn. Bjørn Wirkola - fra nasjonal helt til internasjonalt ikon. Altaposten 2006.
 • Rafoss, Kolbjørn; Thomassen, Tor Oskar. Breddefodbold og talentudvikling - et alsidigt lærings- og opgaveorientert fodboldmiljø blandt børn og unge. (omtale) FOCUS - tidsskrift for idræt 2006; Volum 30 (2). ISSN 1603-0974.s 6 - 9.
 • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. FYSAK tiltak som folkehelsearbeid i Finnmark. Kroppsøving 2006; Volum 56 (6). ISSN 0333-0141.s 26 - 30.
 • Rafoss, Kolbjørn. Spill om spillemidler : en studie av idrettspolitiske beslutningsprosesser knyttet til finansiering, prioritering og lokalisering av store innendørsanlegg i Nord-Norge. 2006; Volum 2006 (8) ISBN 8279381325. ISSN 0805-1062.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg i Nordland - en kartlegging og analyse av bruk og brukere av Kippermoen idrettsenter i Mosjøen. 2006 ISBN 8279131086.
 • Rafoss, Kolbjørn. Hans B. Skaset : en idrettsintellektuell. (omtale) Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2006 (29.mar). ISSN 1652-7224.s 5 - .
 • Rafoss, Kolbjørn; Thomassen, Tor Oskar. Fra lokal helt til et nasjonal ikon. Altaposten 2006.
 • Rafoss, Kolbjørn; Granerud, Øivind. Frisk og sprek i Finnmark. Konferanse om fysisk aktivitet og folkehelse 2006-11-01 - 2006-11-02 2006.
 • Rafoss, Kolbjørn. Anleggsbruk for hvem?. utenTitteltekst 2006-11-29 - 2006-11-29 2006.
 • Breivik, Gunnar; Rafoss, Kolbjørn. Anleggsbrukere : en kartlegging og analyse av anleggsbruk i den norske befolkning. 2005 (11).
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Svømmebasseng : gamle og velbrukte anlegg. Idrettsanlegg 2005; Volum 18 (6). ISSN 0802-3026.s 32 - 33.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Anleggsbrukere : en kartlegging og analyse av anleggsbruk i den norske befolkning. (fulltekst) 2005; Volum 2005 (11) ISBN 8279381228. ISSN 0805-1062.
 • Rafoss, Kolbjørn. 90-minutters patriotisme. Altaposten 2005.
 • Rafoss, Kolbjørn. Haller i Nord. En kartlegging og analyse av aktive , arrangement og aktivitet i nordnorske innendørshaller. 2005; Volum 2005 (3) ISBN 8279381120. ISSN 0805-1062.
 • Rafoss, Kolbjørn. Haller i Nord. En kartlegging og analyse av organisering, drift og utleie av 11 nordnorske innendørshaller. 2005; Volum 2005 (4) ISBN 8279381139. ISSN 0805-1062.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av anleggsbrukere i Narvikfjellet alpinanlegg. (fulltekst) 2005; Volum 2005 (x) ISBN 8279131035. ISSN 0805-1062.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere i fem treningshaller for fotball. (fulltekst) 2005 ISBN 8279131051.
 • Rafoss, Kolbjørn. Idrett og anleggsbruk i befolkningen. utenTitteltekst 2005-02-02 - 2005-02-03 2005.
 • Rafoss, Kolbjørn. Hvem bruker idrettsanleggene ?. utenTitteltekst 2005-02-11 - 2005-02-12 2005.
 • Rafoss, Kolbjørn. Hva slags betydning fikk bygging av store innendørshaller for deltakelse i nord-norske lokalsamfunn ?. utenTitteltekst 2005-02-11 - 2005-02-12 2005.
 • Rafoss, Kolbjørn. Aktivitet i badeland. Altaposten 2005.
 • Rafoss, Kolbjørn. Fotball er blitt helårsidrett for mange barn og unge, men fører flere idrettshaller og kunstgress til flere og bedre fotballspillere ?. utenTitteltekst 2004-09-20 - 2004-09-20 2004.
 • Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar. Anleggsbruk blant voksne. Idrettsanlegg 2004; Volum 17 (4). ISSN 0802-3026.s 16 - 17.
 • Rafoss, Kolbjørn; Thomassen, Tor Oskar. Fotballanlegg og aktivitet : anleggets betydning for utbredelse og ferdighetsutvikling. Forskningsdagene ved Høgskolen i Finnmark 2004-09-20 - 2004-09-20 2004.
 • Thomassen, Tor Oskar; Rafoss, Kolbjørn. Fotball som helårsidrett : flere og bedre fotballspillere?. Framtid i nord 2004.
 • Rafoss, Kolbjørn. Haller i nord : en kartlegging og analyse av anleggsbrukere av nordnorske innendørshaller. Del II. 2004 (9) ISBN 8279381090.
 • Rafoss, Kolbjørn. Bør Alta satse på badeland ?. Altaposten 2004.
 • Rafoss, Kolbjørn. Haller i nord. En kartlegging og analyse av anleggsbruk i 11 nordnorske innendørshaller. Del 1. 2003 (16) ISBN 8279380965.
 • Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert. Ballspill i grunnskolen i dag - målsetting, intensjon og virkelighet. 3. landskonferanse for lærerutdanning i kroppsøving 2002-06-12 - 2002-06-14 2002.
 • Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn. SATSer kvinner på idrettslaget?. utenTitteltekst 2001-09-27 - 2001-09-27 2001.
 • Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn. Kvinner tar SATS - på lag uten idrettslag. Idrettspolitikk som størknet mening og skapende kraft (omtale) 2001-12-03 - 2001-12-04 2001.
 • Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert. "...sich auf leichte und unterhaltende Weise Bewegung verschaffen !". Die Anfange des Volleyballsports in Norwegen - ein wichtiger Beitrag zur Frauenemanzipation ?. 25.Symposium des Deutschen Volleyball-Verbandes. 2000.
 • Rafoss, Kolbjørn. Spillets dialektikk. En konfigurasjonsanalyse av fotball. utenTitteltekst 2000.
 • Rafoss, Kolbjørn. Storhall i fokus - En undersøkelse av anleggsbruk og brukere av storhallen i Alta. Nordisk Forskningskonferanse om "Idrettsanlegg og idrettspolitikk. 2000.
 • Rafoss, Kolbjørn. Fotball som læringsaktivitet. utenTitteltekst 2000.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Nachwuchsförderung im Fussball in Norwegen - ein nationales Modell mit regionalen Besonderheiten. 15.Jahrestagung dvs-Kommission Fussball "Nachwuchsförderung im Fussball" 1999.
 • Larsen, Øyvind; Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. An analysis of team performance for the Norwegian women soccer team in the Olympics in Atlanta 1996. Third World Congress of Notational Analysis of Sport 1999.
 • Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn. Ideologier og realiteter i norsk idrett. Og andre tekster. 1999 (2) ISBN 82-7938-018-3.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. An analysis of team performance for the Norwegian women soccer team in the Olympics in Atlanta 1996. III. World Congress of Notational Analysis of Sport 1999.
 • Rafoss, Kolbjørn; Lippe, Gerd von der. Ballgames amomg women in Norway : volleyball from a stalinist escapade to a colonized practice and handball castrated bourgois soccer? Paper presented at North America Society for Sport History (NASSH) annual conference. Windsor Ontario Canada, mai 1998. North America Society for Sport History (NASSH) annual confernce 1999.
 • Rafoss, Kolbjørn. Skileik som undervisningsmetode. Foredrag og praktisk metodisk kurs skileik 1999.
 • Rafoss, Kolbjørn; Ottesen, Yngve Eek; Zoglowek, Herbert. Studie- og yrkesveier blant idrettstudenter. - I: Idrettsforskning i Nord. HiF-forskning 1998 (3). ISSN 0805-1852.s 57 - 68.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Spill og lær ballspill. Del II. Kroppsøving 1998; Volum 48 (2). ISSN 0333-0141.s 2 - 2.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Koordinasjon og ballspill. Kroppsøving 1998; Volum 48 (2). ISSN 0333-0141.s 3 - 8.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Norge - Brasil : sambafotball på Ullevål?. Fotballtreneren 1998; Volum 12 (2). ISSN 0802-0906.s 14 - 16.
 • Rafoss, Kolbjørn. Bokanmeldelse: Kropp, kultur og tippekamp / Matti Goksøyr (red). Heimen - Lokal og regional historie 1998; Volum 35 (2). ISSN 0017-9841.s 157 - 160.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Kampanalyse - et bidrag til observasjon av fotballspillet?. 1996.
 • Lippe, Gerd von der; Rafoss, Kolbjørn. I andres og ukjente fotspor : en veiledning i idrettshistorie. 1996.
 • Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn. Spill og lær ballspill. Et grunnleggende læringsinnhold i kroppsøvingsfaget. Kroppsøving 1996; Volum 46 (5). ISSN 0333-0141.s 22 - 25.
 • Look at all works in CRIStin →
  ALTA_SVA S257

  Click for bigger map