Bilde av Bjøru, Anne Mette
Photo: Sunniva C.D. Werkland
Bilde av Bjøru, Anne Mette
Lærerut. og pedagogikk campus Alta anne.m.bjoru@uit.no +4778450120 You can find me here

Anne Mette Bjøru • Anne Randi Solbakken, Anne Mette Bjøru :
  Birgejupmi - livsmestring, den samiske tilnærmingen til inkludering og tilpasset opplæring
  Universitetsforlaget 2023
 • Anne Mette Bjøru :
  Multi-grade Teaching in a Small Rural School in Northern Norway
  Springer 2023 ARKIV / DOI
 • Anne-Mette Bjøru :
  Lærerens relasjonsledelse i videregående skole - med fokus på elev-elev-relasjonen
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Anne-Mette Bjøru :
  Upper secondary school in Norway: Discourses about dropout in white papers
  Studia Paedagogica 2019 ARKIV / DOI
 • Anne-Mette Bjøru :
  Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet i engelsk på videregående skole
  Universitetsforlaget 2018
 • Anne-Mette Bjøru :
  Staying in school, not dropping out - pupils' voices
  Education In The North 11. August 2018 ARKIV
 • Anne-Mette Bjøru :
  Fellesskapets og relasjonenes betydning for frafall i videregående skole
  Universitetsforlaget 2016
 • Anne-Mette Bjøru :
  English Learning in an Intercultural Perspective: Russia and Norway
  The EUROCALL Review 2015 ARKIV / DOI
 • Heidi Tangstad, Anne-Mette Bjøru, Lisbeth Bergum Johanson :
  Dårligst i klassen? : en tankevekkende sammenligning av didaktikk i engelskundervisning i Norge og Spania
  Bedre Skole 2004
 • Anne Mette Bjøru :
  The Principle of 'Inclusion' in SKAM
  2023
 • Anne Mette Bjøru :
  The Role of ‘social learning’ and ‘inclusion’ in the new Norwegian Core Curriculum
  2023
 • Gregor Ross Maxwell, Edda Óskarsdóttir, Hermína Gunnþórsdóttir, Anne Mette Bjøru :
  Doing Inclusive Rural Education Right in Iceland and Norway
  2022
 • Anne-Mette Bjøru :
  Sámi values reflected in Sámi inclusive pedagogics - a literature review
  2021
 • Anne-Mette Bjøru :
  Special Needs Education in a Sámi Community in Northern Norway
  2021
 • Anne-Mette Bjøru :
  Blogpost: Sámi in the Norwegian curricula - a way in through the novel 'In between worlds'
  2021 FULLTEKST
 • Anne-Mette Bjøru :
  Nyttig om lærerens rolle i kjølvannet av mobbing
  Psykologi i kommunen (PIK) 15. June 2021 FULLTEKST
 • Anne-Mette Bjøru, Anne Randi Solbakken :
  Birgejupmi - Life skills, the Sámi Approach to Inclusion and Adapted Education
  The Morning Watch: Educational and Social Change 2021
 • Anne-Mette Bjøru :
  Podcast-serie: Læringsrommet
  22. September 2020 DATA
 • Anne-Mette Bjøru :
  Poster til Forskningsdagene 2020, med tittel: "Lærerens relasjonsledelse i videregående skole - med fokus på elev-elev-relasjonen". Inngang Vest, Campus Alta
  2020
 • Anne-Mette Bjøru :
  The Norwegian Core Curriculum Revised
  2019
 • Anne-Mette Bjøru :
  Digital Competence in Norwegian School Curricula - changes, characteristics and chances
  2019
 • Anne-Mette Bjøru :
  Undervisning: engelskstudiet på lærerhøgskolen
  2019
 • Anne-Mette Bjøru :
  Inclusion - necessary and possible to realize?
  2018
 • Anne-Mette Bjøru :
  School Motivation among High Performing Pupils who think about quitting Upper Secondary School
  2017
 • Anne-Mette Bjøru :
  Upper Secondary School Dropout and the role of Shared Community
  2017
 • Anne-Mette Bjøru :
  Odd Mathis Hætta - lærerutdanner i nord
  Nordnorsk Magasin 2017
 • Anne-Mette Bjøru :
  Relasjoner som resept - elever i videregående forteller
  2017
 • Anne-Mette Bjøru :
  Upper Secondary School dropout in Norway - the Norwegian Ministry of Education's White Papers, 1999-2016
  2016
 • Anne-Mette Bjøru :
  Bauman, det postmoderne og frafall i videregående skole
  2016
 • Anne-Mette Bjøru :
  Kapittelpresentasjon på boklansering: Relasjoner i pedagogikken - i lys av Baumans teorier (Mirjam H. Olsen - red.)
  2016
 • Anne-Mette Bjøru :
  Relational Skills: a Measure against Upper Secondary School Dropout?
  2016
 • Gert J.J. Biesta, Vibeke Øie, Oda Julie Hembre, Anne-Mette Bjøru, Inger Lise Johannessen, Evelyn Eriksen :
  Pedagogikk og lærerutdanning i dag og i morgen. A future-oriented perspective on Pedagogic as a discipline and on Teacher Education – focusing on both Research and Education - What is Education’s significance? Organisering fagdag og dialogseminar.
  2016
 • Anne-Mette Bjøru :
  CHAT and Resilience - a measure against Upper Secondary School Drop-Out?
  2015
 • Anne-Mette Bjøru :
  English Learning in an Intercultural Perspective
  2014
 • Anne-Mette Bjøru :
  Peculiarities of teaching languages in a multi-cultural group
  2014
 • Anne-Mette Bjøru :
  School and Higher Education in Norway
  2014
 • Anne-Mette Bjøru :
  Om muligheter for høyere utdanning ved UiT Norges arktiske universitet
  2014
 • Anne-Mette Bjøru :
  Når verden skal snakke med hverandre - på engelsk
  2014
 • Anne-Mette Bjøru :
  Peculiarities of teaching languages in a multi-cultural group
  2014
 • Anne-Mette Bjøru :
  Gjesteforelesning i engelsk årgang 1 og 2
  2014
 • Anne-Mette Bjøru :
  Teaching English through Art
  2013
 • Anne-Mette Bjøru :
  Resultater fra Studentevalueringen 2013, Høgskolen i Finnmark
  2013
 • Anne-Mette Bjøru :
  Norwegian System of Education - Core and Subject Curricula
  2013
 • Anne-Mette Bjøru :
  Equity in Education - Norway
  2012
 • Anne-Mette Bjøru :
  Tiltak mot bortvalg: en kvalitativ undersøkelse blant elever som har vært nær ved å slutte på videregående skole
  2009
 • Anne-Mette Bjøru :
  Changing concepts of 'home' in postcolonial literature: a study of Chinua Achebe's Things Fall Apart and Buchi Emecheta's The new tribe
  UiT Norges arktiske universitet 2007

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →