Bilde av Rypdal, Kristoffer
Photo: UiT
Bilde av Rypdal, Kristoffer
Department of Mathematics and Statistics kristoffer.rypdal@uit.no +4777645149 47712863 You can find me here

Kristoffer Rypdal


Professor


 • Kristoffer Rypdal :
  Kausale design – Et gjennombrudd i samfunnsfagene eller keiserens nye klær?
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Martin Wibe Rypdal, Veronika Gjertsen Rypdal, Per Kristen Jakobsen, Elinor Ytterstad, Ola Løvsletten, Claus Klingenberg et al.:
  Modelling suggests limited change in the reproduction number from reopening Norwegian kindergartens and schools during the COVID-19 pandemic
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  The Tipping Effect of Delayed Interventions on the Evolution of COVID-19 Incidence
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021 ARKIV / DOI
 • Martin Wibe Rypdal, Kristoffer Rypdal, Ola Løvsletten, Sigrunn Holbek Sørbye, Elinor Ytterstad, Filippo Maria Bianchi :
  Estimation of Excess Mortality and Years of Life Lost to COVID-19 in Norway and Sweden between March and November 2020
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2021 ARKIV / DOI
 • Martin Wibe Rypdal, Niklas Boers, Hege-Beate Fredriksen, Kai-Uwe Eiselt, Andreas Johansen, Andreas Rostrup Martinsen et al.:
  Estimating Remaining Carbon Budgets Using Temperature Responses Informed by CMIP6
  Frontiers in Climate 2021 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal, Filippo Maria Bianchi, Martin Rypdal :
  Intervention Fatigue is the Primary Cause of Strong Secondary Waves in the COVID-19 Pandemic
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2020 DOI
 • Kristoffer Rypdal, Martin Rypdal :
  A Parsimonious Description and Cross-Country Analysis of COVID-19 Epidemic Curves
  International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) 2020 ARKIV / DOI
 • Christian Franzke, Susana Barbosa, Richard Blender, Hege-Beate Fredriksen, Thomas Laepple, Fabrice Lambert et al.:
  The Structure of Climate Variability Across Scales
  Reviews of Geophysics 2020 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  Empirical Growth Models for the Renewable Energy Sector
  Advances in Geosciences 2018 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  The Life and Death of the Recent Global Warming Hiatus Parsimoniously Explained
  Climate 2018 ARKIV / DOI
 • Martin wibe Rypdal, Hege-Beate Fredriksen, Kristoffer Rypdal, Rebekka Steene :
  Emergent constraints on climate sensitivity
  Nature 2018 DOI
 • Martin wibe Rypdal, Hege-Beate Fredriksen, Eirik Myrvoll-Nilsen, Kristoffer Rypdal, Sigrunn Holbek Sørbye :
  Emergent scale invariance and climate sensitivity
  Climate 2018 ARKIV / DOI
 • Kristoffer Rypdal :
  EN ANALYSE AV VINDKRAFTENS OG KRAFTUTVEKSLINGENS BETYDNING FOR EFFEKTKJØRING AV NORSKE MAGASINKRAFTVERK
 • Kristoffer Rypdal :
  Er det bare gammeldags kulturutøvelse som er beskyttet?
  nordnorskdebatt.no 14. December 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Naturen som godtepose for oss superprivilegerte
  nordnorskdebatt.no 20. March 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Virkningen av kraftoverskudd og utenlandskabler på strømpriser og kraftinntekter til Norge
  nordnorskdebatt.no 20. March 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Kjernekraft er ikke et realistisk alternativ til vindkraft i Norge
  nordnorskdebatt.no 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vindkraft + Magasinkraft + Kraftutveksling = Sant
  nordnorskdebatt.no 27. January 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Hvem bedrar hvem i kraftdebatten?
  nordnorskdebatt.no 27. January 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Fosen-dommen fritar ingen for klimaforpliktelsene
  nordnorskdebatt.no 07. March 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Hva betyr det å tape en angrepskrig?
  nordnorskdebatt.no 2023 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vennskapsavtaler mellom byer er ikke støtte til sittende regimer
  nordnorskdebatt.no 10. November 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  De nye utenlandskablene har hatt liten effekt på forholdet mellom norske og tyske kraftpriser
  nordnorskdebatt.no 19. August 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Er kraftmarkedet virkelig kapitalisme i sin råeste form?
  nordnorskdebatt.no 14. August 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Gårsdagens tanker om avspenning duger ikke lenger
  nordnorskdebatt.no 14. June 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vi løser ikke klima- og naturkrisen ved å dehumanisere miljøpolitikken
  nordnorskdebatt.no 18. July 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Enorm gevinst hvis vi kan unngå at omikron-smitte sprer seg fritt blant eldre
  nordnorskdebatt.no 12. February 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Oslo-byrådene i ny rolle som helsefaglige rådgivere for regjeringen
  nordnorskdebatt.no 11. January 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Det vil være et svik mot Nord-Norge å la landsdelen synke inn i en industriell bakevje
  nordnorskdebatt.no 23. April 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Har fageksperter opplysningsplikt om politisk engasjement?
  nordnorskdebatt.no 08. August 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Et veikart for det grønne skiftet
  nordnorskdebatt.no 05. August 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vi må snakke om hvordan vi kan bidra til en rettferdig og varig fred
  nordnorskdebatt.no 29. October 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Enkle grep som kan hjelpe oss gjennom omikronbølgen
  nordnorskdebatt.no 31. January 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Bør vi regulere kraftmarkedet?
  nordnorskdebatt.no 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  En høyprisavgift som ikke fratar kraftprodusentene incentiver til å produsere når prisen er høy
  nordnorskdebatt.no 10. October 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Derfor trenger vi overskudd og utveksling av kraft
  nordnorskdebatt.no 22. September 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Det er ikke vindkraften som framtvinger hard effektkjøring i regulerte vassdrag
  nordnorskdebatt.no 19. December 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Vennskapsavtaler i det sikkerhetspolitiske bildet
  nordnorskdebatt.no 17. November 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Moderne kjernekraft er ingen Sareptas krukke
  nordnorskdebatt.no 03. October 2022 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Derfor bør vi forberede oss på strenge tiltak gjennom vinteren
  nordnorskdebatt.no 17. December 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  iTromsø-journalister som ikke er journalister
  nordnorskdebatt.no 13. December 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Er det samfunnet eller sykehusene som skal håndtere pandemien?
  nordnorskdebatt.no 09. December 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Retur til åttitallets kraftsystem er ingen løsning
  nordnorskdebatt.no 02. December 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Siste ukers smittevekst i Tromsø kan ikke stanses gjennom bygging av naturlig immunitet
  nordnorskdebatt.no 27. October 2021 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  En exit-strategi gjennom smitte er en strategi for strengere tiltak
  nordnorskdebatt.no 17. November 2021 FULLTEKST
 • Hege-Beate Fredriksen, Martin wibe Rypdal, Kristoffer Rypdal :
  At which spatiotemporal scales, and in which climate states, can the linear temperature response hypothesis be rejected by data?
  2018
 • Kristoffer Rypdal :
  En femtiåring i brytning mellom vekst og forfall
  nordnorskdebatt.no 22. September 2018 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Et enkelt argument viser at global oppvarming skyldes menneskelig aktivitet
  Forskning.no 11. October 2018 FULLTEKST
 • Kristoffer Rypdal :
  Det ugjendrivelige beviset
  Avisa Tromsø 28. June 2017
 • Tine Nilsen, Kristoffer Rypdal, Hege-Beate Fredriksen :
  Is there a break in scaling on centennial time scales in Holocene temperature records?
  2017 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →