• Ørebech, Peter Th. INTERNATIONAL LAW AND SEPARATION OF CRIMEA FROM UKRAINE part 2. Bulletin of the Moscow university. Series 27: Globalism and Geopolitics 2021 (1). ISSN 2414-4894.
 • Ørebech, Peter Th. Peter Örebech, “INTERNATIONAL LAW AND SEPARATION OF CRIMEA FROM UKRAINE (PART 1)”.. Bulletin of the Moscow university. Series 27: Globalism and Geopolitics 2020; Volum 27 (4). ISSN 2414-4894.s 48 - 61.
 • Ørebech, Peter Th. The Transformation of Extralegal Principles into Legal Principles by the International Court of Justice in The Hague: Illustrated by a Peaceful Delimitation of «the Promised Land». Bannu University Research Journal in Islamic Studies 2020; Volum 7 (2). ISSN 2411-4332.
 • Ørebech, Peter Th. Grunnloven § 1 og EU - med særlig vekt på implementeringen av vedtak truffet av EU-kommisjonen og EUs energibyrå ACER. Er det grunn til å lytte til professor Johs. Andenæs?. (fulltekst) Lov og Rett 2018; Volum 57 (3). ISSN 0024-6980.s 170 - 190.s doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-03-04.
 • Ørebech, Peter Th. The geographic scope of the svalbard treaty and norwegian sovereignty: historic - or evolutionary - interpretation?. (fulltekst) Croatian Yearbook of European Law & Policy 2017; Volum 13. ISSN 1845-5662.s 53 - 86.s doi: 10.3935/cyelp.13.2017.287.
 • Ørebech, Peter Th. Attaining Differentiated Responsibility: The Hard Life of Governmental Command in Fighting Ecological Ruin and the Triumph of Customary Law & General Principles of Law. (data) (omtale) (sammendrag) Franz Steiner Verlag 2016 ISBN 978-3-515-11387-8.s 133 - 153.
 • Ørebech, Peter Th. Customary Laws. Wiley-Blackwell 2016 ISBN 978-1-4051-9694-9.s doi: 10.1002/9781118663219.wbegss140.
 • Ørebech, Peter Th. Terra nullius, Inuit Habitation and Norse Occupation with Special Emphasis on the 1933 East Greenland Case. Arctic Review on Law and Politics 2016; Volum 7 (1). ISSN 1891-6252.s 20 - 41.s doi: 10.17585/arctic.v7.262.
 • Ørebech, Peter Th. "Getting It Right": The Birth of a New EU Common Fishery Policy? – Legislative and Legal Perspectives on the Annulling of the "Five Structural Failings". Arctic Review on Law and Politics 2015; Volum 6 (2). ISSN 1891-6252.s 111 - 131.s doi: 10.17585/arctic.v6.93.
 • Ørebech, Peter Th. UN Charter Article 51 and the Right to ‘Anticipatory Self-defense’: Validity of the US Preventive War Doctrine against Al Qaeda. Critique: Critical Middle Eastern Studies 2014; Volum 23 (1). ISSN 1066-9922.s 53 - 72.s doi: 10.1080/19436149.2014.896595.
 • Ørebech, Peter Th. „Omsetningslivets tarv“ som pantehjemmel? Et rettsøkonomisk innspill med utgangspunkt i tre fiskerirettslige dommer. 2014 (197) ISBN 978-82-7236-236-1. ISSN 1890-4955.s 69 - 109.
 • Ørebech, Peter. Skagerakfisk S/L – Monopolist hevet over råfiskloven?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02201-7.s 416 - 443.
 • Ørebech, Peter Th. Nord-Norge og EØS: Europautredningen NOU 2012:2 – fiskeri i et distriktspolitisk perspektiv. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2013 (1). ISSN 0801-1745.s 51 - 71.
 • Ørebech, Peter. The "Lost Mackerel" of the North East Atlantic-The Flawed System of Trilateral and Bilateral Decision-making. The International Journal of Marine and Coastal Law 2013; Volum 28 (2). ISSN 0927-3522.s 343 - 373.s doi: 10.1163/15718085-12341276.
 • Ørebech, Peter. Western Scandinavia: Exit Bürgerliches Gesetzbuch—the Resurrection of Customary Laws. Texas Journal of International Law 2013; Volum 48 (3). ISSN 0163-7479.s 405 - 433.
 • Ørebech, Peter. Fiskeri under EØS (1992-2012) i lys av Europautredningen (NOU 2012:2) En "Tonypandy" i norsk forkledning?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 331 - 344.
 • Ørebech, Peter. Den internasjonale straffedomstolenes jurisdiksjon – rettslige og rettspolitiske perspektiver på kompetansen jurisdictione ratione personae & terrae. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-39157-7.s 300 - 321.
 • Ørebech, Peter Th. Importtoll og salg av fisk. Vett 2012. ISSN 1504-5374.s 43 - 45.
 • Ørebech, Peter. The Barents Sea 2010 Norway-Russia border: The Triumph of the Negotiation Principle at the Expense of the Median- and Sector Line Pretentions. The Yearbook of Polar Law 2012; Volum 4. ISSN 1876-8814.s 505 - 517.s doi: 10.1163/22116427-91000101.
 • Ørebech, Peter Th. The Art of Subsidizing Fuel-Free Electricity Under the European Economic Area Agreement as Illustrated by Norway’s Reversion Instrument. (fulltekst) Chicago-Kent Law Review 2011; Volum 86. ISSN 0009-3599.s 109 - 137.
 • Ørebech, Peter Th. "Et symbolsk slag i lufta" - mot tjenestedirektivet, eller fortellingen om veto på norsk. Er det forskjeller ved hhv. traktat- og direktivbaserte løsninger?. Úlfljótur 2011; Volum 64. ISSN 1023-3539.s 47 - 72.
 • Ørebech, Peter Th. Eiendomskatten 19112011: - Exit formueskatten og inn i nye hundre år med substansverdi for næringseiendommer? en rettslig og rettsøkonomisk analyse. (fulltekst) Skatterett 2011; Volum 3. ISSN 0333-2810.s 238 - 259.
 • Ørebech, Peter Th. Fisker, kremmer og proprietær i Nordland – nok en gang. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (4). ISSN 0018-263X.s 605 - 618.
 • Ørebech, Peter Th. The Icesave bank of Iceland; from rock-solid to volcano hot – Is the EU deposit guarantee scheme resisting financial meltdown?. Croatian Yearbook of European Law & Policy 2010; Volum 6. ISSN 1845-5662.
 • Ørebech, Peter Th. Fisherman, tradesman and proprietary in Nordland - once again. Historisk Tidsskrift (Norge) 2010; Volum 89 (4). ISSN 0018-263X.s 605 - 618.
 • Ørebech, Peter Th. Et hav av brustne håp. Hva EØS ble til, og hva det skulle bli: Er svaret oppsigelse?. Kritisk juss 2009 (3). ISSN 0804-7375.s 282 - 287.
 • Ørebech, Peter Th. Rettslig tvisteløsning i Israel - Palestina konflikten?. Kritisk juss 2009 (2). ISSN 0804-7375.s 6 - 26.
 • Ørebech, Peter Th. From Diplomatic - to Human Rights Protection: The Possessions under the 1950 European Human Rights Convention, First Additional Protocol Article 1. Journal of World Trade 2009; Volum 43 (1). ISSN 1011-6702.s 59 - 96.
 • Ørebech, Peter Th. Islendinger på hugget: Den ytre allmenning enda en gang. Haraldsson og Sveinsson mot Island, views of the UN Human Rights Committee of 14 December 2007. Lov og Rett 2008 (4). ISSN 0024-6980.s 231 - 236.
 • Ørebech, Peter Th. Kunsten å oppholde Stortinget "med godt snakk" kan Finansdepartementet eliminere eigedomsskattelova § 8 ved vedvarende trenering av ikrafttredelsen?. Skatterett 2008; Volum 27 (4). ISSN 0333-2810.s 343 - 358.
 • Ørebech, Peter Th. From dangerous to preventive, protective and quiet diplomacy: the downturn in state sovereignty at the expense of international human rights enforcement. Some reflections on Dangerous Diplomacy: The Story of Carl Lutz, Rescuer of 62,000 Hungarian Jews by Theo Tschuy. Croatian Yearbook of European Law & Policy 2008; Volum 4 (4). ISSN 1845-5662.s 285 - 301.
 • Ørebech, Peter Th. Skatt som virkemiddel i et ikke-markedsliberalistisk Norge. Skatterett 2008 (4). ISSN 0333-2810.s 379 - 387.
 • Ørebech, Peter Th. Alternativer til internasjonal markedsliberalisme. Samfunnsøkonomen 2008 (8). ISSN 1890-5250.s 1 - 4.
 • Ørebech, Peter Th. Hvem eier fisket i de hålogalandske ytre allmenninger? Et apropos til NOU 2005:10 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (Havressursloven). Lov og Rett 2007 (6). ISSN 0024-6980.s 345 - 364.
 • Ørebech, Peter Th. Er hjemfallsfritak statsstøtte etter EØS-avtalen? En rettsøkonomisk analyse av NOU 2004:26 - Hjemfall. Norsk Økonomisk Tidsskrift 2007; Volum 122 (2). ISSN 0801-9568.s 55 - 73.
 • Ørebech, Peter Th. EØS-avtalens artikkel 125, med særlig vekt på diskusjonen i NOU 2004: 26 Hjemfall. Lov og Rett 2006; Volum 45 (1-2). ISSN 0024-6980.s 26 - 45.
 • Ørebech, peter th. Er Utenriksdepartementets innvendinger mot kommunal boikott av israelske varer holdbare? Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Israel og WTO-avtalen om offentlige innkjøp. Kritisk juss 2006. ISSN 0804-7375.s 318 - 341.
 • Ørebech, Peter Th. What restoration schemes can do? Or, getting it right without fisheries transferable quotas. Ocean Development and International Law 2005; Volum 36. ISSN 0090-8320.s 165 - 185.s doi: 10.1080/00908320590944025.
 • Ørebech, peter th. Towards sustainability: the basis in international law. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, peter th. The place of cutomary law in democtratic societies. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, peter th; Bosselman, Fred. Conclusion: customary law in a globalizing culture. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, peter th. How custom becomes law in Norway. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, peter th; Petersen, Hanne; Callies, David. Three case studies from Hawaii, Norway and Greenland. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, peter th; Bosselman, Fred. The linkage between sustainable development and customary law. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, peter th; Bosselman, Fred. Innledning. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, Peter Th. The Fisheries Issues of the 2004 Second European Union Accession Treaty: A Comparison with the 1994 First Accesion Treaty. The International Journal of Marine and Coastal Law 2004; Volum 19 (2). ISSN 0927-3522.s 89 - 146.
 • Ørebech, Peter Th. The EU Competency Confusion: Limits, "Extension Mechanisms", Split Power, Subsidiarity and "Institutional Clashes". Journal of transnational law and policy 2004; Volum 13 (1). ISSN 1067-8182.s 99 - 151.
 • Ørebech, peter th. The Fisheries Issues of the 2004 Second Accession to European Union, Compared with the 1994 First Accession Treaty. The International Journal of Marine and Coastal Law 2004; Volum 19 (2). ISSN 0927-3522.s 93 - 150.
 • Ørebech, Peter Th. Stortinget 7 juni 2004: Grunnlovsendring av § 93. Lov og Rett 2004 (4/5). ISSN 0024-6980.s 315 - 317.
 • Ørebech, Peter Th. “International law and Crimean secession from Ukraine (part 2).. Bulletin of the Moscow university. Series 27: Globalism and Geopolitics 2001; Volum 27 (1). ISSN 2414-4894.s 49 - 61.
 • Ørebech, Peter Th. International Comity or Chaos: Wrecking "Interest Balancing" and Curbing the "Effects Doctrine" i Anon; Stefánsbók. Rit til heidurs Stefáni Má Stefánssyni. 2018 ISBN 978-9935-9433-0-9.
 • Ørebech, Peter. Fiskeri under EØS (1992-2012). En «Tonypandy» i norsk forkledning?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.
 • Ørebech, Peter Th; Trondsen, Torbjørn. Rettsøkonomi for fornybare ressurser: Teori og empiri, med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser. Universitetsforlaget 2012 ISBN 9788215018812.
 • Ørebech, Peter Th; Bosselman, Fred. The Role of Customary Law in Sustainable Development. Cambridge University Press 2005 ISBN 0521859255.
 • Ørebech, Peter Th. Folkesuverenitet, folkerett, statsforfatningsrett særlig med vekt på krisen i Ukraina. Nordmarken Symposiet 15. og 16. august 2015 2015-08-15 - 2015-08-16 2015.
 • Ørebech, Peter Th. «Fisket i eldre tid og nåtid. Livsnerven for kysten i tusener av år». Nordisk Folkeriksdag 2015-08-10 - 2015.
 • Ørebech, Peter Th. Who owns the marine resources? The top-down bottom-up allocation of fish Stock. Legal frames. International Conference, Growth in Blue Bio-economy 2015-06-03 - 2015.
 • Ørebech, Peter Th. Ranet av den ytre allmenning. Historien som gjentar seg?. Åpent Møte 2015-09-22 - 2015.
 • Ørebech, Peter Th. EØS-avtalen overskrider grunnloven. Vett 2014 (2). ISSN 1504-5374.s 24 - 29.
 • Ørebech, Peter Th; Stefánsson, Stefán Már; Guðbjartsson, Einar. "HUGLEIÐINGAR UM KERFI TIL STYRKINGAR ÍSLENSKU KRÓNUNNAR". Tímariti lögfræðinga 2014.
 • Ørebech, Peter Th. Regelverk og forvaltningsprinsipper:Bærekraft og miljø i oppdrett og havbruk. Fagdagene 2013-01-09 - 2013-01-10 2013.
 • Ørebech, Peter Th. Fiskeripolitikken – fra politiske vedtaksprosesser og til markedsmekanisme. Fiskeripolitisk møte i Vardø 2013-01-17 - 2013.
 • Ørebech, Peter Th. Med lov skal landet bygges. 2013.
 • Ørebech, Peter. THE RIGHT TO BE A PART OF NATURE – INDIGENOUS PEOPLES AND THE ENVIRONMENT. Polar Record 2013; Volum 49 (4). ISSN 0032-2474.s 1 - 2.s doi: 10.1017/S003224741300048X.
 • Ørebech, Peter. Stridstema i høyesteretts plenumsbehandling av Voldstad-saka. 2013.
 • Ørebech, Peter. Høyre vil privatisere fisket. 2013.
 • Ørebech, Peter. Fiskeri og fiksfakseri. Trenger fiskeri-Norge EØS-avtalen?. Vett 2013 (3). ISSN 1504-5374.
 • Ørebech, Peter. "Volstadsaken: Den «Høist Ærverdige Ret". Lofotposten 2013.s 8 - .
 • Solhaug, randi merete; Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Frykter avfolkning langs kysten. Labyrint 2012. ISSN 1890-565X.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Strukturering under 11 meter. Framtid i nord 2012.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Tre tips til fiskehandler Røkke. Klassekampen 2012. ISSN 0805-3839.
 • Ørebech, Peter Th. INTERVJU OM MAKRELLKRIGEN: http://www.ruv.is/sarpurinn/tiufrettir/10012012. 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Fiskeriforhandlingene i Russland - om utkast av fisk fra russiske fartøy, NRK Radio 08.02.2012. 2012.
 • Ørebech, Peter Th. The Individual Transferable Fishing Quotas in Norway, University of Akureyri, 10.01.2012. Tuesday Seminar, Law school, Akureyri 2012-01-10 - 2012-01-10 2012.
 • Ørebech, Peter Th. The legal basis for the Mackerel dispute between Iceland/Faroe Islands and EU/Norway. University Center Luncheon Speech 2012-01-19 - 2012-01-19 2012.
 • Ørebech, Peter Th. The EU and Norway mackerel conflict with Iceland and the Faeroe Islands in the light of the Law of the Sea. Luncheon Speech, University of Akureyri 2012-01-24 - 2012-01-24 2012.
 • Ørebech, Peter Th. The Law of the Sea. Undervisning i Havrett til studenter ved Universitetet i Akureyri 2012-01-10 - 2012-01-27 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Customary Law in Scandinavia; Prerequisites and Function. IS THERE A ROLE FOR CUSTOM IN MODERN EUROPEAN LAW? 2012-04-14 - 2012-04-15 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Grunnlovsvern for fiskere med leveringsplikt. 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Seismisk skyting og andre arealkonflikter til havs. Lov og rett for fiske vs. olje i Lofoten,Vesterålen og Senja 2012-03-18 - 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Om forvaltningsloven § 6 - INHABILITET. 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Om konsesjonsregler for trålere. Nedlegging av fiskeindustri Hammerfest. 2012.
 • Ørebech, Peter. Konsesjonssystemet i fisket særlig mht leveringsplikt. 2012.
 • Ørebech, Peter. Noen gjenværende stridsspørsmål i Barentshavet og Det arktiske hav – om Svalbardtraktaten og grensa mot “menneskehetens felles arv”. Fiskerikandidaten 2012.
 • Ørebech, Peter. Straffesanksjoner mot økt toll. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Ørebech, Peter; Trondsen, Torbjørn. Større kvoter - færre arbeidsplasser. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - .
 • Ørebech, Peter Th. Beslutningslabyrinten – politikken versus byråkratiet. Fiskeripolitisk 2012-11-29 - 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Europa i bunnløs krise? Kan Euro-land gå konkurs, og vil krisa til slutt også kunne ramme Norge?. Forelesningsrekke h-2012 2012-11-07 - 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Prinsipielle synspunkter på fiskeriretten i Voldstadsaken: Kan nye regjeringer reversere tidligere regjeringers politikk? Et rettslig utgangspunkt. Fiskeri og havbruksrett 2012-11-15 - 2012-11-16 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Seismisk skyting & arealkonflikter, naturmangfoldloven § 9, petroleumsloven § 8-2, havressursloven §§ 2 & 24. Folkemøte 2012-03-04 - 2012.
 • Ørebech, Peter Th. New Public Management i fiskerforvaltningen?. Fiskeripolitisk debattmøte 2012-11-08 - 2012.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Fru Justisia og torsken. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Skadelige fiskerisubsidier. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Politikk mens kysten avfolkes?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Skadelige fiskefakta?. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Mer fisk - færre i arbeid. Finnmark Dagblad 2012.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Færre arbeidsplasser av større kvoter. Finnmarken 2012. ISSN 0805-4681.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Strukturering fartøy under 11 meter?. Finnmarken 2012. ISSN 0805-4681.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Aker i fiskefatet. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Akers nordområdesatsing?. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.
 • Trondsen, Torbjørn; Ørebech, Peter Th. Akers nordområdesatsing?. Avisa Nordland 2012.
 • Ørebech, Peter Th. Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet. 2011.
 • Ørebech, Peter Th. EØS, fisken, tollen og alternativene til EØS – en utredning for Alternativer til dagens EØS-avtale. 2011.
 • Ørebech, Peter Th. – Leveringsplikt kan løses enkelt - Troms og Finnmark ...En liten forskriftsendring er alt som skal til for å sikre at trålerne får plikt til å levere til fiskebrukene igjen, sier fiskerieksperthttp://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.79202... - 17.12.2011. 2011.
 • Ørebech, Peter Th. Økonomi... Nei til EUs ekspert på havrett, førsteamanuensis ved Norges fiskerihøgskole Peter Ørebech, sier at Norge fint kunne delt på makrellkvoten med ... http://www.nrk.no/okonomi/_-nei-til-eu-er-kunnskapslose-1.74.... 2011.
 • Ørebech, Peter Th. Negotiation principle, pretention lines and the demise of the sector line as a principle of law in the Arctic: The 2010 Norway-Russia delimitation line. Polar Law Conference 2011-09-07 - 2011-09-10 2011.
 • Ørebech, Peter Th. Havressurs- og deltakerloven; muligheter og begrensninger for marin politikkutforming i nordområdene. Landsdelsutvalget fiskeripolitisk konferanse-11 2011-05-10 - 2011-05-10 2011.
 • Ørebech, Peter Th. EØS, fisken, tollen og alternativene. 2011.
 • Ørebech, Peter Th. Ber fiskeriminister trekke seg - Norge - NRK NyheterFørsteamanuensis i fiskerirett ved Universitetet i Tromsø, Peter Ørbech, sier fiskeriministeren bør vurdere å trekke seg på grunn av inhabilitet.http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7047660 - 20.03.2010. 2010.
 • Ørebech, Peter Th. Dumper giftstoff i vernet laksefjord - Troms og Finnma...Sydvaranger Gruve dumper kjemikalier i strid med utslippstillatelsen rett i nasjonal laksefjord. – Offentlig miljøkriminalitet, sier forsker.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.71213... - 12.05.2010. 2010.
 • Ørebech, Peter Th. – Et helt klart overtramp - Nordland - NRK NyheterFiskeridirektoratet er inhabil og kan ikke frikjenne ministerens selskap, sier førsteamanuensis i fiskerirett Peter Ørebech ved Norges Fiskerihøgskole.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.6938914 - 09.01.2010. 2010.
 • Ørebech, Peter Th. Tror på seier i olje-rettssak - Nordland - NRK Nyheter...Fiskerne i Vesterålen og Lofoten har gode muligheter til å vinne en rettsak om å sikre fiskefelt mot oljevirksomhet, sier advokaten.http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.7160730 - 10.06.2010. 2010.
 • Ørebech, Peter Th. Island på fisketur til EU. Vett 2009 (3). ISSN 1504-5374.s 41 - 45.
 • Look at all works in CRIStin →

  Attachments: