No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
The Norwegian College of Fishery Science bent.dreyer@uit.no

Bent Magne Dreyer • Thomas Nyrud, Bent Magne Dreyer :
  Strukturendringer i kystflåten – hvordan, hvorfor og konsekvenser
  Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi 2023 ARKIV
 • John Roald Isaksen, Bent Magne Dreyer :
  Ferskfiskordningen – En ny evaluering
  2024 ARKIV
 • John Roald Isaksen, Bent Magne Dreyer :
  Ferskfiskordningen - en ny evaluering
  2024
 • Bent Magne Dreyer, John Roald Isaksen :
  Ny evaluering av ferskfiskordninga
  2024
 • John Roald Isaksen, Bent Magne Dreyer :
  Ferskfiskordningen-ei evaluering
  Norsk Sjømat 2024
 • Bent Magne Dreyer, John Roald Isaksen :
  Ny evaluering av ferskfiskordninga
  2024
 • Egil Hogrenning, Arne Eide, Bent Magne Dreyer :
  A bioeconomic perspective on the Barents Sea snow crab (Chionoecetes opilio, Majidae) fishery
  2023 FULLTEKST
 • Bent Magne Dreyer :
  Om å sitte på den grønne gren
  Norsk fiskerinæring 2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Den kompliserte bærekraften - og sjømaten
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Sesongmønster i lys av Parisavtalen
  Næringsnytte 2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Klimagassutslipp fra sjømatnæringen
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Som man reder høster man
  Norsk fiskerinæring 2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Det store steget
  Norsk fiskerinæring 2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Norsk fiskerinæring på 30 minutter – status og kanskje litt om utfordringer
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Den kompliserte bærekraften og sjømaten
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Den kompliserte bærekraften og sjømaten
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Skatt – til glede og forargelse
  2023
 • Bent Magne Dreyer, Thomas Nyrud :
  Kapasitetsutvikling i kystflåten, Eierseksjonen
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Hva gjorde islendingene, og har det vært vellykket?
  2023
 • Roy Robertsen, Bjørn Inge Bendiksen, Bent Magne Dreyer :
  Sysselsetting i fiskeindustriens villfiskbransjer
  2023
 • Silje Steinsbø, Bjørn Inge Bendiksen, Bent Magne Dreyer :
  Vinterfiske 2023
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Strategisk næringsøkonomisk analyse i marin sektor, Forelesningsserie ved Norges Fiskerihøgskole
  2023
 • Thomas Nyrud, Bent Magne Dreyer :
  Structural changes in the Norwegian coastal fishing fleet and implications for fishing capacity
  2023
 • Bent Magne Dreyer :
  Viktig med kunnskap om kapasitet
  Næringsnytte 2022
 • Bent Magne Dreyer, Øystein Hermansen, Egil Hogrenning, Jahn Petter Johnsen, Thomas Nyrud, Bjørnar Siikavuopio et al.:
  Kapasitetsutvikling og konkurranseforhold – Utvalgte grupper i kystflåten
  2022 ARKIV
 • Bent Magne Dreyer :
  Management of new fisheries
  2022
 • Øystein Hermansen, Bent Magne Dreyer :
  Kvotebytteavtaler 2018 - Estimering av førstehåndsverdi for fartøygrupper
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Min båt er så liten – og havet så stort
  Norsk fiskerinæring 2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Laks til velsignelse eller forargelse
  Dagens næringsliv 17. June 2022 FULLTEKST
 • Arne Melchior, Audun Iversen, Bjørn Inge Bendiksen, Ove Johansen, Bent Magne Dreyer :
  Betydningen av tollfrie kvoter for pelagisk fisk til EU
  2022 ARKIV
 • Bent Magne Dreyer :
  Hvordan fangstreguleringene, det grønne skiftet og sesongbasert høsting påvirke leveringsmønsteret
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Parisavtalen – konsekvenser for landingsmønsteret i kystflåten
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Hvordan vil Parisavtalen påvirke sjømatpolitikken?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Villfangst, FBA og/eller oppdrett?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Hvordan vil Parisavtalen påvirke sjømatpolitikken?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Nofima og arealbruk
  2022
 • Bent Magne Dreyer, Thomas Nyrud :
  Kapasitetsutviklingen i kystflåten
  2022
 • Bent Magne Dreyer, Silje Steinsbø :
  The Paris Agreement - opportunities and challenges for a Norwegian mesopelagic fishery
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Er det blitt for dyrt å gå på havet?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Grønt skifte i blått hav
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Grønt skifte i den blå åker
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Sjømatpolitikk i det grønne skiftet
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Helårlige arbeidsplasser eller klimavennlig fiske: Kan vi få i pose og sekk?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Hva gjør Parisavtalen med landingsmønsteret?
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Målkonflikter i norsk fiskeripolitikk
  2022
 • Bent Magne Dreyer :
  Bent Dreyer tar ordet! Når demningen brister
  Norsk fiskerinæring 2022
 • Øystein Hermansen, John Roald Isaksen, Bent Dreyer :
  Fordeling av strukturgevinst - et prosjekt om kystflåten for Norges Fiskarlag
  2021
 • Bent Dreyer, Øystein Hermansen, John Roald Isaksen :
  Fordeling av strukturgevinst – presentasjon for Fiskeridirektoratet
  2021
 • Bent Dreyer, Øystein Hermansen, John Roald Isaksen :
  Økonomiske og miljømessige konsekvenser av institusjonelle rammebetingelser
  2021
 • Bent Dreyer, Edgar Henriksen, Bjørn Inge Bendiksen :
  Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien
  2021 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  Member of research group