Bilde av Josefsen, Eva
Bilde av Josefsen, Eva
Department of Child Welfare and Social Work eva.josefsen@uit.no +4778450332 +47 9155 1794 Here you can find me

Eva Josefsen


Professor


 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  The Norwegian TRC: Truth, Reconciliation, and Public Engagement
  International Journal on Minority and Group Rights 19. July 2023 DOI
 • Eva Josefsen :
  Sámi Political Shifts. From Assimilation via Invisibility to Indigenization?
  Routledge 2022 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Eli Skogerbø :
  Mediebruk og medietillit
  Cappelen Damm Akademisk 2021 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Eli Skogerbø :
  Indigenous political communication in the Nordic countries
  Nordicom 2021 DOI
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Comprehending the mandate and interactions of land tenure reform in Finnmark, Norway
  Routledge 2020 ARKIV
 • Eva Josefsen :
  Sametingsvalg i Norge – betydningen av valgsystemets utforming
  Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019 ARKIV / DOI
 • Else Grete Broderstad, Vera Helene Hausner, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Local support among arctic residents to a land tenure reform in Finnmark, Norway
  Land Use Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Eli Skogerbø, Eva Josefsen, Anna-Maria Fjellström :
  Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters
  Journalism Studies 2018 ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie :
  Inledning
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam, Jo Saglie :
  Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Eli Skogerbø, Eva Josefsen, Anna-Maria Fjellström :
  Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Torunn Pettersen, Jo Saglie, Eva Josefsen, Ragnhild Nilsson :
  Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Eva Josefsen, Anna-Maria Fjellström, Ulf Mörkenstam :
  Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Eva Josefsen, Eli Skogerbø, Emma Kristine Sjøenden Vestli :
  Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie :
  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige
  Gyldendal Akademisk 2017
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Who governs our stories? The gathered narratives of the Norwegian Truth and Reconciliation Commission
  2023
 • Eva Josefsen :
  TRUCOM – researcing the ongoing Norwegian TRC’ work
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Sagt om kommisjonen: intervjudata, foreløpige funn
  2022
 • Eva Josefsen :
  TRUCOM - researching the ongoing Norwegian TRC' work
  2022
 • Eva Josefsen :
  Den tause kommisjon? Sannhets- og forsoningskommisjonen i det offentlige rom
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Følgeforskning og salmehefte
  12. May 2022 DATA
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Samarbeidsutfordringene mellom FeFo, Sametinget og fylkeskommunen
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Den tause kommisjon?
  2022
 • Eva Josefsen, Jo Saglie :
  The Sami Parliament in Norway: a ‘breaking in’ perspective
  2022
 • Eva Josefsen :
  Sannhets- og forsoningskommisjonen - bare sannhet?
  2021
 • Eva Josefsen, Elin Skaar :
  Foredrag om befolkningsundersøkelse (survey) om Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid
  2021
 • Eva Josefsen :
  En studie av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid - noen foreløpige forskningsfunn
  2021
 • Eva Josefsen :
  Presentasjon av prosjektet "Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat"
  2021
 • Eva Josefsen :
  Fornorskningspolitikken har et langt bredere nedslagsfelt
  06. May 2021 DATA
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  The Norwegian TRC’s investigation of state assimilation policy towards the Indigenous Sámi and the Kven minority – mandate and public engagement
  2021
 • Eva Josefsen :
  Få i Norge kjenner til at også kvenene ble fornorska
  31. August 2021 DATA
 • Eva Josefsen :
  Konstruksjonen av Norden: Nordisk samepolitikk
  30. November 2021 DATA
 • Eva Josefsen :
  iFinnmarks valgsending, tv internett 13.september
  13. September 2021
 • Eva Josefsen :
  "Følger forsoningen mellom den norske stat og minoritetene"
  13. November 2020 DATA
 • Eva Josefsen :
  Om fornorskning
  2019
 • Eva Josefsen :
  Sami Parliaments: The Scandinavian Model
  07. October 2018 DATA
 • Eva Josefsen :
  “…change the system from within”
  2018
 • Eva Josefsen :
  Rio tinto zink og mineralleting
  2018
 • Eva Josefsen :
  Folks forhold til FeFo
  06. February 2018 DATA
 • Vigdis Nygaard, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)
  2018 ARKIV
 • Hanne Larsen, Mikkel Berg-Nordlie, Eva Josefsen :
  Leter etter samer i randsonen
  19. October 2018
 • Eva Josefsen :
  "Debatt om fylkessammenslåing"
  26. April 2018 DATA
 • Marit Anne Hauan, Mari Boine, Eva Josefsen, Odd Mattis Hætta, Carola Babette Kleemann :
  Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne
  2018
 • Eva Josefsen :
  Valgsending Stortingsvalget i Finnmark
  11. September 2017
 • Eva Josefsen :
  Samisk aktivisme og kunst, innslag nr 8, NRK P1, Her og Nå. 22. november 2017
  22. November 2017 DATA
 • Eva Josefsen :
  Intervju i innslag om bysamer
  31. August 2017 DATA
 • Eva Josefsen :
  Innslag nr 5 om sametingsvalgkamp og bysamer
  22. August 2017 DATA
 • Eva Josefsen :
  Ny bok om sametingsvalget.
  31. August 2017 DATA
 • Eva Josefsen :
  IMPLEMENTING INDIGENOUS LAND RIGHTS - The Finnmark Act as an example?
  2016
 • Eva Josefsen :
  "Kommentar: Dyrere for tilreisende jegere i Finnmark"
  27. June 2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →