Profilbilde_IMG_8798.jpg
Photo: Tommy Hansen
Profilbilde_IMG_8798.jpg
Department of Child Welfare and Social Work eva.josefsen@uit.no +4778450332 +47 9155 1794 Alta ALTA D123

Josefsen, Eva


Project leader


 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Mediebruk og medietillit. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 9788202697051.s 205 - 226.s doi: 10.23865/noasp.137.
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Indigenous political communication in the Nordic countries. Nordicom 2021 ISBN 978-91-88855-28-2.s 197 - 217.s doi: https://doi.org/10.48335/9789188855299.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. Comprehending the mandate and interactions of land tenure reform in Finnmark, Norway. Routledge 2020 ISBN 9780367220396.
 • Broderstad, Else Grete; Hausner, Vera Helene; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Local support among arctic residents to a land tenure reform in Finnmark, Norway. Land Use Policy 2019; Volum 91. ISSN 0264-8377.s doi: 10.1016/j.landusepol.2019.104326.
 • Josefsen, Eva. Sametingsvalg i Norge – betydningen av valgsystemets utforming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2019; Volum 35 (2). ISSN 0801-1745.s 92 - 108.s doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-03.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria. Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters. Journalism Studies 2018; Volum 20 (7). ISSN 1461-670X.s 991 - 1008.s doi: 10.1080/1461670X.2018.1477550.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo. Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 24 - 55.
 • Pettersen, Torunn; Saglie, Jo; Josefsen, Eva; Nilsson, Ragnhild. Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 238 - 256.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo. Inledning. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 11 - 23.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria. Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 80 - 103.
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli; Vestli, Emma Kristine Sjøenden. Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 104 - 128.
 • Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria; Mörkenstam, Ulf. Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 56 - 79.
 • Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter; Selle, Per. Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.. (sammendrag) Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-25033-5.s 23 - 42.s doi: 10.1007%2F978-3-319-25035-9_2.
 • Mörkenstam, Ulf; Josefsen, Eva; Nilsson, Ragnhild. The Nordic Sámediggis and the Limits of Indigenous Self-Determination. (fulltekst) Gáldu čála 2016 (1). ISSN 1504-4270.s 4 - 46.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Ni Bhroin, Niamh. Samepolitikk på dagsordenen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 249 - 273.
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai. Dieđut 2014 (1). ISSN 0332-7779.s 11 - 45.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo. Different Institutions within Similar States: The Norwegian and Swedish Sámediggis. Ethnopolitics 2014; Volum 14 (1). ISSN 1744-9057.s 32 - 51.s doi: 10.1080/17449057.2014.926611.
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign. Arctic Review on Law and Politics 2013 (1). ISSN 1891-6252.s 62 - 89.
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Den samiske offentligheten: mediedekningen av sametingsvalgkampen 2009. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 221 - 251.
 • Josefsen, Eva; Saglie, Jo. Innledning: det samiske demokratiets utfordringer. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 9 - 31.
 • Josefsen, Eva; Aardal, Bernt. Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 32 - 55.
 • Josefsen, Eva. Nominasjon og formelle strukturer - en sammenligning av Ap og NSR foran sametingsvalget 2009. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 197 - 220.
 • Josefsen, Eva. Samiske rettigheter og utvikling i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 277 - 298.
 • Josefsen, Eva. Stat, region og urfolk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-26969-2.s S. 91-[121] - .
 • Josefsen, Eva. Samepolitikk - en innfallsvinkel for regional utvikling?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2008 (3). ISSN 0801-1745.s 225 - 246.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo. Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 56 - 79.
 • Josefsen, Eva; Saglie, Jo. Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 56 - 84.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. Samarbeidsutfordringene mellom FeFo, Sametinget og fylkeskommunen. Sametingets FeFo seminar 2022-06-02 - 2022-06-02 2022.
 • Josefsen, Eva. Den tause kommisjon? Sannhets- og forsoningskommisjonen i det offentlige rom. Seminar ifm Samisk nasjonaldag, UiT Alta 2022-02-04 - 2022-02-04 2022.
 • Josefsen, Eva; Saglie, Jo. The Sami Parliament in Norway: a ‘breaking in’ perspective. ECPR The Joint Sessions of Workshops 19 – 22 April 2022 2022-04-19 - 2022-04-22 2022.
 • Josefsen, Eva; Broderstad, Else Grete. Den tause kommisjon?. Årsmøte i Norske kveners forbund 2022-04-23 - 2022-04-23 2022.
 • Josefsen, Eva. Presentasjon av prosjektet "Sannhet og forsoning i en demokratisk velferdsstat". Få innblikk i samisk forskning 2021-11-25 - 2021-11-25 2021.
 • Josefsen, Eva. iFinnmarks valgsending, tv internett 13.september. 2021.
 • Josefsen, Eva. Konstruksjonen av Norden: Nordisk samepolitikk. (data) 2021.
 • Josefsen, Eva. Sannhets- og forsoningskommisjonen - bare sannhet?. Sannhets- og forsoningskommisjonen - quo vadis? Eksterne forskningsperspektiver på kommisjonsprosessen 2021-09-23 - 2021-09-23 2021.
 • Josefsen, Eva. En studie av Sannhets- og forsoningskommisjonens arbeid - noen foreløpige forskningsfunn. Fagseminar: Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag. 2021-08-27 - 2021-08-27 2021.
 • Josefsen, Eva. Få i Norge kjenner til at også kvenene ble fornorska. (data) 2021.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. The Norwegian TRC’s investigation of state assimilation policy towards the Indigenous Sámi and the Kven minority – mandate and public engagement. International Political Science Association's 26th World Congress of Political Science 2021-07-10 - 2021-07-15 2021.
 • Josefsen, Eva. "Følger forsoningen mellom den norske stat og minoritetene". (data) 2020.
 • Josefsen, Eva. Om fornorskning. Innledning til bokpresentasjon "Mors døtre" 2019-02-09 - 2019-02-09 2019.
 • Larsen, Hanne; Berg-Nordlie, Mikkel; Josefsen, Eva. Leter etter samer i randsonen. 2018.
 • Josefsen, Eva. Rio tinto zink og mineralleting. UiTs jubileumsseminar for Ole Henrik Magga 8. februar 2018 2018-02-08 - 2018-02-08 2018.
 • Josefsen, Eva. “…change the system from within”. Markering av samisk nasjonaldag - faglig seminar 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.
 • Josefsen, Eva. Folks forhold til FeFo. (data) 2018.
 • Nygaard, Vigdis; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018). 2018 ISBN 978-82-7492-406-2.
 • Josefsen, Eva. "Debatt om fylkessammenslåing". (data) 2018.
 • Hauan, Marit Anne; Boine, Mari; Josefsen, Eva; Hætta, Odd Mattis; Kleemann, Carola Babette. Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.
 • Josefsen, Eva. Sami Parliaments: The Scandinavian Model. (data) 2018.
 • Josefsen, Eva. Samisk aktivisme og kunst, innslag nr 8, NRK P1, Her og Nå. 22. november 2017. (data) 2017.
 • Josefsen, Eva. Innslag nr 5 om sametingsvalgkamp og bysamer. (data) 2017.
 • Josefsen, Eva. Ny bok om sametingsvalget.. (data) 2017.
 • Josefsen, Eva. Intervju i innslag om bysamer. (data) 2017.
 • Josefsen, Eva. Valgsending Stortingsvalget i Finnmark. 2017.
 • Josefsen, Eva. IMPLEMENTING INDIGENOUS LAND RIGHTS - The Finnmark Act as an example?. Seminar: New understanding of nature and animals. Should we, and if so, how to safeguard indigenous traditional hunting and trapping culture? UiT the Arctic University of Norway, Campus Alta, May 25. 2016 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild. The Nordic Sámediggis: representative bodies for self-determination or expression of state cooptation of Sámi politics. UNPFII side-event (fulltekst) 2016-05-16 - 2016-05-16 2016.
 • Josefsen, Eva. "Samene trodde de vant kampen om Finnmark". (data) 2016.
 • Josefsen, Eva. "Kommentar: Dyrere for tilreisende jegere i Finnmark". 2016.
 • Josefsen, Eva; Broderstad, Else Grete. Urfolkspolitikk i nord, grensesprengende eller bremsekloss for lokal utvikling?. Lørdagsuniversitetet 2016-02-06 - 2016-02-06 2016.
 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. Samiske interesser i kommunal planlegging. 2016.s 6 - 23.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Lav tillit og stor støtte - paradokser for FeFo. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør. 2015 (2015:1) ISBN 978-82-7571-247-7.
 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. UiT er i spranget på Støres 'ideforsprang i nord'. 2015.
 • Josefsen, Eva. The Finnmark Estate in Norway - an innovative body in terms of Indigenous land rights?. : Circumpolar Innovation: Making Science and Technology Work for the North 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.
 • Josefsen, Eva. Likestilling på Sametinget gjennom 25 år. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 183 - 204.
 • Josefsen, Eva. Selvbestemmelse og samstyring — En studie av Sametingets plass i politiske prosesser i Norge. 2014 ISBN 978-82-8244-133-9.
 • Josefsen, Eva. De første skritt - Sametinget gjennom 25 år. (data) 2014.
 • Josefsen, Eva. Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics. FNs verdesnkonferanse om urfolk, Side event: Indigenous self-determination: Why an implementation gap? Top-down or bottom-up challenges?, 2013-06-11 - 2013-06-11 2013.
 • Josefsen, Eva; Balto, Aila Marge Varsi; Solstad, Marit. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk. 2013; Volum 2013 (1) ISBN 978-82-7571-226-2.
 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. 2013 ISBN 978-82-7571-228-6.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Josefsen, Eva. Sami rights in land management reforms. A contested concept?. Oovtâst - Togheter. New concepts, theories and methodologies on Saami studies. 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.
 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Josefsen, Eva. Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo. Sami customary rights in modern landscapes - indigenous people and nature conservation. 2013-08-28 - 2013-08-29 2013.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo. Different institutions within similar states: The Norwegian and Swedish Sámi Parliaments. ECPR Joint Sessions of Workshops 2013-03-11 - 2013-03-16 2013.
 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Ni Bhroin, Niamh. Minority media: policy implications of disruptive change. Crises, ‘Creative Destruction’ and the Global Power and Communication Orders: Papers presented at the 2013 conference of the International Association for Media and Communication Research 2013-06-25 - 2013-06-29 2013.
 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit; Josefsen, Eva; Vaage, Turid. Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene.. 2012.
 • Angell, Elisabeth; Balto, Aila Marge Varsi; Josefsen, Eva; Pedersen, Paul; Nygaard, Vigdis. Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren. 2012 ISBN 978-82-7571-217-0.
 • Solstad, Karl Jan; Balto, Aila Marge Varsi; Nygaard, Vigdis; Josefsen, Eva; Solstad, Marit. Samisk språkundersøkelse 2012. 2012 ISBN 978-82-7321-629-8.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering 2011-08-31 - 2011-09-01 2011.
 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Indigenous democracy – media use and media coverage of the 2009 Sami parliamentary election campaign. ECPR Joint Session of Workshops 2011 2011-04-12 - 2011-04-17 2011.
 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 2011.
 • Nygaard, Vigdis; Josefsen, Eva. Finnmarkseiendommen under lupen. 2010 ISBN 978-82-7571-193-7.
 • Josefsen, Eva. The Norwegian Sámi Parliament and Sámi Political Empowerment. Sussex Academic Press 2010 ISBN 1845193512.s 31 - 44.
 • Abelsen, Birgit; Josefsen, Eva; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis. Alta-kvinner og lokalpolitikk, Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag. 2008 ISBN 978-82-7571-174-6.
 • Josefsen, Eva. The Saami and the National Parliaments - Channels for Political Influence. Gáldu čála 2007 (2). ISSN 1504-4270.s 7 - 27.
 • Josefsen, Eva. Om å skape et mulighetsrom for innflytelse . ILO-konvensjon nr. 169 og finnmarksloven. 2007 (11).s 65 - 82.
 • Josefsen, Eva. Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (2). ISSN 0805-083X.s 42 - 47.
 • Josefsen, Eva. Norwegian Legislation and Administration - Saami Land Rights. Gáldu čála 2007 (1). ISSN 1504-4270.s 7 - 3.
 • Myrvoll, Marit; Josefsen, Eva. Sametingets valgmanntall. Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.
 • Josefsen, Eva. The Experience of Sápmi. 2005 ISBN 87-91563-10-0.s 178 - 209.
 • Josefsen, Eva; Holst, Bernt; Nilssen, Inge Berg. Vindkraftstrategier for Finnmark. 2004 ISBN 82-7571-127-4.
 • Josefsen, Eva. Sametinget som likestillingspolitisk arena. 2004 ISBN 82-7571-129-0.
 • Abelsen, Birgit; Josefsen, Eva; Henriksen, Isak Mathis; Hauglin, Otto. Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i Norge – evaluering. 2003.
 • Josefsen, Eva; Henriksen, Jan Erik. Samiske stedsnavn i Alta. Altaposten 2003.
 • Look at all works in CRIStin →