Camilla Lauritzen


Professor in Educational science

Job description

Professor in educational science.

Head of education. 


 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, John Fluke, Karen J Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Sturla Fossum :
  Service Provision by Child Protection Services — Exploring Variability at Case and Agency Levels in a Norwegian Sample
  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 2023 ARKIV / DOI
 • Kristel Høie Nilsen, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Anita Iversen :
  Factors affecting child welfare and protection workers' intention to quit: a cross-sectional study from Norway
  Human Resources for Health 2023 ARKIV / DOI
 • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Bjørn Helge Handegård, Charlotte Reedtz :
  Parents with a mental illness and their sense of parenting competence
  Advances in mental health 2023 ARKIV / DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Camilla Lauritzen :
  SIBS Søskenprosjektet
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2023 ARKIV / DOI
 • Kirsten Buck Rustad, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Svein Arild Myhra Vis :
  The impact of case characteristics on child welfare service investigations in Norway
  Nordic Social Work Research 2023 ARKIV / DOI
 • Kirsten Buck Rustad, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Svein Arild Vis :
  The impact of case factors on the initial screening decision in child welfare investigations in Norway
  International Journal of Child Abuse & Neglect 2022 ARKIV / DOI
 • Adéla Farářová, Hana Papezova, Jana Gricová, Tereza Štěpánková, Václav Čapek, Charlotte Reedtz et al.:
  ChildTalks+: a study protocol of a pre-post controlled, paired design study on the use of preventive intervention for children of parents with a mental illness with focus on eating disorders
  BMC Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Karen J Skaale Havnen, Charlotte Reedtz, Bjørn Helge Handegård :
  Concerns of Parental Substance Abuse and Mental Health Problems Reported to Child Welfare Services—Testing a Moderated Mediation Model for Paths From Reports to Substantiated Concern and Service Provision
  Frontiers in Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Øivin Christiansen, Charlotte Reedtz :
  Do the child welfare and protection services involve children in cases with parental mental health problems? A Norwegian case-file study.
  Frontiers in Psychiatry 07. January 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Tonje Berger, Camilla Lauritzen :
  Norwegian School Children’s Perceptions of the Child Protection Services
  Child and Adolescent Social Work Journal 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Charlotte Reedtz :
  Support for Children of Parents With Mental Illness: An Analysis of Patients’ Health Records
  Frontiers in Psychiatry 2022 ARKIV / DOI
 • Karen J Skaale Havnen, Sturla Fossum, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis :
  How does the Kvello assessment framework attend to important dimensions of the children’s needs and welfare? A comparison with the BBIC and the ICS frameworks for child welfare investigations
  Nordic Social Work Research 2021 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, John Fluke :
  Screening decisions for non-abuse concerns reported to child protection agencies- a structural equation model for referral content and decision outcome
  Children and Youth Services Review 2021 ARKIV / DOI
 • Andrea Reupert, Penny Bee, Clemens M. H. Hosman, Karin van Doesum, Louisa M. Drost, Adrian Falkov et al.:
  Editorial Perspective: Prato Research Collaborative for change in parent and child mental health – principles and recommendations for working with children and parents living with parental mental illness
  Journal of Child Psychology and Psychiatry 2021 ARKIV / DOI
 • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Charlotte Reedtz :
  Child-focused practice in social services for adults in Norway
  Journal of Social Work 23. August 2021 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Eva Jensaas, Trine Storjord, Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen :
  Identification of Children of Mentally Ill Patients and Provision of Support According to the Norwegian Health Legislation: A 11-Year Review
  Frontiers in Psychiatry 2021 ARKIV / DOI
 • Svein A. Vis, Camilla Lauritzen :
  Child Protection Managers’ Views on Frameworks for Assessment of Children in Need
  Child Care in Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum :
  Systematic approaches to assessment in child protection investigations - a literature review
  International Social Work 2019 ARKIV / DOI
 • Karin van Doesum, Teresa M Maia, Catarina Pereira, Monica Loureiro, Joana Marau, Lurdes Toscano et al.:
  The Impact of the “Semente” Program on the Family-Focused Practice of Mental Health Professionals in Portugal
  Frontiers in Psychiatry 2019 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Karin van Doesum, Giulia Signorini, Camilla Lauritzen, Therese van Amelsvoort, Floor Van Santvoort et al.:
  Promotion of Wellbeing for Children of Parents With Mental Illness: A Model Protocol for Research and Intervention
  Frontiers in Psychiatry 2019 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Camilla Lauritzen, Ylva Victoria Støver, Janita Freili, Kamilla Rognmo :
  Identification of Children of Parents With Mental Illness: A Necessity to Provide Relevant Support
  Frontiers in Psychiatry 2019 ARKIV / DOI
 • Camilla Lauritzen, Anne Berit Kolmannskog, Anette Christine Iversen :
  Family assessment conversations as a tool to support families affected by parental mental illness: a retrospective review of electronic patient journals
  International Journal of Mental Health Systems 2018 ARKIV / DOI
 • Siv Merete Myra, Anne Faugli, Camilla Lauritzen :
  Veiledning i profesjonell praksis : til fagfolk som jobber med barn, ungdom og familier
  Fagbokforlaget 2022
 • Rita Jannie Jentoft, Camilla Lauritzen, Rigmor Furu, Vår Mathisen, Hege Nermo, Eva Therese Næss :
  Hvordan fremme terapeutisk og tverrfaglig kompetanse gjennom virtuelle læringsressurser?
  2024
 • Kjersti Bergum Kristensen, Charlotte Reedtz, June Thorvaldsen Forsberg, Camilla Lauritzen, Geraldine Danielle Yolande Mabille, Karin Källsmyr :
  Effektevaluering av Barneperspektivsamtalen+
  2024
 • Svein Arild Myhra Vis, Camilla Lauritzen :
  The impact of Covid restrictions upon youth in contact with Child Protection Services
  2023
 • Kirsten Buck Rustad, Svein Arild Myhra Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen :
  Families refusing service provision from child welfare service
  2023
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen, Camilla Lauritzen, Eva Therese Næss, Hege Nermo, Rigmor Furu :
  Strengthen Therapeutic and Interprofessional Competence through Virtual Resources and digital learning
  2023
 • Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen, Charlotte Reedtz :
  Family focus in mental health and social services for adults: Supporting minor children of parents in challenging life situations
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen :
  The relationship between child welfare and protection services and schools
  2023
 • Anne-Kari Johnsen, Mariann Bellika Hansen, Camilla Lauritzen :
  Video som verktøy for utvikling av veilederkompetanse
  Fagbokforlaget 2022
 • Charlotte Reedtz, Kjersti Bergum Kristensen, Camilla Lauritzen :
  Barneperspektivsamtalen: Å veilede foreldre med livsutfordringer til god ivaretakelse av sine barn.
  Fagbokforlaget 2022
 • Camilla Lauritzen :
  Fortellingsbasert veiledning. Læring og utvikling gjennom praksisnære fortellinger.
  Fagbokforlaget 2022
 • Charlotte Reedtz, Camilla Lauritzen, Karin van Doesum :
  Child Talks+: A New Intervention to Support Families Affected by Parental Mental Illness
  Journal of Parent and Family Mental Health 02. September 2021 DOI
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Overgang fra ideal til praksisfelt: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Yngvild Arnesen, Tove Andersson, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Charlotte Reedtz et al.:
  Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge
  2021 PROSJEKT / DATA
 • Anita Salamonsen, Camilla Lauritzen, Mariann Schjølberg Karlsen, Frank Hansen :
  Brukermedvirkning i utdanning: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord)
  2021 DATA / PROSJEKT
 • Kirsten Buck Rustad, Øivin Christiansen, Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Sturla Fossum :
  Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding. En studie på hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten
  2021
 • Mariann Schjølberg Karlsen, Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen :
  Her er forskernes nye anbefalinger til barnevernet
  22. October 2020 FULLTEKST
 • Svein Arild Vis, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen, Camilla Lauritzen, Anette Christine Iversen, Torill Tjelflaat :
  Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger
  UiT Norges arktiske universitet 2020 ARKIV / FULLTEKST / OMTALE / PROSJEKT
 • Kirsten Buck Rustad, Øivin Christiansen, Sturla Fossum, Karen J Skaale Havnen, Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis :
  Hva påvirker beslutningen om å undersøke en bekymringsmelding? En studie av hvordan saksfaktorer påvirker beslutninger hos barneverntjenesten.
  2020
 • Camilla Lauritzen :
  Bør foreldre hjelpe barn og unge med døgnrytme i forkant av skolestart?
  04. August 2020
 • Karen J Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Eirinn Hesvik Ljones, Camilla Lauritzen, Veronika Paulsen, Frederikke Jarlby et al.:
  Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning.
  UiT Norges arktiske universitet 2020 FULLTEKST / ARKIV
 • Svein Arild Vis, Karen J Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Camilla Lauritzen :
  De kunne sagt unnskyld
  Dagbladet 08. June 2020 FULLTEKST
 • Camilla Lauritzen :
  Ungdom i karantene
  06. August 2020
 • Camilla Lauritzen :
  Changing clinical practice using the child talks intervention
  2019
 • Svein Arild Vis, Camilla Lauritzen, Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen :
  Barnevernets underslkelserarbeid - meldinger til barnevernet
  2019
 • Camilla Lauritzen, Ida Grepperud :
  Veiledning for de som arbeider med barn og unge
  2019 DOI
 • Camilla Lauritzen, Svein Arild Vis, Gro Ulset, Torill Tjelflaat, Kirsten Buck Rustad :
  Meldinger til barnevernet. Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 3
  2019 FULLTEKST
 • Øivin Christiansen, Karen J Skaale Havnen, Anette Christine Iversen, Marte Knag Fylkesnes, Camilla Lauritzen, Reidunn Håøy Nygård et al.:
  Når barnevernet undersøker - Barnevernets undersøkelsesarbeid - delrapport 4

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →