No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Msc i nursing and further education ABIKO ingunn.elstad@uit.no You can find me here

Ingunn Elstad • Ingunn Elstad, Gaute Lund Rønnebu :
  Humanitære foreninger i Nord-Norge
  Orkana Forlag 2022
 • Ingunn Elstad, Åshild Fause, Ingrid B Immonen :
  Helsetjenester under krig og nazistisk okkupasjon
  Orkana Forlag 2022
 • Ingunn Elstad :
  Overleving, død og sjukdom under tvangsevakueringa
  Orkana Forlag 2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa. Finnmark og Nord-Troms 1944 - bakgrunn, gjennomføring og overleving
  Orkana Forlag 2020
 • Ingunn Elstad :
  Kven bygde sjukehusa i Vesterålen - Bø
  2023
 • Ingunn Elstad :
  Kven bygde sjukehusa i Vesterålen
  2023
 • Ingunn Elstad :
  Ny forskning om tvangsevakueringa
  2023
 • Ingunn Elstad :
  tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Beiarn
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Mo
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Harstad
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Heimefronten og dei tvangsevakuerte, Mosjøen
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Nesna
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Heimefronten og dei tvangsevakuerte, Harstad
  2022
 • Ingunn Elstad :
  tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Bindal
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Andenes
  2022
 • Ingunn Elstad :
  tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Brønnøysund
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakuering av barn, sjuke og gamle
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Vadsø
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, gamle og sjuke, Sjånes
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Sjukepleie i tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944 -1945
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Kommentar til føredrag av Einar Niemi: Krigen i nord - en glemt landsdel?
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa av barn, sjuke og gamle, Alta
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms 1944-1945. Kva gjorde heimefronten?
  2022
 • Ingunn Elstad :
  Det var ikkje brent jords taktikk. Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Det var ikkje brent jords taktikk. Tvangsevakueringa frå Finnmark og Nord-Troms til Vesterålen
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Lyngen
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Nordreisa
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Evakueringsarbeidet i Tromsø
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Framtid for sjukepleien
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Storfjord
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Kåfjord
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Nord-Troms og tvangsevakueringa - Kvænangen
  2021
 • Ingunn Elstad :
  Hotellsjef Ragnar Hansen og samarbeidspartnarane hans under tvangsevakueringa 1944-1945.
  2020
 • Kristin Engh Førde, Torunn Hamran, Ingunn Elstad :
  Samfunnsbyggerne
  20. March 2020
 • Ingunn Elstad :
  Dilemma i Mosjøen
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa: Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid.
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa i Nord-Troms 1944-1945
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død
  Sykepleien 2019
 • Ingunn Elstad :
  Tvangsevakueringa 1944- 1945
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Hva er egentlig sykepleie?
  2019
 • Ingunn Elstad :
  Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa
  2019
 • Ingrid B Immonen, Ingunn Elstad :
  Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser
  2018
 • Ingunn Elstad, Ingrid B Immonen :
  Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Grunnleggande sjukepleie for liv og livsmot
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Vår eiga sjukestue.
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Den som spør. Finn Nortvedt som forskar
  2018
 • Ingunn Elstad :
  Korfor sjukepleie? Kjerna i faget og samfunnsmandatet
  2017
 • Ingunn Elstad :
  Sanitetsforeiningane i tvangsevakueringa 1944
  2017
 • Ingunn Elstad :
  Korfor tvangsevakuering?
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →