Dummy personkort bilde

Ingunn Elstad

Department of Health and Care Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

Research, tutoring and teaching. Master studies of of nursing and PhD studies in health care sciences.

 • Elstad, Ingunn. I distrikt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9.s 127 - 168.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil. Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia. Journal of Holistic Nursing 2015; Volum 33 (3). ISSN 0898-0101.s 205 - 227.s doi: 10.1177/0898010114564684.

 • Elstad, Ingunn; Fause, Åshild. Living the War in the Barents Region 1939–1945: Living conditions, childhood, sickness, and nursing. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3641.

 • Mølmann, Nina Planting; Jacobsen, Bjarne K.; Elstad, Ingunn. Infant mortality and epidemic diseases. Wartime Finnmark in a comparative perspective. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3637.

 • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity-supportive nursing of patients with dementia in nursing homes. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2015; Volum 5 (3). ISSN 1892-2678.s 296 - 310.

 • Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe. "Sometimes i walk and walk, hoping to get some peace." Dealing with hearing voices and sounds nobody else hears. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014; Volum 9 (1:23069). ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v9.23069.

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: a phenomenological study. Disability and Rehabilitation 2013; Volum 35 (1). ISSN 0963-8288.s 63 - 72.s doi: 10.3109/09638288.2012.687032.

 • Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe. Understanding the Experiences of Hearing Voices and Sounds Others Do Not Hear. Qualitative Health Research 2013; Volum 23 (11). ISSN 1049-7323.s 1470 - 1480.s doi: 10.1177/1049732313507502.

 • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Personer med demenssykdom i sykehjem : refleksjon over livet. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013; Volum 9 (1). ISSN 1504-3614.s 50 - 66.s doi: 10.7557/14.2563.

 • Elstad, Ingunn. Life Support in High Age: Northern Norway 1865-1900. Journal of Family History 2013; Volum 38 (2). ISSN 0363-1990.s 140 - 165.s doi: 10.1177/0363199012472167.

 • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012; Volum 8 (1). ISSN 1504-3614.s 3 - 19.s doi: 10.7557/14.2328.

 • Elstad, Ingunn. Hospital nursing in transition, Northern Norway 1850-1910. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562-2.s 111 - 128.

 • NIlsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Temporal experiences of persistent pain. Patients' narratives from meetings with health care providers. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2009; Volum 4 (1). ISSN 1748-2623.s 51 - 61.s doi: 10.1080/17482620802416129.

 • Elstad, Ingunn; Torjuul, Kirsti. Continuity of nursing and the time of sickness. Nursing Philosophy 2009; Volum 10 (2). ISSN 1466-7681.s 91 - 102.s doi: 10.1111/j.1466-769X.2008.00365.x.

 • Elstad, Ingunn; Torjuul, Kirsti. The issue of life: Aristotle in nursing perspective. Nursing Philosophy 2009; Volum 10 (4). ISSN 1466-7681.s 275 - 286.

 • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Temporal experiences of persistent pain. Patients' narratives from meetings with health care providers. (omtale) International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2008 (Online first 2008-11). ISSN 1748-2623.s 1 - 11.

 • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Å sitte på altanen barføttes i snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. (omtale) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008; Volum 4 (1). ISSN 1504-3614.s 49 - 64.

 • Elstad, Ingunn; Nilsen, Gudrun. Å sitte på altanen barføttes i snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008; Volum 4 (1). ISSN 1504-3614.s 49 - 64.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nightingale og sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008 ISBN 978-87-17-03963-6.s 64 - .

 • Torjuul, K; Elstad, Ingunn; Sorlie, V. Compassion and responsibility in surgical care. Nursing Ethics 2007; Volum 14. ISSN 0969-7330.s doi: 10.1177/0969733007077886.

 • Sørlie, Venke; Torjuul, Kirsti; Elstad, Ingunn; Sørlie, Venke. Compassion and responsibility in surgical care. (omtale) Nursing Ethics 2007; Volum 14 (4). ISSN 0969-7330.s 522 - 534.

 • Elstad, Ingunn. Armoda er ikkje sjølvforskyldt. (omtale) 2007 ISBN 9788290417289.s 202 - 223.

 • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Arbeid og verdighet. Pasienters fortellinger fra livet med langvarige smerter. (omtale) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2006; Volum 4 (2). ISSN 1504-3614.s 27 - 39.

 • Nortvedt, Finn; Elstad, Ingunn; Heggen, Kristin; Bengtsson, Jan; Bengtsson, Jan; Engelsrud, Gunn. Innelukket i smerte og utelukket fra verden noen menns erfaringer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2004 (Årg. 6, nr 3). ISSN 1501-4754.s 7-21 - .

 • Elstad, ingunn. I brøddeigen. 1997 ISBN 82-91378-13-4.s 57 - 67.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Vanskeleg kvinnearbeid. Kvinneforskning 1997 (3-4). ISSN 0806-6256.

 • Elstad, ingunn. Mother's Use of Tools. 1994 ISBN 91-630-2611-2.s 223 - 232.

 • Elstad, ingunn. Naturen som levande. Nytt om Kvinneforskning 1994; Volum 17 (5). ISSN 0333-0265.

 • Elstad, Ingunn. Sjukepleietenking. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205443518.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nightingale og sygeplejen. I: Glasdam, S. og Bydam, J.(red): Sygepleje i fortid og nutid - historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008 ISBN 978-87-17-03963-6.s 64 - .

 • Elstad, Ingunn. "Armoden lar seg ikke skjule, heldigvis er den ikke selvforskyldt". I: Varanger Årbok 2007: Liv og helse. 2007 ISBN 9788290417289.s 202 - 223.

 • Elstad, Ingunn. Smittsame sjukdommar i tusen år. I; Knutstad, Unni (red): Smitte. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 8202249791.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Sykdom. Nord-Norge før 1940. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0355-7.

 • Elstad, Ingunn. Elstad, Ingunn: District Nursing between the Local and the International. In: Andresen, Astri, Tore Groenlie and Teemu Ryymin(eds): Science, Culture and Politics. European perspectives on medicine, Sickness and Health. Conference proceedings. 2006 ISBN 978-82-8095-048-2.

 • Elstad, ingunn; Hamran, torunn. Et kvinnefag i moderniseringen. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring. Gyldendal Akademisk 1995 ISBN 82-417-0462-3.

 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunnsbyggerne. 2020.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død. Sykepleien 2019; Volum 107 (1). ISSN 0802-9768.s 12 - .

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa i Nord-Troms 1944-1945. Senioruniversitetet 2019-10-20 - 2019-10-20 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Førelesning for elevar ved Mosjøen vidaregåande skole 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa. Hverdag og motstand under andre verdenskrig i nord 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa: Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid.. Trondenesdagane 2019-11-30 - 2019-11-30 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa 1944- 1945. Møteplassen 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.

 • Elstad, Ingunn. Hva er egentlig sykepleie?. Hva er egentlig sykepleie? 2019-03-26 - 2019-03-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Vår eiga sjukestue.. Utstillingsåpning 2018-06-23 - 2018-06-23 2018.

 • Immonen, Ingrid B; Elstad, Ingunn. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Foredrag ved Øverbygd eldre og omsorgssenter 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Elstad, Ingunn; Immonen, Ingrid B. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Krigshistorisk seminar 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggande sjukepleie for liv og livsmot. Åpent seminar: Livsmot og sykepleien 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Elstad, Ingunn. Den som spør. Finn Nortvedt som forskar. 2 like. Seminar og Finn og Per Nortvedts betydning for sykepleiefaget 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.

 • Elstad, Ingunn. Korfor sjukepleie? Kjerna i faget og samfunnsmandatet. Basalforskning i klinisk sykepleie: Kjernen i relasjoner 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Elstad, Ingunn. Korfor tvangsevakuering?. Seminar om forskningsprosjekta krigen i nord 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.

 • Elstad, Ingunn. Sanitetsforeiningane i tvangsevakueringa 1944. Symposium for professor Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. (data) (omtale) (prosjekt) 2016.

 • Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn. Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Elstad, Ingunn. Total deportation: Finnmark and North Troms 1944. Forced to move – Traces of WW II in Nordic Countries 2016-11-18 - 2016-11-19 2016.

 • Elstad, Ingunn. Perspektiv på praksis og teori i sjukepleie. Lanseringseminar, revisjon av Grunnleggende sykepleie 1-3 og Klinisk sykepleie 1-2 2016-10-13 - 2016-10-13 2016.

 • Elstad, Ingunn. Vor egen sykepleierske. Den 5.nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2016-10-26 - 2016-10-27 2016.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien og distriktssjukepleien i Noreg. Avslutningsførelesing, vidareutd. for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nigtingale i framtida. Fagdag 2016-05-12 - 2016-05-12 2016.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi 2016-03-18 - 2016-03-18 2016.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the Community Under Deportation. 32nd Annual Nursing & health Care History Conference 2015-09-17 - 2015-09-19 2015.

 • Elstad, Ingunn. Samane i tvangsevakueringa. Riddu Riddu seminar 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the community in disaster? Deportation from Finnmark and North Troms 1944. Seminary: Living the War project 2015-02-26 - 2015-02-26 2015.

 • Elstad, Ingunn. "... oldinger og syke på overfylte kuttere over de åpne havstykker..." Transport og mottak av tvangsevakuerte.. Ope føredrag 2015-03-11 - 2015-03-11 2015.

 • Elstad, Ingunn. Radioprogrammet "Nordpå": Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. 2015.

 • Elstad, Ingunn. Deportasjon og sivile behov - Tromsø hausten 1944. Rødvinseminar: Evakueringas sterke historier 2014-12-02 - 2014-12-02 2014.

 • Elstad, Ingunn. Kva er liv? Mellom naturvitskap og humanvitskap. Filosofisk samtale 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Ferskmat eller årgangsvin? Om vitskap og formidling. Kurs i akademisk skriving 2014-10-29 - 2014-10-30 2014.

 • Elstad, Ingunn. Spørsmålet i forskningspreossesen. Kurs i akademisk skriving 2014-09-30 - 2014-10-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Sjuke tvangsevakuerte i transitt. Lynseminar 70 års markering for evakueringa og frigjøringa 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.

 • Elstad, Ingunn. Føredrag i foreininga "Vi over 50": Kampen om sjukepleiarane. Medlemsmøte med føredrag 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning 2013-11-21 - 2013-11-22 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet 2013-10-05 - 2013-10-05 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.

 • Elstad, Ingunn. Tid og sjukepleie til alvorleg sjuke: Eit filosofisk perspektiv. Den 16.norske landskonferansen i kreftsykepleie 2013-09-19 - 2013-09-21 2013.

 • Elstad, Ingunn. “I forkant” - Temporalitet, fysiologi og sjukepleie. Nettverksmøte - Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Elstad, Ingunn. Deaconesses and the hospital transition – Northern Norway, 1870–1910. Deaconesses in Nursing Care - International transfer of a female model of life and work in the 19th and 20th century 2013-03-14 - 2013-03-16 2013.

 • Elstad, Ingunn. Fagtradisjon og spørsmål til operasjonsssjukepleien. Nordnorsk seminar 2012-02-23 - 2012-03-25 2012.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944: Kampen om sjukepleiarane. Sykepleiemaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn. Kropp og skjebne : om forbindelser mellom religion, helse og medisin i urfolksperspektiv. Prøveforelesning. 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn; Lorem, Geir F. Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. 2012.

 • Elstad, Ingunn. Nursing and voluntary care during deportation. Open seminarium: Living the War 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.

 • Elstad, Ingunn. Doctors, women's associations and nurses; challenges to primary health care in Northern Norway 1940-1945. “Living the War: Nursing, Health Care and Living Conditions in the Bartents region 1939-1945. 2012-06-13 - 2012-06-14 2012.

 • Elstad, Ingunn. Å krysse kløfta - sjukepleien mellom biomedisin og fenomenologi. Nye veier i dagens medisin 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Elstad, Ingunn. Sjukehusa i Nord-Norge. Ottar 2011 (284). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.

 • Elstad, Ingunn. Perception and Physiology in Critical Care Nursing. Human Experience and Nature: Examining the Relationship Between Phenomenology and Naturalism 2011-10-01 - 2011-10-02 2011.

 • Elstad, Ingunn. Tidlig ute med sykehusutbygging. 2011.

 • Elstad, Ingunn. Den enkelte pasient: Fenomen og medisinsk kunnskap. Seminar Forskningsgruppe "Pasientnær sykepleieforskning" 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.

 • Elstad, Ingunn. Dei gamle i ”gamle dagar”: Livsopphald og pleie hos gamle i Nord-Norge, ut frå tre folketeljingar på 1800-talet. Forskerforum, Institutt for helse- og omsorgsfag 2011-05-27 - 2011-05-27 2011.

 • Elstad, Ingunn. Life and Temporality in Sickness Care. Seminar series: Reading the vulnerable body 2011-02-16 - 2011-02-16 2011.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals in Fishing Harbours: 19th Century Nursing in the Arctic. International Perspectives in the History of Nursing 2010-09-14 - 2010-09-16 2010.

 • Elstad, Ingunn. Smitte, sprak og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 116 - 118.s doi: 10.1080/08003831.2010.486928.

 • Elstad, Ingunn. Life support and care in high age - Northern Norway 1860-1900. Gender and ageing - symposium and PhD course 2010-10-06 - 2010-10-08 2010.

 • Elstad, Ingunn. The Telos of the Body. Conference: Bodily Phenomenology 2010-05-19 - 2010-05-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. To økonomiske perspektiv i kommunehelsetenesta. Videreutdanning for ledere i helse- og sosialsektoren 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.

 • Elstad, Ingunn. Body and telos in critical care nursing. Sykepleie under nordlyset 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Elstad, Ingunn. Sjukepleie, temporalitet, Merleau-Ponty. Nordisk nettverksmøte i fenomenologisk helsefaglig forskning 2010-09-21 - 2010-09-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. Open tilgang. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009; Volum 5 (1). ISSN 1504-3614.

 • Elstad, Ingunn. Det utrygge finansssjukehuset. Klassekampen 2009; Volum 41 (53). ISSN 0805-3839.

 • Elstad, Ingunn. “Tid er liv – tid er pengar.”. Etterutdanningsuke for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. . 2009-10-19 - 2009-10-23 2009.

 • Elstad, Ingunn. Time, life and responsibility in nursing. Care and Normativity - Philosophical and Empirical Challenges. Workshop 26.-28. mai 2009-05-26 - 2009-05-28 2009.

 • Elstad, Ingunn. Sjukdomstid og kontinuerleg sjukepleie. Regional forskningskonferanse innen helse og medisin 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals and Nursing in Transition - Northern Norway 1850 - 1910. The 2009 Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2009-02-26 - 2009-03-27 2009.

 • Elstad, Ingunn. Kall og kjønn - kvinneprofesjon som kvinnekultur?. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren 2009-01-19 - 2009-01-20 2009.

 • Elstad, Ingunn. Menn i sjukepleien - nordnorske tradisjonar. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster"- en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - 12.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster" - en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - .

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. ""Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre."Å leve med apraksi etter hjerneslag". 2008 ISBN 978-82-7589-217-9.

 • Elstad, Ingunn. Introduksjon til kvalitative metoder. Forelesning 2008-04-16 - 2008-04-16 2008.

 • Elstad, Ingunn. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie 2008-03-26 - 2008-03-26 2008.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien. 2007.

 • Elstad, Ingunn. The local women's nurses: A de-centered perspective. First Danish History of Nursing Conference 2007-09-28 - 2007-09-29 2007.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og elderomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niende nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre i heimen og samfunnet - ei historisk perspektiv. Skandinavisk forskarkurs: "Hjemmet som institusjon" og "institusjonen som hjem" 2007-08-27 - 2007-08-30 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. The XXIst Nordic Medical History Congress 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. Eldre og eldreomsorg i Nord-Norge frå 1880-åra til mellomkrigstida. Fagdager i Alta. Stiftelsen Betanien 2007-03-20 - 2007-03-21 2007.

 • Elstad, Ingunn. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. 2007-03-08 - 2007-03-08 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. 2007-02-21 - 2007-02-21 2007.

 • Steenstrup, Erling; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Intervju i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Olsen, Torill; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Presentasjon av boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunsbyggerne. 2006.

 • Elstad, Ingunn. Voluntary district nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940. The Fourth Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.

 • Elstad, Ingunn. Familie, sjukdom, kvinner og menn: Nord-Norge 1880-1920. Seminarrekke: Familie- myter og mangfold. 2006-11-02 - 2006.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og eldreomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niande nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2006.

 • Elstad, ingunn. Nursing practice and ethics through changing concepts of illness. Research Course: Ethics as Practice and Practice as Ethics 260405 2005-04-26 - 2005-04-29 2005.

 • Elstad, ingunn. Meir enn eit plagg. Sykepleien : journalen 2005; Volum 93 (3). ISSN 0802-9776.s 47 - 48.

 • Elstad, ingunn. Nursing charity as a local women's movement. Northern Norway, 1880-1940. Nursing History: Profession and Practice 2005-11-18 - 2005-11-18 2005.

 • Elstad, ingunn. Ein fase i livet, eit samanbrott, eit sett behov? Sjukepleie og sjukdomsbegrep. Fra pasient til bruker - markedsideologi i vårt moderne helsevesen. Hva vet vi og hva vet vi ikke? 2005-06-02 - 2005-06-03 2005.

 • Elstad, Ingunn. Offentleg og frivillig sjukestell i Vesterålen før 1940. Museumsdagan 2004, Sortland 2004-06-12 - 2004-06-13 2004.

 • Elstad, Ingunn. Ein kvinnerevolusjon i Molde. Tidsskriftet sykepleien 2004; Volum 92 (15). ISSN 0806-7511.s 71 - .

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Offentleg sjukestell i Nord-Norge - sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og20 (16). ISSN 0803-0677.s 77 - 81.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Nabohjelp i nye former. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og 20 (16). ISSN 0803-0677.s 82 - 87.

 • Elstad, Ingunn. Kvinneforeningene og lokalsamfunnene i Troms. Frivillig helsearbeid før andre verdenskrig. Helse og det gode liv 2003-09-22 - 2003.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. No e det foreiningsdag - no ska ho Bergitta av gårde. Ottar 2003 (245). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, torunn. Frivillig helsestell i Nord-Norge - heimeproduksjon eller importvare?. Lørdagsuniversitetet 2003-02-15 - 2003-02-15 2003.

 • Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. De små tuberkuloseforeningene. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.

 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunnsbyggerne. 2020.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død. Sykepleien 2019; Volum 107 (1). ISSN 0802-9768.s 12 - .

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa i Nord-Troms 1944-1945. Senioruniversitetet 2019-10-20 - 2019-10-20 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Førelesning for elevar ved Mosjøen vidaregåande skole 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa. Hverdag og motstand under andre verdenskrig i nord 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa: Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid.. Trondenesdagane 2019-11-30 - 2019-11-30 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa 1944- 1945. Møteplassen 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.

 • Elstad, Ingunn. Hva er egentlig sykepleie?. Hva er egentlig sykepleie? 2019-03-26 - 2019-03-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Vår eiga sjukestue.. Utstillingsåpning 2018-06-23 - 2018-06-23 2018.

 • Immonen, Ingrid B; Elstad, Ingunn. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Foredrag ved Øverbygd eldre og omsorgssenter 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Elstad, Ingunn; Immonen, Ingrid B. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Krigshistorisk seminar 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggande sjukepleie for liv og livsmot. Åpent seminar: Livsmot og sykepleien 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Elstad, Ingunn. Den som spør. Finn Nortvedt som forskar. 2 like. Seminar og Finn og Per Nortvedts betydning for sykepleiefaget 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.

 • Elstad, Ingunn. Korfor sjukepleie? Kjerna i faget og samfunnsmandatet. Basalforskning i klinisk sykepleie: Kjernen i relasjoner 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Elstad, Ingunn. Korfor tvangsevakuering?. Seminar om forskningsprosjekta krigen i nord 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.

 • Elstad, Ingunn. Sanitetsforeiningane i tvangsevakueringa 1944. Symposium for professor Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. (data) (omtale) (prosjekt) 2016.

 • Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn. Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Elstad, Ingunn. Total deportation: Finnmark and North Troms 1944. Forced to move – Traces of WW II in Nordic Countries 2016-11-18 - 2016-11-19 2016.

 • Elstad, Ingunn. Perspektiv på praksis og teori i sjukepleie. Lanseringseminar, revisjon av Grunnleggende sykepleie 1-3 og Klinisk sykepleie 1-2 2016-10-13 - 2016-10-13 2016.

 • Elstad, Ingunn. Vor egen sykepleierske. Den 5.nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2016-10-26 - 2016-10-27 2016.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien og distriktssjukepleien i Noreg. Avslutningsførelesing, vidareutd. for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nigtingale i framtida. Fagdag 2016-05-12 - 2016-05-12 2016.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi 2016-03-18 - 2016-03-18 2016.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the Community Under Deportation. 32nd Annual Nursing & health Care History Conference 2015-09-17 - 2015-09-19 2015.

 • Elstad, Ingunn. Samane i tvangsevakueringa. Riddu Riddu seminar 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the community in disaster? Deportation from Finnmark and North Troms 1944. Seminary: Living the War project 2015-02-26 - 2015-02-26 2015.

 • Elstad, Ingunn. "... oldinger og syke på overfylte kuttere over de åpne havstykker..." Transport og mottak av tvangsevakuerte.. Ope føredrag 2015-03-11 - 2015-03-11 2015.

 • Elstad, Ingunn. Radioprogrammet "Nordpå": Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. 2015.

 • Elstad, Ingunn. Deportasjon og sivile behov - Tromsø hausten 1944. Rødvinseminar: Evakueringas sterke historier 2014-12-02 - 2014-12-02 2014.

 • Elstad, Ingunn. Kva er liv? Mellom naturvitskap og humanvitskap. Filosofisk samtale 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Ferskmat eller årgangsvin? Om vitskap og formidling. Kurs i akademisk skriving 2014-10-29 - 2014-10-30 2014.

 • Elstad, Ingunn. Spørsmålet i forskningspreossesen. Kurs i akademisk skriving 2014-09-30 - 2014-10-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Sjuke tvangsevakuerte i transitt. Lynseminar 70 års markering for evakueringa og frigjøringa 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.

 • Elstad, Ingunn. Føredrag i foreininga "Vi over 50": Kampen om sjukepleiarane. Medlemsmøte med føredrag 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning 2013-11-21 - 2013-11-22 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet 2013-10-05 - 2013-10-05 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.

 • Elstad, Ingunn. Tid og sjukepleie til alvorleg sjuke: Eit filosofisk perspektiv. Den 16.norske landskonferansen i kreftsykepleie 2013-09-19 - 2013-09-21 2013.

 • Elstad, Ingunn. “I forkant” - Temporalitet, fysiologi og sjukepleie. Nettverksmøte - Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Elstad, Ingunn. Deaconesses and the hospital transition – Northern Norway, 1870–1910. Deaconesses in Nursing Care - International transfer of a female model of life and work in the 19th and 20th century 2013-03-14 - 2013-03-16 2013.

 • Elstad, Ingunn. Fagtradisjon og spørsmål til operasjonsssjukepleien. Nordnorsk seminar 2012-02-23 - 2012-03-25 2012.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944: Kampen om sjukepleiarane. Sykepleiemaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn. Kropp og skjebne : om forbindelser mellom religion, helse og medisin i urfolksperspektiv. Prøveforelesning. 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn; Lorem, Geir F. Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. 2012.

 • Elstad, Ingunn. Nursing and voluntary care during deportation. Open seminarium: Living the War 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.

 • Elstad, Ingunn. Doctors, women's associations and nurses; challenges to primary health care in Northern Norway 1940-1945. “Living the War: Nursing, Health Care and Living Conditions in the Bartents region 1939-1945. 2012-06-13 - 2012-06-14 2012.

 • Elstad, Ingunn. Å krysse kløfta - sjukepleien mellom biomedisin og fenomenologi. Nye veier i dagens medisin 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Elstad, Ingunn. Sjukehusa i Nord-Norge. Ottar 2011 (284). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.

 • Elstad, Ingunn. Perception and Physiology in Critical Care Nursing. Human Experience and Nature: Examining the Relationship Between Phenomenology and Naturalism 2011-10-01 - 2011-10-02 2011.

 • Elstad, Ingunn. Tidlig ute med sykehusutbygging. 2011.

 • Elstad, Ingunn. Den enkelte pasient: Fenomen og medisinsk kunnskap. Seminar Forskningsgruppe "Pasientnær sykepleieforskning" 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.

 • Elstad, Ingunn. Dei gamle i ”gamle dagar”: Livsopphald og pleie hos gamle i Nord-Norge, ut frå tre folketeljingar på 1800-talet. Forskerforum, Institutt for helse- og omsorgsfag 2011-05-27 - 2011-05-27 2011.

 • Elstad, Ingunn. Life and Temporality in Sickness Care. Seminar series: Reading the vulnerable body 2011-02-16 - 2011-02-16 2011.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals in Fishing Harbours: 19th Century Nursing in the Arctic. International Perspectives in the History of Nursing 2010-09-14 - 2010-09-16 2010.

 • Elstad, Ingunn. Smitte, sprak og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 116 - 118.s doi: 10.1080/08003831.2010.486928.

 • Elstad, Ingunn. Life support and care in high age - Northern Norway 1860-1900. Gender and ageing - symposium and PhD course 2010-10-06 - 2010-10-08 2010.

 • Elstad, Ingunn. The Telos of the Body. Conference: Bodily Phenomenology 2010-05-19 - 2010-05-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. To økonomiske perspektiv i kommunehelsetenesta. Videreutdanning for ledere i helse- og sosialsektoren 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.

 • Elstad, Ingunn. Body and telos in critical care nursing. Sykepleie under nordlyset 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Elstad, Ingunn. Sjukepleie, temporalitet, Merleau-Ponty. Nordisk nettverksmøte i fenomenologisk helsefaglig forskning 2010-09-21 - 2010-09-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. Open tilgang. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009; Volum 5 (1). ISSN 1504-3614.

 • Elstad, Ingunn. Det utrygge finansssjukehuset. Klassekampen 2009; Volum 41 (53). ISSN 0805-3839.

 • Elstad, Ingunn. “Tid er liv – tid er pengar.”. Etterutdanningsuke for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. . 2009-10-19 - 2009-10-23 2009.

 • Elstad, Ingunn. Time, life and responsibility in nursing. Care and Normativity - Philosophical and Empirical Challenges. Workshop 26.-28. mai 2009-05-26 - 2009-05-28 2009.

 • Elstad, Ingunn. Sjukdomstid og kontinuerleg sjukepleie. Regional forskningskonferanse innen helse og medisin 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals and Nursing in Transition - Northern Norway 1850 - 1910. The 2009 Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2009-02-26 - 2009-03-27 2009.

 • Elstad, Ingunn. Kall og kjønn - kvinneprofesjon som kvinnekultur?. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren 2009-01-19 - 2009-01-20 2009.

 • Elstad, Ingunn. Menn i sjukepleien - nordnorske tradisjonar. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster"- en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - 12.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster" - en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - .

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. ""Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre."Å leve med apraksi etter hjerneslag". 2008 ISBN 978-82-7589-217-9.

 • Elstad, Ingunn. Introduksjon til kvalitative metoder. Forelesning 2008-04-16 - 2008-04-16 2008.

 • Elstad, Ingunn. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie 2008-03-26 - 2008-03-26 2008.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien. 2007.

 • Elstad, Ingunn. The local women's nurses: A de-centered perspective. First Danish History of Nursing Conference 2007-09-28 - 2007-09-29 2007.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og elderomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niende nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre i heimen og samfunnet - ei historisk perspektiv. Skandinavisk forskarkurs: "Hjemmet som institusjon" og "institusjonen som hjem" 2007-08-27 - 2007-08-30 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. The XXIst Nordic Medical History Congress 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. Eldre og eldreomsorg i Nord-Norge frå 1880-åra til mellomkrigstida. Fagdager i Alta. Stiftelsen Betanien 2007-03-20 - 2007-03-21 2007.

 • Elstad, Ingunn. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. 2007-03-08 - 2007-03-08 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. 2007-02-21 - 2007-02-21 2007.

 • Steenstrup, Erling; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Intervju i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Olsen, Torill; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Presentasjon av boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunsbyggerne. 2006.

 • Elstad, Ingunn. Voluntary district nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940. The Fourth Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.

 • Elstad, Ingunn. Familie, sjukdom, kvinner og menn: Nord-Norge 1880-1920. Seminarrekke: Familie- myter og mangfold. 2006-11-02 - 2006.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og eldreomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niande nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2006.

 • Elstad, ingunn. Nursing practice and ethics through changing concepts of illness. Research Course: Ethics as Practice and Practice as Ethics 260405 2005-04-26 - 2005-04-29 2005.

 • Elstad, ingunn. Meir enn eit plagg. Sykepleien : journalen 2005; Volum 93 (3). ISSN 0802-9776.s 47 - 48.

 • Elstad, ingunn. Nursing charity as a local women's movement. Northern Norway, 1880-1940. Nursing History: Profession and Practice 2005-11-18 - 2005-11-18 2005.

 • Elstad, ingunn. Ein fase i livet, eit samanbrott, eit sett behov? Sjukepleie og sjukdomsbegrep. Fra pasient til bruker - markedsideologi i vårt moderne helsevesen. Hva vet vi og hva vet vi ikke? 2005-06-02 - 2005-06-03 2005.

 • Elstad, Ingunn. Offentleg og frivillig sjukestell i Vesterålen før 1940. Museumsdagan 2004, Sortland 2004-06-12 - 2004-06-13 2004.

 • Elstad, Ingunn. Ein kvinnerevolusjon i Molde. Tidsskriftet sykepleien 2004; Volum 92 (15). ISSN 0806-7511.s 71 - .

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Offentleg sjukestell i Nord-Norge - sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og20 (16). ISSN 0803-0677.s 77 - 81.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Nabohjelp i nye former. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og 20 (16). ISSN 0803-0677.s 82 - 87.

 • Elstad, Ingunn. Kvinneforeningene og lokalsamfunnene i Troms. Frivillig helsearbeid før andre verdenskrig. Helse og det gode liv 2003-09-22 - 2003.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. No e det foreiningsdag - no ska ho Bergitta av gårde. Ottar 2003 (245). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, torunn. Frivillig helsestell i Nord-Norge - heimeproduksjon eller importvare?. Lørdagsuniversitetet 2003-02-15 - 2003-02-15 2003.

 • Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. De små tuberkuloseforeningene. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.

 • [Loading...]

  Member of research group