Ingunn Elstad

Department of Health and Care Sciences
Flag icon Flag icon

Research, tutoring and teaching. Master studies of of nursing and PhD studies in health care sciences.

 • Immonen, Ingrid B; Elstad, Ingunn. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Foredrag ved Øverbygd eldre og omsorgssenter 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.
 • Elstad, Ingunn; Immonen, Ingrid B. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Krigshistorisk seminar 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.
 • Elstad, Ingunn. I distrikt. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-1537-9.s 127 - 168.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Elstad, Ingunn; Normann, Hans Ketil. Continuity and Change in Life Engagement Among People With Dementia. Journal of Holistic Nursing 2015; Volum 33 (3). ISSN 0898-0101.s 205 - 227.s doi: 10.1177/0898010114564684.

 • Elstad, Ingunn; Fause, Åshild. Living the War in the Barents Region 1939–1945: Living conditions, childhood, sickness, and nursing. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3641.

 • Mølmann, Nina Planting; Jacobsen, Bjarne K.; Elstad, Ingunn. Infant mortality and epidemic diseases. Wartime Finnmark in a comparative perspective. Nordlit 2015; Volum 37. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3637.

 • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity-supportive nursing of patients with dementia in nursing homes. (fulltekst) Nordisk sygeplejeforskning 2015; Volum 5 (3). ISSN 1892-2678.s 296 - 310.

 • Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe. "Sometimes i walk and walk, hoping to get some peace." Dealing with hearing voices and sounds nobody else hears. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2014; Volum 9 (1:23069). ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v9.23069.

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: a phenomenological study. Disability and Rehabilitation 2013; Volum 35 (1). ISSN 0963-8288.s 63 - 72.s doi: 10.3109/09638288.2012.687032.

 • Kalhovde, Anne Martha; Elstad, Ingunn; Talseth, Anne-Grethe. Understanding the Experiences of Hearing Voices and Sounds Others Do Not Hear. Qualitative Health Research 2013; Volum 23 (11). ISSN 1049-7323.s 1470 - 1480.s doi: 10.1177/1049732313507502.

 • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Personer med demenssykdom i sykehjem : refleksjon over livet. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2013; Volum 9 (1). ISSN 1504-3614.s 50 - 66.

 • Elstad, Ingunn. Life Support in High Age: Northern Norway 1865-1900. Journal of Family History 2013; Volum 38 (2). ISSN 0363-1990.s 140 - 165.s doi: 10.1177/0363199012472167.

 • Drageset, Ingrid Marie Saga; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Familie og kontinuitet : pårørende forteller om livsløpet til personer med demenssykdom. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2012; Volum 8 (1). ISSN 1504-3614.s 3 - 19.

 • Elstad, Ingunn. Hospital nursing in transition, Northern Norway 1850-1910. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-562-2.s 111 - 128.

 • NIlsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Temporal experiences of persistent pain. Patients' narratives from meetings with health care providers. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2009; Volum 4 (1). ISSN 1748-2623.s 51 - 61.s doi: 10.1080/17482620802416129.

 • Elstad, Ingunn; Torjuul, Kirsti. Continuity of nursing and the time of sickness. Nursing Philosophy 2009; Volum 10 (2). ISSN 1466-7681.s 91 - 102.s doi: 10.1111/j.1466-769X.2008.00365.x.

 • Elstad, Ingunn; Torjuul, Kirsti. The issue of life: Aristotle in nursing perspective. Nursing Philosophy 2009; Volum 10 (4). ISSN 1466-7681.s 275 - 286.

 • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Temporal experiences of persistent pain. Patients' narratives from meetings with health care providers. (omtale) International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2008 (Online first 2008-11). ISSN 1748-2623.s 1 - 11.

 • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Å sitte på altanen barføttes i snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. (omtale) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008; Volum 4 (1). ISSN 1504-3614.s 49 - 64.

 • Elstad, Ingunn; Nilsen, Gudrun. Å sitte på altanen barføttes i snøen. Individuelle strategier for håndtering av langvarige smerter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2008; Volum 4 (1). ISSN 1504-3614.s 49 - 64.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nightingale og sygeplejen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008 ISBN 978-87-17-03963-6.s 64 - .

 • Torjuul, K; Elstad, Ingunn; Sorlie, V. Compassion and responsibility in surgical care. Nursing Ethics 2007; Volum 14. ISSN 0969-7330.s doi: 10.1177/0969733007077886.

 • Sørlie, Venke; Torjuul, Kirsti; Elstad, Ingunn; Sørlie, Venke. Compassion and responsibility in surgical care. (omtale) Nursing Ethics 2007; Volum 14 (4). ISSN 0969-7330.s 522 - 534.

 • Elstad, Ingunn. Armoda er ikkje sjølvforskyldt. (omtale) 2007 ISBN 9788290417289.s 202 - 223.

 • Nilsen, Gudrun; Elstad, Ingunn. Arbeid og verdighet. Pasienters fortellinger fra livet med langvarige smerter. (omtale) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2006; Volum 4 (2). ISSN 1504-3614.s 27 - 39.

 • Nortvedt, Finn; Elstad, Ingunn; Heggen, Kristin; Bengtsson, Jan; Bengtsson, Jan; Engelsrud, Gunn. Innelukket i smerte og utelukket fra verden noen menns erfaringer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2004 (Årg. 6, nr 3). ISSN 1501-4754.s 7-21 - .

 • Elstad, ingunn. I brøddeigen. 1997 ISBN 82-91378-13-4.s 57 - 67.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Vanskeleg kvinnearbeid. Kvinneforskning 1997 (3-4). ISSN 0806-6256.

 • Elstad, ingunn. Mother's Use of Tools. 1994 ISBN 91-630-2611-2.s 223 - 232.

 • Elstad, ingunn. Naturen som levande. Nytt om Kvinneforskning 1994; Volum 17 (5). ISSN 0333-0265.

 • Elstad, Ingunn. Sjukepleietenking. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205443518.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nightingale og sygeplejen. I: Glasdam, S. og Bydam, J.(red): Sygepleje i fortid og nutid - historiske indblik. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2008 ISBN 978-87-17-03963-6.s 64 - .

 • Elstad, Ingunn. "Armoden lar seg ikke skjule, heldigvis er den ikke selvforskyldt". I: Varanger Årbok 2007: Liv og helse. 2007 ISBN 9788290417289.s 202 - 223.

 • Elstad, Ingunn. Smittsame sjukdommar i tusen år. I; Knutstad, Unni (red): Smitte. Cappelen Damm Akademisk 2006 ISBN 8202249791.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Sykdom. Nord-Norge før 1940. Fagbokforlaget 2006 ISBN 82-450-0355-7.

 • Elstad, Ingunn. Elstad, Ingunn: District Nursing between the Local and the International. In: Andresen, Astri, Tore Groenlie and Teemu Ryymin(eds): Science, Culture and Politics. European perspectives on medicine, Sickness and Health. Conference proceedings. 2006 ISBN 978-82-8095-048-2.

 • Elstad, ingunn; Hamran, torunn. Et kvinnefag i moderniseringen. Sykehuspleien mellom fagtradisjon og målstyring. Gyldendal Akademisk 1995 ISBN 82-417-0462-3.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død. Sykepleien 2019; Volum 107 (1). ISSN 0802-9768.s 12 - .

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa i Nord-Troms 1944-1945. Senioruniversitetet 2019-10-20 - 2019-10-20 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Førelesning for elevar ved Mosjøen vidaregåande skole 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa. Hverdag og motstand under andre verdenskrig i nord 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa: Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid.. Trondenesdagane 2019-11-30 - 2019-11-30 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa 1944- 1945. Møteplassen 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.

 • Elstad, Ingunn. Hva er egentlig sykepleie?. Hva er egentlig sykepleie? 2019-03-26 - 2019-03-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Vår eiga sjukestue.. Utstillingsåpning 2018-06-23 - 2018-06-23 2018.

 • Immonen, Ingrid B; Elstad, Ingunn. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Foredrag ved Øverbygd eldre og omsorgssenter 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Elstad, Ingunn; Immonen, Ingrid B. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Krigshistorisk seminar 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggande sjukepleie for liv og livsmot. Åpent seminar: Livsmot og sykepleien 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Elstad, Ingunn. Den som spør. Finn Nortvedt som forskar. 2 like. Seminar og Finn og Per Nortvedts betydning for sykepleiefaget 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.

 • Elstad, Ingunn. Korfor sjukepleie? Kjerna i faget og samfunnsmandatet. Basalforskning i klinisk sykepleie: Kjernen i relasjoner 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Elstad, Ingunn. Korfor tvangsevakuering?. Seminar om forskningsprosjekta krigen i nord 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.

 • Elstad, Ingunn. Sanitetsforeiningane i tvangsevakueringa 1944. Symposium for professor Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. (data) (omtale) (prosjekt) 2016.

 • Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn. Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Elstad, Ingunn. Total deportation: Finnmark and North Troms 1944. Forced to move – Traces of WW II in Nordic Countries 2016-11-18 - 2016-11-19 2016.

 • Elstad, Ingunn. Perspektiv på praksis og teori i sjukepleie. Lanseringseminar, revisjon av Grunnleggende sykepleie 1-3 og Klinisk sykepleie 1-2 2016-10-13 - 2016-10-13 2016.

 • Elstad, Ingunn. Vor egen sykepleierske. Den 5.nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2016-10-26 - 2016-10-27 2016.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien og distriktssjukepleien i Noreg. Avslutningsførelesing, vidareutd. for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nigtingale i framtida. Fagdag 2016-05-12 - 2016-05-12 2016.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi 2016-03-18 - 2016-03-18 2016.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the Community Under Deportation. 32nd Annual Nursing & health Care History Conference 2015-09-17 - 2015-09-19 2015.

 • Elstad, Ingunn. Samane i tvangsevakueringa. Riddu Riddu seminar 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the community in disaster? Deportation from Finnmark and North Troms 1944. Seminary: Living the War project 2015-02-26 - 2015-02-26 2015.

 • Elstad, Ingunn. "... oldinger og syke på overfylte kuttere over de åpne havstykker..." Transport og mottak av tvangsevakuerte.. Ope føredrag 2015-03-11 - 2015-03-11 2015.

 • Elstad, Ingunn. Radioprogrammet "Nordpå": Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. 2015.

 • Elstad, Ingunn. Deportasjon og sivile behov - Tromsø hausten 1944. Rødvinseminar: Evakueringas sterke historier 2014-12-02 - 2014-12-02 2014.

 • Elstad, Ingunn. Kva er liv? Mellom naturvitskap og humanvitskap. Filosofisk samtale 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Ferskmat eller årgangsvin? Om vitskap og formidling. Kurs i akademisk skriving 2014-10-29 - 2014-10-30 2014.

 • Elstad, Ingunn. Spørsmålet i forskningspreossesen. Kurs i akademisk skriving 2014-09-30 - 2014-10-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Sjuke tvangsevakuerte i transitt. Lynseminar 70 års markering for evakueringa og frigjøringa 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.

 • Elstad, Ingunn. Føredrag i foreininga "Vi over 50": Kampen om sjukepleiarane. Medlemsmøte med føredrag 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning 2013-11-21 - 2013-11-22 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet 2013-10-05 - 2013-10-05 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.

 • Elstad, Ingunn. Tid og sjukepleie til alvorleg sjuke: Eit filosofisk perspektiv. Den 16.norske landskonferansen i kreftsykepleie 2013-09-19 - 2013-09-21 2013.

 • Elstad, Ingunn. “I forkant” - Temporalitet, fysiologi og sjukepleie. Nettverksmøte - Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Elstad, Ingunn. Deaconesses and the hospital transition – Northern Norway, 1870–1910. Deaconesses in Nursing Care - International transfer of a female model of life and work in the 19th and 20th century 2013-03-14 - 2013-03-16 2013.

 • Elstad, Ingunn. Fagtradisjon og spørsmål til operasjonsssjukepleien. Nordnorsk seminar 2012-02-23 - 2012-03-25 2012.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944: Kampen om sjukepleiarane. Sykepleiemaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn. Kropp og skjebne : om forbindelser mellom religion, helse og medisin i urfolksperspektiv. Prøveforelesning. 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn; Lorem, Geir F. Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. 2012.

 • Elstad, Ingunn. Nursing and voluntary care during deportation. Open seminarium: Living the War 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.

 • Elstad, Ingunn. Doctors, women's associations and nurses; challenges to primary health care in Northern Norway 1940-1945. “Living the War: Nursing, Health Care and Living Conditions in the Bartents region 1939-1945. 2012-06-13 - 2012-06-14 2012.

 • Elstad, Ingunn. Å krysse kløfta - sjukepleien mellom biomedisin og fenomenologi. Nye veier i dagens medisin 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Elstad, Ingunn. Sjukehusa i Nord-Norge. Ottar 2011 (284). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.

 • Elstad, Ingunn. Perception and Physiology in Critical Care Nursing. Human Experience and Nature: Examining the Relationship Between Phenomenology and Naturalism 2011-10-01 - 2011-10-02 2011.

 • Elstad, Ingunn. Tidlig ute med sykehusutbygging. 2011.

 • Elstad, Ingunn. Den enkelte pasient: Fenomen og medisinsk kunnskap. Seminar Forskningsgruppe "Pasientnær sykepleieforskning" 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.

 • Elstad, Ingunn. Dei gamle i ”gamle dagar”: Livsopphald og pleie hos gamle i Nord-Norge, ut frå tre folketeljingar på 1800-talet. Forskerforum, Institutt for helse- og omsorgsfag 2011-05-27 - 2011-05-27 2011.

 • Elstad, Ingunn. Life and Temporality in Sickness Care. Seminar series: Reading the vulnerable body 2011-02-16 - 2011-02-16 2011.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals in Fishing Harbours: 19th Century Nursing in the Arctic. International Perspectives in the History of Nursing 2010-09-14 - 2010-09-16 2010.

 • Elstad, Ingunn. Smitte, sprak og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 116 - 118.s doi: 10.1080/08003831.2010.486928.

 • Elstad, Ingunn. Life support and care in high age - Northern Norway 1860-1900. Gender and ageing - symposium and PhD course 2010-10-06 - 2010-10-08 2010.

 • Elstad, Ingunn. The Telos of the Body. Conference: Bodily Phenomenology 2010-05-19 - 2010-05-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. To økonomiske perspektiv i kommunehelsetenesta. Videreutdanning for ledere i helse- og sosialsektoren 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.

 • Elstad, Ingunn. Body and telos in critical care nursing. Sykepleie under nordlyset 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Elstad, Ingunn. Sjukepleie, temporalitet, Merleau-Ponty. Nordisk nettverksmøte i fenomenologisk helsefaglig forskning 2010-09-21 - 2010-09-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. Open tilgang. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009; Volum 5 (1). ISSN 1504-3614.

 • Elstad, Ingunn. Det utrygge finansssjukehuset. Klassekampen 2009; Volum 41 (53). ISSN 0805-3839.

 • Elstad, Ingunn. “Tid er liv – tid er pengar.”. Etterutdanningsuke for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. . 2009-10-19 - 2009-10-23 2009.

 • Elstad, Ingunn. Time, life and responsibility in nursing. Care and Normativity - Philosophical and Empirical Challenges. Workshop 26.-28. mai 2009-05-26 - 2009-05-28 2009.

 • Elstad, Ingunn. Sjukdomstid og kontinuerleg sjukepleie. Regional forskningskonferanse innen helse og medisin 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals and Nursing in Transition - Northern Norway 1850 - 1910. The 2009 Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2009-02-26 - 2009-03-27 2009.

 • Elstad, Ingunn. Kall og kjønn - kvinneprofesjon som kvinnekultur?. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren 2009-01-19 - 2009-01-20 2009.

 • Elstad, Ingunn. Menn i sjukepleien - nordnorske tradisjonar. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster"- en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - 12.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster" - en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - .

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. ""Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre."Å leve med apraksi etter hjerneslag". 2008 ISBN 978-82-7589-217-9.

 • Elstad, Ingunn. Introduksjon til kvalitative metoder. Forelesning 2008-04-16 - 2008-04-16 2008.

 • Elstad, Ingunn. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie 2008-03-26 - 2008-03-26 2008.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien. 2007.

 • Elstad, Ingunn. The local women's nurses: A de-centered perspective. First Danish History of Nursing Conference 2007-09-28 - 2007-09-29 2007.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og elderomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niende nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre i heimen og samfunnet - ei historisk perspektiv. Skandinavisk forskarkurs: "Hjemmet som institusjon" og "institusjonen som hjem" 2007-08-27 - 2007-08-30 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. The XXIst Nordic Medical History Congress 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. Eldre og eldreomsorg i Nord-Norge frå 1880-åra til mellomkrigstida. Fagdager i Alta. Stiftelsen Betanien 2007-03-20 - 2007-03-21 2007.

 • Elstad, Ingunn. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. 2007-03-08 - 2007-03-08 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. 2007-02-21 - 2007-02-21 2007.

 • Steenstrup, Erling; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Intervju i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Olsen, Torill; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Presentasjon av boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunsbyggerne. 2006.

 • Elstad, Ingunn. Voluntary district nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940. The Fourth Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.

 • Elstad, Ingunn. Familie, sjukdom, kvinner og menn: Nord-Norge 1880-1920. Seminarrekke: Familie- myter og mangfold. 2006-11-02 - 2006.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og eldreomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niande nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2006.

 • Elstad, ingunn. Nursing practice and ethics through changing concepts of illness. Research Course: Ethics as Practice and Practice as Ethics 260405 2005-04-26 - 2005-04-29 2005.

 • Elstad, ingunn. Meir enn eit plagg. Sykepleien : journalen 2005; Volum 93 (3). ISSN 0802-9776.s 47 - 48.

 • Elstad, ingunn. Nursing charity as a local women's movement. Northern Norway, 1880-1940. Nursing History: Profession and Practice 2005-11-18 - 2005-11-18 2005.

 • Elstad, ingunn. Ein fase i livet, eit samanbrott, eit sett behov? Sjukepleie og sjukdomsbegrep. Fra pasient til bruker - markedsideologi i vårt moderne helsevesen. Hva vet vi og hva vet vi ikke? 2005-06-02 - 2005-06-03 2005.

 • Elstad, Ingunn. Offentleg og frivillig sjukestell i Vesterålen før 1940. Museumsdagan 2004, Sortland 2004-06-12 - 2004-06-13 2004.

 • Elstad, Ingunn. Ein kvinnerevolusjon i Molde. Tidsskriftet sykepleien 2004; Volum 92 (15). ISSN 0806-7511.s 71 - .

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Offentleg sjukestell i Nord-Norge - sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og20 (16). ISSN 0803-0677.s 77 - 81.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Nabohjelp i nye former. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og 20 (16). ISSN 0803-0677.s 82 - 87.

 • Elstad, Ingunn. Kvinneforeningene og lokalsamfunnene i Troms. Frivillig helsearbeid før andre verdenskrig. Helse og det gode liv 2003-09-22 - 2003.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. No e det foreiningsdag - no ska ho Bergitta av gårde. Ottar 2003 (245). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, torunn. Frivillig helsestell i Nord-Norge - heimeproduksjon eller importvare?. Lørdagsuniversitetet 2003-02-15 - 2003-02-15 2003.

 • Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. De små tuberkuloseforeningene. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggjande sjukepleie gjeld liv og død. Sykepleien 2019; Volum 107 (1). ISSN 0802-9768.s 12 - .

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa i Nord-Troms 1944-1945. Senioruniversitetet 2019-10-20 - 2019-10-20 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Førelesning for elevar ved Mosjøen vidaregåande skole 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Elstad, Ingunn. Dilemma i Mosjøen. Sanitetsforeninga i tvangsevakueringa. Hverdag og motstand under andre verdenskrig i nord 2019-11-26 - 2019-11-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa: Sjuketransportar, epidemiar og hjelpearbeid.. Trondenesdagane 2019-11-30 - 2019-11-30 2019.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa 1944- 1945. Møteplassen 2019-08-28 - 2019-08-28 2019.

 • Elstad, Ingunn. Hva er egentlig sykepleie?. Hva er egentlig sykepleie? 2019-03-26 - 2019-03-26 2019.

 • Elstad, Ingunn. Vår eiga sjukestue.. Utstillingsåpning 2018-06-23 - 2018-06-23 2018.

 • Immonen, Ingrid B; Elstad, Ingunn. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Foredrag ved Øverbygd eldre og omsorgssenter 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Elstad, Ingunn; Immonen, Ingrid B. Sykehus i krig: Bombing, beslag og behandling over grenser. Krigshistorisk seminar 2018-09-26 - 2018-09-26 2018.

 • Elstad, Ingunn. Grunnleggande sjukepleie for liv og livsmot. Åpent seminar: Livsmot og sykepleien 2018-09-11 - 2018-09-11 2018.

 • Elstad, Ingunn. Den som spør. Finn Nortvedt som forskar. 2 like. Seminar og Finn og Per Nortvedts betydning for sykepleiefaget 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.

 • Elstad, Ingunn. Korfor sjukepleie? Kjerna i faget og samfunnsmandatet. Basalforskning i klinisk sykepleie: Kjernen i relasjoner 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Elstad, Ingunn. Korfor tvangsevakuering?. Seminar om forskningsprosjekta krigen i nord 2017-06-26 - 2017-06-26 2017.

 • Elstad, Ingunn. Sanitetsforeiningane i tvangsevakueringa 1944. Symposium for professor Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. (data) (omtale) (prosjekt) 2016.

 • Nicolaisen, Ragnhild; Danielsen, Inger Jorun; Elstad, Ingunn. Infectious disease nursing; what competence is essential?. NSF Sykepleierkongressen 2016 2016-09-27 - 2016-09-28 2016.

 • Elstad, Ingunn. Total deportation: Finnmark and North Troms 1944. Forced to move – Traces of WW II in Nordic Countries 2016-11-18 - 2016-11-19 2016.

 • Elstad, Ingunn. Perspektiv på praksis og teori i sjukepleie. Lanseringseminar, revisjon av Grunnleggende sykepleie 1-3 og Klinisk sykepleie 1-2 2016-10-13 - 2016-10-13 2016.

 • Elstad, Ingunn. Vor egen sykepleierske. Den 5.nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2016-10-26 - 2016-10-27 2016.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien og distriktssjukepleien i Noreg. Avslutningsførelesing, vidareutd. for sjukepleiarar i kommunehelsetenesta 2016-06-08 - 2016-06-08 2016.

 • Elstad, Ingunn. Florence Nigtingale i framtida. Fagdag 2016-05-12 - 2016-05-12 2016.

 • Elstad, Ingunn. Samefolket i tvangsevakueringa. Dearvvašvuohtadeaivvadeapmi 2016-03-18 - 2016-03-18 2016.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the Community Under Deportation. 32nd Annual Nursing & health Care History Conference 2015-09-17 - 2015-09-19 2015.

 • Elstad, Ingunn. Samane i tvangsevakueringa. Riddu Riddu seminar 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Elstad, Ingunn. Nursing the community in disaster? Deportation from Finnmark and North Troms 1944. Seminary: Living the War project 2015-02-26 - 2015-02-26 2015.

 • Elstad, Ingunn. "... oldinger og syke på overfylte kuttere over de åpne havstykker..." Transport og mottak av tvangsevakuerte.. Ope føredrag 2015-03-11 - 2015-03-11 2015.

 • Elstad, Ingunn. Radioprogrammet "Nordpå": Intervju om tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms, ved journalist Laila Lanes. 2015.

 • Elstad, Ingunn. Deportasjon og sivile behov - Tromsø hausten 1944. Rødvinseminar: Evakueringas sterke historier 2014-12-02 - 2014-12-02 2014.

 • Elstad, Ingunn. Kva er liv? Mellom naturvitskap og humanvitskap. Filosofisk samtale 2014-11-01 - 2014-11-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Ferskmat eller årgangsvin? Om vitskap og formidling. Kurs i akademisk skriving 2014-10-29 - 2014-10-30 2014.

 • Elstad, Ingunn. Spørsmålet i forskningspreossesen. Kurs i akademisk skriving 2014-09-30 - 2014-10-01 2014.

 • Elstad, Ingunn. Sjuke tvangsevakuerte i transitt. Lynseminar 70 års markering for evakueringa og frigjøringa 2014-10-28 - 2014-10-28 2014.

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. The bodily experience of apraxia in everyday activities: A phenomeonological study. 16th International Congress of the World Federation of Occupational Therapists 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.

 • Elstad, Ingunn. Føredrag i foreininga "Vi over 50": Kampen om sjukepleiarane. Medlemsmøte med føredrag 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Identity construction of an old Kven man suffering from dementia, a narrative analysis. Livsbärettelseforskning 2013-11-21 - 2013-11-22 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. "Nå skal jeg fortelle deg hvem mora mi egentlig er." Livsfortellinger om personer med demens. Lørdagsuniversitetet 2013-10-05 - 2013-10-05 2013.

 • Kuosa, Kirsti Inkeri; Normann, Hans Ketil; Elstad, Ingunn. Change and Continuity in Life Stories about Advanced Dementia. Ninth International Congress of Qualitative Inquiry 2013-05-15 - 2013-05-18 2013.

 • Elstad, Ingunn. Tid og sjukepleie til alvorleg sjuke: Eit filosofisk perspektiv. Den 16.norske landskonferansen i kreftsykepleie 2013-09-19 - 2013-09-21 2013.

 • Elstad, Ingunn. “I forkant” - Temporalitet, fysiologi og sjukepleie. Nettverksmøte - Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning 2013-06-10 - 2013-06-11 2013.

 • Elstad, Ingunn. Deaconesses and the hospital transition – Northern Norway, 1870–1910. Deaconesses in Nursing Care - International transfer of a female model of life and work in the 19th and 20th century 2013-03-14 - 2013-03-16 2013.

 • Elstad, Ingunn. Fagtradisjon og spørsmål til operasjonsssjukepleien. Nordnorsk seminar 2012-02-23 - 2012-03-25 2012.

 • Elstad, Ingunn. Tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms 1944: Kampen om sjukepleiarane. Sykepleiemaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn. Kropp og skjebne : om forbindelser mellom religion, helse og medisin i urfolksperspektiv. Prøveforelesning. 2012.

 • Bongo, Berit Andersdatter; Elstad, Ingunn; Lorem, Geir F. Samer snakker ikke om helse og sykdom – Samisk forståelseshorisont og kommunikasjon om helse og sykdom. En kvalitativ undersøkelse i samisk kultur. 2012.

 • Elstad, Ingunn. Nursing and voluntary care during deportation. Open seminarium: Living the War 2012-09-18 - 2012-09-18 2012.

 • Elstad, Ingunn. Doctors, women's associations and nurses; challenges to primary health care in Northern Norway 1940-1945. “Living the War: Nursing, Health Care and Living Conditions in the Bartents region 1939-1945. 2012-06-13 - 2012-06-14 2012.

 • Elstad, Ingunn. Å krysse kløfta - sjukepleien mellom biomedisin og fenomenologi. Nye veier i dagens medisin 2012-09-27 - 2012-09-28 2012.

 • Elstad, Ingunn. Sjukehusa i Nord-Norge. Ottar 2011 (284). ISSN 0030-6703.s 35 - 42.

 • Elstad, Ingunn. Perception and Physiology in Critical Care Nursing. Human Experience and Nature: Examining the Relationship Between Phenomenology and Naturalism 2011-10-01 - 2011-10-02 2011.

 • Elstad, Ingunn. Tidlig ute med sykehusutbygging. 2011.

 • Elstad, Ingunn. Den enkelte pasient: Fenomen og medisinsk kunnskap. Seminar Forskningsgruppe "Pasientnær sykepleieforskning" 2011-05-25 - 2011-05-26 2011.

 • Elstad, Ingunn. Dei gamle i ”gamle dagar”: Livsopphald og pleie hos gamle i Nord-Norge, ut frå tre folketeljingar på 1800-talet. Forskerforum, Institutt for helse- og omsorgsfag 2011-05-27 - 2011-05-27 2011.

 • Elstad, Ingunn. Life and Temporality in Sickness Care. Seminar series: Reading the vulnerable body 2011-02-16 - 2011-02-16 2011.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals in Fishing Harbours: 19th Century Nursing in the Arctic. International Perspectives in the History of Nursing 2010-09-14 - 2010-09-16 2010.

 • Elstad, Ingunn. Smitte, sprak og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark. Acta Borealia 2010; Volum 27 (1). ISSN 0800-3831.s 116 - 118.s doi: 10.1080/08003831.2010.486928.

 • Elstad, Ingunn. Life support and care in high age - Northern Norway 1860-1900. Gender and ageing - symposium and PhD course 2010-10-06 - 2010-10-08 2010.

 • Elstad, Ingunn. The Telos of the Body. Conference: Bodily Phenomenology 2010-05-19 - 2010-05-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. To økonomiske perspektiv i kommunehelsetenesta. Videreutdanning for ledere i helse- og sosialsektoren 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.

 • Elstad, Ingunn. Body and telos in critical care nursing. Sykepleie under nordlyset 2010-09-30 - 2010-10-01 2010.

 • Elstad, Ingunn. Sjukepleie, temporalitet, Merleau-Ponty. Nordisk nettverksmøte i fenomenologisk helsefaglig forskning 2010-09-21 - 2010-09-21 2010.

 • Elstad, Ingunn. Open tilgang. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009; Volum 5 (1). ISSN 1504-3614.

 • Elstad, Ingunn. Det utrygge finansssjukehuset. Klassekampen 2009; Volum 41 (53). ISSN 0805-3839.

 • Elstad, Ingunn. “Tid er liv – tid er pengar.”. Etterutdanningsuke for anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleiere. . 2009-10-19 - 2009-10-23 2009.

 • Elstad, Ingunn. Time, life and responsibility in nursing. Care and Normativity - Philosophical and Empirical Challenges. Workshop 26.-28. mai 2009-05-26 - 2009-05-28 2009.

 • Elstad, Ingunn. Sjukdomstid og kontinuerleg sjukepleie. Regional forskningskonferanse innen helse og medisin 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Elstad, Ingunn. Hospitals and Nursing in Transition - Northern Norway 1850 - 1910. The 2009 Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2009-02-26 - 2009-03-27 2009.

 • Elstad, Ingunn. Kall og kjønn - kvinneprofesjon som kvinnekultur?. Nettverksmøte for likestillingsarbeidere i universitets- og høgskolesektoren 2009-01-19 - 2009-01-20 2009.

 • Elstad, Ingunn. Menn i sjukepleien - nordnorske tradisjonar. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster"- en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - 12.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. "Vi har fått vår egen utdannede søster" - en kvinnebevegelse i den nordnorske tuberkulosetida. Sygepleje & historie 2008; Volum 10 (33). ISSN 1603-9599.s 4 - .

 • Arntzen, Cathrine; Elstad, Ingunn. ""Jeg får ikke hendene til å gjøre det de skal gjøre."Å leve med apraksi etter hjerneslag". 2008 ISBN 978-82-7589-217-9.

 • Elstad, Ingunn. Introduksjon til kvalitative metoder. Forelesning 2008-04-16 - 2008-04-16 2008.

 • Elstad, Ingunn. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie. I "gamle dagar": Gamle i heim og familie 2008-03-26 - 2008-03-26 2008.

 • Elstad, Ingunn. Frå historia til menigheitspleien. 2007.

 • Elstad, Ingunn. The local women's nurses: A de-centered perspective. First Danish History of Nursing Conference 2007-09-28 - 2007-09-29 2007.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og elderomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niende nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre i heimen og samfunnet - ei historisk perspektiv. Skandinavisk forskarkurs: "Hjemmet som institusjon" og "institusjonen som hjem" 2007-08-27 - 2007-08-30 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. In the hospitals by the sea. Nursing in the hospital transition, Northern Norway 1850-1920. The XXIst Nordic Medical History Congress 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Elstad, Ingunn. Eldre og eldreomsorg i Nord-Norge frå 1880-åra til mellomkrigstida. Fagdager i Alta. Stiftelsen Betanien 2007-03-20 - 2007-03-21 2007.

 • Elstad, Ingunn. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. Då ein folkesjukdom møtte ein kvinnebevegelse. Open 8-mars-førelesning. 2007-03-08 - 2007-03-08 2007.

 • Elstad, Ingunn. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. Dei eldre og eldreomsorga i Nord-Norge, 1800-1940. 2007-02-21 - 2007-02-21 2007.

 • Steenstrup, Erling; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Intervju i forbindelse med boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Olsen, Torill; Hamran, torunn; Elstad, ingunn. Presentasjon av boken Sykdom. Nord-Norge før 1940. 2006.

 • Førde, Kristin Engh; Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. Samfunsbyggerne. 2006.

 • Elstad, Ingunn. Voluntary district nursing between the local and the international. Northern Norway 1890-1940. The Fourth Bergen Workshop on the History of Health and Medicine 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.

 • Elstad, Ingunn. Familie, sjukdom, kvinner og menn: Nord-Norge 1880-1920. Seminarrekke: Familie- myter og mangfold. 2006-11-02 - 2006.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. Små kvinneforeninger eller folkebevegelse for velferd? - Frivillige organisasjoners bidrag til bygging av vårt sosial- og helsevesen. 2006-11-22 - 2006-11-22 2006.

 • Elstad, Ingunn. Etikk og eldreomsorg i eit samfunn i endring - på 1800-talet og i dag. Den niande nasjonale konferansen om eldre 2006-10-23 - 2006-10-24 2006.

 • Elstad, ingunn. Nursing practice and ethics through changing concepts of illness. Research Course: Ethics as Practice and Practice as Ethics 260405 2005-04-26 - 2005-04-29 2005.

 • Elstad, ingunn. Meir enn eit plagg. Sykepleien : journalen 2005; Volum 93 (3). ISSN 0802-9776.s 47 - 48.

 • Elstad, ingunn. Nursing charity as a local women's movement. Northern Norway, 1880-1940. Nursing History: Profession and Practice 2005-11-18 - 2005-11-18 2005.

 • Elstad, ingunn. Ein fase i livet, eit samanbrott, eit sett behov? Sjukepleie og sjukdomsbegrep. Fra pasient til bruker - markedsideologi i vårt moderne helsevesen. Hva vet vi og hva vet vi ikke? 2005-06-02 - 2005-06-03 2005.

 • Elstad, Ingunn. Offentleg og frivillig sjukestell i Vesterålen før 1940. Museumsdagan 2004, Sortland 2004-06-12 - 2004-06-13 2004.

 • Elstad, Ingunn. Ein kvinnerevolusjon i Molde. Tidsskriftet sykepleien 2004; Volum 92 (15). ISSN 0806-7511.s 71 - .

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Offentleg sjukestell i Nord-Norge - sett frå Vesterålen. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og20 (16). ISSN 0803-0677.s 77 - 81.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. Nabohjelp i nye former. Historisk Årbok for Sortland 2004; Volum 19 og 20 (16). ISSN 0803-0677.s 82 - 87.

 • Elstad, Ingunn. Kvinneforeningene og lokalsamfunnene i Troms. Frivillig helsearbeid før andre verdenskrig. Helse og det gode liv 2003-09-22 - 2003.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, Torunn. No e det foreiningsdag - no ska ho Bergitta av gårde. Ottar 2003 (245). ISSN 0030-6703.s 26 - 37.

 • Elstad, Ingunn; Hamran, torunn. Frivillig helsestell i Nord-Norge - heimeproduksjon eller importvare?. Lørdagsuniversitetet 2003-02-15 - 2003-02-15 2003.

 • Hamran, Torunn; Elstad, Ingunn. De små tuberkuloseforeningene. Dagbladet 1999. ISSN 0805-3766.

 • Member of research group

  [Loading...]