Roald-Kristiansen.jpg
Photo: Torje Jenssen
Roald-Kristiansen.jpg
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology rkr002@post.uit.no +4777645533 95755024 Tromsø BRELIA N 310

Roald E Kristiansen • Kiærbech, Henrik Magnus; Silviken, Anne; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E; Spein, Anna Rita. Religion and Health In Arctic Norway—The association of religious and spiritual factors with non-suicidal self-injury in the Sami and non-Sami adult population—The SAMINOR 2 Questionnaire Survey. Mental Health, Religion & Culture 2021; Volum 24 (6). ISSN 1367-4676.s doi: 10.1080/13674676.2021.1924125.
 • Kiærbech, Henrik; Silviken, Anne; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E; Spein, Anna Rita. Religion and Health in Arctic Norway–the association of religious and spiritual factors with suicidal behaviour in a mixed Sámi and Norwegian adult population–The SAMINOR 2 Questionnaire Survey. International Journal of Circumpolar Health 2021; Volum 80 (1). ISSN 1239-9736.s 1 - 13.s doi: 10.1080/22423982.2021.1949848.
 • Kristiansen, Roald E. Kinesiske filosofier. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04640-2.s 91 - 168.
 • Kristiansen, Roald E. Depictions of Laestadianism 1850-1950. Approaching Religion 2020; Volum 10 (1). ISSN 1799-3121.s 55 - 73.s doi: 10.30664/ar.87789.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismens Jerusalem: Om konstruksjoner av hellige steder. (fulltekst) DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2018 (2). ISSN 1501-9934.s 121 - 129.
 • Kristiansen, Roald E. Die Mission der Samen in einem postreformatorischen Kontext. Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 134 - 139.
 • Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. Innledning. Den langstrakte reformasjonen.. Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Kristiansen, Roald E. Lappmarkens kristendom og de førstefødtes menighet. (fulltekst) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2016; Volum 70 (2-3). ISSN 1504-6605.s 37 - 47.
 • Attius-Sohlman, Margareta; Erik, Carlquist; Terebikhin, Nikolay M.; Kristiansen, Roald E; Anderzen, Sølve; Tuominen, Marja; Yalovitsyna, Svetlana E.. Religion. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 210 - 221.
 • Kristiansen, Roald E. Black Book Ministers in Northern Norway. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 99 - 128.
 • Kristiansen, Roald E. Den norske kirken og det samiske. Artos & Norma bokförlag 2016 ISBN 9789175807959.s 1053 - 1084.
 • Kristiansen, Roald E; Nielsen, Jens Petter; Egeberg, Erik Haakon. Kirkelige og religiøse berøringspunkter. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 290 - 317.
 • Kristiansen, Roald E. Clergy Networks Around Vestfjorden 1650-1750. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 123 - 146.
 • Kristiansen, Roald E. Kirken og det samiske. 2014 ISBN 978-82-7693-203-4.s 218 - 238.
 • Kristiansen, Roald E. Two Northern Grimoires: The Trondenes and Vesteralen Black Books. Acta Borealia 2013; Volum 30 (2). ISSN 0800-3831.s 209 - 222.s doi: 10.1080/08003831.2013.813779.
 • Kristiansen, Roald E. Церковная миссия и "эта своенравная церковная община" на севере. Отрывок из северо-норвежской контекстуальной теологии. 2012 ISBN 978-5-9984-0354-5.s 352 - 367.
 • Kristiansen, Roald E.. Western Science and Japanese Neo-Confucianism: A History of Their Interaction and Transformation. Brill Academic Publishers 2012 ISBN 9789004229709.s 253 - 282.
 • Kristiansen, Roald E. Миссионерская деятельность, диалог и сила: условия мирного сосуществования религий. 2012 ISBN 978-5-9984-0346-0.s 108 - 114.
 • Kristiansen, Roald E. Сакральное пространство (теология места и сакрального пространства в русско-норвежском контексте). 2012 ISBN 978-5-9984-0354-5.s 330 - 352.
 • Kristiansen, Roald E.. Vietnamisisk religion : en oversikt med kommentarer til nyere forskning. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011 (3/4). ISSN 1501-9934.s 99 - 124.
 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv. The influence of religious factors on drinking behavior among young indigenous Sami and non-Sami peers in Northern Norway. Journal of religion and health 2011; Volum 50 (4). ISSN 0022-4197.s 1024 - 1039.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.
 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv. The Influence of Religious Factors on Drinking Behavior Among Young Indigenous Sami and Non-Sami Peers in Northern Norway. Journal of religion and health 2010; Volum 49 (4). ISSN 0022-4197.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra vikingetidens religionsmøter. Haaløygminne : Håløygminne 2009; Volum 23 (3). ISSN 0333-0931.s 79 - 92.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirka som brobygger: Religiøse kontakter i et øst/vest-perspektiv. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 179 - 190.
 • Kristiansen, Roald E.. Misjon, pietisme og stat blant arktiske urfolk. 2008 ISBN 978-82-303-1061-8.s 91 - 106.
 • Kristiansen, Roald E.. Natur og gudstro. 2008 (3) ISBN 978-82-997821-0-4. ISSN 1890-1255.s 91 - 101.
 • Kristiansen, Roald E.. På seidejakt i Tromsdalen. Et mulig offersted ved Salasoaivi. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2007 (4). ISSN 1501-9934.s 43 - 52.
 • Kristiansen, Roald E.. Økoteologi anno 2007. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 9788251922395.s 11 - 27.
 • Kristiansen, Roald E.. Noaiden i samisk tradisjon. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2006; Volum 18 (2). ISSN 0802-8214.s 6 - 13.
 • Kristiansen, Roald E.. Religioznje issledovanija v Norvegii. 2005 ISBN 5-89368-620-9.s 101 - 108.
 • Kristiansen, Roald E.. Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. 2005 ISBN 5-89368-630-6.s 315 - 337.
 • Kristiansen, Roald E.. Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion. 2005 (27) ISBN 91-975772-2-7. ISSN 0348-6664.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. 2005 (3) ISBN 91-974468-2-3. ISSN 1651-5455.s 85 - 100.
 • Kristiansen, Roald E.. Religious Philosophy for Fools: On the Philosophical Basis for L.L. Læstadius� Theology. 2004 ISBN 82-91636-11-7.s 65 - 82.
 • Kristiansen, Roald E.. Prestene i "Schjelderup-kirken" fra 1803-2003. 2003.s 87 - 97.
 • Kristiansen, Roald E.; Norbakken, Bengt. Fra kongelig misjonskapell til moderne folkekirke. 2003.s 17 - 34.
 • Kristiansen, Roald E.. Ole Audunsens prestetavle i Elverhøy kirke. 2003.s 79 - 86.
 • Kristiansen, Roald E.. De gjenstridige prestene: Svartebokpresten som tricksterfigur. 2003 ISBN 82-7518-104-6.s 135 - 148.
 • Kristiansen, Roald E.. Gudelæren i L.L. Læstadius' Fragmenter i lappska mytologien. 2003 ISBN 82-994016-8-2.s 175 - 184.
 • Kristiansen, Roald E.. "En elskov til det folk i danske Finmarks land" : om Knud Leem, samene og samemisjonen. Tapir Akademisk Forlag 2003 (2) ISBN 82-519-1898-7. ISSN 0368-6310.s 61 - 77.
 • Kristiansen, Roald E.. Arctandrias skapelse: Om bibelen og Den nordlandske trompet. 2003 ISBN 82-7569-099-4.s 130 - 152.
 • Kristiansen, Roald E.. På kristendomstur med Erik Johnsen: Misjon og splittelse i læstadianismen. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 61 - 85.
 • Kristiansen, Roald E.. Satan in Cyberspace: A Study of Satanism on the Internet in the 1990's. 2002; Volum 11 (Special issue). ISSN 1059-6860.s 11 - 36.
 • Kristiansen, Roald E.. Rolj nauki i religii v obsjestve bulusjevo. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 175 - 184.
 • Kristiansen, Roald E.. Arktitsjeskaja ekoteologija. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 158 - 174.
 • Kristiansen, Roald E.. Religija, pripoda i ekologija. 2001 ISBN 5-88086-256-9.s 134 - 157.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion. Universitetsforlaget 2001 ISBN 82-15-00053-3.s 231 - 239.
 • Kristiansen, Roald E.. "Ved nordenlands nordlige ende" : om læstadiansk tolkning av rom og tid. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 (18) ISBN 82-7634-376-7. ISSN 1904-5352.s 161 - 190.
 • Kristiansen, Roald E.. Åndelig og materiell uttrykksform i læstadiansk forsamlingskultur. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2000 (13) ISBN 82-7634-375-9. ISSN 1904-5352.s 67 - 90.
 • Kristiansen, Roald E.. Arktisk teologi: Is og sne som sakramentale symboler. 1998 (45).s 5 - 17.
 • Kristiansen, Roald E.. An Agenda for the Ecology of Spirit. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 15 - 24.
 • Kristiansen, Roald E.. Religion in the North: Towards a Contextual Theology of the Arctic. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 38 - 59.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismen som religion for kvenene. 1998 ISBN 82-994638-0-7.s 155 - 166.
 • Kristiansen, Roald E.. Teologi på nordnorsk. Et bidrag til nordnorsk kontekstuell teologi. 1998 ISBN 91-578-0028-6.s 173 - 191.
 • Kristiansen, Roald E.. Gud på nordnorsk. 1998 (4) ISBN 82-91397-07-4. ISSN 0804-502X.s 147 - 167.
 • Kristiansen, Roald E.. Trollsteinen, Paradiset og den nye Våren. 1996.s 54 - 68.
 • Kristiansen, Roald E.. Evangelium og kultur i Alta. 1996.s 167 - 178.
 • Jacobsen, Knut Axel; Kristiansen, Roald E; Rydving, Håkan. Verdensfilosofier: Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten. (omtale) Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-04640-2.s 169 - 229.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in the North: Volume III from the Project “The Protracted Reformation in Northern Norway”. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 62 - 87.s doi: 10.1515/9783110686210.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol. 2: Towards a Protestant North. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 19 - 46.
 • Kristiansen, Roald E. Filosofija & Etihkka 8-10.c. 2012 ISBN 9788282630542.
 • Kristiansen, Roald E. Risttalašvuohta & eallinoaidnu 8-10c. 2012 ISBN 9788282630672.
 • Kristiansen, Roald E.; Henriksen, Rávdná Turi. Oskkoldat ja etihkka J3 : joatkkaskuvlla oskkoldat ja etihka oahppogirji. 2011 ISBN 978-82-8263-046-7.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion - Læstadianisme. Fagbokforlaget 2005 ISBN 82-450-0155-4.
 • Bonaunet, Ketil; Kristiansen, Roald E.. The Legitimacy and Autonomy of Religion. Lectures given at an international Symposium for Philosohy of Religion at the University of Tromsø, Norway in August/September 2001. 2004 ISBN 82-91636-11-7.s 25 - 42.
 • Kristiansen, Roald E.. Davviguovlluid eamiálbmogiid oskkut ja sámi dolo� osku. CálliidLágádus 2004 ISBN 82-92044-15-9.
 • Kristiansen, Roald E.. Leastadianisma. Oahppogirji nuoraidskuvlii. 2004 ISBN 82-92044-19-1.
 • Kristiansen, Roald E.. Máilmmi oskkut. Oahppogirji nuoraidskuvlii. 2004 ISBN 82-92044-16-7.
 • Kristiansen, Roald E.; Norbakken, Bengt. Elverhøy kirke 1803-2003. 2003.s 87 - 97.
 • Kristiansen, Roald E.. Ekoteologija. 2002 ISBN 5-88086-322-0.
 • Kristiansen, Roald E; Andreassen, Bengt-Ove; Larsen, Rolf Inge. Approaching Laestadianism. Approaching Religion 2020; Volum 10 (2). ISSN 1799-3121.s 1 - 3.s doi: 10.30664/ar.95047.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Kristiansen, Roald E; Dahl Hambro, Cathinka. Northern Reformations: Introduction. (fulltekst) Nordlit 2019; Volum 43. ISSN 0809-1668.s 1 - 3.
 • Kristiansen, Roald E. The Sacred Geography of Western Laestadianism. Religion Around the Arctic 2018-09-10 - 2018-09-12 2018.
 • Kristiansen, Roald E. Lappmarken som hellig rom i læstadiansk tradisjon. Rituella rum och heliga platser: Spatiala perspektiv på religion i norr 2018-09-06 - 2018-09-07 2018.
 • Kristiansen, Roald E. Laestadianism - a protective resource for well-being or a source for suffering?. Religious Healing and Wellbeing: Historical and contemporary perspectives 2018-09-03 - 2018-09-04 2018.
 • Kristiansen, Roald E. De lærde prestene i nord. (data) (prosjekt) Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 43 - 51.
 • Kristiansen, Roald E. The Reformation and the Sacred Kingship Tradition. Internasjonal konferanse "Northern Reformations" 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.
 • Kristiansen, Roald E. Luther i dagens læstadianisme. Lutherseminar 2017-08-30 - 2017-08-30 2017.
 • Kristiansen, Roald E. The Sacred Geography of Firstborn Laestadianism. Det 29- Nordiske historikermøde 2017-08-15 - 2017-08-18 2017.
 • Kristiansen, Roald E. Religiøst liv i nord. Fagseminar for religionslærere i Norge 2017-03-24 - 2017-03-25 2017.
 • Spein, Anna Rita; Lorem, Geir F; Kristiansen, Roald E. Religion og helse i Nord-Norge. Epidemiologisk data fra SAMINOR 2 studien.. Forskersamling i Finnmarkssykehuset 2016-04-28 - 2016-04-29 2016.
 • Kristiansen, Roald E. Religiøs mobilisering og læstadianisme i historieforskningen. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 97 (4). ISSN 0333-0931.s 460 - 464.
 • Kristiansen, Roald E. Fra hedendom til kristendom. Regionalt seminar 2016-09-16 - 2016-09-18 2016.
 • Kristiansen, Roald E. Jens Kildahl - den glemte misjonæren. Fagdag 2016-05-28 - 2016-05-28 2016.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismen: Vekkelsesbevegelsen mellom tradisjonalisme og modernitet. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2015; Volum 27 (3). ISSN 0802-8214.s 23 - 32.
 • Kristiansen, Roald E. The "Firstborn" - A Historical Survey of the Old Apostolic Lutheran Church. Making Cultural Heritage Online: Lars Levi Laestadius 2015-10-29 - 2015-10-30 2015.
 • Jensen, Ellen Marie; Kristiansen, Roald E; Hagen, Rune Blix; Solbakk, Aage. What We Believe In: Sámi Religious Experience and Beliefs from 1593 to the Present. 2015 ISBN 9788282631778.s 5 - 8.
 • Kristiansen, Roald E. Church and State in the Context of Northern Post-Reformation Society. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.
 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten (2 forelesninger). Samiske kulturdager i Snubba og Grovfjord 2015-06-26 - 2015-06-27 2015.
 • Kristiansen, Roald E. Jerpe-Gáddjá - noaidens datter og de kristnes mor. Læstadiansk kristendom i Sør-Troms våren 1848. Fagkonferanse om religion og kjønn 2014-12-11 - 2014-12-12 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismen som utfordring for dagens samfunn. Fagdag 2014-10-08 - 2014-10-08 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Svarteboka fra Trondenes. Fagkveld 2014-11-09 - 2014-11-09 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Mathias Bonsach Krogh. Helgelands Blad 2014; Volum 111 (102).s 22 - 25.
 • Kristiansen, Roald E. Mindfulness i øst og vest: samme praksis, mange drakter?. Skandinavisk konferanse om mindfulness: Nærvær i liv og helse 2014-09-03 - 2014-09-05 2014.
 • Kristiansen, Roald E. Reforming a Nation: The Introduction of Lutheranism to the Far North. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21-26.5.2014 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Kristiansen, Roald E. The Post-Reformation Clergy and the Northern Black Book Priest Tradition. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfur, 21-26.5.2014 2014-05-21 - 2014-05-26 2014.
 • Madsen, Linn Sollied; Kristiansen, Roald E.. Norsk julefeiring (foreløpig tittel). 2013.
 • Kristiansen, Roald E. Den første samiske presten i Norge: Anders Porsanger. Samiske kulturdager i Bjerkvik 2013 2013-02-06 - 2013-02-10 2013.
 • Kristiansen, Roald E. Clergy Networks Around the Vestfjord 1650-1750. Prosjektseminar 2013-01-31 - 2013-02-01 2013.
 • Kristiansen, Roald E. Svarteboka fra Vesteraalen. Reginedagan i Bø 2013-07-29 - 2013-07-29 2013.
 • Kristiansen, Roald E. The Kautokeino Rebellion 1852. (data) 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013 2013-09-28 - 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Teologia ecologica e etica ambientale in Scandinavia. Quaerentibus. Teología y Ciencias 2013; Volum 2 (3).
 • Kristiansen, Roald E.. Prost Jakob Anderssen i Ofoten: en prest til besvær?. Fagkveld 2013-11-25 - 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Underveis. 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk spiritualitet – mellom hellige fjell og hellig skrift. Reicheltdagene 2013 2013-04-24 - 2013-04-25 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. Frigjøring i buddhismen. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 2013; Volum 24 (2). ISSN 0802-8214.s 23 - 28.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirkens geistlighet rundt Vestfjorden 1650-1750. Forskningsdagene 2013 2013-09-29 - 2013.
 • Kristiansen, Roald E.. To nordnorske svartebøker. Ottar 2012; Volum 291 (3). ISSN 0030-6703.s 20 - 27.
 • Kristiansen, Roald E. Læstadianismens betydning for bevaringen av minoritetsspråkene. Konferanse 2012-07-10 - 2012-07-12 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Om svartebøker og trolldom. Forskningsdagene i Midt-Troms 2012 2012-09-29 - 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidensdater til de kristnes mor. Lokalhistoriedag 2012-09-22 - 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Fra noaidens datter til de kristnes mor: om læstadianismens første tid i Sør-Troms. Lørdagsseminar 2012-05-12 - 2012.
 • Kristiansen, Roald E. Samiske prester i Den norske kirke: Fra Anders Porsanger til Samisk Kirkeråd. Det 36.nordnorske historieseminar 2012-11-09 - 2012-11-11 2012.
 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorske reformasjonsdypdykk. Forskningsseminar 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Om vegetarianisme og kjøttspising. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis 2011; Volum 42 (2). ISSN 0802-9504.s 56 - 58.
 • Kristiansen, Roald E.. Pionerkvinner i læstadianismen. 2011 ISBN 9788254311820.s 225 - 241.
 • Kristiansen, Roald E.. Tracing Sami Traditions: In Search of the Indigenous Religion among the Western Sami during the 17th and 18th Centuries. Acta Borealia 2011; Volum 28 (1). ISSN 0800-3831.s 114 - 117.s doi: 10.1080/08003831.2011.575662.
 • Kristiansen, Roald E.. Bokmelding: Håkan Rydving, "Tracing Sami Traditions" (2010). DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2011 (3-4). ISSN 1501-9934.s 162 - 164.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadiansk sangtradisjon i nord. Petter Dass-dagene 2011 2011-09-14 - 2011-09-15 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorsk religionshistorie: et lokalhistorisk perspektiv. Nordnorsk religionshistorie 2011-03-16 - 2011-03-17 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Saami Mission as Post-Reformation History. International Medieval Congress 2011-07-11 - 2011-07-14 2011.
 • Kristiansen, Roald E.. Sogneprest Olaf A. Holm i Tysfjord: en moderne mystiker. Bårjås 2011; Volum 12. ISSN 1502-0002.s 14 - 23.
 • Kristiansen, Roald E.. Ecological Theology and Environmental Ethics in Scandinavia. Science and faith after Darwin: European and Russian schools in dialogue 2010-02-19 - 2010-02-20 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianisme / Sirkumpolare urfolksreligioner. Fagdag for lærere i videregående skoler i Nord-Troms 2010-02-12 - 2010-02-12 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Jens Kildal (1683-1767): En enfoldig og ubegavet misjonær i Ofoten?. Temakveld 2010-02-08 - 2010-02-08 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Religiøs geografi i Tromsø-regionen. Fagforeningsmøte 2010-02-14 - 2010-02-14 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Olaf A. Holm: En moderne prest i Tysfjord. Temakveld 2010-08-31 - 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Kongzi (Konfusius). Faglig presentasjon 2010-12-01 - 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Ecological Theology and Environmental Ethics in Scandinavia: A Historical Survey. III colloqio italo - russo "Darwin, la scienza e la fede: scuole europee e russe a confronto centocinquanta anni dopo l'origine delle specie" 2010-02-19 - 2010-02-20 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Spiritualitet - hva er det?. Petter Dass-seminaret 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Nordnorsk spiritualitet i kirkehistorisk perspektiv. Petter Dass-seminar 2010-09-15 - 2010-09-16 2010.
 • Kristiansen, Roald E.. Jens Kildal (1683-1767): En enfoldig og ubegavet misjonær i Ofoten?. Bårjås 2010; Volum 12. ISSN 1502-0002.s 72 - 83.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianske tradisjoner, utvikling over tid. Tro og livstolkning i Sápmi 2009-01-15 - 2009-01-15 2009.
 • Kristiansen, Roald E.. Leif Lindin & Håkan Rydving: Samisk kyrkohistorisk bibliografi (Sámi girkohistorijjálaš bibliografija). Centrum för Samisk Forskning. Norsk Teologisk Tidsskrift 2008; Volum 109 (1). ISSN 0029-2176.s 115 - 116.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianere og Haugianere: Perspektiver på teologiske og sosiale interessemotsetninger. Fagdag 2008-09-04 - 2008-09-05 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra “noaidens datter” til “de kristnes mor”: Læstadianismens rolle i religionsskiftet i Sør-Troms. Lokalhistorisk fagdag 2008-08-17 - 2008-08-17 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Religion, livssyn og miljøperspektiver. Seminar 2008-08-01 - 2008-08-03 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Lars Levi Læstadius: et portrett. Kvenstafetten: Festivalen Kippari 2008-07-25 - 2008-07-28 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Hans Egede og misjonen på Grønland. Egede-jubileet 2008 2008-06-14 - 2008-06-15 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Pietistisk misjon blant urfolk i nord. Seminar 2008-06-05 - 2008-06-05 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk tro og mytologi. Lokalhistoriske fagdager 2008-05-24 - 2008-05-25 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Miljøutfordringene i religionene. Lærerkurs 2008-05-07 - 2008-05-07 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Kautokeino-opprøret 1852: De vaktes selvforståelse. Festivalseminar 2008-01-16 - 2008-01-16 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Gods, Gadzes and Kamuis: On the Naming of the Divine. Doktorgradsseminar 2008-12-10 - 2008-12-12 2008.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismen. Foredrag 2007-02-26 - 2007-02-26 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Bare en gud men mange religioner. Foredrag 2007-01-17 - 2007-01-17 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismens utvikling og utbredelse. Mandagskåseri 2007-02-26 - 2007-02-26 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religionshistorie. Fagdag 2007-09-30 - 2007-09-30 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Prost Andersen - en prest til besvær?. Mandagskåseri 2007-11-05 - 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Kirken som brobygger i øst/vest-perspektiv. Det XXXII. Nordnorske historieseminar 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Petter Dass som svartebokprest. Petter Dass-seminaret 2007 2007-05-21 - 2007-05-22 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Økoteologi anno 2007: Tilbakeblikk og perspektiver på veien fremover. Fagkonferanse om 2007-03-16 - 2007-03-18 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Kinesisk medisin og dens religiøse røtter. Etterutdanningskurs 2007-03-07 - 2007-03-07 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Svartebokpresten som mytisk motiv i religionsforskningen. Fagdag 2007-04-10 - 2007-04-10 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadianismens rolle i samisk kirkeliv. Etterutdanning 2007-11-20 - 2007-11-20 2007.
 • Kristiansen, Roald E.. Juha Pentikäinen & Peter Simoncsics (red.), Shamanhood: An Endangered Language. Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Oslo: Novus forlag, 2005. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift 2006; Volum 24 (1). ISSN 0800-3076.s 124 - 128.
 • Kristiansen, Roald E.. "Tradisjonell samisk religion - en presentasjon" og "Samisk religion og kristendommen - brudd eller kontinuitet?". Fagdag 2006-09-14 - 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Zen-buddhisme: en religion uten belønning. Ordkalotten 2006 2006-10-05 - 2006-10-08 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Religious Transformation in Southern Troms 1848-1900. Vaartoe - Saami Research in the Future 2006-08-21 - 2006-08-23 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Nysjamanisme i Nord-Troms. Spildraseminaret 2006 2006-06-09 - 2006-06-11 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Trosopplæring i et nordnorsk perspektiv. Regional erfaringskonferanse for kirkelige ansatte 2006-10-09 - 2006-10-10 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Teologisk og kirkelig utdannelse og samarbeid i Barentsregionen. 10-årsjubileum for Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen 2006-10-05 - 2006-10-08 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. Lokalhistorisk månedsmøte 2006-11-13 - 2006-11-13 2006.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: Om læstadianismens fremvekst i Sør-Troms og Ofoten. Samisk forskningsdag 2006-12-14 - 2006-12-14 2006.
 • Gunnes, Gyrid; Kristiansen, Roald E.. De marginalisertes teologi. Hiv/adis-problematikk og kirkens teologi: en case-studie av fem teologiske samtaler ført med mennesker som lever med hiv. 2006.
 • Fagerli, Ingvild Karin; Kristiansen, Roald E.. Kirkelig Barentssamarbeid gjennom 10 år: En historisk redegjørelse og undersøkelse av Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen (SKKB). 2006.
 • Kristiansen, Roald E.; Krupka, Bernd. Barn Urfolk Distrikt: Internasjonale og nordnorske perspektiver på trosopplæring. 2006 (1). ISSN 1890-1255.s 47 - 56.
 • Kristiansen, Roald E.. Om samisk spiritualitet - sett utenfra. Praktisk kirkelig årbok 2006 (1). ISSN 1890-1255.s 39 - 46.
 • Norderval, Øyvind; Kristiansen, Roald E.. "Statskirkeordningen sett fra nordnorsk perspektiv." Skrevet på oppdrag av Stat-kirke kommisjonen. 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Presten i nordnorsk tradisjon. Kirkelig foreningsmøte 2005-02-23 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Det nye KRL-faget i skolen. Lærerkurs 2005-10-27 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Det nye KRL-faget i skolen. Lærerkurs 2005-10-07 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Religion som middel for tvang til tro: Om statsmaktens overgrep mot samisk religion og kultur, og om hvordan religion fortsatt brukes som middel til å fremme politiske og kulturelle mål. Olsokdagene i Gildeskål 2005-07-24 - 2005-07-30 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Contextual Theology in Northern Norway. ERASMUS-møte 2005-09-26 - 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Perceptions of nature in the context of XIX-XXI centuries. Istoki: Svjetsa-2005 2005-11-14 - 2005-11-16 2005.
 • Kristiansen, Roald E.. Preliminær matrikkel over læstadianske predikanter i Norge 1850 - 2000. 2004 (03). ISSN 1502-9093.
 • Kristiansen, Roald E.. Skanke, Hans. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 247 - .
 • Kristiansen, Roald E.. Schytte, Erik Gerhard. 2004 ISBN 82-573-1010-7.s 130 - 131.
 • Kristiansen, Roald E.. Ved nordenlands nordlige ende: nord-forståelsen i læstadiansk tradisjon. Lørdagsuniversitetet i Tromsø 2004-10-23 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk spiritualitet i kirken - kritikk og fornyelse. Seminar v/Emmaus-senterets kunstutstilling i Oslo 2004-02-11 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Pilgrimsveier i nord. Hålogaland bispedømme 200 år, Kabelvåg 2004-05-28 - 2004-05-30 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Læstadius og læstadianismen. Tromsø Seniorforum 2004-06-01 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Hellige steder i Tromsø-området. KRL-konferanse 2004-09-10 - 2004-09-11 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra trommetid til kirketid. Forskningsdagene i Nordreisa 2004-09-22 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Skapelsesmyter. Regionalt seminar, Human-Etisk Forbund, Tromsø 2004-11-20 - 2004.
 • Norderval, Øyvind; Kristiansen, Roald E.. "Hans Egede i tekst og bilder". Foredrag i Harstad kirkeforum 2004-01-25 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Kulturrelasjoner i et komparativt perspektiv. Doktorgradsseminar i arkeologi, Tromsø 2004-02-20 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Samisk religion. Lærerutdanningen, Høgskolen i Finmark 2004-04-28 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Fra noaidens datter til de kristnes mor: læstadianismen som katalysator i en religionsendringsprosess. KRL-konferanse, Tromsø 2004-09-10 - 2005-09-11 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Økologiske perspektiver på Lappmarkens religion. Symposiet "Livsfrågor i Lappland - Kyrkan och Kolonisationen", Vilhelmina, Sverige 2004-09-30 - 2004-10-01 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Sykdomsforståelser i samisk og folkelig nordnorsk tradisjon. Psykologistudiet, Universitetet i Tromsø 2004-10-20 - 2004.
 • Kristiansen, Roald E.. Deep Ecology. 2003 ISBN 0-02-865704-7.s 205 - 206.
 • Kristiansen, Roald E.. Anthropocentrism. 2003 ISBN 0-02-865704-7.s 18 - 20.
 • Kristiansen, Roald E.. Ulvepresten i Lappmarken [Oluf Sciermo]. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2002 (4). ISSN 1501-9934.s 51 - 55.
 • Kristiansen, Roald E.. Johnsen, Erik. 2002 ISBN 82-573-1007-7.s 136 - 137.
 • Andreassen, Bengt-Ove; Kristiansen, Roald E.. Vekkelse med grenser. Lyngen-læstadianismens utforming. 2002 (1). ISSN 1502-9093.
 • Kristiansen, Roald E.. "Väckelsen utan gränser": Lars Levi Læstadius og den læstadianske bevegelsen. Rapport fra seminar i Pajala, Sverige, 23-24. januar 2001. 2002 (01). ISSN 1502-9093.s 61 - 85.
 • Kristiansen, Roald E.. Åndelig identitet i det grenseløse nord. Tornedalens årsbok / Tornionlaakson vuosikirja 2002; Volum 40. ISSN 0787-197X.s 110 - 117.
 • Kristiansen, Roald E.; Lorem, Geir F. Lars Levi Læstadius 200 år. DIN - Tidsskrift for religion og kultur 2001 (4). ISSN 1501-9934.s 58 - 61.
 • Kristiansen, Roald E.. "Mennesket - skapningens hersker?". Etikk og naturforvalining 2001-11-07 - 2001-11-08 2001.
 • Kristiansen, Roald E.. Laestadius i 200 år. Tornedalens årsbok / Tornionlaakson vuosikirja 2000; Volum 36. ISSN 0787-197X.s 56 - 63.
 • Kristiansen, Roald E.; Anderzen, Sølve. Ecology of Spirit: Cultural Plurality and Religious Identity in the Barents Region. 1998 (6) ISBN 91-88608-04-2. ISSN 1104-1978.s 38 - 59.
 • Kristiansen, Roald E.; Malmbekk, Svein; Fossland, Ingunn; Elvebakk, Gunn; Dalheim, Anne. Foredrag om nordnorsk kontekstuell teologi. 1998.
 • Look at all works in CRIStin →  BRELIA N 310

  Click for bigger map