Kjell Arne Røvik • Hilde Marie Pettersen, Kjell Arne Røvik, Kristin Woll :
  Tjenestedesign : nytt nyttig og nødvendig
  Universitetsforlaget 2021
 • Kjell Arne Røvik, Bjørn-Tore Blindheim, Lars Klemsdal :
  Organisasjonsdesign som kompleks økologi
  Universitetsforlaget 2021
 • Lars Klemsdal, Bjørn-Tore Blindheim, Kjell Arne Røvik :
  Noen glimt fra tradisjonene for organisasjonsdesign
  Universitetsforlaget 2021
 • Bjørn-Tore Blindheim, Lars Klemsdal, Kjell Arne Røvik :
  Design av organisasjon
  Universitetsforlaget 2021
 • Kjell Arne Røvik :
  Instrumental Understanding of Management Ideas
  Oxford University Press 2019 DOI
 • Kjell Arne Røvik :
  Knowledge Transfer as Translation: Review and Elements of an Instrumental Theory
  International Journal of Management Reviews 2016 DOI
 • Hege Andersen, Kjell Arne Røvik :
  Lost in translation: A case-study of the travel of lean thinking in a hospital
  BMC Health Services Research 2015 ARKIV / DOI
 • Hege Andersen, Kjell Arne Røvik, Tor Ingebrigtsen :
  Lean thinking in hospitals: Is there a cure for the absence of evidence? A systematic review of reviews
  BMJ Open 2014 ARKIV / DOI
 • Kjell Arne Røvik, Hilde Marie Pettersen :
  Masterideer
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen, Torbjørn Lund :
  "Hvor har de det fra, og hva gjør de med det?" Utdanningsdirektoratet som innhenter, oversetter og iverksetter av reformideer.
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Kjell Arne Røvik :
  Reformideer og deres tornefulle vei inn i skolefeltet.
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Stine Ravndal Nygård, Kjell Arne Røvik :
  Hit, men ikke lenger. Når Lean skal løftes inn i klasserommet.
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Kjell Arne Røvik :
  Translasjon - en alternativ doktrine for implementering.
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Svein Jentoft, Kjell Arne Røvik :
  Det politiske Nord-Norge
  Orkana Forlag 2013
 • Kjell Arne Røvik :
  Den besværlige implementeringen: Når reformideer skal løftes inn i klasserommet
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Kjell Arne Røvik :
  Nord-Norge år 2038. Rapport fra framtiden
  Orkana Forlag 2013
 • Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik :
  Institusjonelt blikk på Nord-Norge
  Orkana Forlag 2012
 • Kjell Arne Røvik :
  Organisasjonsendring som organisasjonsgjøring
  Magma forskning og viten 2012
 • Kjell Arne Røvik :
  Makt over Nord-Norge
  Orkana Forlag 2012
 • Kjell Arne Røvik :
  Exit Nord-Norge? Lange linjer i landsdelens utvikling
  Orkana Forlag 2011
 • Kjell Arne Røvik :
  Nordnorske Kommuner om 20 år
  Orkana Forlag 2011
 • Kjell Arne Røvik :
  From Fashion to Virus: An Alternative Theory of Organizations' Handling of Management Ideas
  Organization Studies 2011 DOI
 • Bjørn-Tore Blindheim, Kjell Arne Røvik :
  Ledelse og bedrifters samfunnsansvar
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011
 • Kjell Arne Røvik :
  Analyse av kommunikatorenes innmarsj i offentlig sektor
  Universitetsforlaget 2011
 • Kjell Arne Røvik, Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård :
  Nord-Norge: Fra utkant til global arena
  Orkana Forlag 2011
 • Kjell Arne Røvik :
  Managementtrender
  Praktisk økonomi & finans 2010 FULLTEKST
 • Kjell Arne Røvik :
  Skoleeier som iverksetter
  2009
 • Kjell Arne Røvik :
  Om å Diagnostisere og Håndtere Organisasjonskulturer i Forsvaret
  2009
 • Kjell Arne Røvik :
  A Translation Theory of Knowledge transfer - Learning across organizational borders
  Oxford University Press 2023
 • Tom Christensen, Per Lægreid, Kjell Arne Røvik :
  Organisasjonsteori for offenlig sektor
  Universitetsforlaget 2021
 • Bjørn-Tore Blindheim, Lars Klemsdal, Kjell Arne Røvik :
  Design av organisasjon
  Universitetsforlaget 2021
 • Tom Christensen, Per Lægreid, Kjell Arne Røvik :
  Organization Theory and Public Sector
  Routledge 2020
 • Tom Christensen, Morten Egeberg, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell Arne Røvik :
  Organisasjonsteori for offentlig sektor
  Universitetsforlaget 2015
 • Kjell Arne Røvik, Tor Vidar Eilertsen, Eli Moksnes Furu :
  Reformideer i norsk skole. Spredning, oversettelse og implementering
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik :
  Hvor går Nord-Norge? Bind 3. Politiske tidslinjer
  Orkana Forlag 2013
 • Svein Jentoft, Kjell Arne Røvik, Jens Ivar Nergård :
  Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel
  Orkana Forlag 2012
 • Svein Jentoft, Jens Ivar Nergård, Kjell Arne Røvik :
  Hvor går Nord-Norge? Tidsbilder fra en landsdel i forandring
  Orkana Forlag 2011
 • Tom Christensen, Per Lægreid, Paul Roness, Kjell Arne Røvik :
  Organisasjonsteori for offentlig sektor.Instrument, kultur og myte
  Universitetsforlaget 2009
 • Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness, Kjell arne Røvik :
  Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur, myte
  Universitetsforlaget 2009
 • Tom Christensen, Per Lægreid, Paul Roness, Kjell Arne Røvik :
  Organisasjonsteori for offentlig sektor. Instrument, kultur og myte
  Universitetsforlaget 2009
 • Tom Christensen, Per Lægreid, Paul Roness, Kjell Arne Røvik :
  Organization Theory and the Public Sector
  Routledge 2007
 • Bjørn-Tore Blindheim, Lars Klemsdal, Kjell Arne Røvik :
  Forord
  Universitetsforlaget 2021
 • Kjell Arne Røvik, Jan Abel Olsen :
  Når Helse Nord «glemmer» Universitetssykehuset
  Nordlys 23. October 2018
 • Kjell Arne Røvik :
  Exit Nord-Norge: Om å være Jarl i en landsdel som kan forsvinne
  2013 FULLTEKST
 • Åse Gunhild Woie Duesund, Inger S. Enger, Lars Erik Flatø, Gunnar Kvassheim, Åge Rosnes, Liv Røssland et al.:
  Ventetide - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk
  2012
 • Kjell Arne Røvik :
  Da Veien Kom: Veibygginga i Gullesfjord 1947-1963
  Årbok for Kvæfjord 2011
 • Kjell Arne Røvik :
  Monolitt eller Mosaikk
  2009
 • Kjell Arne Røvik :
  Dropp Hykleriet!
  Nordlys 13. October 2009
 • Kjell Arne Røvik :
  Kjell Arne Røvik om arbeidsliv
  Morgenbladet 27. November 2009
 • Kjell Arne Røvik :
  Managementsamhället: Trender och ideer på 2000-talet
  Liber 2008

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →