Lars-Ivar-Hansen
Lars-Ivar-Hansen
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology lars.ivar.hansen@uit.no +4777644358 Tromsø BRELIA H 105

Hansen, Lars Ivar • Hansen, Lars Ivar. On the View of 'the Other' - Abroad and At Home: The Geography and Peoples of the Far North, According to Historia Norwegie. Brepols 2020 ISBN 9782503588230.s 39 - 69.
 • Hansen, Lars Ivar. The Trading Networks of the High North during the Sixteenth Century. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 139 - 168.
 • Berg, Sigrun Høgetveit; Hansen, Lars Ivar. Introduction. Walter de Gruyter (De Gruyter) 2020 (144) ISBN 978-3-11-068621-0. ISSN 1861-5996.s 1 - 7.
 • Hansen, Lars Ivar. How to define borders between private and common land in Norway?. Danish Journal of Archaeology 2017; Volum 6 (2). ISSN 2166-2282.s 93 - 108.s doi: 10.1080/21662282.2017.1323992.
 • Hansen, Lars Ivar. Perspectives on Sámi historiography. Арктика и Север 2017 (27). ISSN 2221-2698.s 103 - 126.s doi: 10.17238/issn2221-2698.2017.27.117.
 • Hansen, Lars Ivar. Sámi Naming Customs in the Post-Reformation Period. Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 153 - 171.
 • Hansen, Lars Ivar. Befolkningens etniske sammensetning i Tromsø-området gjennom siste halvdel av 1800-tallet – Hva folketellingene forteller - og ikke forteller. CálliidLágádus 2015 ISBN 978-82-8263-181-5.s 58 - 81.
 • Hansen, Lars Ivar; Lundholm, Kjell; Semënov, Viktor; Vahtola, Jouko. The Dawn of State Formations 800-1550. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253036519.s 28 - 84.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-802-9.s 47 - 67.
 • Hansen, Lars Ivar. Introduction. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 7 - 13.
 • Hansen, Lars Ivar. Integrasjon og omforming ca. 1100 - ca. 1500. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1407-5.s 129 - 199.
 • Hansen, Lars Ivar. The successive integration of Hålogaland and Finnmọrk into the realm of the king of Norway. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-321-0414-7.s 347 - 369.
 • Hansen, Lars Ivar. Inheritance, Property and Marriage in Medieval Norway. Boydell & Brewer 2013 ISBN 978-1-84383-833-3.s 11 - 30.
 • Hansen, Lars Ivar. The Field of Property Devolution in Norway during the Late Middle Ages: Inheritance settlements, Marriage Contracts and Legal Disputes. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 978-90-04-24367-5.s 247 - 277.s doi: 10.1163/9789004221598_011.
 • Hansen, Lars Ivar. Skattelister som kilde til mobilitet blant samer på 1500-tallet. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 77 - 94.
 • Hansen, Lars Ivar. Juxta paganos: The Delineation of the Religious Frontier in the North. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0175-7.s 301 - 330.
 • Hansen, Lars Ivar. Marriage Among the Land-owning Peasants of southern Norway: A Device for Social Reproduction of the Peasant Elite. DJØF Forlag 2012 ISBN 978-87-574-2689-2.s 249 - 271.
 • Hansen, Lars Ivar. Networks, Diversity and Mobility among the Northern Sámi in the 16th Century. Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 217 - 239.
 • Hansen, Lars Ivar. Norwegian, Swedish and Russian 'tax lands' in the North. Tapir Akademisk Forlag 2011 (-) ISBN 978-82-519-2563-1.s 295 - 330.
 • Hansen, Lars Ivar. Näkökulmia saamelaisten historiankirjoitukseen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 (234) ISBN 978-952-222-220-6. ISSN 0562-6129.s 177 - 207.
 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard. Samhandling, samfunnsmakt og omdanning i nord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 30 - 45.
 • Hansen, Lars Ivar. Formuesfellesskap og arverett i seinmiddelalderens Norge. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-152-3.s 51 - 69.
 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar. Fra Kharybdis til Ginnungagap. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 9 - 12.
 • Hansen, Lars Ivar. The Registers of the 'Sami Tax' from 1600 to 1750, and Their Usefulmess for Reconstructing Population Development and Settlement in Northern Nordland, Norway. Berghahn Books 2011 ISBN 978-0-85745-000-5.s 135 - 147.
 • Hansen, Lars Ivar. The Concept of Kinship According to the West Nordic Medieval Laws. DJØF Forlag 2011 ISBN 978-87-574-2606-9.s 177 - 206.
 • Hansen, Lars Ivar. The Russian-Norwegian Border in Medieval and Early Modern Times. Novus Forlag 2011; Volum CXXXIX (139) ISBN 978-82-7099-651-3. ISSN 0332-6217.s 355 - 367.
 • Hansen, Lars Ivar. Tax, trade and diversification among the Northern Sámi during the 16th century. (fulltekst) 2010 (1) ISBN 978-82-996367-7-3. ISSN 0809-8735.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Sámi. Oxford University Press 2010 ISBN 978-0-19-866262-4.s 1458 - 1459.
 • Hansen, Lars Ivar. Arkaiske bønder eller alternativ sosial logikk? Om telemarksbøndenes forhold til stat, eiendom, kirke og helvete i middelalderen. Unipub forlag 2010 ISBN 9788274774582.s 117 - 159.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Fisheries in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations. (fulltekst) 2010 ISBN 978-82-7746-011-6.s 37 - 58.
 • Hansen, Lars Ivar. Chapter 9: The Arctic Dimension of 'Norgesveldet'. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2563-1.s 199 - 228.
 • Hansen, Lars Ivar. Samene i lokalhistorien: Utfordringer og erfaringer. Heimen - Lokal og regional historie 2010; Volum 47 (4). ISSN 0017-9841.s 315 - 340.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Fishing in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations. Hauschild Verlag 2009 (6) ISBN 978-3-89757-432-8. ISSN 1860-9899.s 65 - 82.
 • Hansen, Lars Ivar. Varanger-siidaen: Et handelssentrum. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 349 - 367.
 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar. One people - many names: on different designations for the Sami population in the Norwegian county of Nordland through the centuries. Continuity and Change 2009; Volum 24 (2). ISSN 0268-4160.s 211 - 243.s doi: 10.1017/S0268416009007164.
 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar; Nielssen, Alf Ragnar. Etniske grupper og flerkulturelle forhold : tidligere forskning. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 307 - 318.
 • Evjen, Bjørg; Hansen, Lars Ivar; Nielssen, Alf Ragnar. Etniske grupper og flerkulturelle forhold - tidligere forskning. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 307 - 318.
 • Hansen, Lars Ivar; Evjen, Bjørg. Kjært barn - mange navn. Om forskjellige betegnelser på den samiske befolkningen i Nordland gjennom århundrene. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 17 - 47.
 • Hansen, Lars Ivar. Hvalrekst i Kaldfjorden på 1780-tallet. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 116 - 121.
 • Hansen, Lars Ivar. Den sjøsamiske befolkningen i Salten fogderi ca. 1600 - 1760. Omfang, lokalisering og rettigheter til jord. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 51 - 86.
 • Hansen, Lars Ivar; Storm, Dikka. Kystsamisk befolkning på 1500-tallet og første halvdel av 1600-tallet. (data) (prosjekt) 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 24 - 32.
 • Hansen, Lars Ivar. Freeholding peasants in Telemark between strategies of in-marriage and joint ownership. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-21947.s 267 - 282.
 • Hansen, Lars Ivar. Categorisation and classification of native populations by state authorities - the case of the Sámi in Nordland county, Norway during the 17th and 18th centuries. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-4-1.s 286 - 297.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk befolkning, rettighetsforhold og bruk av naturen i Sør-Troms fra jernalder til ca. 1750. 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 285 - 328.
 • Hansen, Lars Ivar. Sjøsamene i Salten fogderi ca. 1600-1760: folketall og jordeiendomsrettslige vilkår. 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 223 - 249.
 • Hansen, Lars Ivar. Grenseoverskridende reindrift i en grenseløs tid: Reindrift i nordre Nordland på begynnelsen av 1600-talleet. Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 21 - 36.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Fisheries in the Pre-modern Era: Household Sustenance and Market Relations. Acta Borealia 2006; Volum 23 (1). ISSN 0800-3831.s 56 - 80.
 • Hansen, Lars Ivar. The Concept of Kinship According to the West Nordic Medieval Laws. 2005 ISBN 87-989078-1-6.s 170 - 201.
 • Hansen, Lars Ivar. Fra Nöteborgsfreden til Lappekodisillen, ca. 1300 - 1751. Folkegrupper og statsdannelse på Nordkalotten med utgangspunkt i Finnmark. Cappelen Damm Akademisk 2005 ISBN 82-02-24828-0.s 362 - 386.
 • Hansen, Lars Ivar. The overlapping taxation areas of the North and the nature of the Russian-Norwegian border in Medieval and Early Modern times. Jazyki slavjanskoj kul'tury 2005 ISBN 5-9551-0124-1.
 • Hansen, Lars Ivar. Peasants, land and inheritance. Peasant property and rent ownership in the parish of Fyresdal, Southern Norway. 2005 (52) ISBN 82-7765-053-1. ISSN 0805-0589.s 183 - 200.
 • Hansen, Lars Ivar. Fredstraktaten mellom Norge og Novgorod av 1326. Middelalderforum 2003; Volum 3 (1-2). ISSN 0800-529X.s 6 - 28.
 • Hansen, Lars Ivar. Trondenes kannikegjeld. Tapir Akademisk Forlag 2003 ISBN 8251918731.s 255 - 277.
 • Bertelsen, Reidar; Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Mellom tradisjon og modernitet: Vern av kulturminner i Nord-Norge. 2001 ISBN 82-426-1236-6.s 85 - 108.
 • Hansen, Lars Ivar; Niemi, Einar a. Samisk forskning ved et tidsskifte: Jens Andreas Friis og lappologien - vitenskap og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2001 ISBN 82-02-19657-4.s 350 - 377.
 • Hansen, Lars Ivar. Slektskap. 2000 ISBN 8255010564.s 103 - 132.
 • Hansen, Lars Ivar. Om synet på de "andre" - ute og hjemme. Geografi og folkeslag på Nordkalotten i følge Historia Norwegiae. 2000 ISBN 87-7289-616-7.s 54 - 87.
 • Hansen, Lars Ivar. Den dynamiske etnisiteten og dens skiftende uttrykk. 2000; Volum 59. ISSN 0801-194X.s 29 - 54.
 • Hansen, Lars Ivar. Introduction. 2000 ISBN 82-92201-01-7.s 7 - 15.
 • Hansen, Lars Ivar. 'Ætten' i de eldste landskapslovene - Realitet, konstruksjon og strategi. 1999 ISBN 82-91320-18-7.s 23 - 55.
 • Hansen, Lars Ivar. Politiske og religiøse sentra i Nord-Norge: Sentrumsfunksjoner i en flerkulturell kontekst. 1999 ISBN 87-7838-458-3.
 • Hansen, Lars Ivar. Konstruksjonen av etniske og religiøse skillelinjer i landskapet. Foreløpige merknader til en studie av landskapstilegnelse på Nordkalotten i eldre tid. 1997.s 321 - 340.
 • Hansen, Lars Ivar. "Sva sculu almenningar vera som verit hafa fyrr at fornu fari" - Et bosetningshistorisk perspektiv på almenningslovgivningen i tidlig middelalder. 1997.s 163 - 189.
 • Hansen, Lars Ivar. Interaction between Northern European sub-arctic Societies during the Middle Ages. Indigenous peoples, peasants and state builders. 1996 ISBN 8212008320.s 31 - 95.
 • Hansen, Lars Ivar. The Saami Hunting Society in Transition: Approaches, Concepts and Context. 1996 ISBN 951-97040-0-0.s 315 - 334.
 • Hansen, Lars Ivar. Lokalhistorisk søkelys på den nye Noregs-historia. Knut Helle: Under kirke og kongemakt 1130-1350. Heimen - Lokal og regional historie 1996; Volum 33 (2). ISSN 0017-9841.s 83 - 90.
 • Hansen, Lars Ivar. Mitteleuropäische Tuche in den arktischen Regionen während des 16. Jahrhunderts. Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen 1995 (27). ISSN 0781-3619.s 23 - 37.
 • Hansen, Lars Ivar. Saami Society through Time; review of "The End of Drum-Time" by Håkan Rydving (1993) and "The Varanger Saami: Habitation and Economy AD 1200 - 1900" by Knut Odner (1992). American Anthropologist 1995; Volum 97 (1). ISSN 0002-7294.s 131 - 133.
 • Hansen, Lars Ivar. Samene i forrige århundres folketellinger - Registreringspraksis i Astafjord prestegjeld 1865 - 1900. 1994 ISBN 82-7142-017-8.s 102 - 129.
 • Hansen, Lars Ivar. Slektskap, eiendom og sosiale strategier i nordisk middelalder. Collegium Medievale 1994; Volum 7 (210). ISSN 0801-9282.s 103 - 154.
 • Hansen, Lars Ivar. Sapmi i et landskapsperspektiv. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1994 ISBN 82-05-19361-4.s 109 - 118.
 • Hansen, Lars Ivar. Comments on Sami Viking Age Pastoralism, or "The Fur Trade Paradigm" reconsidered (by Inger Storli). Norwegian Archaeological Review 1993; Volum 26 (1). ISSN 0029-3652.s 34 - 41.
 • Hansen, Lars Ivar. Just K. Qvigstad's contribution to the study of Sami culture. Acta Borealia 1992; Volum 9 (2). ISSN 0800-3831.s 47 - 68.
 • Hansen, Lars Ivar; Meyer, Tore. The ethnic classification in the late 19th-century censuses. Acta Borealia 1991; Volum 8 (2). ISSN 0800-3831.s 13 - 56.
 • Hansen, Lars Ivar. Samiske spor i norske stedsnavn. 1991 ISBN 82-90482-08-6.s 22 - 40.
 • Hansen, Lars Ivar. Replikk til Gudmund Sandvik. Historisk Tidsskrift (Norge) 1991; Volum 70 (4). ISSN 0018-263X.s 532 - 538.
 • Hansen, Lars Ivar. Rekruttering og utdanningsveier til fagfeltet samisk kulturminnevern. 1990 ISBN 82-7216-626-7.s 56 - 64.
 • Hansen, Lars Ivar. Hvilken betydning fikk de dansk-norske og svenske lokalundersøkelser for utformingen av Lappekodicillen?. Dieđut 1989 (1). ISSN 0332-7779.s 23 - 61.
 • Hansen, Lars Ivar. Kulturell variasjon i samiske lokalsamfunn: En komparativ, regional tilnærming. 1989 ISBN 82-519-1010-2.s 16 - 43.
 • Hansen, Lars Ivar. Handel på Nordkalotten ca. 1550 - ca. 1750. 1987 ISBN 951-95473-5-5.s 216 - 243.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Title to land in Southern Troms, Norway. Acta Borealia 1985; Volum 2 (1-2). ISSN 0800-3831.s 9 - 28.
 • Hansen, Lars Ivar. Innledning. 1985 ISBN 82-7061-294-4.s VII - XLIV.
 • Hansen, Lars Ivar. Skal en bare bruke kilder som omtaler samer i rekonstruksjonen av samisk fortid? Om tilnærmingsmåten ved en undersøkelse av kystsamenes rettsstilling i Sør-Troms på 1600-tallet.. 1985.s 140 - 174.
 • Hansen, Lars Ivar. Handel og levekår i det samiske jakt- og fangstsamfunnet. Heimen - Lokal og regional historie 1985; Volum XXII (3). ISSN 0017-9841.s 126 - 140.
 • Hansen, Lars Ivar. KNUT ODNER: Finner og terfinner. Etniske prosesser i det nordlige Fenno-Skandinavia. Oslo Occasional Papers in Social Anthropology, Oslo 1983, 132 s.. Historisk Tidsskrift (Norge) 1984; Volum 63 (1). ISSN 0018-263X.s 80 - 95.
 • Hansen, Lars Ivar. Trade and markets in Northern Fenno-Scandinavia A.D. 1550 - 1750. Acta Borealia 1984; Volum 1 (2). ISSN 0800-3831.s 47 - 79.
 • Hansen, Lars Ivar. Innledning. Universitetsforlaget 1981 ISBN 82-00-05463-2.s 1 - 12.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar Julius. Samenes historie fram til 1750, 2. utgave. Cappelen Damm Akademisk 2022 ISBN 978-82-02-71755-1.
 • Hansen, Lars Ivar. The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual mobility within multicultural networks. Novus Forlag 2018 (CLXX) ISBN 978-82-7099-916-3. ISSN 0332-6217.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar Julius. Hunters in Transition. An Outline of Early Sámi History. Brill Academic Publishers 2014; Volum 63 (Hunters in Transition) ISBN 9789004252547. ISSN 1569-1462.
 • Hansen, Lars Ivar; Bergesen, Rognald Heiseldal; Hage, Ingebjørg. The Protracted Reformation in Northern Norway. Introductory Studies. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 73 - 92.
 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar; Niemi, Einar a. Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 55 - 67.
 • Hansen, Lars Ivar; Evjen, Bjørg. Nordlands kulturelle mangfold. Etniske relasjoner i historisk perspektiv. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 195 - 236.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Samernas historia fram till 1750. Liber 2006 ISBN 9147053054.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Samenes historie fram til 1750. Cappelen Damm Akademisk 2004 ISBN 82-02-19672-8.
 • Hansen, Lars Ivar. Astafjord bygdebok, historie 2: Astafjord ca. 1570 - ca. 1730. 2003 ISBN 82-995411-2-3.
 • Hansen, Lars Ivar. Astafjord bygdebok, historie 1: Fra eldre jernalder til ca. 1570. 2000 ISBN 82-995411-1-5.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk fangstsamfunn og norsk høvdingeøkonomi. Novus Forlag 1990 ISBN 82-7099-168-6.
 • Hansen, Lars Ivar. Samiske rettigheter til jord på 1600-tallet: "Finnejorder" i Sør-Troms. Novus Forlag 1986 (XX) ISBN 82-7099-112-0. ISSN 0085-7394.
 • Hansen, Lars Ivar. Seinmiddelalder i norske bygder: Utvalgte emner fra Det nordiske ødegårdsprosjekts norske undersøkelser. Universitetsforlaget 1981 ISBN 82-00-05463-2.s 1 - 12.
 • Hansen, Lars Ivar. Markebol og ødegårder. Bosetning og økonomiske forhold i Fyresdal ca. 1300 - 1660. Universitetsforlaget 1980 ISBN 82-00-05474-8.
 • Hansen, Lars Ivar. Samhandling mellom samer og håløyghøvdinger i Astafjord i vikingtid og tidlig middelalder. Saga-seminar 2022-04-23 - 2022-04-23 2022.
 • Hansen, Lars Ivar. Grenseoppgjøret på Nordkalotten fra Teusina-freden 1595 til grensetraktaten av 1751: Standpunkter, strategier og argumentasjon. Norske historiedager 2021-09-03 - 2021-09-05 2021.
 • Hansen, Lars Ivar. Sacred Place Names and History. Sacred Place Names in Sámi Landscapes 2019-11-21 - 2019-11-22 2019.
 • Hansen, Lars Ivar. Boklansering "The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual mobility within multicultural Networks". Markering av samenes nasjonaldag, 6. februar 2019 2019-02-06 - 2019-02-06 2019.
 • Hansen, Lars Ivar. The Strategies of the Sámi in the Trading Networks of Northern Fennoscandia. International Medieval Congress, Leeds 2019-07-01 - 2019-07-04 2019.
 • Hansen, Lars Ivar. Presentasjon av boka "The Sámi, State Subjugation and Strategic Interaction: Individual Mobility within multicultural Networks". Sammenkomst, samtale om markasamisk kultur og historie 2019-06-22 - 2019-06-22 2019.
 • Hansen, Lars Ivar. Central European Cloth in the Arctic North during the 16th Century. CNN workshop 2018: The Forbidden North - Contact & Exchange ultra Bergas 2018-12-03 - 2018-12-05 2018.
 • Hansen, Lars Ivar. О саамской историографии. Арктика и Север 2017 (27). ISSN 2221-2698.s 117 - 142.s doi: 10.17238/issn2221-2698.2017.27.117.
 • Hansen, Lars Ivar. Høvdingesetet på Bjarkøy og dets relasjoner til omlandet i tidlig middelalder. Med kulturarven som spydspiss: Fagseminar om regionens vikingtid og nasjonaljubileet 2030 2017-04-28 - 2017-04-28 2017.
 • Hansen, Lars Ivar. Friis-kartene: Hva forteller kartene om etnisitet, språk og kultur? Kan vi stole på kartleggingen?. "Vår felles slektshistorie" - Kvensk seminar i Tromsø 2017-09-22 - 2017-09-24 2017.
 • Hansen, Lars Ivar. Opening and welcome. Internasjonal konferanse "Northern Reformations" 2017-09-20 - 2017-09-22 2017.
 • Hansen, Lars Ivar. The Trading Networks of the High North during the 16th century. The Protracted Reformation in Northern Norway St. Petersburg workshop, 3. – 8.6. 2015 2015-06-03 - 2015-06-08 2015.
 • Hansen, Lars Ivar. Introduction. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21.-26.5.2014 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Hansen, Lars Ivar. Sámi Naming Customs in the Post-Reformation Period. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21.-26.5.2014 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.
 • Hansen, Lars Ivar. The Sámi and the Emerging National States: Tribute or Conquest?. International Medieval Congress 2014-07-07 - 2014-07-10 2014.
 • Hansen, Lars Ivar. The Sami in local history. Research on the Sami over three centuries 2014-11-22 - 2014.
 • Hansen, Lars Ivar. Skattlegging og handel - samisk og norrønt. ViS-konferansen 2014: Skandinavia: Ett, tre eller mange? 2014-12-03 - 2014-12-05 2014.
 • Hansen, Lars Ivar; Aarønæs, Lars. Hvor går arven?. (fulltekst) 2014.
 • Hansen, Lars Ivar. Kommentar til visning av filmen "Joikefeber". Vin&Viten 2014-02-05 - 2014-02-05 2014.
 • Hansen, Lars Ivar. Property devolution in late medieval Norway: The space of action of the lesser aristocracy. Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History X 2013-04-29 - 2013-04-30 2013.
 • Hansen, Lars Ivar. Hansahandelen og vareomsetninga på Nordkalotten. Senioruniversitetet i Tromsø 2013-04-17 - 2013.
 • Hansen, Lars Ivar. Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller - og ikke forteller. Ottar 2013 (295). ISSN 0030-6703.s 25 - 33.
 • Hansen, Lars Ivar. Introduction. The Protracted Reformation in Northern Norway: Project Seminar in Harstad/Trondenes 2013-01-30 - 2013-02-02 2013.
 • Hansen, Lars Ivar. Trade and Taxation in the north: What actually were they fighting about?. International Medieval Congress 2013-07-01 - 2013-07-04 2013.
 • Aspaas, Per Pippin; Kraggerud, Egil; Hansen, Lars Ivar. Maximilianus Hell (1720-1792) and the Eighteenth-Century Transits of Venus: A Study of Jesuit Science in Nordic and Central European Contexts. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-8244-065-3.
 • Hansen, Lars Ivar. "Medieval Norwegian Inheritance Law and the reality of Marriage contracts". Session 623, Law and Practice in the Medieval Far North, IMC, Leeds 2012-07-10 - 2012-07-10 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller. Tromsø-regionen - kulturell møteplass gjennom 10 000 år 2012-01-29 - 2012-01-29 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Tromsø som sameby: Et historisk tilbakeblikk. Utfordringer ved samfunnsvitenskapelige analyser av bysamiske samfunn 2012-09-06 - 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. The application of Norwegian law of inheritance in the outskirts of the Realm. ‘Norgesveldet’ a Community of Law 2012-08-31 - 2012-09-02 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk bosetning og næringer på Senja. HIFO Tromsø reiseseminar 7.-9. september 2012 2012-09-07 - 2012-09-09 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Labergene i Sør-Troms: Møte- og lasteplasser i tidlig middelalder. Kaffe og kunnskap, søndagsforelesning ved Trondenes historiske senter, Harstad 2012-11-25 - 2012-11-25 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Kystsamisk navneskikk på 1500- og 1600-tallet. Fagleg seminar til ære for Endre Mørck ("Endre-dagen 14.des.2012") 2012-12-14 - 2012-12-14 2012.
 • Hansen, Lars Ivar. Nyrydning, gjenrydning og finnerydninger. Ottar 2011; Volum 286 (3). ISSN 0030-6703.s 22 - 28.
 • Hansen, Lars Ivar. "Samene og religionene – før og etter reformasjonen.". Reformasjonen i nord – kva veit me? - forskningsseminar 2011-03-30 - 2011-03-31 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Trondenes-kirken i middelalderen: Regionalt sentrum i nord.". Nordnorsk kyrkjehistorie, forskningsseminar 2011-03-16 - 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Marriage Among the Landowning Farmers of Southern Norway: A Device for Social Reproduction of the Peasant Elite.". Law and Marriage in Medieval and Early Modern Times 2011-05-04 - 2011-05-06 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Social Differentiation among the Sámi Hunters and Fishermen of North-Norway.". International Medieval Congress 2011-07-11 - 2011-07-14 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Juxta paganos, Finnmark between Nidaros and Novgorod, Rome and Bysantium". The Nidaros Church and 'Norgesveldet' 2011-08-27 - 2011-08-28 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. Ibestad sogn og Trondenes kannikgjeld i middelalderen. Forskningsdagene i Sør-Troms, Universitetet i Tromsø 2011-09-27 - 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. Høvdingedømmet på Bjarkøy/Trondenes sin rolle i nord. Forskningsdagene i Sør-Troms, Universitetet i Tromsø 2011-09-26 - 2011.
 • Hansen, Lars Ivar. "Norwegian, Swedish and Russian 'tax lands' in the North". State formation, taxes, tributes and 'skattlands' in Scandinavia and Britain 2010-10-07 - 2010-10-10 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. Strategies of inheritance and social reproduction among the freeholding peasants of Telemark, Norway. International Workshop, Encounter of Legal Cultures in the Nordic Realms 1100-1400: Property Law 2010-03-24 - 2010-03-25 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Political Contacts and Rivalry between Norway and Russia: Diplomacy and Warfare on the Move". International Medieval Congress 2010-07-12 - 2010-07-15 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Inheritance and social reproduction". Gifts, Rituals and Conflicts in the Nordic Societies, c. 1000 - 1400 2010-04-27 - 2010-04-28 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "How to Define Borders between Private and Common Land in Norway?". Law and Archaeology in the Early and High Middle Ages, AD 400 - 1200 2010-12-07 - 2010-12-08 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Samer og nordmenn i Sør-Troms, fra jernalderen til tidlig 1700-tall". HIFO-Tromsøs reiseseminar til Indre Troms 2010 2010-09-10 - 2010-09-12 2010.
 • Hansen, Lars Ivar. "Hva har de tre ordførerne å skjule?". Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Fra bygdefarsystem til gjestgivere i Astafjord". Lokalhistorisk seminar, Astafjord litteraturfestival 2009-10-31 - 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "The Sami, State Subjucation and Strategic Interaction: Individual Mobility within Multicultural Networks". CAS Workshop: Regional Specialists (omtale) (prosjekt) 2009-04-15 - 2009-04-17 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Networks, diversity and mobility among the Northern Sámi in the sixteenth century". "Networks, Interaction and Emerging Identities in Fennoscandia and Beyond" (omtale) (prosjekt) 2009-10-13 - 2009-10-16 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Land Ownership and Church Organization on the Periphery of Christendom". Session "On the Edge of Christian Europe: North Norway in the Middle Ages", at International Medieval Congress 2009 (omtale) (prosjekt) 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Bygdebokprosjektets resultater". Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Hva dreier bygdebokstriden seg om?" (del 2 av 2). Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. "Hva dreier bygdebokstriden seg om?" (del 1 av 2). Harstad Tidende 2009.
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk historie i nordre Nordland. 33. nordnorske historikerseminar 2008-09-26 - 2008-09-28 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. The Varanger siida in the later half of the 16th century: Hunting community and commercial centre. Early Networking in Northern Fennoscandia: Kick-off seminar 2008-09-08 - 2008-09-10 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. Social structure and diversification among the Finnmark Sami during the 16th century. MATERIALITY, LANGUAGE AND IDENTITIES 2008-09-30 - 2008-10-03 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. On the potential of written sources in understanding the Norwegian medieval period. Church, State and Sacred Landscapes in the Medieval North 2008-05-21 - 2008-05-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. The rise and role of Trondenes within Nidaros Archbishopric. Research Cooperation in the Barents region 2008-01-21 - 2008-01-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. Approaches to comparison between Russian and Norwegian written records. Research Cooperation in the Barents region 2008-01-21 - 2008-01-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. On ethnicity and complexity of the north. Church, State and Sacred Landscapes in the Medieval North 2008-05-21 - 2008-05-25 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. The arctic dimension of 'Norgesveldet'. Norgesveldet og den norrøne verden c. 1100—1400 2008-10-02 - 2008-10-05 2008.
 • Hansen, Lars Ivar. Sitatet. HIFO-nytt 2008 (3). ISSN 0802-3204.
 • Mørck, Endre; Hansen, Lars Ivar. [Oversettelse av] Biskop Eysteins lokalstatutt for Øvre Telemark (11.11.1395; DN IX, nr. 186). "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 2007. ISSN 0803-2645.s 12 - 17.
 • Hansen, Lars Ivar. "Om arbeidet med Astafjord bygdebok". Foredrag på åpent møte om bygdebokarbeidet i Astafjord-regionen, arrangert av Ibestad historielag 2007-08-30 - 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. The Relations between the Sami (the Lapps) and other Nordic peoples during the Middle Ages and Early Modern times. Gjesteforelesning i tilknytning til gjennomgående seminar ledet av directeur d'études Jean-Claude Schmitt, Groupe d'anthropologie historique de l'Occident Médiévale (EHESS) 2007-11-30 - 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. The Conditions and Strategies of land-owning Peasants ("freeholders") in Southern Norway during Early Modern times. Gjesteforelesning i tilknytning til gjennomgående seminar ledet av directeur d'études Pierre Monnet, Groupe d'anthropologie historique de l'Occident Médiévale (EHESS) 2007-12-04 - 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. "Å skrive samisk historie". HIFO-seminaret 2007 (Sesjon om samisk historie) (omtale) 2007-05-11 - 2007-05-13 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. ”Samiske fiskerier i førmoderne tid”. ”Samisk båtbygging og båtbruk” – Status i dag og aktuelle problemstillinger for videre arbeid 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.
 • Hansen, Lars Ivar. Om biskop Eystein Aslaksson av Oslo og hans statutt for Øvre Telemark. "Sjå deg attyvi". Årsskrift for Fyresdal Sogelag 2007 2007 (17). ISSN 0803-2645.s 18 - 34.
 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Cash, Dylan og Det andre Amerika. Åpent møte 2006-05-18 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Etniske relasjoner i nordre Nordland". Program for samisk forskning - oppsummeringskonferanse 2006-02-23 - 2006-02-24 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv: Erfaringer og utfordringer". Samisk språkforskning, helse- og sosialforskning, kultur- og samfunnsforskning i lulesamisk område 2006-03-21 - 2006-03-22 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "What's Love Got to Do with It" - Om kjærlighet og ekteskap i middelalderens kirkerett. "Lørdagsuniversitetet" 2006-02-18 - 2006-02-18 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Nye innsikter, lærdommer og videre utfordringer". Ny innsikt om samenes historie i nordre Nordland, oppsummeringsseminar for prosj. "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv" under forskninsdagene ved HiBo 2006-09-25 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Befolkning, bruk av naturen og rettighetsforhold i Sør-Troms" - presentasjon av delutredninger ved Janicken E. Olsen og Lars Ivar Hansen for Samerettsutvalget. Møte i Samerettsutvalget 2006-11-22 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Orientering om samisk bosetning og befolkningsutvikling i Sør-Troms og nordre Nordland". Møte i fagutvalget for valgordning til sametingsvalget 2006-04-27 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar; Meyer, Tore; Knutsen, Oddbjørn. Om arbeidet med bind III av Astafjords generelle historie. Lokalhistorisk temakveld under "Lavangsvekka" 2006-06-29 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Categorization and Classification of Native Populations by State Authorities: The Case of the Same in Nordland County, during the 17th and 18th centuries". Regional Northern Identity: From Past to Future (Int. conference) 2006-09-12 - 2006-09-14 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "The Registers of the 'Sami tax' in northern Nordland from 1600 until 1750, and their Usefulness for Reconstructing Population Development and dettlement". Indigenous Identity in Demographical Souces (Int. workshop) 2006-09-29 - 2006-09-30 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Trondenes kannikgjeld". Det XXXI. nordnorske historieseminar: Trondenes kirke - religiøst sentrum i nord 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Sjøsamer og bumenn 1600 - 1760: Hvem skattlegges som hva?". Ny innsikt om samenes historie i nordre Nordland, oppsummeringsseminar for prosj. "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv" under forskningsdagene ved HiBo 2006-09-25 - 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. "Fra forhistorisk tid til nytid" - om norsk og samisk historisk periodisering. Fagseminar om samisk historie, i samband med arbeidet med samiske fagplaner i videregående skole 2006-01-11 - 2006.
 • Drivenes, Einar-Arne; Hansen, Lars Ivar. Intervju om Cash, Dylan og Det andre Amerika i NRK Troms og Finnmark. 2006.
 • Hansen, Lars Ivar. Geir Atle Ersland og Terje R. Holm: Krigsmakt og kongemakt 900 - 1814, Norsk forsvarshistorie, bind 1, Bergen 2000, 334 s. Historisk Tidsskrift (Norge) 2005; Volum 84 (2). ISSN 0018-263X.s 351 - 355.
 • Hansen, Lars Ivar. Spesialisert reindrift eller kombinasjonsnæring? Reinholdet i Sør-Troms på 1600- og 1700-tallet. 2005 (1) ISBN 82-7943-020-2.s 165 - 183.
 • Hansen, Lars Ivar. Samenes historie fram til 1750. Jokkmokks vintermarknad, 29.01. - 6.02.2005 2005-02-04 - 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. "Kolonisering, kulturmøter og samfunnsendringer". Ukeskurs i historie, som ledd i satsningen: "Samisk kulturkunnskap i de videregående skolene i Troms" 2005-02-14 - 2005-02-16 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. The overlapping taxation areas of the North and the nature of the Russian-Norwegian border in Medieval and Early Modern times. Russia - Norway: Physical and Symbolic Borders 2005-04-05 - 2005-04-06 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. Freeholding peasants in Telemark between in-marriage and joint ownership. "Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft" - A seminar within the project "Peasants' right to control land in the Middle Ages and Early Modern Times - Norway, Scandinavia and the Alpine Region" 2005-10-09 - 2005-10-11 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. Trekk av norskegrensas historie. Det norske arkeologmøte 2005: Arkeologi i Norge - impuls og egenart 2005-11-10 - 2005-11-12 2005.
 • Hansen, Lars Ivar. Grenseoverskridende reindrift i en grenseløs tid. Reindrift i nordre Nordland tidlig på 1600-tallet. Konferanse om grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.
 • Hansen, Lars Ivar; Helgheim, Roald. "Folk med ei historie" (intervju i samband med lanseringa av "Samenes historie fram til 1750"). 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. Middelaldersamfunnets etniske grenser. 2004 (4) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 59 - 82.
 • Hansen, Lars Ivar. "Foredrag om kystsamisk historie". Seminar for ansatte i departementene, Sametinget og etater som arbeider med samiske saker 2004-09-06 - 2004-09-07 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Samenes historie fram til 1750, med vekt på oppkomsten av samisk identitet". Lærerseminar i samisk kulturkunnskap 2004-09-28 - 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Peasants, land and inheritance". Peasants' right to control land in the Middle Ages and Early Modern Times - Norway, Scandinavia and the Alpine Region 2004-11-04 - 2004-11-06 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Spesialisert reindrift eller kombinasjonsnæring?". Seminar om veidesamfunn/reindrift 2004-09-08 - 2004-09-09 2004.
 • Hansen, Lars Ivar. "Trade Relations and Ethnic Transactions in the high North". Neighbours in the North: Russia and Norway in the Middle Ages and Early Modern Times 2004-09-24 - 2004-09-26 2004.
 • Olsen, Bjørnar; Hansen, Lars Ivar. The Saami. 2003 ISBN 0-684-80668-1.
 • Hansen, Lars Ivar. Sami Fishing in the Premodern Era - Household Sustenance and Market Relations. 6th North Atlantic Fisheries History Association's Conference 2001-09-12 - 2001-09-17 2001.
 • Hansen, Lars Ivar. "Èpokha vikingov i rannee srednevekovje", "Vycokoe srednevekovje", "Pozdnee srednevekovje". 2001 ISBN 5-85510-241-6.s 11 - 61.
 • Hansen, Lars Ivar. Nordisk og nordeuropeisk innvandring til Nord-Norge på 1500-tallet. Ottar 2001 (3). ISSN 0030-6703.s 12 - 21.
 • Hansen, Lars Ivar. Family, Marriage and Property Rights. 19th International Congress of Historical Sciences 2000-08-06 - 2000-08-13 2000.
 • Hansen, Lars Ivar. Slektskap i nordisk middelalder - avstamning, allianser og strategier. Norske historiedager 99 1999-06-17 - 1999-06-20 1999.
 • Hansen, Lars Ivar. Birkarler. Cappelen Damm Akademisk 1999.s 49 - 49.
 • Hansen, Lars Ivar. Finnerydninger. Cappelen Damm Akademisk 1999.s 112 - 112.
 • Hansen, Lars Ivar. Lappekodisillen. Cappelen Damm Akademisk 1999.s 249 - 249.
 • Hansen, Lars Ivar. Markebol. II. Cappelen Damm Akademisk 1999.s 280 - 280.
 • Hansen, Lars Ivar. Samer. Cappelen Damm Akademisk 1999.s 360 - 367.
 • Hansen, Lars Ivar. Siida. Cappelen Damm Akademisk 1999.s 374 - 375.
 • Hansen, Lars Ivar; Arnorsdottir, Agnes S.. Fri som "netscape" - eller kontekstløs? Fordeler og ulemper ved bruk av digitale kilder i middelalderforskningen. Arkivmagasinet 1998; Volum 3. ISSN 0801-5449.s 22 - 26.
 • Hansen, Lars Ivar. J.A. Friis' etnografiske kart over Troms og Finnmark. Ottar 1998 (3). ISSN 0030-6703.s 43 - 48.
 • Hansen, Lars Ivar. The International Project "State, Religion and Ethnicity in the North": Results and Perspectives. 1998.s 7 - 11.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.
 • Hansen, Lars Ivar; Olsen, Bjørnar. Tradisjon og modernitet i kulturminnevernet. Ottar 1997 (3). ISSN 0030-6703.s 38 - 47.
 • Hansen, Lars Ivar. Det flerkulturelle Hålogaland i middelalderen. Humanioradagene 3.-7. mai 1996 1996-05-03 - 1996-05-07 1996.
 • Hansen, Lars Ivar. Interaction between Northern European sub-Arctic Societies during the Middle Ages: Indigenous Peoples, peasants and state builders. 18th International Congress of Historical Sciences 1995-08-27 - 1995-09-03 1995.
 • Hansen, Lars Ivar. Stein R. Mathisens artikkel om norsk kulturforskning vedrørende samiske forhold. Dugnad. Tidsskrift for etnologi 1995; Volum 21 (2). ISSN 0332-5784.s 53 - 55.
 • Hansen, Lars Ivar. Arv, eiendom og giftermål i vesteuropeisk middelalder – og i Norden. Det 22. nordiske historikermøte 1994-08-13 - 1994-08-18 1994.
 • Hansen, Lars Ivar. Gávppašeapmi davvin: Sámi servodat-nuppastumit su. 1550 – su. 1700 (Čoahkkáigeasus). Sápmelaš 1991 (10-12 (418-420)).s 24 - 25.
 • Hansen, Lars Ivar. Bjørnegraver og bjørnekultus ("Gløtt fra Universitetet i Tromsø"). Harstad Tidende 1989.s 23 - .
 • Hansen, Lars Ivar. Samisk kulturhistorie og kulturfagene ved universitetet. Nordlys 1989. ISSN 0805-5440.s 5 - 5.
 • Hansen, Lars Ivar. Nytt lys på samenes eldre historie i Astafjord-regionen II ("Gløtt fra Universitetet i Tromsø"). Nordlys 1988. ISSN 0805-5440.s 17 - 17.
 • Hansen, Lars Ivar. Skoabberjávri plánaid birra: Oðða dieðut Astafjord guovllu Sámiid historjja birra. Samefolket 1988; Volum 69 (10).s 6 - 9.
 • Hansen, Lars Ivar. Apropos Skoddeberg-planen: Nytt lys på samenes eldre historie i Astafjord-regionen ("Gløtt fra Universitetet i Tromsø"). Nordlys 1988 (224). ISSN 0805-5440.s 18 - 18.
 • Hansen, Lars Ivar. ”Finneodelen” i Sør-Troms på 1600-tallet: En garanti for samiske rettigheter til jord. Ottar 1986 (6). ISSN 0030-6703.s 9 - 18.
 • Hansen, Lars Ivar. Samiske rettigheter til jord i Sør-Troms på 1600-tallet / Sámi vuoigatvuođat eatnamii Lulli-Romssas 1600-logus. Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat 1986; Volum 20 (1-2). ISSN 0333-4031.s 27 - 34.
 • Hansen, Lars Ivar. "Finneodel" - særlige samiske rettigheter til jord i Nordland og Troms på 1600-tallet?. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1985; Volum 30 (6-7). ISSN 0015-7945.s 26 - 30.
 • Hansen, Lars Ivar. "...kommer the huar Winter medh Kiöbenskaf til för:de Siöfinder..." Kystsamer og handel på Nordkalotten i eldre tid. Ottar 1982 (3). ISSN 0030-6703.s 44 - 58.
 • Hansen, Lars Ivar. HELGE SALVESEN: Jord i Jemtland. Bosetningshistoriske og økonomiske studier i grenseland ca. 1200-1650. Historisk Tidsskrift (Norge) 1980; Volum 59 (1). ISSN 0018-263X.s 114 - 119.
 • Hansen, Lars Ivar. Kommentar til Hauglid og Mindes foredrag. Heimen - Lokal og regional historie 1980; Volum XVIII (4). ISSN 0017-9841.s 501 - 507.
 • Hansen, Lars Ivar. Historisk materialisme og norsk middelalder. Svar til Kåre Lunden. Historisk Tidsskrift (Norge) 1974; Volum 53 (3). ISSN 0018-263X.s 288 - 304.
 • Look at all works in CRIStin →  BRELIA H 105

  Click for bigger map