EinarNiemi.JPG-Bredde-180px-
EinarNiemi.JPG-Bredde-180px-
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology einar.niemi@uit.no +4777644357 BRELIA H 113

Einar A Niemi • Niemi, Einar A. Samuli Paulaharju og kvenene: i klemme mellom finsk og norsk nasjonalbygging?. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-341-1.s 28 - 50.
 • Bjørklund, Ivar; Niemi, Einar a. Partisanhuset i Indre Syltevik. Et kulturminnebidrag til partisanenes historie. Orkana Forlag 2019 ISBN 9788281043442.s 317 - 333.
 • Tevlina, Victoria V.; Kolle, Herdis; Myklebost, Kari Aga; Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar a. Kiberg i Kibergskije privilegii. 2017 ISBN 978-5-7777-0677-5.s 501 - 523.
 • Evjen, Bjørg; Niemi, Einar a. Ethnicity. 2017 (17) ISBN 978-82-8244-184-1. ISSN 1503-1241.s 161 - 168.
 • Niemi, Einar a. Hekser, region og økonomi: Hekseprosessene i Finnmark. Orkana Forlag 2017 ISBN 9788281043121.s 103 - 118.
 • Niemi, Einar a. Fornorskingspolitikken overfor samene og kvenene. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-51580-5.s 131 - 152.
 • Niemi, Einar A. Multiculturalism. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 517 - 520.
 • Niemi, Einar A. Finnmark County. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 228 - 236.
 • Bones, Stian; Niemi, Einar a. Sameksistens og kappestrid: Med idretten gjennom jernteppet.. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 197 - 224.
 • Niemi, Einar a. Nødsåra, krigstida og 1814 i Finnmark - isolasjon og patriotisme?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 147 - 181.
 • Niemi, Einar a; Allern, Tor-Helge. Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 13 - 28.
 • Niemi, Einar A. Finnmark 1814 - 2014: Friheten i gave - frihetens grensepost?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-272-8.s 165 - 181.
 • Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Minoriteter, etnopolitikk og statlig strategi. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 605 - 614.
 • Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Minoritetene i nord. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 123 - 135.
 • Bones, Stian; Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Nordlige rom, nordlige folk. Pax Forlag 2015 ISBN 9788253037509.s 437 - 459.
 • Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar A; Christensen, Olav. Norsk-russiske fellesområder fram til 1814. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 19 - 37.
 • Niemi, Einar a. "... Fortrolighed og venskab." Grenseoverskridende transaksjon, soft diplomacy og mat på Nordkalotten i tidlig ny tid. Tidsskrift for kulturforskning 2014; Volum 13 (1/2). ISSN 1502-7473.s 19 - 32.
 • Niemi, Einar a. Nordkalotten - forestillinger om grenseland, ca. 1750-1940. 2014 ISBN 978-952-5934-59-5.s 184 - 205.
 • Myklebost, Kari Aga; Niemi, Einar A. Minoritets- og urfolkspolitikk i nord. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 318 - 342.
 • Niemi, Einar A; Kolle, Nils; Nielsen, Jens Petter; Myklebost, Kari Aga. Kiberg og Kiberg-rettighetene. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 447 - 468.
 • Davydov, Ruslan Aleksandrovitsj; Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar a. Fangstrettigheter, suverenitet og grenser til havs. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3749-3.s 254 - 289.
 • Niemi, Einar a. The Finnmark Witches in the regional historical socio-economic Context. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-245-2.s 65 - 76.
 • Niemi, Einar a. Just Qvigstad (1853-1957). Novus Forlag 2013 ISBN 978-82-7099-723-7.s 77 - 92.
 • Niemi, Einar a. Forest Finns in Sweden and Norway since the Late 16th Century. Cambridge University Press 2011 ISBN 978-0-521-89586-6.s 391 - 393.
 • Niemi, Einar a. Kvens and Torne-Finns in Norway and Sweden since the 18th Century. Cambridge University Press 2011 ISBN 978-0-521-89586-6.s 550 - 551.
 • Niemi, Einar a. Skapingen av Nord-Norge - av én eller flere regioner?. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 75 - 97.
 • Niemi, Einar a. Kvenene: Fra innvandrere til nasjonal minoritet. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2509-9.s 143 - 164.
 • Niemi, Einar a. Kvenene - Nord-Norges finner. En historisk oversikt. Tapir Akademisk Forlag 2010 ISBN 978-82-519-2509-9.s 33 - 54.
 • Niemi, Einar a. Diskusjonen om kvenene som nasjonal minoritet. 2010 (13) ISBN 978-82-92201-15-2. ISSN 1503-1241.s 89 - 104.
 • Niemi, Einar a. Ryssland, Finland och Sverige som hotbilder i Norge. Luleå tekniska universitet 2009 (7) ISBN 978-91-976047-6-5. ISSN 1653-4786.s 51 - 68.
 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje; Pharo, Helge. Innledning. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 11 - 20.
 • Niemi, Einar a. Kiberg - "Lille Moskva". Russisk enklave på norsk jord?. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 247 - 267.
 • Niemi, Einar a. Søkelys på noen sider ved historieinstituttet i Trondheim. 2009 ISBN 978-82-7765-200-9.s 49 - 58.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge: skapingen av Norges første moderne region. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 978-82-7634-836-1.s 37 - 56.
 • Niemi, Einar a. Grenseland og periferi. Møtested for stat, nasjon og etnisitet. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 431 - 455.
 • Niemi, Einar a; Smith-simonsen, Christine. Det hjemlige og det globale : Randi Rønning Balsvik som historiker. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 10 - 20.
 • Niemi, Einar a. Norge og Petsamo 1917-1940. Meddelanden från Sjöhistoriska museet vid Åbo akademi 2009 (30). ISSN 1795-7478.s 75 - 93.
 • Niemi, Einar a. Kvenene i Norge. Fra innvandrere til nasjonal minoritet. OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet 2009; Volum 30 (3-4). ISSN 0349-1706.s 1 - 16.
 • Niemi, Einar a. Indigenous peoples and national minorities in Norway: categorisation and minority politics. Berghahn Books 2008 ISBN 978-1-84545-577-4.s 1 - 8.
 • Niemi, Einar a. Kirka som grensefestning. Kirkebygging, religiøs spenning og grensesikring i Finnmark 1850-1940. 2008 ISBN 978-82-8104-081-6.s 153 - 166.
 • Niemi, Einar A. Nord-Norge sett i et historisk perspektiv - en oppfinnelse?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (2). ISSN 0805-083X.s 12 - 19.
 • Niemi, Einar A. Ethnic groups, naming and minority policy. Luleå tekniska universitet 2007 ISBN 978-91-976047-4-1.s 21 - 35.
 • Niemi, Einar A. Kveenit ja yhteiskunta:Kultuurien kohtaamisia ja vähemmistöpolitiikkaa/Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk. 2007 ISBN 978-82-92783-07-8.s 8 - 27.
 • Niemi, Einar A. Fra krise til ny storhetstid. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 108 - 175.
 • Niemi, Einar A. Kibergs historie - utsyn og innsikt. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 10 - 19.
 • Niemi, Einar A. Menn, steder og stereotypier i Finnmark. 2007 ISBN 82-91167-09-5.s 45 - 62.
 • Niemi, Einar A. Fiendebilder og norsk minoritetspolitikk. Et historisk perspektiv. 2007 ISBN 978-82-91350-10-3.s 37 - 58.
 • Niemi, Einar A. Kåre Hansen: Petter Dass - mennesket, makten og mytene: forspilte muligheter?. HIFO-nytt 2007 (4). ISSN 0802-3204.s 12 - 17.
 • Niemi, Einar A. North Norway: An Invention?. Journal of Northern Studies 2007 (1-2). ISSN 1654-5915.s 81 - 94.
 • Niemi, Einar A. Østsamene - grenseminoritet og nasjonalt problem. Senter for samiske studier - skriftserie 2007 (14). ISSN 0804-6093.s 71 - 86.
 • Niemi, Einar A. National Minorities and Minority Policy of Norway. 2006 ISBN 952-5265-18-8.s 397 - 451.
 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - én region eller regionenes region? Et historisk perspektiv. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 87 - 104.
 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.
 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Innledning. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.
 • Niemi, Einar A. Identitet i historieforskningen - begrepsbruk og bevisstgjøring. En forskningshistorisk skisse. Heimen - Lokal og regional historie 2006; Volum 43 (2). ISSN 0017-9841.s 93 - 108.
 • Niemi, Einar A. Isak Saba. Første same og sosialistisk pioner på Stortinget. Et hundreårsminne. Arbeiderhistorie 2006. ISSN 0801-7778.s 91 - 115.
 • Niemi, Einar A. Border Minorities between State and Culture. Jazyki slavjanskoj kul'tury 2005 ISBN 5-9551-0124-1.s 62 - 72.
 • Niemi, Einar A. Etnisitet, nasjonalitet og grenseforhold i det nordligste Skandinavia fram til vår tid. Cappelen Damm Akademisk 2005 ISBN 82-02-24828-0.s 387 - 415.
 • Niemi, Einar A. Vitenskap og politikk. Lappologen Jens Andreas Friis og de etniske minoritetene 1860-1890. Söderströms förlag 2005 ISBN 951-52-2328-8.s 15 - 36.
 • Niemi, Einar A. Nasjonale minoriteter - en oppfinnelse? Om Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter og Norge. Novus Forlag 2005 ISBN 82-7099-422-7.s 170 - 189.
 • Niemi, Einar A. [Anmeldelse] Skogfinsk historie. Heimen - Lokal og regional historie 2005 (B. 42, nr 3). ISSN 0017-9841.s 261 - 264.
 • Niemi, Einar A. Forskningsfronten: The Modernization Processes in the Barents Region. HIFO-nytt 2005 (5/6). ISSN 0802-3204.s 14 - 17.
 • Niemi, Einar A. Det flerkulturelle Nord-Norge - konstruksjon eller realitet? Et historisk perspektiv. 2004 (6).
 • Niemi, Einar A. Bryllup med forviklinger, Vadsø 1702. 2004 (2004) ISBN 82-90417-24-1. ISSN 0800-0867.s 124 - 135.
 • Niemi, Einar A. Kvenene - innvandring og kulturmøte. 2004 ISBN 82-90176-98-8.s 91 - 126.
 • Niemi, Einar A. Stat og etnisisitet på Nordkalotten. Et historisk perspektiv. 2004 ISBN 91-7402-340-3.s 45 - 84.
 • Niemi, Einar A. Region, fortidsforestillinger, etnisitet. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 175 - 194.
 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.
 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a. Karlsøy og verden utenfor. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 9 - 20.
 • Hansen, Lars Ivar; Niemi, Einar a. Samisk forskning ved et tidsskifte: Jens Andreas Friis og lappologien - vitenskap og politikk. Cappelen Damm Akademisk 2001 ISBN 82-02-19657-4.s 350 - 377.
 • Niemi, Einar a; Allern, Tor-Helge. Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 13 - 28.
 • Hansen, Lars Ivar; Holt, Richard; Imsen, Steinar; Niemi, Einar a. Nordens plass i middelalderens nye Europa: Samfunnsomdanning, sentralmakt og periferier - Rapport til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 55 - 67.
 • Andersen, Per; Niemi, Einar a. Arverettens handlingsrom: Strategier, relasjoner og historisk utvikling, 1100 - 2000. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-152-3.s 7 - 8.
 • Niemi, Einar a; Østrem, Nils Olav; Folke Ax, Christina. Nordic migration: research status, perspectives and challenges: rapporter til det 27. nordiske historikermøte, Tromsø 11.-14. august 2011. Orkana Forlag 2011 (14) ISBN 978-82-8104-153-0. ISSN 1503-1241.s 115 - 133.
 • Dervo, Gerd Åse; Niemi, Einar a. Tana - årboka 2011. 2011 ISBN 978-82-997724-4-0.s 219 - 241.
 • Niemi, Einar a; Halvorsen, Solveig; Halvorsen, Terje; Pharo, Helge. I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen. 2009 ISBN 978-82-92611-13-5.s 289 - 307.
 • Niemi, Einar A; Smith-Simonsen, Christine. Det hjemlige og det globale. Festskrift til Randi Rønning Balsvik. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 188 - 212.
 • Lindgren, Anna-Riitta; Niemi, Einar A; Hauan, Marit Anne; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener og skogfinner i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier", Vadsø oktober 2005. 2007 (9) ISBN 82-92201-10-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 8.
 • Niemi, Einar A. Partisanbygda Kiberg. Fiskeværet mellom øst og vest. 2007 ISBN 978-82-997598-0-9.s 379 - 411.
 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.
 • Niemi, Einar A. Det psykiatriske behandlingstilbudet til samiske pasienter - hvordan fungerer det og hvordan kan det forbedres?. 2004 (6).
 • Niemi, Einar A. Kulturmøter. Lokalsamfunnet, lokalhistorien og møtet med det fremmede. 2004 ISBN 82-90176-98-8.s 61 - 90.
 • Niemi, Einar A. Årsbok 2004 Kung. vitterhets historie och antikvitets adkademien. 2004 ISBN 91-7402-340-3.s 45 - 84.
 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 47 - 57.
 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 (4) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 59 - 82.
 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004.
 • Niemi, Einar A. Varanger. Årbok 2004. 2004 (2004) ISBN 82-90417-24-1. ISSN 0800-0867.s 124 - 135.
 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge A. Karlsøy og verden utenfor. 2003 ISBN 82-7142-042-9.
 • Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar A; Wold, Helge a; Zachariassen, Ketil. Karlsøy og verden utenfor Kulturhistoriske perspektiver på nordnorske steder. 2003 (30) ISBN 82-7142-042-9. ISSN 0085-7394.s 271 - 281.
 • Ryymin, Teemu; Zachariassen, Ketil; Niemi, Einar a; Semb, Anne Julie. Samenes historie: Sannhet og forsoning. 2021.
 • Røiri, Vibeke; Niemi, Einar a. Russegrensen. 10 episoder september/oktober 2019. 2019.
 • Niemi, Einar a. Finnmarks identitet: Hva er vi, og hva vil vi være?. Fylkestingsamling Finnmark fylkeskommune 2019-12-10 - 2019-12-10 2019.
 • Niemi, Einar a. Kultur, debatt og UiT-forskere. Nordnorsk Debatt 2019.
 • Niemi, Einar a. Om å betenke seg - jordrettighetene i Finnmark. Nordnorsk Debatt 2019.
 • Niemi, Einar a. Øyvind Ravna, Høyesterett og historien. Nordnorsk Debatt 2019.
 • Niemi, Einar a. Statens eiendomsrett i Finnmark - om å forstå og misforstå. Nordnorsk Debatt 2019.
 • Niemi, Einar a. Den offentlige samtalen om samiske spørsmål. Forventninger til formidling og medias ansvar. Debattseminar 2019-11-28 - 2019-11-28 2019.
 • Niemi, Einar a. Kvenenes historie på 120 minutter. Åpent foredrag 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.
 • Niemi, Einar a. Folk i Varanger - hvem er vi? Et historisk utsyn. Eldrerådene i Vadsø, Vardø, Sør-Varanger, Nesseby og Tana, møte 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.
 • Niemi, Einar a. Finnes det en kvensk framtid? Sett i lys av historie og samtid.. Troms fylkeskommunes kvenseminar 2019 2019-10-31 - 2019-10-31 2019.
 • Niemi, Einar a. Minner og krig. Krigen, brenningen og evakueringen.. Frigjøringen av Øst-Finnmark høsten 1944 2019-10-22 - 2019-10-22 2019.
 • Niemi, Einar a. Frigjøringen av Finnmark 1944 - 1945 i minnehistorisk perspketiv. Søndagsarrangement HL-senteret, Oslo 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.
 • Niemi, Einar a. Identitet, etnisitet og historie i Finnmark - å leve opp til det forventede eller levd liv?. Kulturkonferansen i Finnmark 2019 2019-09-03 - 2019-09-04 2019.
 • Niemi, Einar a. Amerikafeber. Utvandringen fra Finnmark sett i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Pomorfestivalen, Vardø, 2019 2019-07-26 - 2019-07-26 2019.
 • Niemi, Einar a. Gjenreisingen av Finnmark - lokal medvirkning eller nasjonal ensretting?. Festspillene i Nord-Norge 2019-06-24 - 2019-06-24 2019.
 • Niemi, Einar a. Bygningshistorie og verneverdier, Vadsø. Blå skilt, Vadsø 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.
 • Niemi, Einar a. Norsk migrasjonsforskning - veien videre? Sesjonen "150 år med migrasjonshistorie - og hva så?". Norske historikerdager 2019 2019-06-14 - 2019-06-15 2019.
 • Niemi, Einar a. Kvenbygdene i Nord-Varanger. Kvenfesivalen i Vadsø 2019 2019-06-07 - 2019-06-09 2019.
 • Niemi, Einar a. Kvenbyen Vadsø. Kvenfestivalen Vadsø 2019 2019-06-07 - 2019-06-09 2019.
 • Niemi, Einar a. Retten til jorda i Finnmark i rettshistorisk perspektiv. Regional samling domstolene i Troms og Finnmark 2019-05-23 - 2019-05-23 2019.
 • Niemi, Einar a. Norsk politikk overfor nasjonale minoriteter og urfolk, med særlig vekt på samene og kvenene og Sannhets- og forsoningskommisjonen. HIFO seminar 2019-05-08 - 2019-05-08 2019.
 • Niemi, Einar a. Trekk fra Varangers historie. Utdanningsforbundet i Finnmark 2019-03-26 - 2019-03-26 2019.
 • Niemi, Einar a. Norge og Finland - gode naboer i krig og fred?. Senioruniversitetet i Tromsø 2019-03-20 - 2019-03-20 2019.
 • Niemi, Einar a. Gjenreisingen etter andre verdenskrig. Andre verdenskrig, bind 3 2019-03-18 - 2019-03-19 2019.
 • Niemi, Einar a. Vadsø og kvenene - en kontrastfylt historie. Åpning av kvensk språksenter i Vadsø 2019-03-15 - 2019-03-15 2019.
 • Niemi, Einar a. Folk og kulturer i Arktis. 2019.
 • Niemi, Einar a. Jakten på identitet - et teoretisk og historisk perspektiv. Årsmøte i Finnmark humanetisk forening 2019-03-09 - 2019-03-09 2019.
 • Niemi, Einar a. Litt om kvenhistorien og om forholdet mellom Finland og Norge gjennom historien. Paulaharju-workshop 2019-03-05 - 2019-03-05 2019.
 • Niemi, Einar a. Samuli Paulaharjus Ruijan Suomalaisia. Litt om historiefaglige, folkloristiske og ideologiske sider ved verket. Paulaharju-workshop 2019-03-05 - 2019-03-06 2019.
 • Niemi, Einar a. Ut av ruinene. Gjenreisingen av Vadsø etter andre verdenskrig. 2019 ISBN 978-82-90417-40-1.s 388 - 401.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge - en oppfinnelse?. Ottar 2019; Volum 2019 (4). ISSN 0030-6703.s 4 - 13.
 • Zachariassen, Ketil; Niemi, Einar a. Innledning. (fulltekst) Ottar 2019 (327). ISSN 0030-6703.s 2 - 3.
 • Niemi, Einar a. Blant folk i Varanger: Holdninger til Russland i fortid og nåtid. "Juleseminar" 2018-12-08 - 2018-12-08 2018.
 • Niemi, Einar a. Politikk og språkbruk - en forfallshistorie?. Finnmarken 2018. ISSN 0805-4681.
 • Niemi, Einar a. Sammenslått Troms og Finnmark - fiasko eller muligheter?. Nordnorsk Debatt 2018.
 • Niemi, Einar a. Hvorfor dette raseriet? Om Heitmann, arkeologi og historie.. Nordnorsk Debatt 2018.
 • Niemi, Einar a. Lyngstua og kampen om historien. Nordnorsk Debatt 2018.
 • Niemi, Einar a. Komagdalens kulturhistorie - en oversikt over "tre stammers møte". Åpning av installasjoner Varangerhalvøya nasjonalpark 2018-08-30 - 2018.
 • Niemi, Einar a. Vadsø-kirkenes historie - et overblikk. Vadsø kirke 60 år 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Niemi, Einar a. "Den finske fare" - etterretning og overvåking. Jubileumsseminar 2018-10-12 - 2018-10-12 2018.
 • Niemi, Einar a. Kirojänki i Komagdalen og partisanenes historie. En vandring i partisanenes fotspor.. Kulturhistorisk vandring 2018-09-23 - 2018-09-23 2018.
 • Niemi, Einar a. Ytre kvenby, Vadsø: Kulturminner, historie og byggeskikk. Kulturminneåret 2018 2018-09-09 - 2018-09-09 2018.
 • Niemi, Einar a. Finnmark, landsdelen, kunnskap og utdanning. Forskningsdagene 2018 2018-09-19 - 2018-09-19 2018.
 • Niemi, Einar a. Det grenseløse Finnmark og kulturarven. Kulturminneåret 2018 2018-09-12 - 2018-09-12 2018.
 • Niemi, Einar a. Thomas von Westen og hans samtid. En bokkommenter. Liv Helene Willumsen 70 år. 2018-09-06 - 2018-09-06 2018.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge - drømmen om én region. Fra 1800-tallets regionale patriotisme til dagens regiondebatt.. Festspillene i Nord-Norge 2018 2018-06-29 - 2018.
 • Niemi, Einar a. 1814 - nasjonen og regionen: Nord-Norge og Lofoten. Orkana forlags jubileumsseminar 2018-06-15 - 2018-06-17 2018.
 • Niemi, Einar a. Regionreformen og Finnmarks gjenstridighet - politikk og historie. Norske historiedager 2018 2018-06-01 - 2018.
 • Niemi, Einar a. Høvding, jarl og konge. Nord-Norges politiske historie i vikingtid. Ei annerledes fortelling. En bokkommenter. Vit og Viten, Tromsø museum 2018-04-25 - 2018-04-25 2018.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge - fra patriotisk regionalisme til dagens regiondebatt. Agenda Nord-Norges konferanse 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.
 • Niemi, Einar a. Landsdelen, kunnskap og utdanning: Den lange historien om Universitetet i Tromsø. Rødvinseminaret, Tromsø 2018-04-11 - 2018-04-11 2018.
 • Niemi, Einar a. Handel, innvandring og kulturavtrykk. Kulturvernkonferansen 2018 2018-03-17 - 2018-03-17 2018.
 • Niemi, Einar a. Krig, fred og minnehistorie.. Symposium 2018-03-13 - 2018-03-14 2018.
 • Niemi, Einar a. Kvenene - hvem var og er de?. Konferanse 2018-01-20 - 2018-01-20 2018.
 • Niemi, Einar a. Kven Connection Exihition. 2018.s 6 - 9.
 • Niemi, Einar a. Kven-/innvandrermonumentet og Karl-Wilhelm Sirkka/EDL. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Finland 100 år. Nabo i krig og fred. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Niemi, Einar a. Kvenene i historien - helter, skurker eller som folk flest? Oppfatninger i Norge, Sverige og Finland. Kvenene ut av skapet - nye vindar i etnopolitikk 2017-12-04 - 2017-12-04 2017.
 • Niemi, Einar a. Kvenene - fra utenlandsfinner og 'glemt stamme' til nasjonal minoritet. Norske og finske holdninger. Naboer i krig og fred. Finland og Norge gjennom historien 2017-12-01 - 2017-12-03 2017.
 • Niemi, Einar a. Finland og Norge gjennom historien. Et fugleperspektiv. Naboer i krig og fred 2017-12-01 - 2017-12-01 2017.
 • Niemi, Einar a. History and landscape in Varanger. Barents Euro-Arctic Council 13th Meeting of Ministers of Environment, 2017-11-29 - 2017-11-30 2017.
 • Niemi, Einar a. Finnmark i flammer nok en gang?. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Niemi, Einar a. Norge og Finland - de lange linjer i et norsk perspektiv. Finland och Norge i historien og samtiden 2017-11-02 - 2017-11-02 2017.
 • Niemi, Einar a. Folk i Varanger: Holdninger til Russland. VI Kirkenes International Seminar 2017-09-18 - 2017-09-20 2017.
 • Niemi, Einar a. Utstillinger om og av kvener.. Utstillingsåpning "Kven Connections" 2017-10-21 - 2017-10-21 2017.
 • Niemi, Einar a. Norsk historie sett fra grenselandet. Samling ambassadørprogram 2017-09-25 - 2017-09-25 2017.
 • Niemi, Einar a. Et uønsket folk. Bokkommenter. Boklansering 2017-10-31 - 2017-10-31 2017.
 • Niemi, Einar a. Regionreformen: En gedigen besøkelsestid - ikke minst for Finnmark. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Niemi, Einar a. Finland og Norge i nord: Naboskap i krig og fred.. Finland 100 år: Finland og Norden 2017-06-10 - 2017-06-10 2017.
 • Niemi, Einar a. Urfolk, politikk og forskning - en evig slagmark?. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Niemi, Einar a. Sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Ja, hvilken forskning, Katri Somby?. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Niemi, Einar a. Nva nå, Nord-Norge? Nord-Norge - drømmen som brast?. Nordnorsk Debatt 2017.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge - drømmen som brast?. Open Arctic: Hva nå, Nord-Norge? 2017-04-06 - 2017-04-06 2017.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge: Fra innvandring til utvandring? Et historisk, historiografisk og kildekritisk blikk på nordnorsk migrasjonshistorie.. Foreningsmøte 2017-03-07 - 2017-03-07 2017.
 • Niemi, Einar a. Grenserelasjoner mellom Norge, Russland og Finland i nord, i krig og fred. Et historisk perpspektiv.. Sykehusutbyggingskonferansen 2017 2017-03-23 - 2017-03-23 2017.
 • Niemi, Einar a. Finland, Varanger og Vardø gjennom historien. Finland 100 år som selvstendig stat, 1917 - 2017. "En historisk lørdag". Foredragsserie 2017-03-18 - 2017-03-18 2017.
 • Niemi, Einar a. Fra Tornedalen via Nord-Norge til Amerika. Seminarserie 2017-02-19 - 2017-02-19 2017.
 • Niemi, Einar A. Vardø. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 455 - 458.
 • Niemi, Einar A. Hamningberg. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 292 - 293.
 • Niemi, Einar a. Vadsø by: Byplaner, historie og kulturminner. Byvandring med foredrag 2016-09-14 - 2016-09-14 2016.
 • Niemi, Einar a. Boka om Nord-Norge og 1814 - hva nytt?. Boklansering og nordnorsk historie 2016-04-07 - 2016-04-07 2016.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og 1814. Ordkalotten litteraturfestival 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.
 • Niemi, Einar a. Nature Tourism in Finnmark in the 19th Century: Whale Watching in the Norwegian-Russian Border Waters. Euro-Arctic Cross Border Tourism 2016-03-17 - 2016-03-18 2016.
 • Niemi, Einar a. Grenserelasjoner og mykt diplomati uten statsgrenser: Nord-Norge og Nordvest-Russland fra seinmiddelalderen til 1814. Nordrussisk museumsnettverk 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.
 • Niemi, Einar a. Neighbours and partners across borders - historical experiences: The Pomor Trade as example. Murmansk bys 100-årsjubileum 2016-09-08 - 2016-09-10 2016.
 • Niemi, Einar a. Finsk eller norsk? Debatter om språk, identitet og kulturarv i Nord-Norge. Nordkalottkonferansen 2016 2016-08-18 - 2016-08-21 2016.
 • Niemi, Einar a. Pomorene og Nord-Norge. Den ukjente pomors grav 2016-06-15 - 2016-06-15 2016.
 • Niemi, Einar a. Finnmark i særstilling til evig tid?. 2016.
 • Niemi, Einar a. Rett og forventning. Historie og samfunn hos Einar-Arne Drivenes i unge år. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 24 (4). ISSN 0333-0931.s 446 - 452.
 • Niemi, Einar a. Einar-Arne Drivenes, 70 år. Haaløygminne : Håløygminne 2016; Volum 24 (4). ISSN 0333-0931.s 445 - 446.
 • Niemi, Einar a. Kvenene - urfolk eller minoritet?. Landsmøte 2016-04-16 - 2016-04-17 2016.
 • Niemi, Einar a. Den festglade vardøværingen og den alvorlige vadsøværingen? Mentalitet og identitet i tid og rom.. Tenning. "En slags fortellerfestival" 2016-02-17 - 2016-02-17 2016.
 • Niemi, Einar a. Russland og Norge i nord - frykt og forventning. Utstilling 2016-02-10 - 2016-02-10 2016.
 • Niemi, Einar a. Mellom øst og vest - Varanger som grenseland i historisk perspektiv. Møte faglig forening 2016-01-29 - 2016-01-29 2016.
 • Allern, Tor-Helge; Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-267-4.s 9 - 9.
 • Niemi, Einar a. Det flerkulturelle Finnmark. Statsborgerskapsseremoni 2015-11-03 - 2015-11-03 2015.
 • Niemi, Einar a. Vadsø i krigens sluttfase. Minnemarkering for 2. verdenskrig 2015-08-05 - 2015-08-05 2015.
 • Niemi, Einar a. Bosetting og befolkning i Vestre Jakobselv-området i eldre tid. 2015 ISBN 978-82-303-3083-8.s 34 - 51.
 • Niemi, Einar a. Mentalitet, myter og historie: Vadsøværingene - finnes de?. Kulturdagene 2015 2015-11-25 - 2015-11-25 2015.
 • Niemi, Einar a. Fagforeninger, partier og politikk i Varanger: et historisk blikk. Valgkampseminar 2015-11-02 - 2015-11-02 2015.
 • Niemi, Einar a. Norild 80 år: et historisk overblikk. Jubileumsfest 2015-10-17 - 2015-10-17 2015.
 • Niemi, Einar a. Kvenene, kulturarven og minoritetspolitikken. Seminar 2015-09-02 - 2015-09-02 2015.
 • Niemi, Einar a. Byggeskikk, bostruktur og etnisk sammensatte samfunn. Seminar 2015-09-01 - 2015-09-01 2015.
 • Niemi, Einar a. Jordbruket i Vadsø - et historisk perspektiv. Seminar 2015-08-22 - 2015-08-22 2015.
 • Niemi, Einar a. Norsk utvandringshistorie - et kritisk perspektiv. Boklansering 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.
 • Niemi, Einar a. Utvandringen fra Norge og minoritetene. Møte i historielag 2015-03-21 - 2015-03-21 2015.
 • Niemi, Einar a. Innvandring og integrasjon i Norge, et historisk perspektiv. Etterutdanningskurs 2015-03-06 - 2015-03-06 2015.
 • Niemi, Einar a. Immigration, mulitculturalism and minority policies. Gjesteforelesning 2015-03-20 - 2015-03-20 2015.
 • Niemi, Einar a. Kvener og andre innflyttere i Målselv - mangfold og integrasjon. Åpent møte 2015-02-11 - 2015-02-11 2015.
 • Niemi, Einar a. Finnmark og Eidsvoll 1814: Innenfor eller utenfor, patriotisme eller lokalisme?. Ottar 2014 (1/299). ISSN 0030-6703.s 23 - 31.
 • Niemi, Einar a. Finnmark og 1814. Vin & Viten, Tromsø museum 2014-03-05 - 2014-03-05 2014.
 • Niemi, Einar a. Rom, sigøynere, tatere, reisende - kjært barn har mange navn?. Foredrag 2014-03-30 - 2014-03-30 2014.
 • Niemi, Einar a. Samisk og kvensk historie sett i lys av 1814-jubileet. Forelesning 2014-03-26 - 2014-03-26 2014.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge, nødsårene og 1814: Politikk og patriotisme. Jubileumsseminar 2014-05-10 - 2014-05-11 2014.
 • Niemi, Einar a. The Arctic Finnish Exodus revisited: Freedom and future. Foredrag 2014-06-18 - 2014-06-21 2014.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og 1814 - med eller uteglemt?. Foredrag 2014-03-29 - 2014-03-29 2014.
 • Niemi, Einar a. Samer, kvener og 1814 i det nordlige grenseland. 2014.
 • Niemi, Einar a. Hammerfest, Finnmark og 1814 - krig og fred. Fpredrag 2014-05-14 - 2014-05-14 2014.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og 1814 - med eller uteglemt?. Lørdagsuniversitetet, Alta 2014-04-26 - 2014-04-26 2014.
 • Niemi, Einar a. Kultur- og rettshistorie i Varanger. Foredrag 2014-02-18 - 2014-02-18 2014.
 • Niemi, Einar a. Europarådets minoritetskonvensjoner - relevante for urfolk?. Foredrag 2014-03-28 - 2014-03-28 2014.
 • Niemi, Einar a. Minoritetsvern sett i norsk og internasjonalt konstitusjonelt lys. Grunnlovsjubileet 2014 Universitetet i Bergen 2014-02-05 - 2014-02-05 2014.
 • Niemi, Einar a. Varangerhalvøya nasjonalpark: Historie og kulturminner. Foredrag 2014-08-11 - 2014-08-11 2014.
 • Niemi, Einar a. Kiberg-partisanene: Triumf og tragedie. Opera/teater: historisk introduksjon 2014-09-16 - 2014-09-16 2014.
 • Niemi, Einar a. Nødsårene og 1814 i Finmarkens amt - isolasjon eller patriotisme?. Foredrag 2014-09-25 - 2014-09-25 2014.
 • Niemi, Einar a. Kommentarer til Ole Henrik Magga-intervju (paneldeltaker). Lansering av Ole Henrik Magga-intervju 2014-09-22 - 2014-09-22 2014.
 • Niemi, Einar a. Grenseland. Streiftokt i Varangers kulturhistorie. Ottar 2014 (302). ISSN 0030-6703.s 74 - 80.
 • Niemi, Einar a. Finnmark 1814 - 2014: Friheten i gave - frihetens grensepost?. Frigjøringen av Øst-Finnmark - 70 år! 2014-10-22 - 2014-10-24 2014.
 • Niemi, Einar a. "Tre stammers møte" - trussel eller harmoni?. Frontier - Coldfront - Peacefront. Celebrating 200 Years of Northern Peace 2014-10-29 - 2014-10-29 2014.
 • Niemi, Einar a; Balsvik, Randi Rønning. Hans Kristian Eriksen - og nordnorsk identitet. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Varanger og 1814 - noe å skrive om?. Varanger årbok 2014; Volum 34. ISSN 0800-0867.s 221 - 242.
 • Niemi, Einar a. Jakten på adventsstjerna - fra krambu til krambu på 1950-tallet. Varanger årbok 2014; Volum 34. ISSN 0800-0867.s 286 - 303.
 • Niemi, Einar a. Finnmark og 1814 - grunnloven og minoritetene. Kulturdager 2014-11-26 - 2014-11-26 2014.
 • Fulsås, Narve; Niemi, Einar a. For seint og først ute. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Hans Kristian Eriksen. Årbok for Senja 2014; Volum 43.s 7 - 15.
 • Niemi, Einar a. Nordområdende og historien: tro,tvil og gjenstridighet. 2013 (Nr. 35) ISBN 978-82-91378-41-1. ISSN 0804-4554.s 3 - 6.
 • Niemi, Einar A. Nordområdene og historien: tro, tvil og gjenstridighet. (fulltekst) 2013 (Nr. 35) ISBN 978-82-91378-41-1. ISSN 0804-4554.s 3 - 6.
 • Niemi, Einar a. Hans Kristian Eriksen. Forfatteren, redaktøren og regionbyggeren. Nordnorsk Magasin 2013 (1). ISSN 0332-6004.s 10 - 14.
 • Niemi, Einar a. Debatten om kvenene - i fortid og nåtid. Kurs i kvensk 2013-02-13 - 2013-02-13 2013.
 • Niemi, Einar a. History, culture and ethnicity in Varanger. Reiseseminar 2013-04-15 - 2013-04-15 2013.
 • Niemi, Einar a. Indigenous and minority policy: a historical Nordic compartive perspective. Forskningsseminar 2013-04-18 - 2013-04-19 2013.
 • Niemi, Einar a. Migrants in the North: Enemy Images and Nation Builders. Understanding North. An international symposium with the aim of illuminating contemporay knowledge on the North 2013-04-25 - 2013-04-26 2013.
 • Niemi, Einar a. Kvenene - i historien og nåtida. Årsmøte Kåfjord kvenforening 2013-04-27 - 2013-04-27 2013.
 • Niemi, Einar a. Finnmark og Eidsvoll 1814: Innenfor eller utenfor, patriotisme eller lokalisme?. Stemmerettsjubileet 2013 i et finnmarksperspektiv 2013-06-07 - 2013-06-07 2013.
 • Niemi, Einar a. Romfolk, sigøynere, tatere, reisende - "kjært barn har mange navn" eller ulike folkegrupper?. Lunsjseminar 2013-10-30 - 2013-10-30 2013.
 • Niemi, Einar a. Amerikafeber: Utvandringen fra Varanger til USA. Arkivdagene 2013 2013-11-09 - 2013-11-09 2013.
 • Niemi, Einar a. Etnisitet og identitet - og språkets rolle. Språk og identitet 2013-09-30 - 2013-10-01 2013.
 • Niemi, Einar a. Debatten om kvenene - hva dreier den seg om? Et blikk bakover og framover. Jubileumsseminar 2013-10-25 - 2013-10-26 2013.
 • Niemi, Einar a. The Assimilation Policy towards the Saami ("fornorskningspolitikken"), Aims and Outcomes: a critical Comment. Ootast/Together. New Concepts, Theories and Methodologies in Saami Studies 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.
 • Niemi, Einar a. Kvenerna ved Ishavet. 2011.
 • Niemi, Einar a. Suopanjárga - det glemte bygdesenteret i Deatnu. 2011 ISBN 978-82-997724-4-0.s 219 - 241.
 • Niemi, Einar a. Kvenene - var de alle samer?. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Mistenkeliggjøring av kvenene - en hertuginneomfavnelse. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Knut Johnsen og historien. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Urfolksstatus, realiteter og retorikk. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Urfolksstatus og rettigheter. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Urfolksstatus, rettigheter og historie. Finnmarken.no 2011.
 • Niemi, Einar a. Lappekodisillen og ILO-konvensjonen. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Lappekodisillen - brudd og kontinuitet. Nordlys 2011. ISSN 0805-5440.
 • Kristensen, Lars; Niemi, Einar a. Førsteretten. Brennpunkt, NRK-Fjernsynet. 2011.
 • Niemi, Einar a. Pomorene og pomorhandelen. Hvem var pomorene, og hvilke spor etterlot de seg?. Semesterprogram Senioruniversitetet 2011-01-19 - 2011-01-19 2011.
 • Niemi, Einar a. Krigen i Finnmark. 2011.
 • Niemi, Einar a. Kvenene ved Ishavet. 2011.
 • Niemi, Einar a. Pomorene og pomorhandelen. Pensjonistuniversitetet i Harstad 2011-03-20 - 2011-03-20 2011.
 • Niemi, Einar a. Finnmarkskysten og Russland: Fiske, handel og sjøfart 1700-1920. Kystmuseene i Finnmark/Museene for kystkultur i Norge 2011-06-15 - 2011-06-17 2011.
 • Niemi, Einar a. Regionbygging og identitetsskaping i Nord-Norge. Rådet for høgre utdanning i Nord-Norge 2011-05-31 - 2011-05-31 2011.
 • Niemi, Einar a. Navnet skjemmer ingen? Kategorier og gruppebetegnelser i norsk urfolks- og minoritetspolitikk, et historisk perspektiv. KIM, Identitet, medborgerskap og deltakelse 2011-06-06 - 2011-06-06 2011.
 • Niemi, Einar a. Kvenene - hvem er de? En strid om historien og framtida. Baskifestivalen 2011-06-08 - 2011-06-08 2011.
 • Niemi, Einar a. Kvendebatten og kvensk historie - posisjoner, forestillinger og realiteter. Kipparifestivalen 2011-06-22 - 2011.
 • Niemi, Einar a. København 1971 - Tromsø 2011. Et historiografisk overblikk over den nordiske migrasjonsforskningen. Det 27. nordiske historikermøte, heldagssesjon 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.
 • Niemi, Einar a. "Nord-Troms rundt": History and Culture. De 27. nordiske historikerdager, heldagsekskursjon 2011-08-10 - 2011-08-10 2011.
 • Niemi, Einar a. Categories, Naming and Rights in Indigenous History: the Case of Norway. International Summer Campus, University of Rouen 2011-07-01 - 2011-07-01 2011.
 • Niemi, Einar a. Borders, Cross-Border Migration and Threat Conceptions on the North Calotte, 1840-1940. University of Helsinki 2011-09-21 - 2011-09-21 2011.
 • Niemi, Einar a. Pomorene og Tromsø. Heracleum pensjonistforum 2011-09-20 - 2011-09-20 2011.
 • Niemi, Einar a. "In Confidence and Friendship". Cross-Border Relations, Social Life and Food in the Arctic Borderland in the Early Modern Time. Grensekryssende lokalhistorie, NTNU 2011-11-04 - 2011-11-05 2011.
 • Niemi, Einar a. En nordisk frontier? Grenser, grenseland og norsk-russiske relasjoner i historisk perspektiv. DKNVS Akademiet, Trondheim 2011-11-14 - 2011-11-14 2011.
 • Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 7 - 8.
 • Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-152-3.s 7 - 8.
 • Niemi, Einar a. Forord. Orkana Forlag 2011 (14) ISBN 978-82-8104-153-0. ISSN 1503-1241.s 7 - 8.
 • Niemi, Einar a. The Finnmark Witches in a Regional historical socio-economic Context. Steilneset Memorial Opening Conference 2010-10-11 - 2010-10-12 2010.
 • Niemi, Einar a. Finmarkens Amtstidende. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01613-9.s 100 - 100.
 • Niemi, Einar a. Finnmarken. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01613-9.s 103 - 103.
 • Niemi, Einar a. "Oppfinnelsen" Nord-Norge: Et historisk utsyn over dannelsen av Nord-Norge som moderne region. Konferanse 2010-02-13 - 2010-02-16 2010.
 • Niemi, Einar a. Den siste vending i kvendebatten - hva dreier den seg om?. Årsmøte og seminar, foreningen Qvæn Østlandet 2010-03-06 - 2010-03-06 2010.
 • Niemi, Einar a. Om å gå på ski og å drive forskning: Arkeolog og vinteretnograf Gustaf Hallström. Lørdagsseminar 2010-03-20 - 2010-03-20 2010.
 • Niemi, Einar a. "Oppfinnelsen" Nord-Norge. Et historisk oversyn over dannelsen av Nord-Norge som moderne region. Samplan-kurs 2010-02-15 - 2010-02-15 2010.
 • Niemi, Einar a. Nordkalotten - møtested for folk og nasjoner i tusen år. Foreningene Nordens landsmøte 2010-06-05 - 2010-06-05 2010.
 • Niemi, Einar a. Kvenene i offentligheten - de lange linjer: Fra innvandrere til nasjonal minoritet. Nord-Hålogaland bispedømme, konferanse 2010-04-21 - 2010-04-21 2010.
 • Niemi, Einar a. Grenser, minoriteter og hverdagsliv i Varanger. Stoltenbergseminaret 2010 2010-08-27 - 2010-08-28 2010.
 • Niemi, Einar a. Frontierbegrepet og dølene. HIFO-Tromsøs reiseseminar 2010 2010-09-10 - 2010-09-12 2010.
 • Niemi, Einar a. Det regionalhistoriske feltet i et historiografisk og komparativt perspektiv. Nordlands historie, seminar 2010-05-26 - 2010-05-27 2010.
 • Niemi, Einar a. Models and theories in migration research: some trends and perspectives. Seminar 2010-08-25 - 2010-08-25 2010.
 • Niemi, Einar a. Navnet skjemmer ingen? Om kategorisering i skjæringsfeltet mellom forskning og politikk. Trond Thuen-seminaret 2010-10-22 - 2010-10-22 2010.
 • Niemi, Einar a. Reindriften i et historisk perspektiv: presset utenfra og innenfra. NORs 16. nordiske forskningskonferanse om rein og reindrift 2010-11-16 - 2010-11-18 2010.
 • Niemi, Einar a. Minibiografi om Alf R. Jacobsen. Prosa - tidsskrift for skribenter 2010; Volum 16 (2). ISSN 0805-276X.s 14 - 17.
 • Niemi, Einar a. Mobbing av forskere. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a. Om forskerforakt og publiseringsetikk. Finnmarken 2010. ISSN 0805-4681.
 • Nielsen, Jens Petter; Niemi, Einar a; Komarov, Alexey A.. Neighbourly Asymmetry. A Russian-Norwegian history project founded on reconciliation, rather than conflict. 2010.
 • Schimanski, Johan; Wolfe, Stephen; Niemi, Einar a. Introduction: Cultural Production and Negotiation of Northern Borders. Journal of Northern Studies 2009 (1). ISSN 1654-5915.s 7 - 11.
 • Niemi, Einar a. Barents Region in History, Present and Future. 2009 ISBN 978-952-99818-7-8.s 89 - 95.
 • Niemi, Einar a. Kvensk minoritetsstatus - hva betyr det?. Åpent møte 2009-06-03 - 2009-06-03 2009.
 • Niemi, Einar a. De store linjene: Grenselandet Nordkalotten som møtested for stat, nasjon og folkegrupper. Åpent måte 2009-06-16 - 2009-06-16 2009.
 • Niemi, Einar a. "Her bodde både folk og fina". Det flerkulturelle Finnmark i historisk lys. Konferanse 2009-10-07 - 2009-10-09 2009.
 • Niemi, Einar a. Etnisitet og kulturarv: Det hjemlig og det fremmede. Konferanse 2009-10-20 - 2009-10-21 2009.
 • Niemi, Einar a. Hans Fredrik Esbensens dagbok: Et speil til Vadsøs historie gjennom 50 år?. Seminar 2009-11-22 - 2009-11-22 2009.
 • Niemi, Einar a. Diskusjonen om kvenene som nasjonal minoritet. Det 34. nordnorske historieseminar 2009-09-25 - 2009-09-27 2009.
 • Niemi, Einar a. Kiberg - 'Little Moscow': a Russian village on Norwegian soil during 200 years. Konferanse 2009-04-24 - 2009-04-24 2009.
 • Niemi, Einar a. Barentsregionens historie og ensyklopedi: et nytt internasjonalt forsknings- og formidlingsprosjekt. Workshop 2009-12-11 - 2009-12-11 2009.
 • Niemi, Einar a. Det regionalhistoriske forskningsfeltet i et historiografisk og komparativt perspektiv. De norske historiedager 2009 2009-06-20 - 2009-06-20 2009.
 • Niemi, Einar a. Rett til land, vatn og vilt - ressursforvaltning på statsgrunn i utmarksområder. Kommentar til Per Selles foredrag. De norske historiedager 2009 2009-06-21 - 2009-06-21 2009.
 • Niemi, Einar a. Idrett, identitet og regionalisme: et nordnorsk historisk perspektiv. Seminar 2009-03-11 - 2009-03-11 2009.
 • Niemi, Einar a. Gustaf Hallström: en pioner innen samisk arkeologi og vinteretnografi. Seminar 2009-03-20 - 2009-03-20 2009.
 • Lindgren, Anna-Riitta; Hauan, Marit Anne; Niemi, Einar; Niiranen, Leena; Thuen, Trond. Kvener i fortid og nåtid. Rapport fra seminaret "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid", Tromsø november 2007. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.
 • Niemi, Einar a. Ivarsteinen. 2009 ISBN 978-82-991814-4-0.
 • Niemi, Einar a; Semb, Anne Julie. Forskningsetisk kontekst: Historisk urett og forskning som overgrep. 2009.
 • Niemi, Einar a. Dagliglivets kulturminner. 2009.
 • Niemi, Einar a. Om forskning og påstander om juks. Varangeren 2009.
 • Niemi, Einar a. Stig R. Thuv, kvenene og historien. Finnmarken 2009. ISSN 0805-4681.
 • Niemi, Einar a. Historisk ønsketenkning og martyrroller. Finnmarken 2009. ISSN 0805-4681.
 • Niemi, Einar a. Gorters forvridde fantasier. Varangeren 2009.
 • Niemi, Einar a. Kvensk forskning og anklager om svindel. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Niemi, Einar a; Hauan, Marit Anne. Innledning. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.
 • Niemi, Einar a. Barentsregionen i historien, i dag og i morgen. Building a nation. Conference on the Future of the Barents Region 2008-11-25 - 2008-11-26 2008.
 • Niemi, Einar a. Det nordlige grenselandets historie. Dagsseminar 2008-05-06 - 2008-05-06 2008.
 • Niemi, Einar a. Varangerhalvøyas kulturhistorie. Åpningen av Varangerhalvøya nasjonalpark 2008-08-31 - 2008-08-31 2008.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge og nordlendingene - en oppfinnelse?. Årsmøte og seminar historielag. 2008-03-27 - 2008-03-27 2008.
 • Niemi, Einar a. North Norway: the Construction of a modern Region. Diplomatkonferanse 2008-06-01 - 2008-06-01 2008.
 • Niemi, Einar a. Ny vin i gamle flasker? Grenseoverskridende samarbeid på Nordkalotten i historisk perspektiv. Kompetanse i, for og om nordområdene 2008-01-14 - 2008-01-15 2008.
 • Niemi, Einar a. Gustaf Hallström: arkeolog og vinteretnograf. "Onsdagsforedrag" Tromsø Museum 2008-09-03 - 2008-09-03 2008.
 • Niemi, Einar a. Ølhallens historiske betydning. De norske historikerdager 2008. 2008-06-19 - 2008-06-21 2008.
 • Niemi, Einar a. Samuli Paulaharju og norsk minoritetspolitikk: deltaker eller tilskuer?. Paulaharjuseminar; Kvenske kulturdager 2008 2008-07-26 - 2008-07-26 2008.
 • Niemi, Einar a. The Northern Borderland: Meeting Place between State, Nation and Ethnicity. Cultural Production and Negotiation of Borders 2008-09-11 - 2008-09-13 2008.
 • Niemi, Einar a. Norge og Petsamo 1917-1940. Petsamo och havet 2008-01-24 - 2008-01-24 2008.
 • Niemi, Einar a. Samene - urfolk og minoritet. Samepolitikk etter andre verdenskrig. Stiklestadseminaret 2008. Mangfold i Norge. 2008-10-27 - 2008-10-28 2008.
 • Niemi, Einar a. Vadsøværingen - hvem er det?. Jubileumsarrangement Vadøs historie, Kulturdagene 2008 2008-11-29 - 2008-11-29 2008.
 • Niemi, Einar a. Søkelys på noen sider ved historieinstituttet i Trondheim. Jubileumsseminar 2008-10-17 - 2008-10-17 2008.
 • Niemi, Einar a. Nord-Norge. Oppfinnelsen av Norges første moderne region. Agderseminaret 2008 2008-10-10 - 2008-10-11 2008.
 • Niemi, Einar a. Ethnic groups, indigenous peoples and state minority policies. The Third School of Young Researchers in Scandinavian Studies 2008-09-05 - 2008-09-06 2008.
 • Niemi, Einar a; Myklebost, Kari. Minority policies in the Russian and Norwegian North: a comparative perspective. Neighbourly Asymmetry: Norway and Russia 1814-2014 2008-09-05 - 2008-09-05 2008.
 • Niemi, Einar a. Mangfold i historien: Innledning. De norske historiedager 2008; deltema "Mangfold i historien" 2008-06-21 - 2008-06-21 2008.
 • Niemi, Einar a. Ny logo for det nye universitetet?. 2008.
 • Niemi, Einar a. Været - ikke hva det engang var? Et blikk på historie, vær og uvær i Varanger. Varanger årbok 2008. ISSN 0800-0867.s 237 - 264.
 • Niemi, Einar a; Bertelsen, Reidar. Minneord om Jens Storm Munch, 18.11.1927-26.9.2008. Haaløygminne : Håløygminne 2008 (4). ISSN 0333-0931.s 365-370 - .
 • Niemi, Einar a. Hvem er kvenene?. Ottar 2008 (1). ISSN 0030-6703.s 3 - 11.
 • Niemi, Einar a. Waldfinnen in Schweden und Norwegen seit dem späten 16. Jahrhundert. Verlag Ferdinand Schöningh 2007 ISBN 978-3-506-75632-9.s 1090 - 1092.
 • Niemi, Einar a. Kvener und Tornedaler in Norwegen und Schweden seit dem 18. Jahrhundert. Verlag Ferdinand Schöningh 2007 ISBN 978-3-506-75632-9.s 762 - 764.
 • Niemi, Einar A. Møtet mellom samene og nasjonalstaten - en samisk tragedie?. Rasisme og behandling av minoriteter i Norge 2007-01-15 - 2007-01-16 2007.
 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk. Åpning av Kvensk institutt 2007-06-14 - 2007-06-14 2007.
 • Niemi, Einar A. Ned fra sokkelen? Dikterpresten Petter Dass i lys av nyere forskning. Petter Dass-dagene 2007 2007-06-21 - 2007-06-22 2007.
 • Niemi, Einar A. A Melting Pot? Nation State and ethnic Pluralism in the Northern Border Region. Barents Library Congress 2007 2007-09-04 - 2007-09-07 2007.
 • Niemi, Einar A. Kirka som grensefestning. Kirkebygging, religiøs spenning og grensesikring i Finnmark 1850-1940. Det XXXII nordnorske historieseminar 2007: Finnmarks politiske historie gjennom 700 år 1307-2007 2007-09-21 - 2007-09-23 2007.
 • Niemi, Einar A. Mangfold og integrering i nord - et historisk tilbakeblikk. Inkluderings- og mangfoldskonferansen 2007 2007-10-03 - 2007-10-04 2007.
 • Niemi, Einar A. Grenseland: Møtested for stat, nasjon og etnisitet. Lørdagsuniversitetet 2007-10-20 - 2007-10-20 2007.
 • Niemi, Einar A. Urfolk og nasjonale minoriteter i Norge: Kategorisering og minoritetspolitikk. Det flerkulturelle samfunn. Seminar i anledning Det Norske Videnskaps-Akademis 150-årsjubileum 2007-02-08 - 2007-02-09 2007.
 • Niemi, Einar A. Kvenene - kulturminner og landskap. Minoritetenes kulturminner: Nye utfordringer for kulturminneforvaltningen 2007-03-27 - 2007-03-27 2007.
 • Niemi, Einar A. Minorities and Nation State in the Northern Borderland: The Tragedy of Encounters?. Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.
 • Niemi, Einar A. Kulturmøter og minoritetspolitikk. Bosettingshistorie Stedsnavn og personnavn Litteraturliste. 2007.
 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk, 3. 2007.
 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk, 2. 2007.
 • Niemi, Einar A. Kvenene og samfunnet: Kulturmøter og minoritetspolitikk. 2007.
 • Niemi, Einar A. Om å være kritisk til bokmelding. Tilsvar til Torbjørn Greipsland. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (4). ISSN 0017-9841.s 300 - 301.
 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.
 • Niemi, Einar A. Da tornedølene kom til Kvænangen. Spildra-seminaret 2006 2006-06-09 - 2006-06-11 2006.
 • Niemi, Einar A. Finnmarks historie og kultur: Mangfold, kontraster og spenninger. Kystkulturseminar i Finnmark 2006-05-08 - 2006-05-11 2006.
 • Niemi, Einar A. Det flerkulturelle Finnmark og historien - basis for stedsutvikling i dag?. Stedsutviklingskonferanse i Finnmark 2006-10-10 - 2006-10-11 2006.
 • Niemi, Einar A. Nasjon, region og etnisk mangfold i det nordlige grenseland. Et historisk overblikk. Barents, grenser og barrierer. Norsk kulturråds årskonferanse 2006 2006-11-13 - 2006-11-15 2006.
 • Niemi, Einar A. "Kven", "finne", "finlender", "finskættet" - kjært barn har mange navn, navnet skjemmer ingen?. Kvendebatten, et kveldsseminar 2006-02-22 - 2006-02-22 2006.
 • Niemi, Einar A. Kvenene - det rette navn? En gammel debatt blusser opp igjen. Ord i grenseland: Finske litteraturdager 2006 2006-08-09 - 2006-08-10 2006.
 • Niemi, Einar A. Byen bak de nedrullede gardiner? Om sted og mentalitet. Naturfilosofisk festival 2006-07-27 - 2006-07-29 2006.
 • Niemi, Einar A. Pomorhandelen - handel, kulturkontakt og politikk i 200 år. Kulturdager på Sortland 2006-03-23 - 2006-03-23 2006.
 • Niemi, Einar A. Mehamnopprøret 2003 - klassekamp eller kollisjon mellom den gamle og den nye tid?. Arbeiderbevegelsens historieseminar, Troms 2006-03-03 - 2006-03-05 2006.
 • Niemi, Einar A. Samkvem og strid: Nordkalotten i et historisk perspektiv. Dagskonferanse "Det spennende nord" 2006-01-24 - 2006-01-24 2006.
 • Niemi, Einar A. Kunnskaps- og forskningsbehov: Utfordringer - særlig i forhold til situasjonene for norske kvener og skogfinner. Forskningskonferanse om nasjonale minoriteter 2006-11-27 - 2006-11-27 2006.
 • Niemi, Einar A. Fiendebilder og norsk minoritetspolitikk - et historisk perspektiv. Seminar 2006-11-08 - 2006-11-09 2006.
 • Niemi, Einar A. København og Finnmark på 1700- og 1800-tallet: Fra helstatspolitikk til handelsdynastier og kulturkontakt. Konferanse 2006-09-27 - 2006-09-29 2006.
 • Niemi, Einar A. Kainu eller kven?. 2006.
 • Niemi, Einar A. Kven-debatten. 2006.
 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - fra oppfinnelse til identitetsregion? Med sideblikk på Nordnorsk Kulturråd. Haaløygminne : Håløygminne 2006; Volum 22 (4). ISSN 0333-0931.s 170 - 186.
 • Niemi, Einar A. Union and democracy. Dei sameinte rika Norway-Sweden 1814-1905. Historisk Tidsskrift (Norge) 2006; Volum 85. ISSN 0018-263X.s 692 - 701.
 • Niemi, Einar A. Bo Stråth Union og demokrati. Dei sameinte rika Noreg-Sverige 1814-1905. Pax forlag, Oslo 2005. Historisk Tidsskrift (Norge) 2006; Volum 85 (4). ISSN 0018-263X.s 692 - 701.
 • Niemi, Einar A. Emigrasjonshistorie. Heimen - Lokal og regional historie 2006 (3). ISSN 0017-9841.s 241 - 244.
 • Niemi, Einar A. Ekskursjon med foredrag. Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier. 2005-10-04 - 2005-10-06 2005.
 • Niemi, Einar A. Kvenene og kulturmøtet: Integrasjon eller isolasjon?. Regionaliseringa og ABM-sektoren 2005-09-13 - 2005-09-15 2005.
 • Niemi, Einar A. Nasjonale minoriteter og europarådskonvensjonen i et historisk perpspektiv. Alle har rett 2005-11-03 - 2005-11-04 2005.
 • Niemi, Einar A. Fra høvding Ottar til Barentsregionen: Nordområdene i historisk perspektiv. Nordområdekonferansen 2005 2005-01-17 - 2005-01-17 2005.
 • Niemi, Einar A. Nasjon, region og minoriteter i grenseland: Et historisk perspektiv. Urfolk, nasjoner, grenser 2005-02-04 - 2005-02-04 2005.
 • Niemi, Einar A. Finnmark omkring 1905: Nasjonal ressurs eller nasjonalt problem?. Norge 1905-2005. Unionsoppløsningen og norsk nordområdepolitikk gjennom hundre år. 2005-02-11 - 2005-02-13 2005.
 • Niemi, Einar A. Norilds historie - et streiftokt. Jubileumsfest 2005-03-12 - 2005-03-12 2005.
 • Niemi, Einar A. Stat, nasjon og etnisitet på Nordkalotten i et historisk perspektiv. Fortidsminneforeningens representantskapsmøte med fagseminar. 2005-06-09 - 2005-06-13 2005.
 • Niemi, Einar A. Union, nasjon og region: Finnmark omkring 1905. Fylkestinget i Finnmark 2005-06-07 - 2005-06-07 2005.
 • Niemi, Einar A. Finnmarksloven. Møte i Tromsø SV 2005-05-18 - 2005-05-18 2005.
 • Niemi, Einar A. Kvenene i Vestre Jakobselv, innvandringen fra Finland og slekten Harila. Slektsstevne Harila-slekten 2005-08-05 - 2005-08-07 2005.
 • Niemi, Einar A. Samene og Norge omkring 1905 - linjer bakover og framover. Hundreårsmarkeringen - magisk mangfold 2005-08-18 - 2005-08-18 2005.
 • Niemi, Einar A. Grenser og grenseerfaringer. Barentsinstituttet etableres 2005-08-24 - 2005-08-25 2005.
 • Niemi, Einar A. Regionalt oppdrag og vitenskapelige forpliktelser - oppgaver og utfordringer. Nytt bygg: Universitetsmuseet i det lokale, regionale og nasjonale museumslandskapet. 2005-09-01 - 2005-09-01 2005.
 • Niemi, Einar A. "Den late finnmarking" - myte med historisk forankring? Om økonomi, naturbruk og mentalitet i Finnmark. Seminar om Finnmarksloven 2005-10-26 - 2005-10-26 2005.
 • Niemi, Einar A. Bruk og vern av kulturminner. Program for folkevalgtopplæring 2005-03-15 - 2005-03-16 2005.
 • Niemi, Einar A. Universitetene og høgskolene - sammen eller hver sin vei?. Nordisk studentmøte 2005-06-13 - 2005-06-13 2005.
 • Niemi, Einar A. The Modern Breakthrough of the Whaling Industry in Arctic Norway: Meeting of Economic Systems and Mentalities. The industrial Process in the Barents Region 2005-09-20 - 2005-09-22 2005.
 • Niemi, Einar A. Ethnic minorities, the nation state and policies in Scandinavia 1800-2000: Theory and practice. The School for young Scandinavists 2005-09-22 - 2005-09-24 2005.
 • Niemi, Einar A. Inventing regions? Nation and region in Norway 1900-2000 seen in an international perspective: Theory and real policy. The School for young Scandinavists 2005-09-22 - 2005-09-24 2005.
 • Niemi, Einar A. Identitet som tema i historieforskningen. Doktorgradsutdanning 2005-04-21 - 2005-04-23 2005.
 • Niemi, Einar A. Border minorities between state and culture. Russia-Norway: Physical and symbolic Borders 2005-04-05 - 2005-04-06 2005.
 • Niemi, Einar A. Samtidsforestillinger og virkninshistorie - vitenskapsmenn på reise i etnisk grenseland: Jens Andreas Friis og Samuli Paulaharju. Doktorgradsutdanning 2005-11-21 - 2005-11-23 2005.
 • Niemi, Einar A. Østsamene - grenseminoritet og nasjonalt problem. Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.
 • Niemi, Einar A. Oppsummering. Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.
 • Niemi, Einar A. Sagaene inneholder både fakta og myter. 2005.
 • Niemi, Einar A. Flerkulturalitet på alvor. 2005.
 • Niemi, Einar A. Mange har krav på krigspensjon. 2005.
 • Niemi, Einar A. Intervju om nasjonsbygging og bruk av moderne media i mellomkrigstida. 2005.
 • Niemi, Einar A. Ekskursjon og foredrag. Kulturlandskapsnettverket 2005-08-10 - 2005-08-11 2005.
 • Niemi, Einar A. Asbjørn Jaklin: Historien om Nord-Norge; kommentarer til boka. 2004.
 • Niemi, Einar A. Gerhard Sandberg. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 22 - 22.
 • Niemi, Einar A. Leonhard Seppala. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 184 - 185.
 • Niemi, Einar A. Ole Hannibal Sommerfelt. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 349 - 350.
 • Niemi, Einar A. Nils Vibe Stockfleth. 2004 (8) ISBN 82-573-1010-7.s 427 - 428.
 • Niemi, Einar A. Nord-Norge som begrep: Tilbakeblikk mot framtiden. Nord-Norgekonferansen 2004 2004-01-19 - 2004-01-19 2004.
 • Niemi, Einar A. Tre stammers møte i Finnmark. Et historisk og nåtidig perpektiv på flerkulturalitet og rettigheter. Seminar 2004-01-20 - 2004-01-20 2004.
 • Niemi, Einar A. Om Nord-Norge, Nordkalotten og det flerkulturelle samfunnet. NUAS-seminar 2004-03-28 - 2004-03-28 2004.
 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - fra oppfinnelse til identitetsregion?. Konferanse 40-årsjubileum for Nordnorsk kulturråd 2004-04-19 - 2004-04-20 2004.
 • Niemi, Einar A. From North Norway to America. Slektsstevne 2004-07-17 - 2004-07-17 2004.
 • Niemi, Einar A. 1. Leonhard Seppala - budbringer og hundekjører fra Skibotn. 2. En reise får sin mening - oppsummering. HIFO-Tromsøs reiseseminar 2004; Tornedalen 2004-09-02 - 2004-09-05 2004.
 • Niemi, Einar A. Nord-Norge - én region elle regionenes region? Et historisk perspektiv. Det 29. nordnorske historieseminar 2004-10-01 - 2004-10-03 2004.
 • Niemi, Einar A. Minoritetspolitikk, urfolk og ILO-konvensjonen. Et historisk og nåtidig blikk på Nordkalotten. Kveldsseminar Foreningarna Norden 2004-10-31 - 2004-10-31 2004.
 • Niemi, Einar A. Finnmark - et problem for nasjonalstaten? Et historisk og nåtidig perspektiv på marginalisering, periferi, region, nasjon og minoriteter. Dagskonferanse 2004-11-05 - 2004-11-05 2004.
 • Niemi, Einar A. Kysten og kirka - et historisk perspektiv. Jubileumsseminar Hålogaland bispedømme 200 år 2004-11-12 - 2004-11-12 2004.
 • Niemi, Einar A. Asbjørn Jaklin: Historien om Nord-Norge; kommentarer/innledning til debatt. Rødvinseminaret, HIFO-Tromsø 2004-11-10 - 2004-11-10 2004.
 • Niemi, Einar A. Menn, steder og stereotypier. Maskulinitetsseminaret 2004-02-05 - 2004-02-05 2004.
 • Niemi, Einar A. Forskningsprogrammet "Migrationen till Stockholm 1460-2000". Innledende kommentarer. Forskningsseminar 2004-04-16 - 2004-04-16 2004.
 • Niemi, Einar A. Kulturelle møte i mellomalder og tidleg nytid. Innledning og ordstyring. HIFO-seminaret 2004 2004-04-23 - 2004-04-25 2004.
 • Niemi, Einar A. Methodological challenges in multidisciplinary research in general - and history's potentialities in ecological studies on reindeer husbandry. PhD-course 2004-05-03 - 2004-05-05 2004.
 • Niemi, Einar A. 1. Nasjonsbygging i Norge. Fra Eidsvoll til Lillehammer. 2. Nasjon og region. Om den norske nasjonale identiteten i relasjon til regionalisme og minoriteter. Nordpluskurs i historiografi 2004-05-06 - 2004-05-10 2004.
 • Niemi, Einar A. National minorities and minority policy in Norway. Workshop i forskningsprosjektet "Minorities around the Baltic" 2004-10-07 - 2004.
 • Niemi, Einar A. Hvalfanger og nasjonalhelt i nord. Svend Foyn i Finnmark 1864-1890. Högtidsdagar 2004 Umeå universitet 2004-10-28 - 2004-10-30 2004.
 • Niemi, Einar A. Den skogsfinske kulturen. Historisk innføring. Kulturarv og kulturbasert næring på Finnskogen 2004-12-03 - 2004-12-03 2004.
 • Niemi, Einar A. Ethnic Groups, Naming and Minority Policy. Regional Northern Idenity 2000-09-12 - 2000-09-14 2000.
 • Bertelsen, Reidar; Niemi, Einar. Øystein Bottolfsen 1920-1977. Tre livsverk. Haaløygminne : Håløygminne 1998 (2). ISSN 0333-0931.s 117 - 120.
 • Finstad, Bjørn-Petter; Hansen, Lars Ivar; Minde, Henry; Niemi, Einar a; Tjelmeland, Hallvard. Stat, religion, etnisitet. 1997.s 519 - 529.
 • Look at all works in CRIStin →
  BRELIA H 113

  Click for bigger map