Bilde av Førde, Anniken
Photo: Yngvar Natland
Bilde av Førde, Anniken
Department of Social Sciences anniken.forde@uit.no +4777645464 Tromsø SVHUM D 0132

Førde, Anniken • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til den mangfoldige byen
  Scandinavian Academic Press 2022
 • Rebekka Brox Liabø, Marit Aure, Anniken Førde :
  Hær e æ. Dramaturgi for demokrati
  Scandinavian Academic Press 2022 FULLTEKST / DOI
 • Anniken Førde, John Pløger, Anne-Lene Sand :
  Improvisation og byplanlægning – mellem plan og planløshed
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Lasse Kofoed, Kirsten Simonsen, Anniken Førde :
  Everyday Hospitality and Politics
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde :
  Living With Difference – Interventions for Just Cities
  Nordic Journal of Migration Research 2021 ARKIV / DOI
 • Anniken Førde :
  Magi når elastikken tøyes: Mangfold, eksperimenter og stedssensitivitet
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Anniken Førde, Tone Magnussen :
  Flere Farger Bodø - om å skape nye krysskulturelle fellesskap
  Universitetsforlaget 2021 DOI
 • Britt Kramvig, Anniken Førde :
  Stories of reconciliation enacted in the everyday lives of Sámi tourism entrepreneurs
  Acta Borealia 2020 ARKIV / DOI
 • Marit Aure, Anniken Førde, Tone Magnussen, Torill Nyseth :
  Retten til byen. Kraften i krysskulturelle møter
  Scandinavian Academic Press 2022
 • John Pløger, Anniken Førde, Anne-Lene Sand :
  Improvisasjon. Byliv mellom plan og planløshet
  Scandinavian Academic Press 2021 FULLTEKST
 • John Pløger, Anniken Førde, Anne-Lene Sand :
  Improvisasjon. Mellom plan og planløshet
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Ingeborg Solvang, Tone Kristin Reiertsen, Anniken Førde :
  urban kittywakes; a contested space of co-existence
  2023
 • Anniken Førde :
  Urbane krykkjer: Sameksistens og muligheter
  2023
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Presentasjon av ulike integreringsinitiativ
  2023
 • Anniken Førde, Brynhild Granås :
  A new bird in town. Place transformations and shifting more-than-human alliances in times of planetary emergency
  2023
 • Anniken Førde :
  Omtensom stedsutvikling
  2023
 • Torill Nyseth, Anniken Førde :
  Retten til byen. Kraften i flerkulturelle møter
  2023
 • Anniken Førde :
  Paneldebatt: Hvordan kan lokal kunnskap bli relevant i forskning og formidling?
  2022
 • Anniken Førde :
  Bare Prat; Krykkja i Vardø
  2022
 • Anniken Førde :
  Stedsutvikling frå eit fleirartslig perspektiv
  2022
 • Anniken Førde :
  Storytelling and place making
  2022
 • Anniken Førde, Tone Kristin Reiertsen, Sveinn Are Hanssen, Thomas Holm Carlsen, Rita Johansen, Hansen Eivind et al.:
  Forskningsfronten for sjøfugl og mulighetsrom for lokal kunnskap
  2022
 • Ingeborg Solvang, Anniken Førde, Bente Sundsvold, Tone Kristin Reiertsen :
  Krykkja er tilbake i byen. Hva gjør Tromsø nå?
  Nordnorsk debatt - Nordlys 28. February 2022
 • Anniken Førde :
  Inkluderande mangfald
  2022
 • Anniken Førde :
  Berekraftig byutvikling: Inkluderande byrom
  2022
 • Anniken Førde :
  Stedsutvikling fra et flerartslig perspektiv
  2022
 • Anniken Førde, Magnus Sivertsen Sørvig :
  Kunstens rolle i den mangfoldige byen. Panelsamtale
  2022
 • Anniken Førde :
  Mot en flerartslig stedsutvikling
  2022
 • Alf Jørgen Schnell, Bente Sundsvold, Anniken Førde :
  Kystkulturens håndbårne naturkunnskap
  Plan Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling 2021
 • Anniken Førde :
  Levande, elastiske byrom
  www.nordnorskdebatt.no 26. March 2021
 • Anniken Førde :
  Levande, elastiske byrom
  Nordlys 26. March 2021
 • Anniken Førde :
  Uro i turismens tidsalder. Stedskvalitetar under press
  2021
 • Anniken Førde :
  Inclusive public spaces: Balancing between the planned and the spontaneous
  2021
 • Tone Magnussen, Anniken Førde :
  Krysskulturelle fellesskap
  2021
 • Anniken Førde :
  Steder vi deler. Inkluderende Arktiske byrom
  2021
 • Anniken Førde :
  UiT med ny studie i stedsutvikling - Vil øke samarbeidet i regionen
  31. August 2021
 • Anniken Førde :
  Med stedsutvikling på timeplanen
  31. August 2021
 • Anniken Førde :
  Mobilisering mot sentralisering. Deltager paneldebatt
  2021
 • Anniken Førde :
  Så bygg vi oss en foss. Åpen filmvisning
  Så bygg vi oss en foss. åpen filmvisning og debatt 2021
 • Anniken Førde :
  Magien når elastikken tøyes. improvisatoriske praksisar i det offentlige rom
  2021
 • Anniken Førde :
  Byen etter pandemien. Panelsamtale.
  2021
 • Anniken Førde :
  Mobilizing local communities
  2021
 • Anniken Førde :
  Framtidas reiseliv; Reiselivsutvikling som stedsutvikling
  2021
 • Anniken Førde :
  BarePrat: krykkja i byen. Moderator paneldebatt.
  2021
 • Anniken Førde :
  Gjest er best - ingen protest?
  21. January 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Avisa Nordland 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Fremover 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Ringsaker Blad 2021
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Marit Aure, Anniken Førde :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  Nordlys 2021 FULLTEKST
 • Irene Nordhaug Hansen, Tone Magnussen, Anniken Førde, Marit Aure :
  Fra integrering til forskjellsfellesskap
  iFinnmark 2021

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  place transformations, landscape, tourism, cross-cultural encounters, innovation and improvisation


  Member of research group


  Member of project  SVHUM D 0132

  Click for bigger map