ISS Sissel H Eriksen.jpg
Photo: Torje Jenssen
ISS Sissel H Eriksen.jpg
Department of Social Sciences sissel.eriksen@uit.no +4777646217 Tromsø SVHUM D 0114

Eriksen, Sissel Henriette • Sandaunet, Anne Grete; Eriksen, Sissel H. Den teoretiske bacheloroppgaven. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-70942-6.
 • Eriksen, Sissel H.; Emebet, Mulugeta. Leisure time of working children in Addis Ababa. Childhood 2021. ISSN 0907-5682.s 1 - 14.s doi: 10.1177/09075682211029992.
 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. Aspirations and Setbacks of Working Children in Addis Ababa: Can They Realise Their Futures?. Children & society 2019. ISSN 0951-0605.s 1 - 16.s doi: 10.1111/chso.12367.
 • Trondsen, Marianne Vibeke; Eriksen, Sissel H.. Mellom deltakelse og beskyttelse: Aksjonsforskningens mulighetsrom for barn og unge. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019; Volum 1. ISSN 2535-2512.s 49 - 65.s doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-01-04.
 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. Growing up Too Fast: Rural Children Working in Addis Ababa. Eastern Africa Social Science Research Review 2016; Volum 32 (1). ISSN 1027-1775.s 1 - 20.s doi: 10.1353/eas.2016.0003.
 • Eriksen, Sissel H.; Mulugeta, Emebet. Social networks for survival among working children in Addis Ababa. Childhood 2015; Volum 23 (2). ISSN 0907-5682.s 178 - 191.s doi: 10.1177/0907568215592684.
 • Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H.. When emotions count in construction of interview data. Nordic Social Work Research 2013. ISSN 2156-857X.s doi: 10.1080/2156857X.2013.812043.
 • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Modes of Embodiment in Breast Cancer Patients Using Complementary and Alternative Medicine. (data) Qualitative Health Research 2012; Volum 22 (11). ISSN 1049-7323.s 1497 - 1512.s doi: 10.1177/1049732312457077.
 • Nicolaisen, Magnhild; Thorsen, Kirsten; Eriksen, Sissel H.. Jump into the Void? Factors Related to Preferred Retirement Age: Gender, Work, and Leisure Activities. The International Journal of Aging & Human Development 2012; Volum 75 (3). ISSN 0091-4150.s 239 - 271.s doi: 10.2190/AG.75.3.c.
 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Understanding unexpected courses of multiple sclerosis among patients using complementary and alternative medicine: A travel from recipient to explorer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2010; Volum 5 (2). ISSN 1748-2623.s doi: 10.3402/qhw.v5i2.5032.
 • Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H.. Omvei til kunnskap. Med tolk i møter med fremmede. Akademisk Publisering 2009 ISBN 978-82-8152-025-7.s 274 - 289.
 • Eriksen, Sissel H.. Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa. Addis Ababa University Press 2008 ISBN 978-99944-52-10-1.s 73 - 111.
 • Holtan, Amy; Eriksen, Sissel H. The brittle attraction: Women deprived of the custody of children. International Journal of Child & Family Welfare 2006; Volum 9 (3). ISSN 1378-286X.s 178 - 192.
 • Eriksen, Sissel H. Bønder, mat og kultur. Tapir Akademisk Forlag 2003 ISBN 82-519-1836-7.s 239 - 245.
 • Eriksen, Sissel H.. Kvinna tar ansvaret. Kvinners innsats for familie og helse. Nytt om Kvinneforskning 1988 (4). ISSN 0333-0265.
 • Eriksen, Sissel H.; Mulugeta, Emebet. They are still kids: Leisure time of working children in Addis Ababa. VII Conference on Childhood Studies 2016-06-06 - 2016-06-08 2016.
 • Eriksen, Sissel H.. Arbeid - for nød og for lyst. Nordnorsk Magasin 2015 (1). ISSN 0332-6004.
 • Eriksen, Sissel H.. Trender i norsk frivillighet. Seminar om frivillighet 2015-06-23 - 2015-06-23 2015.
 • Eriksen, Sissel H.. Social Networks among Children in Addis Ababa. Values of Childreood and Childhood Studies 2014-05-07 - 2014-05-09 2014.
 • Eriksen, Sissel H.. Frivillighet - uuttømmelig ressurs eller begrenset gode?. Møte 2013-05-07 - 2013.
 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. From childhood in the countryside to street work in Addis Ababa. 3rd Global Conference Childhood 2013-07-18 - 2013-07-20 2013.
 • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Eriksen, Sissel H.. Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling. Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening 2013-05-03 - 2013-05-05 2013.
 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. From childhood in the countryside to street work in Addis. 18th International Conference on Ethiopian Studies (ICES) 2012-10-29 - 2012-11-02 2012.
 • Holtan, Amy; Strandbu, Astrid; Eriksen, Sissel H.. When emotions count - an analysis of construction of data. The International Congress of Qualitative Inquiry 2012-05-16 - 2012-05-19 2012.
 • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternativ behandling. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri 2012; Volum 3 (9).s 28 - 30.
 • Eriksen, Sissel H.. Forskerkontakt, Holberg i skolen. Kvaløya videregående skole 2012-01-18 - 2012-04-15 2012.
 • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Bodily experiences in various systems of treatment among patients with breast cancer. 4th European Congress for Integrative Medicine 2011-10-07 - 2011-10-08 2011.
 • Hagen, Roar; Eriksen, Sissel H.. Kjønn, sannhet og sosiologi. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.
 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. From recipient to explorer. The choice and use of complementary and alternative medicine as a tool for coping with multiple sclerosis. ICCMR 2010 5th International Congress on Complementary Medicine Research 2010-05-19 - 2010-05-21 2010.
 • Mulugeta, Emebet; Eriksen, Sissel H.. Social networks among working children in Addis Ababa. 17th International Conference of Ethiopian Studies 2009-11-02 - 2009-11-06 2009.
 • Eriksen, Sissel H.. Hva skjer hvis det ikke gjøres? Frivillig arbeid - mellom statlig og privat virksomhet. Åpent møte 2009-03-25 - 2009.
 • Eriksen, Sissel H.. Bygda og reiselivet. Møte 2009-03-10 - 2009.
 • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.. Unexpected courses of Multiple Sclerosis among patients using complementary and alternative treatment. BSA Medical Sociology Group 41st Annual Conference 2009-09-03 - 2009-09-05 2009.
 • Flemmen, Anne Britt; Eriksen, Sissel H.. Detour towards knowledge - use of interpreter in research. 9th Conference of the European Sociological Association 2009-09-02 - 2009-09-05 2009.
 • Eriksen, Sissel H.. Street Vendors and Shopkeepers: The Change in Savings and Credit Activities in Addis Ababa. Dissemination Seminar for published book 2008-11-14 - 2008.
 • Eriksen, Sissel H.. Ledermangel i frivillige organisasjoner. LHL Regionsamling Nord-Norge 2008-04-25 - 2008-04-25 2008.
 • Eriksen, Sissel H.; Flemmen, Anne Britt; Mulugeta, Emebet; Zenebe, Mulumebet. Urban Poverty in Ethiopia: The Economic and Social Adaptations of Women. 10th International Interdisciplinary Congress,Women's Worlds 2008 2008-07-03 - 2008-07-09 2008.
 • Eriksen, Sissel H.. Bokanmeldelse: Sykdom i Nord-Norge før 1940 av Ingunn Elstad og Torunn Hamran. Nordnorsk Magasin 2007; Volum 30 (1). ISSN 0332-6004.
 • Eriksen, Sissel H.. Håp for framtida? Mikrokreditt for kvinner i Etiopia. Folkeakademiet i Tranøy 2007-02-20 - 2007.
 • Eriksen, Sissel H.. Charity and business. Microfinance in Ethiopia. 16th International Conference of Ethiopian Studies (ICES 16) 2007-07-02 - 2007-07-06 2007.
 • Eriksen, Sissel H.. Gruppeintervju, fokusgruppeintervju og online/virtuelle fokusgrupper. Dagskurs 2007-10-29 - 2007-10-29 2007.
 • Eriksen, Sissel H.. Fokusgrupper. Kurs 2007-11-20 - 2007-11-29 2007.
 • Eriksen, Sissel H.. Bokanmeldelse: Spor etter krigen. Livshistorier. Av Tone Schou-Wetlesen of Haldis Hjort. Nordnorsk Magasin 2007; Volum 30 (2). ISSN 0332-6004.
 • Eriksen, Sissel H.. Samfunnsvitenskapelig skriving. Forskningsseminar 2006-11-15 - 2006-11-15 2006.
 • Eriksen, Sissel H. Saving and Credit Groups for Women; the Presence of NGOs and Hope for the Future. XI World Congress of Rural Sociology 2004-07-25 - 2004-07-30 2004.
 • Eriksen, Sissel H. Income-Generating Groups for Women in Ethiopia. Women's World Conference 2002-07-20 - 2002-07-25 2002.
 • Eriksen, Sissel H.. Bokanmeldelse: Regulating Markets - Regulating People av Unni Kjærnes m.fl. (eds). Sosiologisk Tidsskrift 1994; Volum 2 (4). ISSN 0804-0486.
 • Eriksen, Sissel H. En kultursosiologisk studie av matvaner blant bønder. 1994 ISBN 82-90896-11-5.
 • Look at all works in CRIStin →  SVHUM D 0114

  Click for bigger map