Dummy personkort bilde
Professor

Vegard Nergård

Professor Department of Technology and Safety
Norwegian flag icon Sami flag icon

Learning, communication, cooperation and interaction. Developmental and relational Psychology. Cultural Psychology. Socialization. Human Factors. CRM. Aviation.

CRM, Human Factors

 • Nergård, Vegard; Ash, John Stewart. Selection of Air Ambulance Pilots Empathic Airmanship and the Safe Pilot. CRC Press 2020 ISBN 9781138588738.

 • Nergård, Vegard. Psykoanalyse i pedagogisk praksis. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3.s 70 - 83.

 • Nergård, Vegard; Svendsen, Bengt Magne. Pilot's emotions in the cockpit. Routledge 2016 ISBN 978-1138222038.s 382 - 398.

 • Nergård, Vegard. Learning from experience. Aviation 2015; Volum 19 (4). ISSN 1648-7788.s 171 - 179.s doi: 10.3846/16487788.2015.1127452.

 • Nergård, Vegard. Airmanship - A qualitative approach. Aviation 2014; Volum 18 (3). ISSN 1648-7788.s 147 - 156.s doi: 10.3846/16487788.2014.969882.

 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard. Attendance in absence: Digital communities as an alternative to the classroom. Sense Publishers 2013 ISBN 978-94-6209-462-8.s 83 - 99.

 • Nergård, Vegard. Stedegen kunnskap - Om læreprosesser og begrepsdanning i samisk reindrift. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 235 - 243.

 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard; Martinussen, Monica; Lervåg, Arne. An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation 2011; Volum 15 (4). ISSN 1648-7788.s 101 - 111.s doi: 10.3846/16487788.2011.651789.

 • Nergård, Vegard. Fler-foreldre-systemet i samisk barneoppdragelse. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 (1). ISSN 0029-2052.s 30 - 42.

 • Nergård, Vegard; Osbakk, Svein Are. CRM på liv og død!. Nasjonal HLR-kongress 2019-04-29 - 2019-04-30 2019.

 • Appel, Patricia; Laugesen, Simon; Heierson, Robert; Nergård, Vegard; Martinussen, Monica. Attitudes and knowledge of mental health problems among aviators: A mixed methods study of pilots, student pilots and instructors.. 33rd International Conference of the European Association of Aviation Psychology (EAAP) 2018-09-24 - 2018-09-28 2018.

 • Strømsvold, Julie; Johansen, Dag; Nergård, Vegard. US ambassador visits UiT. (https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=606119&p_dim=88205) 2018.

 • Nergård, Vegard. Human Factors - en intro. Norsk Losforbund årskonferanse 2017-09-07 - 2017-12-07 2017.

 • Nergård, Vegard. Er Sjømannskap det samme som sportsmanship?. Prestasjonskonferansen Nord 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.

 • Nergård, Vegard. Human Factors - et innlegg om trening i helsesektoren. Nettverkskonferanse Helse Nord 2017-06-15 - 2017-06-15 2017.

 • Nergård, Vegard. Moderne læringsarena, tradisjonelle idealer. Læring for livet 2017-03-22 - 2017-03-23 2017.

 • Nergård, Vegard; Svendsen, Bengt Magne. Cultural sensitive Development of technology. The Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms (ReCAMP) Flagship Workshop 2016-04-05 - 2016-04-06 2016.

 • Nergård, Vegard; NRK, Troms; Mehren, Nils. Alt som kan gå galt i et fly kommer til å gå galt her. 2016.

 • Nergård, Vegard. Kommunikasjon når uhellet er ute. Lørdagsuniversitetet 2014-10-18 - 2014.

 • Nergård, Vegard. En skole for alle? Profesjonsutøvelse i det moderne klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (04-05). ISSN 0029-2052.s 345 - 348.

 • Nergård, Vegard. Human Factors. Norsk Yrkeshygienisk Forening Årskonferanse 2013-10-26 - 2013-10-30 2013.

 • Nergård, Vegard. Airmanship. INAIR 2012 2012-09-20 - 2012-09-21 2012.

 • Nergård, Vegard. Human Factors; Kommunikasjon, samarbeid og samhandling i akuttmedisin. UNN Akuttmedisinsk Avd 2011-04-15 - 2011-04-20 2011.

 • Nergård, Vegard. Samisk oppvekst – i dag og i morgen:Fler-foreldre-prinsippet i samisk barneoppdragelse. Samisk oppvekst – i dag og i morgen 2007-06-18 - 2007-06-18 2007.

 • Nergård, Vegard. PULS NRK - Selvstendige samer. 2006.

 • Nergård, Vegard. Det menneskelige element i maritime operasjoner. Sjøsikkerhetskonferansen 2005 2005-09-06 - 2005-09-06 2005.

 • Nergård, Vegard. SLEKT OG RITUELT SLEKTSKAP I SAMISKE SAMFUNN - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. 2005.

 • Nergård, Vegard. Slekt og rituelt slektskap i samiske samfunn - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. Unipub forlag 2005 (40). ISSN 1501-8962.

 • Nergård, Vegard; Osbakk, Svein Are. CRM på liv og død!. Nasjonal HLR-kongress 2019-04-29 - 2019-04-30 2019.

 • Appel, Patricia; Laugesen, Simon; Heierson, Robert; Nergård, Vegard; Martinussen, Monica. Attitudes and knowledge of mental health problems among aviators: A mixed methods study of pilots, student pilots and instructors.. 33rd International Conference of the European Association of Aviation Psychology (EAAP) 2018-09-24 - 2018-09-28 2018.

 • Strømsvold, Julie; Johansen, Dag; Nergård, Vegard. US ambassador visits UiT. (https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=606119&p_dim=88205) 2018.

 • Nergård, Vegard. Human Factors - en intro. Norsk Losforbund årskonferanse 2017-09-07 - 2017-12-07 2017.

 • Nergård, Vegard. Er Sjømannskap det samme som sportsmanship?. Prestasjonskonferansen Nord 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.

 • Nergård, Vegard. Human Factors - et innlegg om trening i helsesektoren. Nettverkskonferanse Helse Nord 2017-06-15 - 2017-06-15 2017.

 • Nergård, Vegard. Moderne læringsarena, tradisjonelle idealer. Læring for livet 2017-03-22 - 2017-03-23 2017.

 • Nergård, Vegard; Svendsen, Bengt Magne. Cultural sensitive Development of technology. The Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms (ReCAMP) Flagship Workshop 2016-04-05 - 2016-04-06 2016.

 • Nergård, Vegard; NRK, Troms; Mehren, Nils. Alt som kan gå galt i et fly kommer til å gå galt her. 2016.

 • Nergård, Vegard. Kommunikasjon når uhellet er ute. Lørdagsuniversitetet 2014-10-18 - 2014.

 • Nergård, Vegard. En skole for alle? Profesjonsutøvelse i det moderne klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (04-05). ISSN 0029-2052.s 345 - 348.

 • Nergård, Vegard. Human Factors. Norsk Yrkeshygienisk Forening Årskonferanse 2013-10-26 - 2013-10-30 2013.

 • Nergård, Vegard. Airmanship. INAIR 2012 2012-09-20 - 2012-09-21 2012.

 • Nergård, Vegard. Human Factors; Kommunikasjon, samarbeid og samhandling i akuttmedisin. UNN Akuttmedisinsk Avd 2011-04-15 - 2011-04-20 2011.

 • Nergård, Vegard. Samisk oppvekst – i dag og i morgen:Fler-foreldre-prinsippet i samisk barneoppdragelse. Samisk oppvekst – i dag og i morgen 2007-06-18 - 2007-06-18 2007.

 • Nergård, Vegard. PULS NRK - Selvstendige samer. 2006.

 • Nergård, Vegard. Det menneskelige element i maritime operasjoner. Sjøsikkerhetskonferansen 2005 2005-09-06 - 2005-09-06 2005.

 • Nergård, Vegard. SLEKT OG RITUELT SLEKTSKAP I SAMISKE SAMFUNN - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. 2005.

 • Nergård, Vegard. Slekt og rituelt slektskap i samiske samfunn - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. Unipub forlag 2005 (40). ISSN 1501-8962.

 • [Loading...]

  Member of research group