No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Technology and Safety vegard.nergard@uit.no +4777660789 Tromsø TEK 3.038

Vegard Nergård


Professor


 • Nergård, Vegard; Ash, John Stewart. Selection of Air Ambulance Pilots Empathic Airmanship and the Safe Pilot. CRC Press 2020 ISBN 9781138588738.
 • Nergård, Vegard. Psykoanalyse i pedagogisk praksis. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02902-3.s 70 - 83.
 • Nergård, Vegard; Svendsen, Bengt Magne. Pilot's emotions in the cockpit. Routledge 2016 ISBN 978-1138222038.s 382 - 398.
 • Nergård, Vegard. Learning from experience. Aviation 2015; Volum 19 (4). ISSN 1648-7788.s 171 - 179.s doi: 10.3846/16487788.2015.1127452.
 • Nergård, Vegard. Airmanship - A qualitative approach. Aviation 2014; Volum 18 (3). ISSN 1648-7788.s 147 - 156.s doi: 10.3846/16487788.2014.969882.
 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard. Attendance in absence: Digital communities as an alternative to the classroom. Sense Publishers 2013 ISBN 978-94-6209-462-8.s 83 - 99.
 • Nergård, Vegard. Stedegen kunnskap - Om læreprosesser og begrepsdanning i samisk reindrift. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 235 - 243.
 • Nergård, Vegard. Fler-foreldre-systemet i samisk barneoppdragelse. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 (1). ISSN 0029-2052.s 30 - 42.
 • Nergård, Vegard; Hatlevik, Ove Edvard; Martinussen, Monica; Lervåg, Arne. An airman's personal attitude: Pilots' point of view. Aviation 2011; Volum 15 (4). ISSN 1648-7788.s 101 - 111.s doi: 10.3846/16487788.2011.651789.
 • Nergård, Vegard; Osbakk, Svein Are. CRM på liv og død!. Nasjonal HLR-kongress 2019-04-29 - 2019-04-30 2019.
 • Strømsvold, Julie; Johansen, Dag; Nergård, Vegard. US ambassador visits UiT. (data) 2018.
 • Appel, Patricia; Laugesen, Simon; Heierson, Robert; Nergård, Vegard; Martinussen, Monica. Attitudes and knowledge of mental health problems among aviators: A mixed methods study of pilots, student pilots and instructors.. 33rd International Conference of the European Association of Aviation Psychology (EAAP) 2018-09-24 - 2018-09-28 2018.
 • Nergård, Vegard. Er Sjømannskap det samme som sportsmanship?. Prestasjonskonferansen Nord 2017-05-08 - 2017-05-09 2017.
 • Nergård, Vegard. Human Factors - et innlegg om trening i helsesektoren. Nettverkskonferanse Helse Nord 2017-06-15 - 2017-06-15 2017.
 • Nergård, Vegard. Moderne læringsarena, tradisjonelle idealer. Læring for livet 2017-03-22 - 2017-03-23 2017.
 • Nergård, Vegard. Human Factors - en intro. Norsk Losforbund årskonferanse 2017-09-07 - 2017-12-07 2017.
 • Nergård, Vegard; Svendsen, Bengt Magne. Cultural sensitive Development of technology. The Remote Controlled and Autonomous Measurement Platforms (ReCAMP) Flagship Workshop 2016-04-05 - 2016-04-06 2016.
 • Nergård, Vegard; NRK, Troms; Mehren, Nils. Alt som kan gå galt i et fly kommer til å gå galt her. 2016.
 • Nergård, Vegard. Kommunikasjon når uhellet er ute. Lørdagsuniversitetet 2014-10-18 - 2014.
 • Nergård, Vegard. Human Factors. Norsk Yrkeshygienisk Forening Årskonferanse 2013-10-26 - 2013-10-30 2013.
 • Nergård, Vegard. En skole for alle? Profesjonsutøvelse i det moderne klasserommet. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 (04-05). ISSN 0029-2052.s 345 - 348.
 • Nergård, Vegard. Airmanship. INAIR 2012 2012-09-20 - 2012-09-21 2012.
 • Nergård, Vegard. Human Factors; Kommunikasjon, samarbeid og samhandling i akuttmedisin. UNN Akuttmedisinsk Avd 2011-04-15 - 2011-04-20 2011.
 • Nergård, Vegard. Samisk oppvekst – i dag og i morgen:Fler-foreldre-prinsippet i samisk barneoppdragelse. Samisk oppvekst – i dag og i morgen 2007-06-18 - 2007-06-18 2007.
 • Nergård, Vegard. PULS NRK - Selvstendige samer. 2006.
 • Nergård, Vegard. Slekt og rituelt slektskap i samiske samfunn - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. Unipub forlag 2005 (40). ISSN 1501-8962.
 • Nergård, Vegard. SLEKT OG RITUELT SLEKTSKAP I SAMISKE SAMFUNN - Innspill til en psykodynamisk forståelse av sosialisering. 2005.
 • Nergård, Vegard. Det menneskelige element i maritime operasjoner. Sjøsikkerhetskonferansen 2005 2005-09-06 - 2005-09-06 2005.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Learning, communication, cooperation and interaction. Developmental and relational Psychology. Cultural Psychology. Socialization. Human Factors. CRM. Aviation.

  Teaching

  CRM, Human Factors


  Member of research group


  Member of project