Bilde av Lind, Keth Elisabeth
Photo: June Åsheim
Bilde av Lind, Keth Elisabeth
The Arctic University Museum of Norway keth.lind@uit.no +4777645628 Tromsø TMU F 228

Lind, Keth Elisabeth • Hans Peter Blankholm, Håvard Dahl Bratrein, Johan Eilertsen Arntzen, Keth Lind :
  Forord
  2013
 • Reidar Bertelsen, Andrzej Buko, Anne Fossnes, John Hood, Zbigniew Kobylinski, Keth Lind et al.:
  The Storvågan Project 1985 86
  Norwegian Archaeological Review 1987
 • Hans Peter Blankholm, Håvard Dahl Bratrein, Johan Eilertsen Arntzen, Keth Lind :
  Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen
  2013
 • Jørn Erik Henriksen, Roger Jørgensen, Keth Elisabeth Lind, Anja Roth Niemi, Marianne Skandfer, Ingrid Sommerseth et al.:
  Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum
  2020 ARKIV
 • Per Johan E Sjøgren, Janne Oppvang, Erik Kjellman, Andreas Kirchhefer, Keth Elisabeth Lind :
  Evenskjer Syd, Skånland k. Dokumentasjon av dyrkingslag fra Førromersk Jernalder og Vikingtid
  2018 ARKIV
 • Janne Oppvang, Erik Kjellman, Anja Roth Niemi, Keth Elisabeth Lind :
  Gamnes, Sør-Varanger k.Forvaltningsutgravning av en lokalitet fra eldre steinalder, id. 158956 og en gammetuft id. 158949
  2017 ARKIV
 • Keth Elisabeth Lind, Marianne Skandfer :
  Rapport fra Finnmarksbefaring 2017
  2017
 • Stephen Wickler, Keth Lind :
  Bosetning på Finnes, Ingøya i Vest-Finnmark: foreløpig resultater fra sikringsgravning i 2011
  2012
 • Keth Lind, Morten Ramstad :
  Melkøyaprosjektet,- utstillinger og formidling
  2006

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →