Photo: June Åsheim

Dikka Storm

Senior researcher Department of Cultural Sciences
Flag icon Flag icon

Landuse and the study of identity of the Sámi settlement in the county of Troms, Northern Norway with focus on reindeerherding and gender.  

Member of the Editors of the journal 'Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies' (1995-2012).
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies.
Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies. Bibliography 1984-1996

The field of work encompassed the scientific Sámi ethnograpic and ethnographic collections and archives.

 • Storm, Dikka. The Sami. JCharlton Publishing Ltd. 2020 ISBN 978-1-926476-29-2.

 • Storm, Dikka. The role of museum institutions in relation to research on Sámi culture, history, and society in Norway until the post World War II years. (data) (fulltekst) Nordisk Museologi 2019; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 61 - 76.

 • Storm, Dikka. The Sámi of Norway, Sweden, and Finland. J.Charlton Publishing Ltd. 2017 ISBN 978-1-926476-17-9.

 • Storm, Dikka. Die Grenze zwischen christlichem und paganem Raum. Mission als Mittal der Koloniserung.. (data) (fulltekst) (prosjekt) Michael Imhof Verlag 2017 ISBN 978-3-7319-0043-6.s 121 - 128.

 • Storm, Dikka. The Church, Pietist Mission and The Sámi. - An Account of a Northern Norwegian Mission District in the Early Eighteenth Century.. (data) (fulltekst) Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017; Volum 71 (3). ISSN 1504-6605.s 59 - 75.

 • Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal; Kristiansen, Roald E. Innledning. Den langstrakte reformasjonen.. Ottar 2017; Volum 317 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Storm, Dikka. The Complex Religious Situation in Southern Troms in the First Half of the Eighteenth Century. (data) (fulltekst) Wehrhahn Verlag 2016 ISBN 978–3–86525–537–2.s 173 - 203.

 • Storm, Dikka. Reindrift, hushold og kjønn: Sør-Troms på 1700-tallet, i historisk kildemateriale.. Nordlit 2015 (36). ISSN 0809-1668.s 211 - 228.s doi: 10.7557/13.3688.

 • Sjøgren, Per Johan E; Storm, Dikka; Kirchhefer, Andreas; Sommerseth, Ingrid; Karlsen, Stein Rune; Elvebakk, Arve. Dividalen - uberørt natur eller eldgammelt kulturlandskap?. Museumsforlaget AS 2015; Volum 2015 (3) ISBN 9788283050189. ISSN 0368-6310.s 117 - 158.

 • Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug. Duodji - Dáidda. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 91 - 102.

 • Storm, Dikka. The Sami. (data) 2014 ISBN 9780991944194.s 73 - 90.

 • Storm, Dikka. The Mission Networks and The Religious Situation. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-241-4.s 185 - 210.

 • Storm, Dikka. Samernas historia i Dividalen. 2012.s 32 - 62.

 • Storm, Dikka. A Network of Missionairies and the Establishment of Knowledge: Creating Space. (data) (fulltekst) (sammendrag) Suomalais-Ugrilainen Seura / Finno-Ugrian Society 2012 (265) ISBN 978-952-5667-39-4. ISSN 0355-0230.s 263 - 283.

 • Berg, Sigrun Høgetveit; Storm, Dikka; Bergesen, Rognald Heiseldal. Kva slags reformasjon? Om religionsskifte i eit fleirreligiøst landskap. Orkana Forlag 2011 ISBN 978-82-8104-154-7.s 152 - 168.

 • Storm, Dikka. Rollen til Instituttet for sammenlignende kulturforskning innen samisk forskning - fra tysk forskningstradisjon til fremveksten av samfunnsvitenskapene. (data) Heimen - Lokal og regional historie 2010; Volum 47 (4). ISSN 0017-9841.s 341 - 356.

 • Storm, Dikka. Könkämävuomasamenes flytninger til sommer-områdene i Troms fylke - en forskningshistorisk oversikt. (data) 2009 ISBN 82-7142-048-8.s 13 - 44.

 • Storm, Dikka. Forhistorie i Kaldfjord. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 16 - 20.

 • Hansen, Lars Ivar; Storm, Dikka. Kystsamisk befolkning på 1500-tallet og første halvdel av 1600-tallet. (data) (prosjekt) 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 24 - 32.

 • Storm, Dikka. Rávdnjemuotki - Straumseidet. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 107 - 112.

 • Storm, Dikka. Siedigeađge Gálláferda - Offerplassen i Kaldfjord. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 113 - 113.

 • Storm, Dikka. Thomas von Westen i Tromsø prestegjeld 1716-22. (data) (prosjekt) 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 97 - 106.

 • Arneberg, Leif; Nilsen, Einar; Storm, Dikka; Hansen, Helga; Pettersen, Leif Arne; Heimdal, Torild; Hansen, Magne; Hansen, Rannveig; Raste, Holger. Forord. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 5 - 8.

 • Storm, Dikka. Gender Dimensions in Reindeer Herding - a Methodological Approach. Sámi Households of the 18th Century in the Southern Part of Troms County, Northern Norway. 2007 (48) ISBN 978-952-484-095-8. ISSN 1235-0583.s 69 - 75.

 • Storm, Dikka. Bruksområder, ressursutnytting og næringskombinasjoner under fremveksten av markebygder i Sør-Troms. (data) (fulltekst) 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 353 - 369.

 • Storm, Dikka. Reindrift, hushold og kjønn i Sør-Troms på 1700-tallet - Et forsøk på en metodisk diskusjon. 2007 ISBN 978-82-997763-0-1.s 77 - 89.

 • Storm, Dikka. Sami knowledge - a voice of culture. 2005.s - - -.

 • Storm, Dikka. Sámi natural resource exploitation in a markebygd and its significance today?. (data) Acta Borealia 1993; Volum 10 (2). ISSN 0800-3831.s 47 - 61.s doi: http://dx.doi.org/10.1080/08003839308580429.

 • Storm, Dikka. Samiske kulturminner. En kulturhistorisk presentasjon.. 1991 ISBN 82-90482-08-6.s 144 - 149.

 • Storm, Dikka. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen.. (data) 1984 ISBN 82-7216-220-2.s 57 - 69.

 • Storm, Dikka; Walkeapää, Lars J; Graff, Ola; Kalstad, Johan Albert. Könkämävuoma-samernas renflyttningar till Norge - Om sommarbosättningar i Troms fylke på 1900-talet (Forord av Ola Graff). (data) 2009 (XXXI) ISBN 82-7142-048-8. ISSN 0085-7394.

 • Storm, Dikka. Gressmyrskogen - En bygd på Senja. Bosetningsmønsteret i markebygdene 1700-1900. (data) 2008 (15) ISBN 9-788292-942000. ISSN 0804-6093.

 • Arneberg, Leif; Nilsen, Einar; Storm, Dikka; Hansen, Helga; Pettersen, Leif Arne; Heimdal, Torild; Hansen, Magne; Hansen, Rannveig; Raste, Holger. Under Blåmannen. Bygdehistorie fra Kaldfjordområdet. 2008 ISBN 978-82-303-1029-8.s 116 - 121.

 • Eilertsen, Bjarne; Storm, Dikka; Olaussen, hege; Jernsletten, Nils; Nesset, Sigmund. OFELA� - IVER JÅKS - VEIVISEREN. 2002 ISBN 82-91378-31-2.s 39 - 51.

 • Storm, Dikka; Jernsletten, Nils; Aarseth, Bjørn; Reymert, Per kyrre. Festskrift til Ørnulv Vorren. 1994 ISBN 82-7142-017-8.s 102 - 129.

 • Storm, Dikka. Pietistic Mission to Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century. 2020 ISBN 978-3-11-068621-0.s 169 - 201.s doi: https://doi.org/10.1515/9783110686210-008.

 • Storm, Dikka; Helander, Astrid. «Jus diet Arctic Center boahtá, de in dieđe lea go šat...”. (data) 2020.

 • Kemi, Biret Inga; Storm, Dikka. Leat leamaš sápmelaččat Romssas. (data) 2019.

 • Karlstad, Mari; Storm, Dikka; Hegstad, Sveinulf. GLIMT 2019 i morgen er idag igår. Mørketidsutstilling. fotografiutstillng, utendørs 2019-11-21 - 2020-01-21 2019.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.. "The long drum time": Traces of Medieval Indigenous Religious Practices around the Arctic.. International Medieval Congress Leeds 2019 2019-07-03 - 2019-07-03 2019.

 • Storm, Dikka. Samiske markebygder i et forskningshistorisk perspektiv. Dollagáddis Dikka Stormain sagastallan márkkusámiid kultuvrra ja historjjá birra / Rundt bålet med Dikka Storm samtale om markasamisk kultur og historie (data) 2019-06-22 - 2019-06-22 2019.

 • Lanes, Laila; Storm, Dikka; Labba, Elin Anna. Finnheia og samiske kulturminner. (data) 2018.

 • Storm, Dikka; Karlstad, Mari. I morgen er idag igår Dokumentarfotografering gjort i forbindelse med konservator Dikka Storm sitt forskningsprosjekt «Markebygdene i historien». Fotograf Mari Karlstad. webutstilling 2018-06-27 - 2018.

 • Storm, Dikka. Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - En forskningshistorisk oversikt.. Fortellerkveld på Sážža – Senja natur- og kultursenter (data) 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Storm, Dikka. The Pietistic Mission: An Analysis of the complex Religious Situation in The Mission District of Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century - Network, Space and Local Knowledge.. Religious Contacts in Scandinavia in Early Modern Times 1500-1750 2018-10-10 - 2018-10-11 2018.

 • Storm, Dikka. Tromsø Museum - samisk kulturhistorie og kulturminnevern. UiTs jubileumsseminar for Ole Henrik Magga 2018-02-08 - 2018.

 • Storm, Dikka. The research on Sami culture, history and society – the role of the museum institutions from the 1930s to the 1960s.. The Societal Dimensions of Sámi Research 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.

 • Storm, Dikka. Pietisme og misjon på 1700-tallet. – Etableringen av et misjonsnettverk og dets oppgaver i Sør-Troms.. Samene og "Den langstrakte reformasjonen", Samisk søndag på Tromsø Museum (data) 2018-02-04 - 2018.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.. Besøk i magasin. Desembernatt 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.

 • Storm, Dikka; Berg, Sigrun Høgetveit; Hagen, Rune Blix. Den langstrakte reformasjonen. vin & Viten - den langstrakte reformasjonen 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.; Myrvoll, Marit. Presentasjon Goavddis (skåltromme] frå Hilleshamn. "Sin trumma skatta lapparna högt" Samuel Rheen [1671] 1983:35). Det gamle er eldst. Forskningsdagene Tromsø Museum. (data) 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Fonneland, Trude A.; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Åsheim, June; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Kamp for samiske rettigheter i 100 år. Vitenskapet 2017-01-27 - 2017-03-30 2017.

 • Storm, Dikka. Gjenstand, sted, etnisitet og kjønn – ulike faglige perspektiver på Skjoldehamnfunnet. Kjønn og Museum 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Storm, Dikka. The Protracted Reformation in Northern Norway. Tromsø Workshop, April 12th-13th, 2016. Tromsø University Museum.. The Protracted Reformation in Northern Norway. Tromsø Workshop, 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd t; Semb, Anne Julie; Isaksen, Kjellaug. Sami Stories vender hjem. Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People (data) 2015-05-27 - 2015-08-30 2015.

 • Ihlebæk, Jan Henrik; Bunse, Laura; Storm, Dikka; Nylund, Per helge. Museum: Skjoldehamndrakten. (data) 2015.

 • Ihlebæk, Jan Henrik; Bunse, Laura; Storm, Dikka; Nylund, Per helge. NRK P2 Museum: Skjoldehamn-drakta. 2015.

 • Storm, Dikka. The Complex Religious Situation in the Mission District of Senja and Vesterålen in the Early 18th Century. The Bodding symposium (data) 2015-11-03 - 2015-11-05 2015.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Den mystiske "Mannen i myra" engasjerer publikum. 2015.

 • Storm, Dikka; Bunse, Laura. Morgensending fra NRK Troms 17.09.2015 "Skjoldehamndrakten stilles ut". 2015.

 • Storm, Dikka. Åpning av utstillingen "Mannen i Myra". Åpning av utstilling (data) (omtale) 2015-09-16 - 2015-09-16 2015.

 • Storm, Dikka. Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet. Vin & Viten (data) (prosjekt) 2015-09-02 - 2015-09-02 2015.

 • Storm, Dikka. Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet. Dividalen/Dievaidvuovdi Dylan Dynamiske landskap 2015-09-08 - 2015-09-08 2015.

 • Bunse, Laura; Breian, Line; Storm, Dikka; Jørgensen, Roger; Wickler, Stephen. Mannen i myra. Mannen i myra 2015-09-16 - 2016-02-15 2015.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Samisk kunstutstilling gjorde stor suksess i Amerika. 2015.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Vuolab, Siv Eli. Sami Stories vender hjem. 2015.

 • Storm, Dikka. Object Catalogue. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 103 - 108.

 • Storm, Dikka. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Storm, Dikka. Reindrift på 1700-tallet på deler av Hinnøya. Årbok for Harstad 2014; Volum 27. ISSN 0802-6475.s 88 - 92.

 • Storm, Dikka. Presentasjon av drakten. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-04 2014.

 • Storm, Dikka; Jørgensen, Roger. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Storm, Dikka. The Change on Research on the Coastal Sami from the 19th to the 21st Century. Research on the Sami over three centuries 2014-11-22 - 2014-11-22 2014.

 • Storm, Dikka; Christensen, karen marie b.; Nylund, Per helge; Beck, Ellen-Marie. Sjakk, Sakko og andre spill. Vitenskapet 2014-08-01 - 2014-10-01 2014.

 • Storm, Dikka. Mission networks and the Religious situation. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21.-26.5.2014 (data) 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.

 • Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug; Semb, Anne Julie; Reibo, Ola. Sámi stories - Art and Identity of an Arctic People. Exhibition Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People (omtale) 2014-05-10 - 2014-08-04 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t. ”Håndtere trøkket” – samehets og samisk vitalisering. Samisk søndag på Tromsø Museum i forbindelse med samisk uke. (data) 2013-02-03 - 2013-02-03 2013.

 • Storm, Dikka. Inne Ute - et perspektiv på kjønn i hverdagsliv. Desembernatt 2013-12-06 - 2013-12-06 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap - en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør-Troms. Kystsamisk seminar (data) (prosjekt) 2013-11-01 - 2013-11-02 2013.

 • Storm, Dikka. Misjon og lokalkunnskap. Helsetreff (data) (prosjekt) 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap – en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør - Troms. Faglig presentasjon på Várdobáiki språk- og kultursenter (data) (prosjekt) 2013-10-02 - 2013-10-02 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt, misjon og lokalkunnskap. Skreien som drivkraft i historia / Forskningsdagene i Vågan (data) 2013-09-29 - 2013-09-29 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap - en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør-Troms. Skreien som drivkraft i historia / Forskningsdagene i Alsvåg (data) 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Norges eldste raggsokk stilles ut. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Skjoldhamndrakten. 2013.

 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Wersland, Elin Margrethe; Graff, Ola. Samer i Tromsø i minst 1000 år. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Graff, Ola; Brantenberg, Odd t. Tromsø-samer i 1000 år.Forskere kan fortelle at samisk tilstedeværelse i Tromsø ikke er noe nytt fenomen. De historiske sporene går langt tilbake. (data) 2013.

 • Brantenberg, Terje; Storm, Dikka. Innledning. (data) Ottar 2013; Volum 295 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Brantenberg, Odd t; Storm, Dikka. Tromsø-området. Samisk-norsk møteplass. Ottar 2013. ISSN 0030-6703.

 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Beck, Ellen-Marie. Elsa Laula Renberg - en samisk pioner. Utstilling (data) 2013-02-01 - 2013-07-01 2013.

 • Storm, Dikka. The Mission Networks and the Religious Situation. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-02 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Terje. Seminar om samehets. (data) 2013.

 • Storm, Dikka. Missonaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North. Arctic Frontier 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Storm, Dikka. Historisk vandring på Rávdnjemuotki/Finnheia. Historisk vandring på Rávdnjemuotki/Finnheia (data) 2012-08-14 - 2012-08-14 2012.

 • Storm, Dikka. Iver Jåks - illustrasjoner i utstillingen Samekulturen, Tromsø Museum - Universitetsmuséet. Tingenes tale 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.

 • Storm, Dikka. Skjoldehamndrakten i et forskningshistorisk perspektiv. Nød lærer nøgen kvinde at spinde - fokus på gamle klea i Troms 2012-11-03 - 2012-11-04 2012.

 • Storm, Dikka. Biografi."Studenten som kom før faget" Etnolog Rigmor Frimannslund (1911-2006) - et minneskrift. Heimen - Lokal og regional historie 2012 (2). ISSN 0017-9841.s 206 - 209.

 • Storm, Dikka; Yttrehus, Ståle. Intervu ad innlegg om misjon, statsmakt og den samiske befolkning ved Reformasjonsseminaret på Brekstad, Ørlandet av. 2012.

 • Storm, Dikka. Missionaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North. The Reformation Seminar 2012: Power, Mission and Mentality - Paths to a Lutheran Scandinavia. 2012-03-26 - 2012-03-27 2012.

 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Ulike perspektiver på historie om samisk bosetning i Tromsø-området. Fagseminar om den samiske tilstedeværelsen i Tromsø 2012-02-03 - 2012-02-03 2012.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og misjon. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 70 - 75.

 • Storm, Dikka. One night only! Just Qvigstad boksamling - et ekslusivt innblikk i samisk kulturforskning. Desembernatt 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.

 • Storm, Dikka; Sjögren, Per; Blankholm, Hans Peter. Muitalii Dieváidvákki historjjaá. Ávvir 2011.

 • Sjögren, Per; Kirchhefer, Andreas; Kristiansen, Gunnar; Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Elvebakk, Arve. Dividalen - pristine wilderness or ancient cultural landscape?. People and Nature in Mountains 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.

 • Storm, Dikka; Angelsen, Thor Anders. Folket som forsvant. (data) 2011.

 • Storm, Dikka; Sjøgren, Per Johan; Blankholm, Hans Peter; Hallen, Iris. Forskningsdagene i Midt-Troms Smakebiter av en lang historie. Nye Troms 2011.s 18 - 19.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Nytt Ottar om samisk viten. Ságat - Samisk avis 2011 (181).s 18 - 18.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe; Hauan, Marit Anne; Ellefsen, Christine Haugsten. Unik samisk kulturarv på nett. Ságat - Samisk avis 2011 (186).s 12 - 12.

 • Storm, Dikka. Misjon og reindrift som ledd i konsolidering av statsmakten – undersøkelser på 1700-tallet i indre Troms. Dividalen - urørt natur eller eldgammelt kulturlandskap? (data) (fulltekst) 2011-09-28 - 2011-09-28 2011.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og misjon – en undersøkelse om misjonens rolle på 1700-tallet i Sør - Troms. Forskningsdagene i Sør-Troms (data) (fulltekst) 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.

 • Storm, Dikka. Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - belyst fra et musealt perspektiv - en forskningshistorisk oversikt. Metodologi og kjønn. Doktorgradskurs i SVF - 8045 Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi (data) 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Storm, Dikka; Hesjedal, Anders. Innledning. (data) Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Storm, Dikka; Hansen, John; Wersland, Elin Margrethe. På skattejakt i magasinene på Tromsø Museum. 2010.

 • Storm, Dikka; Falch, Trine. Kongo-Hansen - "sjef for alle negrene". Vin&Viten 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.

 • Storm, Dikka. Statsgrenser og reinflytting - Troms. Ordkalotten 2010-10-10 - 2010-10-10 2010.

 • Storm, Dikka. Slik kan vi ha sett ut i middelalderen. (data) 2010.

 • Storm, Dikka. Könkämävuomasamenes flytninger til Troms fylke i en forskningshistorisk oversikt. HIOFs reiseseminar i Indre Troms 2010-09-11 - 2010-09-12 2010.

 • Storm, Dikka. Skjoldehamndrakten. Desembernatt 2010-12-02 - 2010-12-02 2010.

 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. Foredrag om Tromsø samiske historie ved Kulturhistorisk vandring i Tromsdalen. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. 2010-08-26 - 2010.

 • Storm, Dikka. Minneord. Bjørn Aarseth 11. mai 1926 - 9. juli 2010. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 40 - 40.

 • Storm, Dikka. Minneord. Bjørn Aarseth (11.mai 1926-9. juli 2010). Ságat - Samisk avis 2010 (135).s 12 - 12.

 • Storm, Dikka. Peter Schnitler og grenseundersøkelsene i 1740-årene. Ottar 2010 (1). ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Storm, Dikka; Pedersen, Jørn Normann. Utfordret om Afrika. 2010.

 • Storm, Dikka. Reindrift på Finnheia - Rávdnjemuotki. Foredrag ved kulturhistorisk vandring på Finnheia - Rávdnjemuotki i sammenheng med Kulturminneåret. Kulturminneløype (data) 2009-09-06 - 2009-09-06 2009.

 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. Foredrag om Tromsø samiske historie ved Kulturhistorisk vandring i Tromsdalen. Kulturminneløype 2009-08-26 - 2009-08-27 2009.

 • Storm, Dikka. Lars Larsadalen 21. juni 2009. Kulturhistorisk vandring til samebosetninger på Senja. Foredrag om Studier av samebosetninger i markebygdene. Kulturhistorisk vandring til samebosetninger på Senja. (data) 2009-06-21 - 2009.

 • Storm, Dikka. Foredrag om ”Skole og misjon” – bidro Ibestadprestene på 1700-tallet til fornorskningen?. Hageselskap 26. juni 2009 i prestegårdshaven, Ibestad prestegård. Kulturkveld i anledning Kulturminneåret 2009. (data) (prosjekt) 2009-06-26 - 2009.

 • Storm, Dikka. Samisk historie under barken. (data) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. Under barken. (data) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. Historien under barken. (data) (sammendrag) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. Samisk historie under barken. (data) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. State, mission and local knowledge during the 18th century. Establishment of local knowledge as a tool by way of consolidating the power of the Dano-Norwegian state in the County of Troms, North Norway. Networks, interaction and emerging identities in Fennoscandia and beyond. (data) (prosjekt) 2009-10-13 - 2009-10-15 2009.

 • Storm, Dikka. The frontier between the Christian and the pagan: mission as a tool of colonization. International Medieval Congress, University of Leeds (data) (prosjekt) 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.

 • Storm, Dikka. Sølvskatt fra Vestertana Informasjon fra Tromsø Museum v/Dikka Storm. 2008 ISBN 978-82-997724-1-9.s 150 - 151.

 • Storm, Dikka. Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø: Samisk etnografika og Etnografika. DigForskAS (data) 2008-01-21 - 2008-01-21 2008.

 • Storm, Dikka; Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje. Minneord. Johan Albert Kalstad (1946-2008). (omtale) Ságat - Samisk avis 2008 (137).s 13 - 13.

 • Storm, Dikka. Vassdragsarbeidet i 1960- og 70-årene. Erfaringer. Seminar om vassdragsundersøkelser og arkeologiske kulturminner i vassdrag 2008-04-08 - 2008-04-08 2008.

 • Storm, Dikka. On landscape and ethnicity. Church, state and Sacred Landscapes in the Medieval North (data) (prosjekt) 2008-05-21 - 2008-05-25 2008.

 • Storm, Dikka. Minneord. Ørnulv Vorren. Ságat - Samisk avis 2007 (13).s 17 - 17.

 • Storm, Dikka. Obituary. Professor emeritus Ørnulv Vorren 12. March 1916-17. January 2007. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 103 - 108.

 • Storm, Dikka. Ørnulv Vorren 1916-2007. Norsk Geografisk Tidsskrift 2007; Volum 61 (4). ISSN 0029-1951.s 218 - 220.

 • Storm, Dikka. Stat, misjon og kunnskap på 1700-tallet Etablering av lokalkunnskap som redskap i konsolidering av statsmakten. Forskningsgruppen "Creating the New North" (data) 2007-10-16 - 2007-10-16 2007.

 • Storm, Dikka. Båtproduksjon i Gisund tinglag i et kjønnsperspektiv. "Samisk båtbygging og båtbruk" 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.

 • Storm, Dikka. Stuorragieddi – A focus on a Coastal Sami settlement and their combination economy in the 19th century, in a perspective of physical traces. Nordic Geographers Meeting 2007. Meeting the Wawes of Globalisation. Local, Regional and Environmental Response. (data) 2007-06-15 - 2007-06-17 2007.

 • Storm, Dikka. Gender dimensions in reindeer herding - a methodological approach. Sami households of the 18th century in the southern part of Troms County, Northern Norway. Knowledge and Power 2007-04-16 - 2007-04-18 2007.

 • Storm, Dikka. Kilder: Kildeskrifter-gjenstander-litteratur. Lulesamisk ornamentikkseminar. 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.

 • Storm, Dikka. Årsberetning 2004. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. (data) 2006 (30). ISSN 0332-7647.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne. Årsberetning 2005. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. 2006 (31). ISSN 0332-7647.

 • Storm, Dikka. Seminar om forskning ved Tromsø Museum. (data) 2006.

 • Storm, Dikka. Trondenes som misjonskirke på 1700-1800-tallet. Det XXXI. nordnorske historieseminar: Trondenes kirke - religiøst sentrum i nord. (data) (prosjekt) 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.

 • Storm, Dikka. Ressurser, tradisjonell kunnskap og kjønn i reindrift i Sør-Troms på 1700-tallet. Sommerakademiet på Harran 2006-06-27 - 2006-06-30 2006.

 • Storm, Dikka. Resources, traditional knowledge, and gender in a Sami community. Tromsø Symposium - Global Coasts: Gender, fisheries and contemporary issues. (data) (fulltekst) 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.

 • Storm, Dikka. Bidrag til 'Samisk folkekunst'. 2005 ISBN 87-21-02512-6.s 292 - 296.

 • Storm, Dikka. Women and Traditional Knowledge, Network and Recruitment. Gendered Knowledge under Pressure: Challenges to Sámi/Indigenous Women as Carriers of Traditional Knowledge. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples "Indigenous Rights and Gendered Representations" (data) 2004-09-27 - 2004-09-29 2004.

 • Storm, Dikka. Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø, Årsberetning 2003. (data) (fulltekst) 2004 (28). ISSN 0332-7647.

 • Storm, Dikka. Årsberetning 2002. (data) (fulltekst) 2003 (28). ISSN 0332-7647.

 • Thomsen, Elsebeth; Storm, Dikka. Det mangfoldige museum - samlingene ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Ottar 2002 (5). ISSN 0030-6703.s 3 - 12.

 • Storm, Dikka. Inne ute - ute inne. Women's Worlds 99 (data) 1999-06-20 - 1999-06-26 1999.

 • Storm, Dikka. Slettnes på Sørøya. Sluttrapport, undersøkelser av samisk kulturhistorie. 1998 (29). ISSN 0333-2802.

 • Storm, Dikka. Geografi og samisk forskning. NGFs årskonferanse i tusenårsbyen Trondheim. 1997-01-03 - 1997-01-04 1997.

 • Storm, Dikka. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen.. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen. Samisk og kvensk språk, historie og kultur. 1983-11-08 - 1983-11-10 1983.

 • Storm, Dikka. Pietistic Mission to Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century. 2020 ISBN 978-3-11-068621-0.s 169 - 201.s doi: https://doi.org/10.1515/9783110686210-008.

 • Storm, Dikka; Helander, Astrid. «Jus diet Arctic Center boahtá, de in dieđe lea go šat...”. (data) 2020.

 • Kemi, Biret Inga; Storm, Dikka. Leat leamaš sápmelaččat Romssas. (data) 2019.

 • Karlstad, Mari; Storm, Dikka; Hegstad, Sveinulf. GLIMT 2019 i morgen er idag igår. Mørketidsutstilling. fotografiutstillng, utendørs 2019-11-21 - 2020-01-21 2019.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.. "The long drum time": Traces of Medieval Indigenous Religious Practices around the Arctic.. International Medieval Congress Leeds 2019 2019-07-03 - 2019-07-03 2019.

 • Storm, Dikka. Samiske markebygder i et forskningshistorisk perspektiv. Dollagáddis Dikka Stormain sagastallan márkkusámiid kultuvrra ja historjjá birra / Rundt bålet med Dikka Storm samtale om markasamisk kultur og historie (data) 2019-06-22 - 2019-06-22 2019.

 • Lanes, Laila; Storm, Dikka; Labba, Elin Anna. Finnheia og samiske kulturminner. (data) 2018.

 • Storm, Dikka; Karlstad, Mari. I morgen er idag igår Dokumentarfotografering gjort i forbindelse med konservator Dikka Storm sitt forskningsprosjekt «Markebygdene i historien». Fotograf Mari Karlstad. webutstilling 2018-06-27 - 2018.

 • Storm, Dikka. Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - En forskningshistorisk oversikt.. Fortellerkveld på Sážža – Senja natur- og kultursenter (data) 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

 • Storm, Dikka. The Pietistic Mission: An Analysis of the complex Religious Situation in The Mission District of Senja and Vesterålen in the Early Eighteenth Century - Network, Space and Local Knowledge.. Religious Contacts in Scandinavia in Early Modern Times 1500-1750 2018-10-10 - 2018-10-11 2018.

 • Storm, Dikka. Tromsø Museum - samisk kulturhistorie og kulturminnevern. UiTs jubileumsseminar for Ole Henrik Magga 2018-02-08 - 2018.

 • Storm, Dikka. The research on Sami culture, history and society – the role of the museum institutions from the 1930s to the 1960s.. The Societal Dimensions of Sámi Research 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.

 • Storm, Dikka. Pietisme og misjon på 1700-tallet. – Etableringen av et misjonsnettverk og dets oppgaver i Sør-Troms.. Samene og "Den langstrakte reformasjonen", Samisk søndag på Tromsø Museum (data) 2018-02-04 - 2018.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.. Besøk i magasin. Desembernatt 2017-11-30 - 2017-11-30 2017.

 • Storm, Dikka; Berg, Sigrun Høgetveit; Hagen, Rune Blix. Den langstrakte reformasjonen. vin & Viten - den langstrakte reformasjonen 2017-10-11 - 2017-10-11 2017.

 • Storm, Dikka; Fonneland, Trude A.; Myrvoll, Marit. Presentasjon Goavddis (skåltromme] frå Hilleshamn. "Sin trumma skatta lapparna högt" Samuel Rheen [1671] 1983:35). Det gamle er eldst. Forskningsdagene Tromsø Museum. (data) 2017-10-01 - 2017-10-01 2017.

 • Fonneland, Trude A.; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t; Beck, Ellen-Marie; Paus, Cathrine; Åsheim, June; Eskonsipo, Berit Merete Nystad. Kamp for samiske rettigheter i 100 år. Vitenskapet 2017-01-27 - 2017-03-30 2017.

 • Storm, Dikka. Gjenstand, sted, etnisitet og kjønn – ulike faglige perspektiver på Skjoldehamnfunnet. Kjønn og Museum 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.

 • Storm, Dikka. The Protracted Reformation in Northern Norway. Tromsø Workshop, April 12th-13th, 2016. Tromsø University Museum.. The Protracted Reformation in Northern Norway. Tromsø Workshop, 2016-04-12 - 2016-04-13 2016.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd t; Semb, Anne Julie; Isaksen, Kjellaug. Sami Stories vender hjem. Åpning av utstillingen Sami Stories – Identity and Art of an Arctic People (data) 2015-05-27 - 2015-08-30 2015.

 • Ihlebæk, Jan Henrik; Bunse, Laura; Storm, Dikka; Nylund, Per helge. Museum: Skjoldehamndrakten. (data) 2015.

 • Ihlebæk, Jan Henrik; Bunse, Laura; Storm, Dikka; Nylund, Per helge. NRK P2 Museum: Skjoldehamn-drakta. 2015.

 • Storm, Dikka. The Complex Religious Situation in the Mission District of Senja and Vesterålen in the Early 18th Century. The Bodding symposium (data) 2015-11-03 - 2015-11-05 2015.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Den mystiske "Mannen i myra" engasjerer publikum. 2015.

 • Storm, Dikka; Bunse, Laura. Morgensending fra NRK Troms 17.09.2015 "Skjoldehamndrakten stilles ut". 2015.

 • Storm, Dikka. Åpning av utstillingen "Mannen i Myra". Åpning av utstilling (data) (omtale) 2015-09-16 - 2015-09-16 2015.

 • Storm, Dikka. Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet. Vin & Viten (data) (prosjekt) 2015-09-02 - 2015-09-02 2015.

 • Storm, Dikka. Endringer i reindriften i Dievaidvuovdi fra 1700-1900-tallet. Dividalen/Dievaidvuovdi Dylan Dynamiske landskap 2015-09-08 - 2015-09-08 2015.

 • Bunse, Laura; Breian, Line; Storm, Dikka; Jørgensen, Roger; Wickler, Stephen. Mannen i myra. Mannen i myra 2015-09-16 - 2016-02-15 2015.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Samisk kunstutstilling gjorde stor suksess i Amerika. 2015.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne; Vuolab, Siv Eli. Sami Stories vender hjem. 2015.

 • Storm, Dikka. Object Catalogue. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-237-7.s 103 - 108.

 • Storm, Dikka. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Storm, Dikka. Reindrift på 1700-tallet på deler av Hinnøya. Årbok for Harstad 2014; Volum 27. ISSN 0802-6475.s 88 - 92.

 • Storm, Dikka. Presentasjon av drakten. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-04 2014.

 • Storm, Dikka; Jørgensen, Roger. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Storm, Dikka. The Change on Research on the Coastal Sami from the 19th to the 21st Century. Research on the Sami over three centuries 2014-11-22 - 2014-11-22 2014.

 • Storm, Dikka; Christensen, karen marie b.; Nylund, Per helge; Beck, Ellen-Marie. Sjakk, Sakko og andre spill. Vitenskapet 2014-08-01 - 2014-10-01 2014.

 • Storm, Dikka. Mission networks and the Religious situation. The Protracted Reformation 2nd Seminar Paderborn - Eisenach - Erfurt, 21.-26.5.2014 (data) 2014-05-22 - 2014-05-23 2014.

 • Hauan, Marit Anne; Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Isaksen, Kjellaug; Semb, Anne Julie; Reibo, Ola. Sámi stories - Art and Identity of an Arctic People. Exhibition Sámi Stories: Art and Identity of an Arctic People (omtale) 2014-05-10 - 2014-08-04 2014.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Odd t. ”Håndtere trøkket” – samehets og samisk vitalisering. Samisk søndag på Tromsø Museum i forbindelse med samisk uke. (data) 2013-02-03 - 2013-02-03 2013.

 • Storm, Dikka. Inne Ute - et perspektiv på kjønn i hverdagsliv. Desembernatt 2013-12-06 - 2013-12-06 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap - en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør-Troms. Kystsamisk seminar (data) (prosjekt) 2013-11-01 - 2013-11-02 2013.

 • Storm, Dikka. Misjon og lokalkunnskap. Helsetreff (data) (prosjekt) 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap – en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør - Troms. Faglig presentasjon på Várdobáiki språk- og kultursenter (data) (prosjekt) 2013-10-02 - 2013-10-02 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt, misjon og lokalkunnskap. Skreien som drivkraft i historia / Forskningsdagene i Vågan (data) 2013-09-29 - 2013-09-29 2013.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og lokalkunnskap - en undersøkelse om misjon og grenser på 1700-tallet i Sør-Troms. Skreien som drivkraft i historia / Forskningsdagene i Alsvåg (data) 2013-09-28 - 2013-09-28 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Norges eldste raggsokk stilles ut. 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Hansen, John. Skjoldhamndrakten. 2013.

 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Wersland, Elin Margrethe; Graff, Ola. Samer i Tromsø i minst 1000 år. (data) 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Graff, Ola; Brantenberg, Odd t. Tromsø-samer i 1000 år.Forskere kan fortelle at samisk tilstedeværelse i Tromsø ikke er noe nytt fenomen. De historiske sporene går langt tilbake. (data) 2013.

 • Brantenberg, Terje; Storm, Dikka. Innledning. (data) Ottar 2013; Volum 295 (2). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Brantenberg, Odd t; Storm, Dikka. Tromsø-området. Samisk-norsk møteplass. Ottar 2013. ISSN 0030-6703.

 • Brantenberg, Odd Terje; Storm, Dikka; Beck, Ellen-Marie. Elsa Laula Renberg - en samisk pioner. Utstilling (data) 2013-02-01 - 2013-07-01 2013.

 • Storm, Dikka. The Mission Networks and the Religious Situation. The Protracted Reformation in Northern Norway 2013-01-30 - 2013-02-02 2013.

 • Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Brantenberg, Terje. Seminar om samehets. (data) 2013.

 • Storm, Dikka. Missonaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North. Arctic Frontier 2012-01-25 - 2012-01-25 2012.

 • Sjøgren, Per Johan E; Kirchhefer, Andreas; Storm, Dikka; Sommerseth, Ingrid; Frafjord, Karl; Elvebakk, Arve. DYLAN i Dividalen / Dieváidvuovdi. Rapport från WP 1 Tromsø 2012. 2012.s 32 - 62.

 • Storm, Dikka. Historisk vandring på Rávdnjemuotki/Finnheia. Historisk vandring på Rávdnjemuotki/Finnheia (data) 2012-08-14 - 2012-08-14 2012.

 • Storm, Dikka. Iver Jåks - illustrasjoner i utstillingen Samekulturen, Tromsø Museum - Universitetsmuséet. Tingenes tale 2012-10-14 - 2012-10-14 2012.

 • Storm, Dikka. Skjoldehamndrakten i et forskningshistorisk perspektiv. Nød lærer nøgen kvinde at spinde - fokus på gamle klea i Troms 2012-11-03 - 2012-11-04 2012.

 • Storm, Dikka. Biografi."Studenten som kom før faget" Etnolog Rigmor Frimannslund (1911-2006) - et minneskrift. Heimen - Lokal og regional historie 2012 (2). ISSN 0017-9841.s 206 - 209.

 • Storm, Dikka; Yttrehus, Ståle. Intervu ad innlegg om misjon, statsmakt og den samiske befolkning ved Reformasjonsseminaret på Brekstad, Ørlandet av. 2012.

 • Storm, Dikka. Missionaries, Local knowledge, and State Consolidation in the North. The Reformation Seminar 2012: Power, Mission and Mentality - Paths to a Lutheran Scandinavia. 2012-03-26 - 2012-03-27 2012.

 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Ulike perspektiver på historie om samisk bosetning i Tromsø-området. Fagseminar om den samiske tilstedeværelsen i Tromsø 2012-02-03 - 2012-02-03 2012.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og misjon. Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 70 - 75.

 • Storm, Dikka. One night only! Just Qvigstad boksamling - et ekslusivt innblikk i samisk kulturforskning. Desembernatt 2011-12-01 - 2011-12-01 2011.

 • Storm, Dikka; Sjögren, Per; Blankholm, Hans Peter. Muitalii Dieváidvákki historjjaá. Ávvir 2011.

 • Sjögren, Per; Kirchhefer, Andreas; Kristiansen, Gunnar; Sommerseth, Ingrid; Storm, Dikka; Elvebakk, Arve. Dividalen - pristine wilderness or ancient cultural landscape?. People and Nature in Mountains 2011-09-21 - 2011-09-23 2011.

 • Storm, Dikka; Angelsen, Thor Anders. Folket som forsvant. (data) 2011.

 • Storm, Dikka; Sjøgren, Per Johan; Blankholm, Hans Peter; Hallen, Iris. Forskningsdagene i Midt-Troms Smakebiter av en lang historie. Nye Troms 2011.s 18 - 19.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe. Nytt Ottar om samisk viten. Ságat - Samisk avis 2011 (181).s 18 - 18.

 • Storm, Dikka; Wersland, Elin Margrethe; Hauan, Marit Anne; Ellefsen, Christine Haugsten. Unik samisk kulturarv på nett. Ságat - Samisk avis 2011 (186).s 12 - 12.

 • Storm, Dikka. Misjon og reindrift som ledd i konsolidering av statsmakten – undersøkelser på 1700-tallet i indre Troms. Dividalen - urørt natur eller eldgammelt kulturlandskap? (data) (fulltekst) 2011-09-28 - 2011-09-28 2011.

 • Storm, Dikka. Statsmakt og misjon – en undersøkelse om misjonens rolle på 1700-tallet i Sør - Troms. Forskningsdagene i Sør-Troms (data) (fulltekst) 2011-09-26 - 2011-09-26 2011.

 • Storm, Dikka. Forskning i samisk kultur og samfunnsforhold med særlig fokus på markebygdene i Sør-Troms - belyst fra et musealt perspektiv - en forskningshistorisk oversikt. Metodologi og kjønn. Doktorgradskurs i SVF - 8045 Kjønnsforskning, vitenskapsteori og metodologi (data) 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Storm, Dikka; Hesjedal, Anders. Innledning. (data) Ottar 2011 (3). ISSN 0030-6703.s 2 - 2.

 • Storm, Dikka; Hansen, John; Wersland, Elin Margrethe. På skattejakt i magasinene på Tromsø Museum. 2010.

 • Storm, Dikka; Falch, Trine. Kongo-Hansen - "sjef for alle negrene". Vin&Viten 2010-01-27 - 2010-01-27 2010.

 • Storm, Dikka. Statsgrenser og reinflytting - Troms. Ordkalotten 2010-10-10 - 2010-10-10 2010.

 • Storm, Dikka. Slik kan vi ha sett ut i middelalderen. (data) 2010.

 • Storm, Dikka. Könkämävuomasamenes flytninger til Troms fylke i en forskningshistorisk oversikt. HIOFs reiseseminar i Indre Troms 2010-09-11 - 2010-09-12 2010.

 • Storm, Dikka. Skjoldehamndrakten. Desembernatt 2010-12-02 - 2010-12-02 2010.

 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. Foredrag om Tromsø samiske historie ved Kulturhistorisk vandring i Tromsdalen. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. 2010-08-26 - 2010.

 • Storm, Dikka. Minneord. Bjørn Aarseth 11. mai 1926 - 9. juli 2010. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.s 40 - 40.

 • Storm, Dikka. Minneord. Bjørn Aarseth (11.mai 1926-9. juli 2010). Ságat - Samisk avis 2010 (135).s 12 - 12.

 • Storm, Dikka. Peter Schnitler og grenseundersøkelsene i 1740-årene. Ottar 2010 (1). ISSN 0030-6703.s 40 - 47.

 • Storm, Dikka; Pedersen, Jørn Normann. Utfordret om Afrika. 2010.

 • Storm, Dikka. Reindrift på Finnheia - Rávdnjemuotki. Foredrag ved kulturhistorisk vandring på Finnheia - Rávdnjemuotki i sammenheng med Kulturminneåret. Kulturminneløype (data) 2009-09-06 - 2009-09-06 2009.

 • Storm, Dikka. Tromsøs samiske historie - Tromsdalen. Foredrag om Tromsø samiske historie ved Kulturhistorisk vandring i Tromsdalen. Kulturminneløype 2009-08-26 - 2009-08-27 2009.

 • Storm, Dikka. Lars Larsadalen 21. juni 2009. Kulturhistorisk vandring til samebosetninger på Senja. Foredrag om Studier av samebosetninger i markebygdene. Kulturhistorisk vandring til samebosetninger på Senja. (data) 2009-06-21 - 2009.

 • Storm, Dikka. Foredrag om ”Skole og misjon” – bidro Ibestadprestene på 1700-tallet til fornorskningen?. Hageselskap 26. juni 2009 i prestegårdshaven, Ibestad prestegård. Kulturkveld i anledning Kulturminneåret 2009. (data) (prosjekt) 2009-06-26 - 2009.

 • Storm, Dikka. Samisk historie under barken. (data) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. Under barken. (data) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. Historien under barken. (data) (sammendrag) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. Samisk historie under barken. (data) (prosjekt) 2009.

 • Storm, Dikka. State, mission and local knowledge during the 18th century. Establishment of local knowledge as a tool by way of consolidating the power of the Dano-Norwegian state in the County of Troms, North Norway. Networks, interaction and emerging identities in Fennoscandia and beyond. (data) (prosjekt) 2009-10-13 - 2009-10-15 2009.

 • Storm, Dikka. The frontier between the Christian and the pagan: mission as a tool of colonization. International Medieval Congress, University of Leeds (data) (prosjekt) 2009-07-13 - 2009-07-16 2009.

 • Storm, Dikka. Sølvskatt fra Vestertana Informasjon fra Tromsø Museum v/Dikka Storm. 2008 ISBN 978-82-997724-1-9.s 150 - 151.

 • Storm, Dikka. Tromsø Museum ved Universitetet i Tromsø: Samisk etnografika og Etnografika. DigForskAS (data) 2008-01-21 - 2008-01-21 2008.

 • Storm, Dikka; Bjørklund, Ivar; Brantenberg, Terje. Minneord. Johan Albert Kalstad (1946-2008). (omtale) Ságat - Samisk avis 2008 (137).s 13 - 13.

 • Storm, Dikka. Vassdragsarbeidet i 1960- og 70-årene. Erfaringer. Seminar om vassdragsundersøkelser og arkeologiske kulturminner i vassdrag 2008-04-08 - 2008-04-08 2008.

 • Storm, Dikka. On landscape and ethnicity. Church, state and Sacred Landscapes in the Medieval North (data) (prosjekt) 2008-05-21 - 2008-05-25 2008.

 • Storm, Dikka. Minneord. Ørnulv Vorren. Ságat - Samisk avis 2007 (13).s 17 - 17.

 • Storm, Dikka. Obituary. Professor emeritus Ørnulv Vorren 12. March 1916-17. January 2007. Acta Borealia 2007; Volum 24 (1). ISSN 0800-3831.s 103 - 108.

 • Storm, Dikka. Ørnulv Vorren 1916-2007. Norsk Geografisk Tidsskrift 2007; Volum 61 (4). ISSN 0029-1951.s 218 - 220.

 • Storm, Dikka. Stat, misjon og kunnskap på 1700-tallet Etablering av lokalkunnskap som redskap i konsolidering av statsmakten. Forskningsgruppen "Creating the New North" (data) 2007-10-16 - 2007-10-16 2007.

 • Storm, Dikka. Båtproduksjon i Gisund tinglag i et kjønnsperspektiv. "Samisk båtbygging og båtbruk" 2007-03-14 - 2007-03-16 2007.

 • Storm, Dikka. Stuorragieddi – A focus on a Coastal Sami settlement and their combination economy in the 19th century, in a perspective of physical traces. Nordic Geographers Meeting 2007. Meeting the Wawes of Globalisation. Local, Regional and Environmental Response. (data) 2007-06-15 - 2007-06-17 2007.

 • Storm, Dikka. Gender dimensions in reindeer herding - a methodological approach. Sami households of the 18th century in the southern part of Troms County, Northern Norway. Knowledge and Power 2007-04-16 - 2007-04-18 2007.

 • Storm, Dikka. Kilder: Kildeskrifter-gjenstander-litteratur. Lulesamisk ornamentikkseminar. 2006-11-15 - 2006-11-16 2006.

 • Storm, Dikka. Årsberetning 2004. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. (data) 2006 (30). ISSN 0332-7647.

 • Storm, Dikka; Hauan, Marit Anne. Årsberetning 2005. Forskning, Formidling, Samlingene, Forvaltning, Undervisning. 2006 (31). ISSN 0332-7647.

 • Storm, Dikka. Seminar om forskning ved Tromsø Museum. (data) 2006.

 • Storm, Dikka. Trondenes som misjonskirke på 1700-1800-tallet. Det XXXI. nordnorske historieseminar: Trondenes kirke - religiøst sentrum i nord. (data) (prosjekt) 2006-10-13 - 2006-10-15 2006.

 • Storm, Dikka. Ressurser, tradisjonell kunnskap og kjønn i reindrift i Sør-Troms på 1700-tallet. Sommerakademiet på Harran 2006-06-27 - 2006-06-30 2006.

 • Storm, Dikka. Resources, traditional knowledge, and gender in a Sami community. Tromsø Symposium - Global Coasts: Gender, fisheries and contemporary issues. (data) (fulltekst) 2006-06-26 - 2006-06-30 2006.

 • Storm, Dikka. Bidrag til 'Samisk folkekunst'. 2005 ISBN 87-21-02512-6.s 292 - 296.

 • Storm, Dikka. Women and Traditional Knowledge, Network and Recruitment. Gendered Knowledge under Pressure: Challenges to Sámi/Indigenous Women as Carriers of Traditional Knowledge. Forum for Development Cooperation with Indigenous Peoples "Indigenous Rights and Gendered Representations" (data) 2004-09-27 - 2004-09-29 2004.

 • Storm, Dikka. Tromsø Museum, Universitetsmuseet i Tromsø, Årsberetning 2003. (data) (fulltekst) 2004 (28). ISSN 0332-7647.

 • Storm, Dikka. Årsberetning 2002. (data) (fulltekst) 2003 (28). ISSN 0332-7647.

 • Thomsen, Elsebeth; Storm, Dikka. Det mangfoldige museum - samlingene ved Tromsø Museum Universitetsmuseet. Ottar 2002 (5). ISSN 0030-6703.s 3 - 12.

 • Storm, Dikka. Inne ute - ute inne. Women's Worlds 99 (data) 1999-06-20 - 1999-06-26 1999.

 • Storm, Dikka. Slettnes på Sørøya. Sluttrapport, undersøkelser av samisk kulturhistorie. 1998 (29). ISSN 0333-2802.

 • Storm, Dikka. Geografi og samisk forskning. NGFs årskonferanse i tusenårsbyen Trondheim. 1997-01-03 - 1997-01-04 1997.

 • Storm, Dikka. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen.. Grunnlagsproblemer i kulturforskningen. Samisk og kvensk språk, historie og kultur. 1983-11-08 - 1983-11-10 1983.

 • Member of research group

  [Loading...]