#
#
Norwegian Centre for the Law of the Sea ingvild.jakobsen@uit.no +4777646208 Tromsø TEO-H4 4.333B

Ingvild Ulrikke Jakobsen


Professor, Leader of the Norwegian Centre for the Law of the Sea


 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Protected Areas and Climate Change. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 234 - 262.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise; Nickels, Philipp Peter. The Law of the Sea as Part of the Climate Change Regime Complex. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 374 - 385.
 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Svalbardtraktaten og miljøvern. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245027884.s 185 - 220.
 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Havretten og nyere miljørett. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 183 - 205.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettslig regulering av marin plastforurensning i havområdene utenfor Svalbard. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 151 - 174.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Integrated Ocean Management in the Arctic: Comparative Analyses of the Implementation and Use of Marine Protected Areas in Canada and Norway. Ocean Yearbook 2018; Volum 32. ISSN 0191-8575.s 206 - 239.s doi: 10.1163/22116001-03201009.
 • Poto, Margherita Paola; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Biodiversity protection: the Norwegian perspective Biodiversity conservation: from the Convention on Biological Diversity to the national level. Environmental Liability 2016. ISSN 0966-2030.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Matz-Lück, Nele. Environmental standards for deep seabed mining: Introduction. Marine Policy 2016; Volum 70. ISSN 0308-597X.s 174 - 175.s doi: 10.1016/j.marpol.2016.04.028.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise. Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Sea Areas from the Impacts of Shipping. MarIus 2016 (471). ISSN 0332-7868.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Extractive industries in the Arctic: The International Legal Framework for the Protection of the Environment. Nordisk miljörättslig tidskrift 2014; Volum 1. ISSN 2000-4273.s 39 - 53.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Petroleumsvirksomhet i nord - hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved beslutningen av om nye områder skal åpnes og konsesjon tildeles?. Nordisk miljörättslig tidskrift 2013 (2). ISSN 2000-4273.s 27 - 49.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Protected Areas as a Tool to Ensure Environmental Protection of the Marine Arctic: Legal Aspects. Springer Publishing Company 2013 ISBN 978-3-642-38594-0.s 215 - 233.s doi: 10.1007/978-3-642-38595-7_10.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic: integrated ocean management and shipping. Michigan State International Law Review 2013; Volum 22 (1). ISSN 2328-2991.s 291 - 320.s doi: 10.2139/ssrn.2336646.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Prinsippene om føre var og økosystemtilnærming - Hvilken betydning har lovfestingen for marin ressursforvaltning?. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6.s 227 - 248.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Conservation of Marine Biodiversity by the use of Marine Protected Areas (MPAs). Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 91 - 99.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine verneområder i Arktis: Kyststatens forpliktelser og rettigheter. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 93 - 121.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The treaty on maritime delimitation between Norway and Russia. Arctic Review on Law and Politics 2010 (2). ISSN 1891-6252.s 325 - 328.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Bevaring av biologisk mangfold ved marine beskyttede områder og uskyldig gjennomfart. 2004.s 99 - 117.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Natur og miljøvernhensyn i skog og skogbruk. Det juridiske fakultets skriftserie 2001 (48). ISSN 0801-809X.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise; Busch, Signe Veierud. The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints. Cambridge University Press 2021 ISBN 9781108842266.s 336 - 354.
 • Johansen, Elise; Busch, Signe Veierud; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 22 - 48.
 • Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Protected Areas in International Law - an Arctic perspective. Brill Nijhoff 2016 ISBN 9789004254725.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Havrettslige rammer i lys av klimaendringer i Arktis. Møte med Forsvarskommisjonen 2022-03-24 - 2022-03-24 2022.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Developing good ocean governance of the changing Arctic by implementing ecosystem-based management. Cage Invites Conference. Changing Arctic: Ocean, Ice and Climate 2022-05-31 - 2022-05-31 2022.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Regjeringens plan for bevaring av marin natur får kritikk. Fiskeribladet 2021. ISSN 0805-5289.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Woker, Hilde; Parlov, Iva. Launch of a New Research Project at NCLOS: Developing Good Ocean Governance of the Arctic in Times of Unpredictable and Rapid Changes (DOGA). (fulltekst) NCLOS Blog 2021.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Comment - The OSPAR Convention. International Conference on Regional Cooperation for the Protection of the MArien Environment 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The implementation and use of MPAs in the Arctic region. Research seminar 2019-01-17 - 2019-01-17 2019.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Finska, Linda. Global, regional and national regulation of marine debris in the Arctic: legal gaps and opportunities. From research to practice - how to reduce plastic pollution in the Arctic 2019-01-21 - 2019.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Borgernes rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen etter Grunnlovens § 112. "Towards policy-oriented ecology" Norsk økologisk forening og Norske havforskeres forenings felles konferanse 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hva skulle vi gjort uten havretten?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hvordan fikk vi det store havet?. Agenda Nord Norge 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Protecting sensitive sea areas in the Arctic from risks posed by international shipping. Second Gothenburg Public International Law Seminar 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved åpning av nye områder for petroleumsaktivitet?. Fredagsseminar 2016-09-16 - 2016-09-16 2016.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine protected areas in the Arctic. Ecosystem based management in the Arctic 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – ikke bare et politisk spørsmål. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Environmental Protection of the Arctic, with an emphasis on Marine Protected Areas.. Guest lecture 2015-10-20 - 2015-10-20 2015.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Norway and Arctic Marine Shipping. 2015 ISBN 978-82-999253-1-0.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Paris-avtalen. (fulltekst) 2015.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Prinsippet om økosystemtilnærming/samlet belastning. (fulltekst) 2015.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping. Faculty Seminar 2015-10-21 - 2015-10-21 2015.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The role of environmental considerations in the opening process of new northern sea areas to petroleum exploration: the case of Norway. Konferanse 2014-11-27 - 2014-11-28 2014.
 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljeboring, miljøaksjoner og havrett. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Oljeboring, miljøaksjoner og havrett. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Miljøparagrafen i grunnloven: Et symbol eller grunnlag for å handle?. UiT frokost 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Pollution from Seabed Activities. Konferanse 2014-10-30 - 2014-11-01 2014.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the Arctic Ocean. Arctic Frontiers 2013-01-23 - 2013-01-25 2013.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic. Michigan State Internatinal Law Review Annual Symposium 2013-02-21 - 2013-02-22 2013.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. International legal framework for the protection of the environment. Extractive industries in the North - what about Environmental Law and Indigenous Peoples Rights 2013-11-19 - 2013-11-21 2013.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Fisheries in plans of integrated management of oceans: A comparision between the Norwegian plans and the EU Marine Strategic Framework Directive. Future Fisheries 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Internasjonale rettslige rammer for økosystembasert forvaltning. Økosystembasert tilnærming: Utfordringen å gjennomføre denne i forvaltning av norske marine ressurser og havområder 2012-09-03 - 2012-09-05 2012.
 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsutviklingen i Arktis. Henrik Steffens forelesning 2011-12-12 - 2011-12-12 2011.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Shipping in the Arctic. Roundtable conference 2011-02-16 - 2011-02-18 2011.
 • Sojtaric, Maja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Norge kan verne mer. 2011.
 • Økland, Tom Erik; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Med plikt til å verne marint mangfold. 2011.
 • Hoel, Alf Håkon; Dahl, irene vanja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune. The Arctic Ocean Review. 2011.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The Law of the Sea in the Arctic. Foredrag ved UiT for studenter fra Royal College of Defense Studies, UK 2010-05-08 - 2019-05-08 2010.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljeutvinning i nordlige havområder – hvordan skal hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas?. Prøveforelesning 2010-03-18 - 2010-03-18 2010.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. "Sedvanerett" og "softlaw" som rettskilder i folkeretten. Om hvordan de anvendes og hvorfor. Prøveforelesning, oppgitt emne 2010-03-18 - 2010-03-18 2010.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Folkerettslige spørsmål knyttet til marine verneområder for bevaring av biologisk mangfold. Klima for miljøforskning Miljø 2015-konferansen II 2010-02-16 - 2010-02-17 2010.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Protection of marine biological diversity by the use of Marine Protected Areas (MPAs). Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine protected areas in international law: a Norwegian perspective. (fulltekst) 2010.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Helhetlig havforvaltning - Hvordan samordne olje, fiskeri og miljø?. Nasjonalt fiskerirettsseminar 2010-09-23 - 2010-09-23 2010.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Is there an obligation to establish Protected Areas under the Convention on Biodiversity?. Sustainable Use of Natural Resources and Conservation of Biodiversity in the Arctic: The Legal Challenges 2007-03-26 - 2007-03-30 2007.
 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marint vern internasjonalt - rettslige rammer. Polarkonferansen 2006. Forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten - hvor går veien videre? 2006-05-16 - 2006.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H4 4.333B

  Click for bigger map