Personkort bilde
Professor

Ingvild Ulrikke Jakobsen

Vice Dean of Research Norwegian Centre for the Law of the Sea
Norwegian flag icon Sami flag icon

Law of the Sea, International and National Environmental Law, Public International Law

 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Svalbardtraktaten og miljøvern. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245027884.s 185 - 220.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Protected Areas and Climate Change. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 234 - 262.

 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Havretten og nyere miljørett. Fagbokforlaget 2019 ISBN 978-82-450-3312-0.s 183 - 205.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Integrated Ocean Management in the Arctic: Comparative Analyses of the Implementation and Use of Marine Protected Areas in Canada and Norway. Ocean Yearbook 2018; Volum 32. ISSN 0191-8575.s 206 - 239.s doi: 10.1163/22116001-03201009.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettslig regulering av marin plastforurensning i havområdene utenfor Svalbard. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 151 - 174.

 • Poto, Margherita Paola; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Biodiversity protection: the Norwegian perspective Biodiversity conservation: from the Convention on Biological Diversity to the national level. Environmental Liability 2016. ISSN 0966-2030.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise. Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Sea Areas from the Impacts of Shipping. MarIus 2016 (471). ISSN 0332-7868.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Matz-Lück, Nele. Environmental standards for deep seabed mining: Introduction. Marine Policy 2016; Volum 70. ISSN 0308-597X.s 174 - 175.s doi: 10.1016/j.marpol.2016.04.028.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Extractive industries in the Arctic: The International Legal Framework for the Protection of the Environment. Nordisk miljörättslig tidskrift 2014; Volum 1. ISSN 2000-4273.s 39 - 53.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Petroleumsvirksomhet i nord - hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved beslutningen av om nye områder skal åpnes og konsesjon tildeles?. Nordisk miljörättslig tidskrift 2013 (2). ISSN 2000-4273.s 27 - 49.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic: integrated ocean management and shipping. Michigan State International Law Review 2013; Volum 22 (1). ISSN 2328-2991.s 291 - 320.s doi: 10.2139/ssrn.2336646.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Protected Areas as a Tool to Ensure Environmental Protection of the Marine Arctic: Legal Aspects. Springer Publishing Company 2013 ISBN 978-3-642-38594-0.s 215 - 233.s doi: 10.1007/978-3-642-38595-7_10.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Prinsippene om føre var og økosystemtilnærming - Hvilken betydning har lovfestingen for marin ressursforvaltning?. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01953-6.s 227 - 248.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine verneområder i Arktis: Kyststatens forpliktelser og rettigheter. Gyldendal Juridisk 2012 ISBN 9788205431744.s 93 - 121.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Conservation of Marine Biodiversity by the use of Marine Protected Areas (MPAs). Northern Arctic Federal University 2012 ISBN 978-5-261-00664-0.s 91 - 99.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The treaty on maritime delimitation between Norway and Russia. Arctic Review on Law and Politics 2010 (2). ISSN 1891-6252.s 325 - 328.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Bevaring av biologisk mangfold ved marine beskyttede områder og uskyldig gjennomfart. 2004.s 99 - 117.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Natur og miljøvernhensyn i skog og skogbruk. Det juridiske fakultets skriftserie 2001 (48). ISSN 0801-809X.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise; Busch, Signe Veierud. The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints. Cambridge University Press 2021 ISBN 9781108842266.s 336 - 354.

 • Johansen, Elise; Busch, Signe Veierud; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.s 22 - 48.

 • Haugli, Trude; Eriksen, Gunnar Ketil; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 175 - 196.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Protected Areas in International Law - an Arctic perspective. Brill Nijhoff 2016 ISBN 9789004254725.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise; Nickels, Philipp Peter. The Law of the Sea as Part of the Climate Change Regime Complex. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Comment - The OSPAR Convention. International Conference on Regional Cooperation for the Protection of the MArien Environment 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Borgernes rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen etter Grunnlovens § 112. "Towards policy-oriented ecology" Norsk økologisk forening og Norske havforskeres forenings felles konferanse 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Finska, Linda. Global, regional and national regulation of marine debris in the Arctic: legal gaps and opportunities. From research to practice - how to reduce plastic pollution in the Arctic 2019-01-21 - 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The implementation and use of MPAs in the Arctic region. Research seminar 2019-01-17 - 2019-01-17 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hva skulle vi gjort uten havretten?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hvordan fikk vi det store havet?. Agenda Nord Norge 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.

 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Protecting sensitive sea areas in the Arctic from risks posed by international shipping. Second Gothenburg Public International Law Seminar 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – ikke bare et politisk spørsmål. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine protected areas in the Arctic. Ecosystem based management in the Arctic 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved åpning av nye områder for petroleumsaktivitet?. Fredagsseminar 2016-09-16 - 2016-09-16 2016.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Norway and Arctic Marine Shipping. 2015 ISBN 978-82-999253-1-0.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Environmental Protection of the Arctic, with an emphasis on Marine Protected Areas.. Guest lecture 2015-10-20 - 2015-10-20 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping. Faculty Seminar 2015-10-21 - 2015-10-21 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Prinsippet om økosystemtilnærming/samlet belastning. (fulltekst) 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Paris-avtalen. (fulltekst) 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The role of environmental considerations in the opening process of new northern sea areas to petroleum exploration: the case of Norway. Konferanse 2014-11-27 - 2014-11-28 2014.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Pollution from Seabed Activities. Konferanse 2014-10-30 - 2014-11-01 2014.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Miljøparagrafen i grunnloven: Et symbol eller grunnlag for å handle?. UiT frokost 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Oljeboring, miljøaksjoner og havrett. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljeboring, miljøaksjoner og havrett. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the Arctic Ocean. Arctic Frontiers 2013-01-23 - 2013-01-25 2013.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. International legal framework for the protection of the environment. Extractive industries in the North - what about Environmental Law and Indigenous Peoples Rights 2013-11-19 - 2013-11-21 2013.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic. Michigan State Internatinal Law Review Annual Symposium 2013-02-21 - 2013-02-22 2013.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Fisheries in plans of integrated management of oceans: A comparision between the Norwegian plans and the EU Marine Strategic Framework Directive. Future Fisheries 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Internasjonale rettslige rammer for økosystembasert forvaltning. Økosystembasert tilnærming: Utfordringen å gjennomføre denne i forvaltning av norske marine ressurser og havområder 2012-09-03 - 2012-09-05 2012.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Shipping in the Arctic. Roundtable conference 2011-02-16 - 2011-02-18 2011.

 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsutviklingen i Arktis. Henrik Steffens forelesning 2011-12-12 - 2011-12-12 2011.

 • Hoel, Alf Håkon; Dahl, irene vanja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune. The Arctic Ocean Review. 2011.

 • Økland, Tom Erik; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Med plikt til å verne marint mangfold. 2011.

 • Sojtaric, Maja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Norge kan verne mer. 2011.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljeutvinning i nordlige havområder – hvordan skal hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas?. Prøveforelesning 2010-03-18 - 2010-03-18 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The Law of the Sea in the Arctic. Foredrag ved UiT for studenter fra Royal College of Defense Studies, UK 2010-05-08 - 2019-05-08 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine protected areas in international law: a Norwegian perspective. (fulltekst) 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Helhetlig havforvaltning - Hvordan samordne olje, fiskeri og miljø?. Nasjonalt fiskerirettsseminar 2010-09-23 - 2010-09-23 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Protection of marine biological diversity by the use of Marine Protected Areas (MPAs). Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Folkerettslige spørsmål knyttet til marine verneområder for bevaring av biologisk mangfold. Klima for miljøforskning Miljø 2015-konferansen II 2010-02-16 - 2010-02-17 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. "Sedvanerett" og "softlaw" som rettskilder i folkeretten. Om hvordan de anvendes og hvorfor. Prøveforelesning, oppgitt emne 2010-03-18 - 2010-03-18 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Is there an obligation to establish Protected Areas under the Convention on Biodiversity?. Sustainable Use of Natural Resources and Conservation of Biodiversity in the Arctic: The Legal Challenges 2007-03-26 - 2007-03-30 2007.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marint vern internasjonalt - rettslige rammer. Polarkonferansen 2006. Forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten - hvor går veien videre? 2006-05-16 - 2006.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Johansen, Elise; Nickels, Philipp Peter. The Law of the Sea as Part of the Climate Change Regime Complex. Cambridge University Press 2020 ISBN 9781108907118.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Comment - The OSPAR Convention. International Conference on Regional Cooperation for the Protection of the MArien Environment 2019-01-15 - 2019-01-16 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Borgernes rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen etter Grunnlovens § 112. "Towards policy-oriented ecology" Norsk økologisk forening og Norske havforskeres forenings felles konferanse 2019-02-11 - 2019-02-13 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Finska, Linda. Global, regional and national regulation of marine debris in the Arctic: legal gaps and opportunities. From research to practice - how to reduce plastic pollution in the Arctic 2019-01-21 - 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The implementation and use of MPAs in the Arctic region. Research seminar 2019-01-17 - 2019-01-17 2019.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hva skulle vi gjort uten havretten?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hvordan fikk vi det store havet?. Agenda Nord Norge 2018-11-12 - 2018-11-13 2018.

 • Haugli, Trude; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Eriksen, Gunnar Ketil. Forord. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2313-8.s 5 - 8.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Protecting sensitive sea areas in the Arctic from risks posed by international shipping. Second Gothenburg Public International Law Seminar 2017-01-24 - 2017-01-24 2017.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – ikke bare et politisk spørsmål. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine protected areas in the Arctic. Ecosystem based management in the Arctic 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved åpning av nye områder for petroleumsaktivitet?. Fredagsseminar 2016-09-16 - 2016-09-16 2016.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Norway and Arctic Marine Shipping. 2015 ISBN 978-82-999253-1-0.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Environmental Protection of the Arctic, with an emphasis on Marine Protected Areas.. Guest lecture 2015-10-20 - 2015-10-20 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping. Faculty Seminar 2015-10-21 - 2015-10-21 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Prinsippet om økosystemtilnærming/samlet belastning. (fulltekst) 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Paris-avtalen. (fulltekst) 2015.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The role of environmental considerations in the opening process of new northern sea areas to petroleum exploration: the case of Norway. Konferanse 2014-11-27 - 2014-11-28 2014.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine Pollution from Seabed Activities. Konferanse 2014-10-30 - 2014-11-01 2014.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Miljøparagrafen i grunnloven: Et symbol eller grunnlag for å handle?. UiT frokost 2014-10-03 - 2014-10-03 2014.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Henriksen, Tore. Oljeboring, miljøaksjoner og havrett. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljeboring, miljøaksjoner og havrett. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the Arctic Ocean. Arctic Frontiers 2013-01-23 - 2013-01-25 2013.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. International legal framework for the protection of the environment. Extractive industries in the North - what about Environmental Law and Indigenous Peoples Rights 2013-11-19 - 2013-11-21 2013.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic. Michigan State Internatinal Law Review Annual Symposium 2013-02-21 - 2013-02-22 2013.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Fisheries in plans of integrated management of oceans: A comparision between the Norwegian plans and the EU Marine Strategic Framework Directive. Future Fisheries 2012-10-03 - 2012-10-03 2012.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Internasjonale rettslige rammer for økosystembasert forvaltning. Økosystembasert tilnærming: Utfordringen å gjennomføre denne i forvaltning av norske marine ressurser og havområder 2012-09-03 - 2012-09-05 2012.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Shipping in the Arctic. Roundtable conference 2011-02-16 - 2011-02-18 2011.

 • Henriksen, Tore; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Rettsutviklingen i Arktis. Henrik Steffens forelesning 2011-12-12 - 2011-12-12 2011.

 • Hoel, Alf Håkon; Dahl, irene vanja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune. The Arctic Ocean Review. 2011.

 • Økland, Tom Erik; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Med plikt til å verne marint mangfold. 2011.

 • Sojtaric, Maja; Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Norge kan verne mer. 2011.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Oljeutvinning i nordlige havområder – hvordan skal hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas?. Prøveforelesning 2010-03-18 - 2010-03-18 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. The Law of the Sea in the Arctic. Foredrag ved UiT for studenter fra Royal College of Defense Studies, UK 2010-05-08 - 2019-05-08 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marine protected areas in international law: a Norwegian perspective. (fulltekst) 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Helhetlig havforvaltning - Hvordan samordne olje, fiskeri og miljø?. Nasjonalt fiskerirettsseminar 2010-09-23 - 2010-09-23 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Protection of marine biological diversity by the use of Marine Protected Areas (MPAs). Legal Systems in the Barents Euro-Arctic Region 2010-04-26 - 2010-04-30 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Folkerettslige spørsmål knyttet til marine verneområder for bevaring av biologisk mangfold. Klima for miljøforskning Miljø 2015-konferansen II 2010-02-16 - 2010-02-17 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. "Sedvanerett" og "softlaw" som rettskilder i folkeretten. Om hvordan de anvendes og hvorfor. Prøveforelesning, oppgitt emne 2010-03-18 - 2010-03-18 2010.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Is there an obligation to establish Protected Areas under the Convention on Biodiversity?. Sustainable Use of Natural Resources and Conservation of Biodiversity in the Arctic: The Legal Challenges 2007-03-26 - 2007-03-30 2007.

 • Jakobsen, Ingvild Ulrikke. Marint vern internasjonalt - rettslige rammer. Polarkonferansen 2006. Forvaltningsplanen for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten - hvor går veien videre? 2006-05-16 - 2006.

 • [Loading...]