IMG_1300winner ser.jpg
Photo: Ragnhildur Asvalds
IMG_1300winner ser.jpg
Department of Tourism & Northern Studies brynhild.granas@uit.no +4778450163 Alta ALTA B218

Brynhild Granås • Granås, Brynhild; Svensson, Gaute. På reise med allemannsretten. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2021 (2). ISSN 0802-7005.
 • Granås, Brynhild. Destinizing Finnmark: Place making through dogsledding.. Annals of Tourism Research 2018; Volum 72. ISSN 0160-7383.s 48 - 57.s doi: 10.1016/j.annals.2018.05.005.
 • Granås, Brynhild. Fra stedsteori til teori om sammenkastethet: Materialitet, historie og geografi i lesninger av hundekjøring i Norge. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017779.s 299 - 315.
 • Granås, Brynhild. A place for whom? A place for what? The powers of destinization. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 79 - 92.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild. Dimensions of tourism destinations. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 1 - 20.
 • Granås, Brynhild. Ambiguous place meanings. Living with the industrially marked town in Kiruna, Sweden. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 2012; Volum 94B (2). ISSN 0435-3684.s 125 - 139.s doi: 10.1111/j.1468-0467.2012.00400.x.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Stedstransformasjoner som lokalt utviklingsfelt. 2011 ISBN 978-91-633-9802-5.s 327 - 330.
 • Granås, Brynhild. A mining town or a town with a mine? Industrialisation processes and institutional negotiations of place meanings. 2010 ISBN 978-82-8244-027-1.s 6 - 26.
 • Bærenholdt, Jørgen Ole; Gregson, Nicky; Everts, Jonathan; Granås, Brynhild; Healey, Ruth. Performing Academic Practice: Using the Master Class to Build Postgraduate Discursive Competences. Journal of Geography in Higher Education 2010; Volum 34 (2). ISSN 0309-8265.s 283 - 298.s doi: 10.1080/03098260903502695.
 • Røiseland, Asbjørn; Granås, Brynhild. Urban Governance and Path Dependency in Northern Norway. 2010 ISBN 978-1-895939-32-3.s 133 - 160.
 • Granås, Brynhild. Constructing the unique - communicating the extreme. Dynamics of place marketing. Ashgate 2009 ISBN 978-0-7546-7475-7.s 111 - 126.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An Industrial Site Reinvented as a Border Town. (omtale) Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.
 • Bærenholdt, Jørgen Ole; Granås, Brynhild. Places and Mobilities. Beyond the Periphery. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 1 - 10.
 • Granås, Brynhild. The place and spatial configurations of everyday life. 2008 ISBN 9788291636900.s 181 - 199.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place and Transport: Particularities of a Town and its Mobilities. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 179 - 193.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Kirkenes: An INdustrial Site Reinvented as a Border Town. Acta Borealia 2008; Volum 25 (1). ISSN 0800-3831.s 22 - 44.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: the "bordered" reinvention of an industrial town. 2007 (1).s 55 - 69.
 • Viken, Arvid; Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Kirkenes: The 'bordered' reinvention of an industrial town. 2007.s 55 - 68.
 • Granås, Brynhild; Gunnarsdotter, Yvonne. The unique and the ordinary - reinventing place through symbolic communication. 2007.s 69 - 86.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Dimensions of place reinvention. 2007.s 9 - 38.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Flerfaglig stedsforståelse i analyse av lokale transformasjonsprosesser. Fagbokforlaget 2007 ISBN 978-82-450-0640-7.s 156 - 169.
 • Granås, Brynhild. Innovative Approaches and Global Constraints. The case of two Lofoten municipalities. 2004 ISBN 91-89332-42-3.s 89 - 120.
 • Viken, Arvid; Granås, Brynhild. Tourism Destination Development. Turns and Tactics. Ashgate 2014 ISBN 978-1-4724-1658-2.s 153 - 170.
 • Bærenholdt, Jørgen Ole; Granås, Brynhild. Mobility and Place. Enacting Northern European Peripheries. Ashgate 2008 ISBN 978-0-7546-7141-1.s 233 - 244.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild; Aarsæther, Nils. Innovations in the Nordic periphery. 2004 ISBN 91-89332-42-3.
 • Granås, Brynhild. Unfinished Indigenous Geographies – The Endurances and Becomings of a Sami Tourism Venture. Polar Record 2022. ISSN 0032-2474.s doi: 10.1017/S003224742200016X..
 • Nygaard, Vigdis; Kvidal-Røvik, Trine; Granås, Brynhild; Mathisen, Line; Olsen, Kjell; Pashkevich, Albina. Drahjelp til samisk reiselivsutvikling på små steder - hvordan kan samforskning bidra?. Webinar 2021-10-28 - 2021-10-28 2021.
 • Granås, Brynhild. Hva betyr det for en stedsforsker å ta fuglan med?. Hva betyr det for en stedsforsker å ta fuglan med? 2021-08-31 - 2021-08-31 2021.
 • Granås, Brynhild. Allemannsrettens omstridte natur. Forskningsgruppemøte 2021-10-01 - 2021-10-01 2021.
 • Granås, Brynhild; Svensson, Gaute; Viken, Arvid. Allemannsretten. Vin & viten 2021-11-24 - 2021-11-24 2021.
 • Granås, Brynhild. Forsker vil vende i tide. 2021.
 • Mathisen, Line; Granås, Brynhild. Drahjelp til samisk reiselivsutvikling på små steder – hvordan kan samforskning bidra?. Forskningsformidlingswebinar 2021-10-27 - 2021-10-28 2021.
 • Müller, Dieter; Carson, Doris A.; de la Barre, Suzanne; Granås, Brynhild; Jóhannesson, Gunnar Thór; Øyen, Gyrid; Rantala, Outi; Saarinen, Jarkko; Salmela, Tarja; Tervo-Kankare, Kaarina; Welling, Johannes. Summary. Nordisk ministerråd 2020 (529) ISBN 978-92-893-6695-3. ISSN 0908-6692.s 5 - 5.
 • Granås, Brynhild; Øyen, Gyrid. Vadsø as a place of comfort: tourism in urban transformation. Nordisk ministerråd 2020 (529) ISBN 978-92-893-6695-3. ISSN 0908-6692.s 41 - 50.
 • Müller, Dieter; Carson, Doris A.; de la Barre, Suzanne; Granås, Brynhild; Jóhannesson, Gunnar Thór; Øyen, Gyrid; Rantala, Outi; Saarinen, Jarkko; Salmela, Tarja; Tervo-Kankare, Kaarina; Welling, Johannes. Arctic Tourism in Times of Change: Dimensions of Urban Tourism. (fulltekst) Nordisk ministerråd 2020 (529) ISBN 978-92-893-6695-3. ISSN 0908-6692.s 41 - 50.
 • Granås, Brynhild. What can dogs teach us about touristic world making?. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.
 • Granås, Brynhild. Kan forskeren bidra? Erfaringer som ´dialogpartner´ i et prosjekt blant Finnmarks-kommuner om stedsutvikling og folkehelse. Utvida forskningsseminar 2018-06-07 - 2018-06-07 2018.
 • Granås, Brynhild. Et sted for hvem og for hva? Kan stedsidentiteter styres?. Folkehelse i et stedsutviklingsperspektiv 2018-05-08 - 2018-05-09 2018.
 • Granås, Brynhild. Erfaringer som dialogpartner i prosjektet "Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse i Finnmark". Styremøte Finnmark KS 2018-03-08 - 2018-03-08 2018.
 • Granås, Brynhild; Mathisen, Line. Performing spaces for creativity and innovation: Entrepreneurship in Sami Tourism. Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.
 • Granås, Brynhild; Mathisen, Line. Performative handlingsrom: entreprenørskap i samisk reiseliv. Norsk antropologisk forenings årsmøte 2018 2018-05-04 - 2018-05-06 2018.
 • Kvidal-Røvik, Trine; Granås, Brynhild; Rantala, Outi. Splashing through the snow: Challenging polarized positions in debates on the use of snowmobiles. The 24th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality 2015-10-02 - 2015-10-05 2015.
 • Granås, Brynhild. Finnmarksløpet. 2014.
 • Granås, Brynhild. The Breakthrough. New Turns in Arctic Winter Tourism 2014-10-30 - 2014-10-30 2014.
 • Granås, Brynhild. How Women Became Mushers. Ongoing Conversations on Ethnographies, Storytelling and Ethics in Arctic Research 2014-10-06 - 2014-10-07 2014.
 • Granås, Brynhild. What Dog-Sledding Does. Stories as Material Semiotics 2014-02-13 - 2014-02-14 2014.
 • Granås, Brynhild. Dog-Sledding. Tourism and Identity in the Arctic 2014-04-10 - 2014-04-10 2014.
 • Granås, Brynhild. Cafe Society. Aksel Tjora og Graham Schambler (red.). Sosiologisk Tidsskrift 2014; Volum 22 (3). ISSN 0804-0486.s 321 - 323.
 • Granås, Brynhild. Finnmarksløpet "sportifiseres". 2014.
 • Granås, Brynhild. Finnmarksløpet. 2014.
 • Granås, Brynhild. Tha Past and the Place. The Ideal Town of Kiruna. Heritage, Valorization, and Tourism 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.
 • Granås, Brynhild. Havnen, stedet og stedet som havn. Havneseminar. Havne som knutepunkte 2013-11-28 - 2013-11-28 2013.
 • Granås, Brynhild. Om å være en stemme i et mangfoldig Nord-Norge. Konsultasjon for KUN 2013-02-19 - 2013-02-20 2013.
 • Granås, Brynhild. Det gjenstridige mangfoldet. Bak slagord og overskrifter i nordlig byutvikling. 2012 ISBN 9788282440806.
 • Granås, Brynhild. The Arrival of the Mongrels. Globalization and Modernizing Processes in the North 2012-11-14 - 2013-10-15 2012.
 • Granås, Brynhild. Byen og storindustrien. Ramsalt. Urbant og arktisk landskap i endring 2012-09-21 - 2012-09-21 2012.
 • Granås, Brynhild. Musikalsk emansipasjon. Fra Smurfeland til Pitchfork. Sosiolog-nytt 2011 (3). ISSN 0333-3205.
 • Granås, Brynhild. Tilfeldighetenes sosiologi. Sosiolog-nytt 2010 (1). ISSN 0333-3205.
 • Granås, Brynhild. Community without borders. Sosiolog-nytt 2009 (1). ISSN 0333-3205.
 • Granås, Brynhild. Stedsbranding, stedsutvikling, attraktive steder... Jippoer og muligheter for hurtigruteentusiaster og andre lokalpatrioter. Foredrag 2008-11-19 - 2008-11-19 2008.
 • Granås, Brynhild. Unna vei for industrien! Om flyttinga av Kiruna by. Kvinneforskermaraton 2007 2007-09-22 - 2007-09-22 2007.
 • Granås, Brynhild. Gjenskaping av Narvik by: Næringsliv, politikk og byliv etter omstillingsperioden. Næringskafé: Narviks evne til fornyelse 2007-02-22 - 2007-02-22 2007.
 • Granås, Brynhild. Place and transport: Particularities of a town and its mobilities. Northern Encounters 2007-08-06 - 2007-08-08 2007.
 • Nyseth, Torill; Granås, Brynhild. Place Reinvention: Dynamics and Governance Perspectives. 2007.s 55 - 68.
 • Granås, Brynhild; Røiseland, Asbjørn. Industrial Production or Cultural Economy? Urban governance in the Northern Periphery in the lenses of path dependency. Old Economy Regions in the New Economy 2006-03-24 - 2006-03-25 2006.
 • Granås, Brynhild. Det "attraktive" stedet?. Stedsutvikling i nord - nye roller og nye kompetansebehov? 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Granås, Brynhild. Gjenidentifisering av nordområdebyer. Medlemsmøte 2006-11-16 - 2006-11-16 2006.
 • Granås, Brynhild. The unique and the ordinary. Reinventing place by symbolic communication. Sted, identitet og tilhørighet 2006-10-23 - 2006-10-25 2006.
 • Granås, Brynhild. Reinventing place. Very different ways of branding place – cultural activists versus economic management. Culture and Creativity as a driving force in local and regional development 2006-05-24 - 2006-05-24 2006.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place reinvention. Dynamics and governance perspectives. Internationalisation of regional development policies – needs and demands in the Nordic countries 2006-11-23 - 2006-11-23 2006.
 • Røiseland, Asbjørn; Granås, Brynhild. Innovative governance. New Public Management and Governance - New Organizational Forms within Public Administration? 2005-05-09 - 2005-05-12 2005.
 • Granås, Brynhild. Hvordan utvikle kultur for nyskaping?. Næringsløftkonferansen Lødingen 2005-04-21 - 2005-04-22 2005.
 • Granås, Brynhild. Nyskapende utvikling i den nordiske periferien. Tornedalsrådets Årskonferens 2005 2005-05-25 - 2005-05-25 2005.
 • Granås, Brynhild; Nyseth, Torill. Place-reinvention in the urban north; dynamics and governance perspectives. Navigating Globalization; Stability, Fluidity, and Friction 2005-08-04 - 2005-08-06 2005.
 • Granås, Brynhild. The Røst Declaration. Dialogue with actors in the field after a research project. 2004.
 • Granås, Brynhild. Innovasjon i utkantsamfunn ? forståelse av begrepet og forskningsfunn i Norden. Idédugnad Lofoten 2004-11-09 - 2004-11-09 2004.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Keywords: Identity processes; materialities; human - non-human relationships; animals; the nature-culture dichotomy; climate change; landscape; place; power relations; postcolonial perspectives; industrialization; tourism; cultural industries; outdoor life; Arctic; Polar.

  Research groups: "Narrating the Post-Colonial North", "Place, Power and Mobility" and "Border Culture/Border Poetics".  Member of project