Ådne Danielsen


Associate professor


 • Danielsen, Ådne; Bull, Tove; Arbo, Peter. Utdanning som mål og middel. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 11 - 17.
 • Danielsen, Ådne. Er utdanning alltid viktig?. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 157 - 176.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne. Lokale studiesentra - ny plante i den nordnorske kompetansefloraen. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 137 - 156.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne. Regionenes kamp om kompetansen- et nordnorsk eksempel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 245 - 258.
 • Danielsen, Ådne. Ingenting er så praktisk som god teori? - Refleksjoner om forholdet mellom arbeidslivspraksis og videreutdanning for studenter på høyere nivå. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 23 - 40.
 • Danielsen, Ådne; Pettersen, Hilde Marie. Virkninger av et videreutdanningstiltak - hva skjer i studentens møte med egen arbeidsplass?. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493.s 115 - 136.
 • Arbo, Peter; Bull, Tove; Danielsen, Ådne. Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3.s 46 - 62.
 • Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar. Evaluering av lederstrukturen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 2019.
 • Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne. Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019.. 2019.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holen, Frank. Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer. 2017.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holm, Lisbet; Fjellberg, Berit. Nord-Troms kommunene tar grep. Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla. Varsel om en mulig krise. Rapport nr. 4 fra prosjektet "Utdanning for utvikling- studie-og læringssentrenes rolle og funksjon". Septentrio Reports 2016:2. 2016.
 • Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine. Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 2016.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne. En svale gjør ingen sommer. Evaluering av enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HELPED). 2015.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla. Levende studie- og læringssentra? Erfaringer og funksjoner. 2015.
 • Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla. Levende studie- og læringssentra? Funksjoner og framvekst.. 2015.
 • Roos, Gunilla; Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar. Levende studie-og læringssentra? Kompetensutmaningar i tre rurala regioner. 2015.
 • Danielsen, Ådne. Foredrag om kommunereformen. Folkemøte om kommunereformen 2015-04-24 - 2015-04-24 2015.
 • Danielsen, Ådne. Presentasjon av resultater fra "Kompetanseprosjektet i Nord-Troms". Nord-Troms regionråd temamøte 2015-01-27 - 2015-01-27 2015.
 • Danielsen, Ådne. Moderator for seksjon om "Utdanning og arbeid". Peter F.Hjort seminaret 2015.. Peter F. Hjort-seminaret, UiT Norges arktiske universitet 2015-03-05 - 2015-03-05 2015.
 • Danielsen, Ådne. Prosessledelse for dialogkonferanse om bolyst og boligutvikling. Dialogkonferanse om bolyst og boligutvikling 2014-10-31 - 2014-10-31 2014.
 • Holen, Frank; Danielsen, Ådne. Faglig ledelse av studieprogrammer ved UiT – Norges arktiske universitet – En gjennomgang. Møte strategisk utdanningsutvalg UiT 2014-11-03 - 2014.
 • Danielsen, Ådne. Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark - Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013. 2013.
 • Danielsen, Ådne; Brattvoll, Morten. Framtidas reiseliv i Finnmark. Dialogkonferanserapport. 2013.
 • Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar. Det er for seint å snyte seg når nesa er borte - Om betydningen av å utvikle lokale kompetanseutviklingstrategier i distriktssamfunn. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Brattvoll, Morten; Danielsen, Ådne. Dialogseminarer Videregående skolestruktur i Finnmark. (data) 2012.
 • Danielsen, Ådne. Rundt neste sving? En organisasjonsteoretisk analyse av studiesentre som idé og praksis. 2011 ISBN 978-82-8244-049-3.
 • Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Rydningen, Arne. Fleksibel høyere utdanning: Status, utfordringer og nye initiativer. 2007.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS høsten 2004 og våren 2005. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat. 2005.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne; Gabrielsen, Hanne C; Normann, Anne Katrine. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 21. og 22. oktober 2003. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2004.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 26. – 27. november 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2003.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Fokus på ’FOKUS kompetanse’. Hva er gjort og hva kan gjøres? Vurdering av et kompetanseprosjekt i fiskeri- og havbruksnæringen. Rapport Norut samfunnsforskning 02/02.. 2002.
 • Bye, Geir; Danielsen, Ådne. Arbeidsbeskrivelser i mottaket og andre utfordringer. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Kjøllefjord AS 9. – 10. april 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. 2002.
 • Look at all works in CRIStin →  TEO-H1 1.466

  Click for bigger map