Cathrine Baglo Orkana.JPG
Cathrine Baglo Orkana.JPG
Sannhets- og forsoningskommisjonen cathrine.baglo@uit.no +4777646241 Tromsø TEO-H2 2.262

Cathrine Baglo


Project leader Dávvirat Duiskkas/Gjenstander i Tyskland/Artifacts in Germany


 • Baglo, Cathrine. The disappearance of the sea sámi as a cultural display category: Assimilation policies and the role of industrial expositions. (fulltekst) Nordisk Museologi 2020; Volum 27 (3). ISSN 1103-8152.s 25 - 44.s doi: 10.5617/nm.7725.
 • Baglo, Cathrine. Puncturing Parts of History’s Blindness: South Saami and South Saami Culture in Early Picture Postcards. (data) Springer 2019 ISBN 978-3030050283.s 93 - 119.s doi: 10.1007/978-3-030-05029-0_6.
 • Baglo, Cathrine. Margrete Kreutz' historie: utstilling som synliggjøring av individualitet, etnisitet og handlekraft. Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 25 - 47.
 • Baglo, Cathrine; Stien, Hanne Hammer. Alt eller ingenting: Annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter. (data) Kunst og kultur 2018; Volum 101 (3). ISSN 0023-5415.s 166 - 185.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2018-03-04.
 • Baglo, Cathrine. Reconstruction as trope of cultural display. Rethinking the role of “living exhibitions”. Nordisk Museologi 2015 (2). ISSN 1103-8152.s 49 - 68.s doi: 10.5617/nm.3047.
 • Baglo, Cathrine. Rethinking Sami Agency during Living Exhibitions: From the Age of Empire to the Postwar World. University of Nebraska Press 2014 ISBN 978-0-8032-5686-6.s 136 - 169.s doi: 10.2307/j.ctt1d9nmw6.10.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika (Ph.d. presentasjon). Nordisk Museologi 2012 (2). ISSN 1103-8152.s 107 - 117.s doi: 10.5617/nm.3107.
 • Baglo, Cathrine. Fotografiers materialitet: Bilders betydning for forestillinger om samisk kulturell fremmedhet :. Tidsskrift for kulturforskning 2012; Volum 11 (3). ISSN 1502-7473.s 45 - 59.
 • Baglo, Cathrine. Visualisations of the "Lappish race": On photos and exhibitions of Sámi in Europe in the period 1875-1910. 2008 (63) ISBN 978-91-7264-689-6. ISSN 0560-2416.s 25 - 49.
 • Baglo, Cathrine. Samer på ville veger? om ""levende utstillinger"", antropologi og vitenskapelige praksiser. Nordisk Museologi 2006 (1). ISSN 1103-8152.s 3 - 20.
 • Baglo, Cathrine. From Universal Homogeneity To Essential Heterogeneity: On The Visual Construction Of "The Lappish Race". Acta Borealia 2001 (2). ISSN 0800-3831.s 23 - 39.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Orkana Forlag 2017 ISBN 978-82-8104-280-3.
 • Baglo, Cathrine. Oldemor Ragnhild fra Røesgrenda. Helgådalsnytt 2020 (49). ISSN 0333-1083.s 48 - 52.
 • Baglo, Cathrine. Fra Mrs. Krintz til Margrete Kreutz til Meerhke: Et forsøk på å gjenskape et uvanlig sørsamisk kvinneliv. Kan arkivene forandre historien? Fra kvinneliv til historieformidling 2020-01-21 - 2020-01-21 2020.
 • Baglo, Cathrine. Menneske og museum: (Sør)samiske deltakeres opplevelser av levende utstillinger. LitFest 2020-02-06 - 2020-02-09 2020.
 • Gjerstad, Nils; Baglo, Cathrine. Čájáhallá sámi poastakoarttaid. (data) 2020.
 • Helander, Astrid; Baglo, Cathrine. Čuoččuha girječálli ávkkastallan eahpevuoiggalaččat su čohkkejuvvon dieđuid sámiid birra. (data) 2019.
 • Lian, Svein; Baglo, Cathrine. Viktigheten av å forstå sin historie. (data) 2019.
 • Baglo, Cathrine; Nyyssönen, Jukka; Ragazzi, Rossella. Museums as arenas for the production and circulation of knowledge on Sámi cultures, societies and identities. Nordisk Museologi 2019 (3). ISSN 1103-8152.s 5 - 7.
 • Stoltenberg, Hanna; Baglo, Cathrine. Jenssen er systematisk lemfeldig. (data) 2019.
 • Sem, Leiv Heming; Baglo, Cathrine. Mojhtesh - sørsamiske postkort. Vandreutstilling 2019-02-06 - 2019.
 • Baglo, Cathrine. Photographs as means for negotiating Cultural historical knowledge of the Sámi. Reading seminar for the research group Societal Dimensions of Sami research 2018-01-22 - 2018-01-23 2018.
 • Johnsen, Arne Ivar; Baglo, Cathrine. Væreiersønnen Johan Adrian Jacobsen. (data) 2018.
 • Baglo, Cathrine. Med postkort på plakaten (med E. Wersland). Forskersamtale (data) 2018-04-19 - 2018-04-19 2018.
 • Baglo, Cathrine. Var han bare "gravrøver og tyv"?. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.s 4 - 5.s doi: http://nordnorskdebatt.no/article/var-han-virkelig-bare-en.
 • Baglo, Cathrine. Storm og stilla: Adrian Jacobsens etnografiske bedrifter/ Storm and Stillness: The Ethnographic Enterprises of Adrian Jacobsen. Vandreutstilling 2018-06-27 - 2018-10-01 2018.
 • Baglo, Cathrine; Wersland, Elin. Postkort på plakaten. Forskersamtale 2017-04-19 - 2017-04-19 2017.
 • Baglo, Cathrine. Adrian Jacobsens etnografiske bedrifter. Forskningsseminar seksjon for kulturvitenskap 2017-01-25 - 2017-01-25 2017.
 • Baglo, Cathrine. Puncturing parts of history's blindness. South Sámi and South Sámi Culture in Early Photographic Postcards. Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity 2017-05-29 - 2017-06-01 2017.
 • Baglo, Cathrine. Samisk historie i Romssavággi/Tromsdalen. Årsmøte 2017-06-09 - 2017-06-09 2017.
 • Baglo, Cathrine. Margrete Kreutz' historie. Spor 2017 (1). ISSN 0801-5376.s 29 - 33.
 • Solhaug, randi merete; Baglo, Cathrine. Han samlet urfolk til utstillinger. (data) 2017.
 • Baglo, Cathrine. Re-peopling the past: Photographs from Live Ethnographic Displays of Sámi. Indigenous Photography Studies: Current Developments and Challenges 2017-09-07 - 2017-09-08 2017.
 • Baglo, Cathrine. Samlerens stemme. Museumsviten (blogg) 2017.s doi: https://forskning.no/blogg/museumsviten/samlerens-stemme-0.
 • Baglo, Cathrine. Hr. Kaptein Jacobsen og hans arbeid for Bergens national-ethnografisk forening. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2017. ISSN 1893-1944.
 • Eira, Biret Ravdna; Eira, Ravdna Biret Marja; Baglo, Cathrine. Gávilduvvojedjego sápmelaččat geat johte viidát máilmmis čájeheame kultuvrraset. 2017.
 • Vik, Kjetil; Baglo, Cathrine. Løfter mørk historie om samer på utstilling fram i lyset. 2017.
 • Meisdal, Simen; Baglo, Cathrine. Belyser ukjent samisk historie. 2017.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Bokpresentasjon 2017-11-25 - 2017-11-25 2017.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Boklansering 2017-11-26 - 2017-11-26 2017.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Ordkalotten 2017-11-18 - 2017-11-18 2017.
 • Baglo, Cathrine. From Doctoral Thesis to Exhibition or how to not only visualize your science, but also make it perceptible in other ways. BIO 810 Visualize your science 2017-12-13 - 2017-12-13 2017.
 • Baglo, Cathrine. Jacobsen-arkivet i Hamburg. Desembernatt 2016-12-01 - 2016-12-01 2016.
 • Baglo, Cathrine. Between Worlds and Knowledges: The Liminal Life of Collector Johan Adrian Jacobsen (1853-1947). MOA Visual and Material Culture Research Seminar Series 2016-03-10 - 2016-03-10 2016.
 • Baglo, Cathrine. Brødrene Jacobsens bedrifter i British Columbia. Nordlys 2016 (140). ISSN 0805-5440.s 18 - 18.
 • Baglo, Cathrine. Johan Adrian Jacobsen as Recruiter of Indigenous Presenters in Live Ethnographic Exhibitions. Johan Adrian Jacobsen: Collector of People and Things 2016-06-08 - 2016-06-09 2016.
 • Baglo, Cathrine. I en sofa på arkivet. 2016.
 • Kalvemo, Jos; Baglo, Cathrine. Samer på utstilling. 2016.
 • Baglo, Cathrine. From Doctoral Thesis to Exhibition: Or how the Exhibit the Non-Exhibitional. BIO 8010 Visualizing your science - exhibiting science 2016-11-07 - 2016-11-11 2016.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? "Levende utstillinger" av samer i Europa og Amerika. Utstillingsåpning "Margrete Kreutzen jieleden bïjre" 2015-11-28 - 2015-11-28 2015.
 • Baglo, Cathrine. Samer på ville veger? Forutinntatthet og fordommer i forståelsen av levende utstillinger som historisk fenomen. Seminar 2015-03-05 - 2015-03-05 2015.
 • Baglo, Cathrine. Levende utstillinger av samer i Europa (og Amerika) og deltakelsen fra Kautokeino. Utstillingsåpning "Margrete Kreutzen jieleden bïjre" 2015-03-04 - 2015-03-04 2015.
 • Baglo, Cathrine. Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass. Ottar 2015; Volum 3 (306). ISSN 0030-6703.s 25 - 30.
 • Baglo, Cathrine. Kjønn i utstillinga "Margrete Kreutz' historie"?. Kjønn og museum 2015-11-19 - 2015-11-19 2015.
 • Jaklin, Asbjørn (avisa Nordlys); Baglo, Cathrine. Oppdageren fra Risøya fascinerer. 2014.
 • Synnevåg, Anne; Baglo, Cathrine. Kongolandsbyen i Frogneparken. 2014.
 • Baglo, Cathrine. Kan vi se kongolandsbyen i øynene?. Klassekampen 2014 (69). ISSN 0805-3839.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Åpning av utstillinga "Margrete Kreutzen jieleden bïjre 1863-1922" 2014-05-11 - 2014-05-11 2014.
 • Baglo, Cathrine. The reenactment of the Congo Village, Oslo 2014. Reception, meaning and materiality. Exhibition Materialities 2014-06-10 - 2014-06-11 2014.
 • Baglo, Cathrine. The «Living Exhibitions» of Sámi: Context, Historicity and Complexity. Exhibiting and Exhibition. A seminar on European Attraction Limited 2014-09-11 - 2014-09-11 2014.
 • Baglo, Cathrine. Photography in Live Exhibitions of Sámi in Europe and America in the 19th and early 20th century: Production, Representation, Circulation. Photography, History and Indigenous People 2014-10-07 - 2014-10-09 2014.
 • Baglo, Cathrine. EXHIBITING SAMI AND SAMI CULTURE BEFORE THE AGE OF THE MUSEM: TROPES, TRENDS AND TRANSMISSIONS?. Rethinking Sámi Cultures in Museums 2014-11-26 - 2014-11-28 2014.
 • Flugstad Eriksen, Kjersti; Baglo, Cathrine. Samer til skue. 2014.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Utstillingsåpning "Margrete Kreutzen jieleden bïjre" 2014-05-11 - 2014-05-11 2014.
 • Baglo, Cathrine. Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Utstillingsåpning "Margrete Kreutzen jieleden bïjre" 2012-09-24 - 2012-09-24 2012.
 • Baglo, Cathrine. Margrete Kreutz' historie/ Margrete Kreutzen jieleden bïjre. Formidling av doktorgradsarbeid 2012-07-03 - 2012.
 • Baglo, Cathrine. Negotiating native identity: Materiality and presence in the living exhibitions of Sami. New materialities in exhibition studies 2012-08-22 - 2012-08-23 2012.
 • Kr~ger, Sverre Gustav; Baglo, Cathrine. Min doktorgrad. 2012.
 • Baglo, Cathrine. Staging the Authentic and the Everyday: The living exhibitions of Sámi in the nineteenth- and early twentieth centuries. Spectacular bodies. Museums, memories, myhts 2012-03-22 - 2012-03-23 2012.
 • Baglo, Cathrine. Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. Søndagsuniversitet 2012-03-04 - 2012-03-04 2012.
 • Baglo, Cathrine. Fotografiske postkort og populærkulturelle representasjoner av samer. Samisk kulturkunnskap 2012-02-04 - 2012-02-04 2012.
 • Baglo, Cathrine. Fotografiets materialitet: Bilders betydning for forestillinger om kulturell fremmedhet. Disputas 2011-12-02 - 2011-12-02 2011.
 • Baglo, Cathrine. På ville veger? Levende utstillinger av samer i Europa og Amerika. 2011.
 • Baglo, Cathrine. Levende utstillinger av samer. Forskningsseminar 2011-02-18 - 2011-02-18 2011.
 • Baglo, Cathrine. Reconstruction as a trope of display in live exhibitions of Sami in the 19th and early 20th centuries. Det 27. nordiske historikermøte 2011-08-11 - 2011-08-14 2011.
 • Baglo, Cathrine. Samer på utstilling. Framstillinger av opprinnelige folkeslag før det etnografiske museets tid. Mangfoldsnettverket 2010-11-25 - 2010-11-26 2010.
 • Baglo, Cathrine. Rethinking agency in the exhibitions of Sàmi in Europe and America in the nineteenth- early twentieth century. Performing Indigeneity: Historic and Contemporary Displays of Indigeneity in Public Spaces 2009-05-21 - 2009-05-23 2009.
 • Baglo, Cathrine. 'Cultural Learnings of America for make benefit Glorious Nation of Sápmi'. An analysis of the Lapland Village, World's Columbian Exposition, Chicago. Ukentlig seminar 2008-04-18 - 2008-04-18 2008.
 • Baglo, Cathrine. Sámi on Display: Visual Technologies, Native Performances and Mass Culture in the Nineteenth- early Twentieth Century. Society for the Advancement of Scandinavian Study 98th Annual Meeting 2008-03-13 - 2008-03-15 2008.
 • Baglo, Cathrine. Innledning. Ottar 2007 (4). ISSN 0030-6703.s 2 - .
 • Pellicer, Danny J.; Baglo, Cathrine. På utstilling i dyrehagen. 2007.
 • Baglo, Cathrine. Samer på utstilling i tida 1822-1934. Ottar 2007 (4). ISSN 0030-6703.s 3 - 11.
 • Baglo, Cathrine. Lost in translation?Utstillinger av samer i europeiske og amerikanske byer i tida 1870-1930. Desembernatt, Tromsø Museum-Universitetsmuseet 2006-12-01 - 2006.
 • Baglo, Cathrine. Utstilt som samer: levende representasjoner av primitivitet i tida 1822-1934. Metamorfoser, 30:e Nordiska etnolog- och folkloristkongressen 2006-06-14 - 2006-06-17 2006.
 • Baglo, Cathrine. Samer på utstilling. Norsk Arkeologi Møte 2006 2006-11-09 - 2006-11-11 2006.
 • Baglo, Cathrine. Our Guests were unadulterated People of Nature? The living exhibition of Saami (Laplanders) during the period 1870-1930. Forskningsseminar 2006-05-11 - 2006.
 • Baglo, Cathrine. Samer på utstilling. Om ”levende utstillinger" i tida 1822-1934. Fredagsseminar 2006-03-17 - 2006.
 • Baglo, Cathrine. Varangersamer på utstilling i Tyskland i 1877?. Varanger årbok 2005. ISSN 0800-0867.
 • Baglo, Cathrine. Fra Tromsø til Hamburg? Om dyrehandler Carl Hagenbeck og hans ”antropologisk-zoologiske utstillinger” av samer i tida 1874-1932. Samisk informasjonsdag 2005-09-02 - 2005.
 • Baglo, Cathrine. Samer på utstilling. Fra Tromsø til Hamburg? Om dyrehandler Carl Hagenbeck og hans "antropologisk-zoologiske" utstillinger i tida 1874- 1930(32). Julenatt 2005-12-01 - 2005.
 • Baglo, Cathrine. Samer på ville veger? Om "levende utstillinger", antropologi og vitenskapelige praksiser. Forskerkurs: Reiselitteratur - fakta og fiksjon 2005-11-21 - 2005-11-23 2005.
 • Baglo, Cathrine. Samer på utstilling. Om "levende utstillinger" i tida 1822-1934. Forskningsseminar 2005-10-07 - 2005.
 • Baglo, Cathrine. "Sie sind mein Mann". Om dyrehandler Carl Hagenbeck, utstillinga av mennesker og forbindelsen til Johan Adrian Jacobsen. Internt seminar 2005-08-18 - 2005.
 • Baglo, Cathrine. Always the Same Saami? Changing Conceptions of Saami Otherness in European Discourses. World Archaeological Congress 4 1999-01-10 - 1999-01-14 1999.
 • Baglo, Cathrine. From Physical to Cultural Identity: A Review of Archaeological Research on Saami Prehistory. Forskerseminar 1998-10-01 - 1998.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

   

   


  Member of research group  TEO-H2 2.262

  Click for bigger map