Silje Solheim Karlsen
Photo: Sunniva C.D. Werkland
Silje Solheim Karlsen
Lærerut. og pedagogikk campus Alta silje.karlsen@uit.no +4778450131 Alta ALTA 2013

Karlsen, Silje Solheim • Stokke, Ruth Seierstad; Karlsen, Silje Solheim. "Så den fremmede ikke blir mer fremmed." Samisk lyrikk i norskfaget. Det Norske Samlaget 2021 (.) ISBN 9788234005619. ISSN 0078-1266.s 142 - 168.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. ‘The teachers do not see us.’ The challenges of teacher education in rural areas. Education In The North 2021; Volum 28 (2). ISSN 0424-5512.s 46 - 63.s doi: 10.26203/qqw4-xn70.
 • Karlsen, Silje Solheim. Ædnan - tapet av landet, språket og den samiske livsrytmen.. Novus Forlag 2020 ISBN 9788283900460.s 63 - 82.
 • Karlsen, Silje Solheim. Inn i Hanne Bramness´hus. Novus Forlag 2020 ISBN 978-82-8390-036-1.s 127 - 142.
 • Karlsen, Silje Solheim. Coming of Age thorigh Svalbard Adventures. Routledge 2020 ISBN 9780367360801.s 146 - 159.
 • Karlsen, Silje Solheim. Daggry og mørke tåker i Sápmi. Landskap, identitet og avkolonisering i nyere samisk litteratur for ungdom. Det Norske Samlaget 2019; Volum . (.) ISBN 9788252199277. ISSN 0078-1266.s 218 - 241.
 • Karlsen, Silje Solheim. Kråkesølv og annet gull fra nyere nordnorsk visepoesi. Oplandske Bokforlag 2019 ISBN 978-82-7518-268-3.s 289 - 301.
 • Karlsen, Silje Solheim. Adventures in a Borderless Land: Myth, Modernity and the Environment in Máret Ánne Sara´s In Between Worlds (2014). Nordiques 2019 (37). ISSN 1761-7677.s 95 - 109.
 • Karlsen, Silje Solheim. Kan dataspill bli til litteratur?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 119 - 131.
 • Karlsen, Silje Solheim. Kødder han? Tilfeldige stopp i Øyvind Bergs diktning. Oplandske Bokforlag 2018 ISBN 978-82-7518-260-7.s 23 - 34.
 • Karlsen, Silje Solheim. Hva ville havet sagt i dag? Om havet i samtidslyrikken – en økokritisk lesning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018 (3-4). ISSN 0802-7005.
 • Karlsen, Silje Solheim. «[…] så skrev jeg til et par velkjente menn i Finnmark med forespørsel om man kunne skaffe meg to fjellapper som var villige til å følge med». Om polarekspedisjoner, skiløping og etnisitet. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7.s 271 - 289.
 • Karlsen, Silje Solheim. ""Vi må tilpasse oss de endringene vi ikke klarer å unngå [...]". Noen betraktninger om klasse og kjønn i Ingeborg Arvolas roman Griseherter (2011)". Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-845-6.s 215 - 233.
 • Karlsen, Silje Solheim. Romantiske stereotypier eller barnlige avvik. Arktis som oppdragende element i jentebøker fra 1940- og 1950-tallet. Nordlit 2015 (35). ISSN 0809-1668.s 205 - 221.s doi: 10.7557/13.3435.
 • Karlsen, Silje Solheim. Roger? Rrrrrr. Lyddikt og faenskap. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0244-0.s 183 - 197.
 • Karlsen, Silje Solheim. Fangstmannsbiografien og heltelitteratur. Med et skråblikk på sjangeren: Wanny Woldstad, Henry Ette, Thorleif Bjertnes og Henry Rudi. Nordlit 2014 (32). ISSN 0809-1668.s 1 - 16.s doi: 10.7557/13.3077.
 • Karlsen, Silje Solheim. Between Romanticism and Rationality: The Arctic Traveler in Fridtjof Nansens Farthest North (1897). Wehrhahn Verlag 2013 (13) ISBN 9783865253347. ISSN 1863-8392.s 137 - 147.
 • Karlsen, Silje Solheim. Nostalgisk erindring og polar karrierehistorie. Fridtjof Nansen: Blant sel og bjørn: min første ishavs-ferd (1924). Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 193 - 203.s doi: 10.7557/13.2313.
 • Karlsen, Silje Solheim. Triumf, lojalitet og avstand: Første- og annenposisjonsberetninger om Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896). Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2781-9.s 113 - 134.s doi: 10.7557/13.2343.
 • Karlsen, silje solheim. Fridtjof Nansen's Farthest North: Scientific Report or Personal Account?. Nordlit 2008; Volum 23. ISSN 0809-1668.s 195 - 204.
 • Karlsen, Silje Solheim. ”Myth and Masculinity in Arctic Literature”. 2008 ISBN 9789984143927.s 59 - 66.
 • Karlsen, Silje Solheim. " - did hvor intet levende væsen kunde ånde, - did ind søgte følge efter følge - hvorfor?" - Om polarhelten og myten om nord i Fridtjof Nansens Fram over Polhavet (1897). Nordlit 2007 (22). ISSN 0809-1668.s 97 - 112.
 • Karlsen, Silje Solheim. Dikt i kontekst: En lesning av "Der alle stier taper seg". Cappelen Damm Akademisk 2001 (140) ISBN 82-02-19908-5. ISSN 0805-6048.s 153 - 175.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Restart: Å være digital i skole og utdanning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 45 - 61.
 • Karlsen, Silje Solheim. Inn i Hanne Bramness´hus. Nordisk poesifestival 2019-03-07 - 2019-03-08 2019.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. “Kan man lære noe av å spille dataspill? “. Forskningsdagene 2019-10-23 - 2019-10-23 2019.
 • Karlsen, Silje Solheim. Ishavsferdene: En skole i manddom og selvovervindelse?". Fangstfortellinger fra Arktis.. Lørdagsuniversitetet 2018-11-10 - 2018-11-10 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Innledning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215028217.s 11 - 17.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Radiointervju. 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. Boklansering av "Restart: Å være digital i skole og utdanning". Boklansering 2018-01-12 - 2018-01-12 2018.
 • Johanson, Lisbeth Bergum; Karlsen, Silje Solheim. "Supplement til lærebøker". 2018.
 • Karlsen, Silje Solheim. Kødder han? Tilfeldige stopp i Øyvind Bergs diktning. Nordisk poesifestival 2017-03-09 - 2017-03-10 2017.
 • Karlsen, Silje Solheim. The subarctic Finnmark in childrens literature. HIistories of science and tourism in the Arctic 2015-11-11 - 2015-11-12 2015.
 • Karlsen, Silje Solheim. Kvinner utenfor. Betraktninger om klasse og kjønn i Ingeborg Arvolas Grisehjerter (2011). Kontekster for Prøysen: Politikk og litteratur, arbeiderdiktning, littérature engagée 2015-01-22 - 2015-01-23 2015.
 • Karlsen, Silje Solheim. Kråkesølv og annet gull fra (nyere) nordnorsk visesang. Trubadurtradisjonen og sanglyrikkens sjangere. 2015-09-17 - 2015-09-18 2015.
 • Karlsen, Silje Solheim. “The Didactic Arctic: The Arctic as a Didactic Element in Literature for Children and Young Adults”. Arctic Modenities 2014-02-24 - 2014-02-27 2014.
 • Ryall, Anka; Karlsen, Silje Solheim. Ishavskvinner – en ny norsk (litteratur)historie?. Vinterfest 2014-12-11 - 2014-12-11 2014.
 • Karlsen, Silje Solheim. "The Romantic Stereotype or Puerile Deviation: The Arctic as Didactic Element in Girls' Books from the 1940s and 1950s". Arctic Modernities Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Karlsen, Silje Solheim. Tradition and Modernity: Wanny Woldstad as Wintering Woman in the Masculine Arctic. Arctic Modernities symposium 2013-04-10 - 2013-04-12 2013.
 • Karlsen, Silje Solheim. Wanny Woldstad as Wintering Woman in the Masculine Arctic. SASS 2013-05-02 - 2013-05-04 2013.
 • Karlsen, Silje Solheim. Første kvinne som fangstmannsbiograf på Svalbard. Wanny Woldstad mellom tradisjon og modernitet. Narrating the high North, Kirkenes 2013-06-20 - 2013-06-21 2013.
 • Karlsen, Silje Solheim. Finnmarkens Paradiis. 2012 ISBN 978-82999177-0-4.s 10 - 13.
 • Karlsen, Silje Solheim. Ord i Tåkeheimen, Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) - og bøker i dens kjølvann. Utstilling Polarmuseet i Tromsø 2012-06-28 - 2012-09-30 2012.
 • Karlsen, Silje Solheim. Svar fra doktoranden. Nordlit 2012 (29). ISSN 0809-1668.s 318 - 326.
 • Karlsen, Silje Solheim. Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896)- og bøker i dens kjølvann. 2011 ISBN 978-82-8244-055-4.
 • Karlsen, Silje Solheim. Litterære helteportretter. Forlaget Press 2011 ISBN 978-82-7547-477-1.s 46 - 47.
 • Karlsen, Silje Solheim. Fridtjof Nansen: Blant sel og bjørn. Min første ishavsferd (1924). Narrating the High North 2011-09-06 - 2011-09-09 2011.
 • Karlsen, Silje Solheim. Between Romanticism and Rationality: The Arctic traveller in Fritdjof Nansens Farthest North (1897). Travels in the North 2011-10-05 - 2011-10-06 2011.
 • Karlsen, Silje Solheim. Nansens ekspedisjonslitteratur. Fjellitteratur 2011-10-14 - 2011-10-16 2011.
 • Karlsen, Silje Solheim. ”Dr. Nansens ulogiske plan til selvødelæggelse” - Fram-ferden sett fra utsiden og innsiden. Lørdagsuniversitetet 2011-11-05 - 2011-11-05 2011.
 • Karlsen, Silje Solheim. Sybaritter i Polhavet. Kuiper 2011 (2). ISSN 0809-8212.s 59 - 65.
 • Karlsen, Silje Solheim. Fridtjof Nansen: Farthest North (1897). SASS 2008-03-13 - 2008-03-15 2008.
 • Karlsen, Silje Solheim. ”He was to become a man”: A Reading of Klaus Rifbjerg’s Nansen and Johansen: A Winter’s Tale (2002). Arctic Discourses 2008 2008-03-21 - 2008-03-23 2008.
 • Karlsen, silje solheim. - Om polarhelten og myten om nord i Fridtjof Nansens Fram over Polhavet (1897). Norgesseminaret 2007 2007-10-11 - 2007-10-13 2007.
 • Karlsen, Silje Solheim. Myth and Masculinity in Arctic Literature. Communication as Translatio. Nordic-Baltic-Russian Cultural Dialogues 2006-05-09 - 2006-05-11 2006.
 • Karlsen, Silje Solheim. Hadle Oftedal ANdersen og Idar Stegane (red.): Modernisme i norsk lyrikk 1. Nordlit 2006 (19). ISSN 0809-1668.
 • Look at all works in CRIStin →