Bilde av Evju, Kristin
Photo: Torje Jenssen

Kristin Evju


University lecturer


 • Kristin Evju, Torjer Andreas Olsen :
  Undervisning om samiske temaer i skolen - betydninga av kompetanse og urfolksperspektiv for en inkluderende praksis
  Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2022 ARKIV / DOI
 • Kristin Evju :
  'We don't talk about Sámi versus Norwegian; we talk about us.' Local articulations of education practices in Sápmi
  Universitetsforlaget 2022
 • Torjer Andreas Olsen, Kristin Evju :
  Urfolk og nasjonale minoriteter som tema i samfunnsfag
  Fagbokforlaget 2022 ARKIV
 • Kristin Evju :
  Samiske temaer i undervisninga - Perspektiver fra skolepraksis i Sápmi
  2021
 • Kristin Evju :
  Erfaringer med undervisning om samiske temaer i samfunnsfag - et lærerperspektiv.
  2021
 • Kristin Evju, Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen :
  Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis
  2021
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Samiske perspektiver i læreplaner og undervisning - muligheter og utfordringer
  2020
 • Kristin Evju, Kajsa Kemi Gjerpe :
  Undervisning om samiske temaer - muligheter og utfordringer
  2020
 • Hilde Sollid, Torjer Andreas Olsen, Kristin Evju :
  Hvilken plass har den samiske nasjonaldagen i norsk skole?
  2020
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Sápmi - an introduction
  2020
 • Kristin Evju :
  Norske lærerutdanninger og læreplaners behandling av nasjonale minoriteter og samisk tematikk.
  2019
 • Kristin Evju :
  Local articulations of Sámi content in school: fieldwork reflections.
  2019
 • Kristin Evju :
  “Lets bang the drum for fishcakes!” How the Sámi National Day plays out in Northern Norway.
  2019
 • Kristin Evju :
  Local negotiations of national demands: indigenizing education in Northern Norway.
  2019
 • Kristin Evju :
  The curricular context and implementation of education in ´Sámi issues´ in Norwegian schools.
  2018
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Sounds of Sápmi - en musikalsk reise gjennom historie og politikk
  2018
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju :
  Sápmi - an introduction
  2018
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju, Torjer Andreas Olsen, Else Grete Broderstad, Camilla Brattland, Eva Josefsen et al.:
  Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.
  Nordlys 2016 FULLTEKST
 • Kajsa Kemi Gjerpe, Kristin Evju, Else Grete Broderstad :
  Akademisk Festivalsommer
  Forskning.no 2016 DATA

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →