Personkort bilde
Associate Professor

Signe Annie Sønvisen

Associate Professor The Norwegian College of Fishery Science
Norwegian flag icon Sami flag icon

Education

2007-2013
PhD: Coastal Communities and Employment Systems? Networks and Communities in Change

2001-2003
MSc International Fisheries Management, (NCFS/UoT).

1991-1996
BSc Economics and Environmental Studies (University of Victoria, Canada)    

1988-1991
High school - Gulf Island Secondary School (Saltspring Island, Canada)
 

Work Experience

2018-present
Associate Professor, Norwegian College of Fishery Science, University of Tromsø.

2019-2020
Deputy Head of Department, Norwegian College of Fishery Science, Univeristy of Tromsø.

2017-2018
Research Manager at SINTEF Ocean for the research groups Managment, Climate and Safety.

2013-2017
Researcher at SINTEF Fisheries and Aquaculture/Ocean

2003-2007
Project Coordinator of International Relations, NCFS/UoT.

 
 Ongoing projects

Compareit -  Opportunities and challenges with innovations in aquaculture production systems

Auroral - Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas large scale applications (project participant).

Climate change and value chains in the Arctic (project participant).

DIVA – Incrased digital competency i ocean education (WP leader)

Develop – Development licenses as a driver for innovation in fish farming - Effects of technology, industry and regulation (NFR) (project participant)

SMADI – Sustainable Marine Aquaculture Development in Indonesia (UD) (project leader)

Balance – Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands (NFR) (WP leader)

HermChain - Digitalisering ved bruk av blokkjede-teknologi for sikker dokumentasjon av fangst, transport og behandling av hvitfisk (RFF) (project worker).

GearTrack – Teknologi for tyverisikring og posisjonering av utstyr (RFF) (project worker).
2020

 

 Scientific Publications (since 2015)

2019
Mariann Sandsund, Anita Øren, Trine Thorvaldsen, Ingunn Holmen, Signe Sønvisen, Cecilie Thon Heidelberg, Lisbeth Aasmoe. Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. Int.Marit. Health 70(2):100-106.

2019
Sønvisen S.A and Standal Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 104 (2019) 118-124.

2017
Sønvisen, Thorvaldsen, Holmen and Øren. Work environment and health in the fishing fleet: results from a survey amongst Norwegian fishers. Int Marit Health 2017; 68, 4:203-210.

2017
Mather, Johnsen, Sønvisen, Sridhar and Stephen. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. MAST, 16:20.

2017
Sønvisen, Thorvaldsen og Johnsen. Governing the Fisher Body – Safety as Body-Politics and Fisheries Governance. MAST, 16:9.

2016
Standal, D. Sønvisen, S.A and Asche, F. 2016. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy Journal, Vol. 63, pp. 1-7.

2015
Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marin Policy Journal, Vol. 62, p. 213-217.

2015
Thorvaldsen, T; Sønvisen, S. and Holmen I.M. Språk som sikkerhetsutfordring? Flerspråklig mannskap må norske fiskefartøy. In Sikkerhet i norske farvann, Antonsen S. and Kongsvik T. (eds). Oslo: Gyldendal.

2015
Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy Journal, Vol. 53, s. 141-148.

 

Most recent scientific reports

2020
Solås et al. Salmon farming in the North – Regulating societal and environmental impacts. Nofima report 47/2020.
 
2019
Appraisal: Fish for Development Programme – institutional cooperation between Ghana and Norway. Mai 2019.
 
2018
Thorvaldsen, Holmen, Aasmoe, Sønvisen, et al. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten – utfordringer og helefremmende faktorer. SINTEF rapport: 2018:0287.
 
2018
Høst et al. From shool to skipper – Recrutiment and generational change in Nordic fisheries. Oxford Research.
 
2017
Richardsen, Sønvisen, Bull-Berg og Grindvoll. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016. SINTEF rapport: OC2017A-120.
 
2017
Sønvisen, S.A., Johnsen J.P, og Vik J. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. Rapport 1/2017 Bygdeforsk.
 
2017
Sønvisen SA, Syversen T., og Bekkevoll, A. TeineSpor. SINTEF Nord rapport nr. 2017:00102 – Restricted.
 
2017
Sønvisen, S.A. and Standal D. Levendelagring: En framtidig næring? SINTEF rapport A28012.
 
2016
Thorvaldsen, T.M; Sønvisen, S.A., Holmen I.M.; Øren, A. Fiskerhelseundersøkelsen - Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. SINTEF rapport A27653.
 
2016
Holte E.A., Sønvisen S.A., Holmen, I.M. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer. SINTEF rapport MT2015 F-182 (oppdrag for NFR og IN)MT2015 F-182
 
Popular Scientific Articles and Media Contributions (since 2015)

2018
Mest optimisme i Norge. Kyst og Fjord. Juni 2018, uke 26, nr. 25.

2018
Lærer ikke å fiske på skolen. Kyst og Fjord. Juni 2018, uke 26, nr. 25.

2017
Levende lagring – næring med framtid? FiskeribladetFiskaren 27.01.2017

2017
Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. Nett.no 280.01.2017.

2017
Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue – samarbeid på tvers må til få å utvikle ny havteknologi. Holte og Sønvisen, Sysla, 26.01.2017

2017
Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue – Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknoloig. Gemini 26.01.2017.

2016
Mest bekymret for helsa. http://www.fjt.no/nyheter/2016/08/29/Dette-bekymrer-de-norske-fiskerne-mest-13253628.ece

2016
Kyst og fjord – Norfisning issue

2016
Hvordan er rekrutteringen til fiskerinæringen? 13.06.2016 Radio Nordkapp

2016
Forsket på Norges triveligste yrke. Kyst og fjord, Juni 2016.

2016
Derfor trives fiskerne så godt i jobben sin. FiskeribladetFiskaren.18.06.2020. https://fiskeribladet.no/nyheter/?lukk_cookieinfo=ja&artikkel=47558

2015
Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar nr. 4-2015 p. 27-32

2015
Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. Norwegian Broadcasting Company (NRK-Nordnytt) http://www.nrk.no/troms/_-vi-har-landets-farligste-yrke_-men-ingen-trives-sa-godt-som-oss-1.12422450. 22. June 2015.

2015
Om trivsel i fiskeriene. Nyhetsettermiddag (P2), Norwegian Broadcasting Company (NRK). 22. June 2015.

2015
Fiskere er lykkligst på jobb. Nordpå! (P1), Norwegian Broadcasting Company (NRK). 22. June 2015.

2015
De har Norges triveligste arbeidsplass. http://forskning.no/fiskerifag-arbeid/2015/06/de-har-norges-triveligste-arbeidsplass-0. 22. June 2015.

2015
Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og Fjord, nr. 3, årgang 5.

Conferences and Presentations (since 2015)

2021
Rekruttering og sysselsetting i endring. Digitalt foredrag for Håp i Havet, 2021.

2021
GDPR in research project (Presentasjon for BFE supervisors obligatory for employees attending the Result, UiT course in research supervision in the academic year 2020/2021)

2019
Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution – The case of the Norwegian fishing fleet. Seminar with the freezer longline fleet in Seattle, WA, USA. 11th November 2019.

2019
Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution – The case of the Norwegian fishing fleet. Seminar with fishing industry at the Seattle Maritime College, WA, USA. 11th November 2019.

2019
Who shall populate the fisheries?- the fisher occupation in the age of the fourth industrial revolution (4IR). Mare Conference, University of Amsterdam, Netherlands. 25.06.2019

2019
Acceptance of aquaculture growth by non-aquaculture industry stakeholders. Mare Conference, Univeristy of Amsterdam, Netherlands. 25.06.2019.

2018
Forgubbing i fiskeflåten? Har endringsprosessene i fiskerinæringa påvirket rekruttering? Presentasjon på stand, Norfishing, Aug. 2018

2018
Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. Presenter and moderator at ONS Technical Session on Aquaculture (Oljemessa), Stavanger Aug. 2018

2018
Plast fra havbruk – verdifull ressurs? Internasjonalt Seminar Tromsø 27.09.2018.

2018
Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentation at the annual meeting of the Coastal Fishermen's Association (Kystfiskarlaget) in Svolvær 9.5.2018.

2018
Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation? Ocean Week Conference, Trondheim, Norway. June 2018.

2018
Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av resultater for FHF fra prosjektet Fra virkemidler til verdi: Hvordan få mer verdiskaping ut av marin FoU.

2017
Historic and Contemporary Employment and recruitment Patterns the Norwegian fishing fleet. Mare Conference, University of Amsterdam, Netherlands. 

2016
Får vi folk til en moderne fiskerinæring? Presentation at the conference Fisk & Folk in Havøysund 20.-21.September.

2016
Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. Presenter and moderator at ONS Technical Session Transition – Aquaculture (Oljemessa)

2016
Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa? Presentation at dialogue conference North Cape. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa? in Honningsvåg, 6-8 juni 2016.

2016
Paradise Lost? Transformation of Fisheries Employment Systems in Norway. 4th Nordic Conference on Rural Research. 22-24 May, University of Akureyri, Iceland

2016
Teknologi for utnyttelse av havrommet – teknologiske synergier og framtidige utviklingsbehov. Presentasjon for Sogn og Fjordane maritim forening, Loen April 2016.

2016
Fisher Health Survey Results (Fiskerhelse undersøkelsen). Presentation at the annual meeting of the Coastal Fishermen's Association (Kystfiskarlaget) in Mortsund, Lofoten 12-13. Mai 2016.

2015
Governing fishers' bodies. The MARE Conference, University of Amsterdam, Netherlands.

2015
Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Presentation for Tromstrygd-skolen, Tromsø. Nov. 2015.

Teaching

2021
Responsible and teaching Statistikk og metode for fiskeri- og havbruksvitenskap (FSK-1121)

2020
Responsible and teaching Marine Planning (SVF-3555)

 

International Scientific Review

Reviewer for Sociologia Ruralis, MAST, Marine Policy, ICES journal, Ambio, Journal of Social Science and Medicine.

 

Other Relevant Experience

2020-present
Redaksjonråd for Økonomiskfiskeriforskning

2019-present
NFH representant Fiskerifaglig forum (FFF)

2019-present
Deputy leader for the research programme Fjord og Kyst, Fram senteret

2006-2012
Member of the Steerring Commitee for Internship (Co-Op) At NCFS

2006-2008
Deputy chair for SEMUT (Center for Environment and Development Studies at UiT)

 

FSK-1121 Statistics for fisheries and aquaculture science

SVF-3555 Marine Spatial Planning

 • Sønvisen, Signe A.; Vik, Christian. Shaping aquaculture management—an interest tug o’ war. Sustainability 2021; Volum 13 (16). ISSN 2071-1050.s doi: 10.3390/su13168853.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 2019; Volum 104. ISSN 0308-597X.s 118 - 124.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.02.039.

 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Aasmoe, lisbeth. Musculoskeletal symptoms among workers in the commercial fishing fleet of Norway. International Maritime Health 2019; Volum 70 (2). ISSN 1641-9251.s 100 - 106.s doi: 10.5603/IMH.2019.0016.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Work environment and health in the fishing fleet: Results from a survey amongst Norwegian fishers. International Maritime Health 2017; Volum 68 (4). ISSN 1641-9251.s 203 - 210.s doi: 10.5603/IMH.2017.0038.

 • Mather, Charles; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Sridhar, Aarthi; Stephen, Johny. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. Maritime Studies 2017; Volum 16:20. ISSN 1872-7859.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s40152-017-0074-4.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing the fisher body – safety as body-politics and fisheries governance. Maritime Studies 2017; Volum 16 (9). ISSN 1872-7859.s 1 - 20.s doi: 10.1186/s40152-017-0063-7.

 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie; Asche, Frank. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy 2016; Volum 63. ISSN 0308-597X.s 1 - 7.s doi: 10.1016/j.marpol.2015.09.017.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Språk som sikkerhetsutfordring? Flerspråklig mannskap på norske fiskefartøy.. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-47974-6.

 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marine Policy 2015; Volum 62. ISSN 0308-597X.s 213 - 217.s doi: 10.1016/j.marpol.2015.09.021.

 • Standal, Dag; Sønvisen, Signe Annie. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy 2015; Volum 53. ISSN 0308-597X.s 141 - 148.s doi: 10.1016/j.marpol.2014.12.002.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie. Multilingual crews on Norwegian fishing vessels: Implications for communication and safety on board. Marine Policy 2014; Volum 43. ISSN 0308-597X.s 301 - 306.s doi: 10.1016/j.marpol.2013.06.013.

 • Sønvisen, Signe Annie. Contemporary fisher images: Ideologies, policies and diversity. Journal of Rural Studies 2014; Volum 34. ISSN 0743-0167.s 193 - 203.s doi: 10.1016/j.jrurstud.2014.01.011.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. Farvel til fiskeren? Om frafall og rekruttering til fiske. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 303 - 316.

 • Sønvisen, Signe Annie. Recruitment to the Norwegian fishing fleet: storylines, paradoxes, and pragmatism in Norwegian fisheries and recruitment policy. Maritime Studies 2013; Volum 12 (8). ISSN 1872-7859.s 1 - 26.s doi: 10.1186/2212-9790-12-8.

 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox: Recruitment to the Norwegian Fishing Fleet. Alaska Sea Grant 2012 ISBN 978-1-56612-171-2.s 353 - 372.s doi: 10.1186/2212-9790-12-8.

 • Vik, Jostein; Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, signe annie. Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts- og lokalsamfunnspolitikk. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2708-6.s 405 - 425.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. The Norwegian coastal employment system: What It Was and What It Is. (Prosjekt: http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=262122) Maritime Studies 2011; Volum 10 (1). ISSN 1872-7859.s 31 - 56.

 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie; Walderhaug, Ståle; Ræder, Truls Bakkejord. Arbeidskraft i Nord. 2021 ISBN 978-82-14-06451-3.

 • Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Robertsen, Roy; Young, Nathan; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Simonsen, Knud; Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Salmon farming in the North: How do we regulate growth?. Fram Forum 2021; Volum 10. ISSN 1893-5532.s 50 - 53.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie. Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR). Greensight: Blå innsikt for grønn fremtid - Kunnskapsdeling med fiskere og forskere 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with fisheries stakeholder at Seattle Maritime College 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with the longline freezer fleet in Seattle 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. 2018 ISBN 978-82-14-06646-3.

 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Sønvisen, Signe Annie. Forgubbing i fiskeflåten?. Nor-Fishing 2018-09-23 - 2018-09-24 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS - Oljemessa 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Plast fra havbruk – verdifull ressurs?. Internasjonalt seminar 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentasjon på årsmøtet til Norges kystfiskarlagt 2018-05-09 - 2018-05-10 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Katja, Hydle. Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av forskningsresulater i prosjektet: VirkeVerdi (FHF) 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.

 • Kine, Jakobsen; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (Omtale: https://www.lofotposten.no/fiskeri/naringsliv/arbeidsliv/vi-tjener-gode-penger-na/s/5-29-272327) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (Omtale: https://fiskeribladet.no/nyheter/default.asp?artikkel=51931) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017. (Omtale: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Mer-positiv-holdning) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet. MARE 2017 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.

 • Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120. 2017 ISBN 978-82-7174-295-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. (http://www.bygdeforskning.no/download.php?filid=158c7ea412eab9-) 2017; Volum 1/2017 (1/2017). ISSN 1503-2035.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. Gemini 2017. ISSN 0802-085X.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levende lagring - næring med framtid?. 2017.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levendelagring: En framtidig næring? (SINTEF Report A28012). 2017 ISBN 978-82-14-06208-3.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS 2016 2016-09-01 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Nordområdekonferansen 20916 2016-11-17 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Programkonferansen Havbruk2016 2016-04-19 - 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi på laksens premisser. 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Technical Session: Transition - Aquaculture. Technical session i forbindelse med ONS 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa?. Dialogkonferanse 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Får vi folk til en moderne fiskerinæring?. Conference 2016-09-20 - 2016-09-21 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet. Nordic Ruralities, 4. Nordic Conference for Rural Research 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Sønvisen, Signe Annie; Aasmoe, lisbeth; Holmen, Ingunn Marie; Heidelberg, Cecilie Thon; Thorvaldsen, Trine. Exposure to extreme work environments and musculoskeletal symptoms in the Norwegian fishing fleet. Avslutningskonferanse 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. 2016 ISBN 9788214060799.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182. 2016.

 • Forberg, Bjørn Tore; Sønvisen, Signe Annie. Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og fjord 2015; Volum 3 (5).s 10 - 11.

 • Fjørtoft, Kay Endre; Tjora, Åsmund; Holmen, Ingunn Marie; Jensen, Irene Anite; Sønvisen, Signe Annie; Rødseth, Ørnulf Jan; Behlke, Rico; Steinebach, Christian. SARiNOR: WP2- Alarmering og varsling. 2015 ISBN 978-82-7174-266-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Genial ide for å finne spøkelsesgarn. 2015.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Høye, Erik U. De har Norges triveligste arbeidsplass. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fiskere er lykkligst på jobb. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Om trivsel i fiskeriene. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar 2015; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 27 - 32.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-11-27 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-09-13 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing fishers' bodies. MARE conference 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.

 • Holmen, Ingunn Marie; Eldby, Jørn; Sønvisen, Signe Annie; McGuinness, Edgar. Safety and maintenance management of marine operations in the Arctic – learning from fisheries​. Arctic Frontiers 2014 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020. 2014 ISBN 978-82-14-05757-7.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen – I dag og fram mot 2020. 2014.

 • Sønvisen, Signe Annie. Future of small-scale, fisheries-dependent communities - in an employment perspective. North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA) 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Working environment and health in the Norwegian fishinhg fleet - challenges and health promoting factors. Health Promotion Research - An International Forum "Next Health" 2014-08-25 - 2014-08-27 2014.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. FISKERI OG FISKERISAMFUNN ENDRING. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 20 - 20.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi gir muligheter. Tromstrygd skolen 2013-10-04 - 2013.

 • Aasmoe, lisbeth; Bang, Berit; Heidelberg, Cecilie Thon; Holmen, Ingunn Marie; Sandsund, Mariann; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita. Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors. MareHealth meeting in Göteborg 2013-09-12 - 2013-09-13 2013.

 • Sønvisen, Signe Annie. Coastal Communities and Employment Systems: Networks and communities in change. 2013 ISBN 9788282660693.

 • Sønvisen, Signe Annie. Subject formation and pragmatism. The Mare Conference 2013 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord. En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox. The Mare Conference 2011 2011-07-06 - 2011-07-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. What do you mean recruitment? The Recruitment Paradox. Fishing People of the North Symposium 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.

 • Sønvisen, signe annie. -Ingen forgubbing. 2011.

 • Sønvisen, signe annie. Rekruttering i Lofoten. Foredrag 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community wasn’t dead after all – Value orientation among Norwegian fishers. EASST Conference 2010-09-02 - 2010-09-04 2010.

 • Johnsen, Jahn Petter; Bjørkan, Maiken; Sønvisen, Signe Annie. ...but Community wasn't dead, it was just transformed. Cyborgization in Norwegian Fisheries Management. 12th North Atlantic Fisheries History Conference 2009-08-19 - 2009-08-22 2009.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community Wasn’t Dead After All. CES summer school 2009-07-06 - 2009-07-09 2009.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; SØnvisen, signe annie. Rekrutteringsutfordringer for marin sektor i framtida. Norsk Sjømat 2009 (4). ISSN 0807-1551.s 20 - 21.

 • Sønvisen, Signe Annie. COASTAL COMMUNITIES AND EMPLOYMENT SYSTEMS IN CHANGE IN THE CYBORG ERA:Knowledge gaps in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. MARE conference 2007-07-02 - 2007-07-05 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie. Changes in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. KystogFisk workshop 2007-08-29 - 2007-08-31 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie; Pajot, Germain; Anmarkrud, Thomas. Survey of Fisheries Rehabilitation in Sri Lanka. 2006.

 • Bryceson, Ian; Havnevik, Kjell J.; Isinika, Aida; Jørgensen, Ivar; Melamari, Lota; Sønvisen, Signe. Management of Natural Resources Programme, Tanzania. Mid-term Review of TAN-092 Phase III (2002-2006). 2005.

 • Edwards, Peter; Rimmer, Michael; Nghia, Truong Trong; Duc, Do Thi Minh; Sønvisen, Signe Annie. Building advanced research, education and extension capacity of Research Institute for Aquaculture No.1. 2005.

 • Sønvisen, Signe Annie. Integrated Coastal Zone Management (ICZM). The allocation of space in Norwegian aquaculture-from local lottery to central planning?. 2003.

 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie; Walderhaug, Ståle; Ræder, Truls Bakkejord. Arbeidskraft i Nord. 2021 ISBN 978-82-14-06451-3.

 • Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Robertsen, Roy; Young, Nathan; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Simonsen, Knud; Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Salmon farming in the North: How do we regulate growth?. Fram Forum 2021; Volum 10. ISSN 1893-5532.s 50 - 53.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie. Utvikling for framtidas kystfisker – økonomi, helse og samfunn under den 4. industrielle revolusjon (4IR). Greensight: Blå innsikt for grønn fremtid - Kunnskapsdeling med fiskere og forskere 2019-11-27 - 2019-11-27 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with fisheries stakeholder at Seattle Maritime College 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fisheries Recruitment and Knowledge in the age of the Fourth Industrial Revolution - The case of Norway. Seminar with the longline freezer fleet in Seattle 2019-10-11 - 2019-10-11 2019.

 • Thorvaldsen, Trine; Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten - utfordringer og helsefremmende faktorer. 2018 ISBN 978-82-14-06646-3.

 • Jakobsen, Kine Charlotte; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Sønvisen, Signe Annie. Forgubbing i fiskeflåten?. Nor-Fishing 2018-09-23 - 2018-09-24 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS - Oljemessa 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Plast fra havbruk – verdifull ressurs?. Internasjonalt seminar 2018-09-27 - 2018-09-27 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fra skole til skipper – Nordiske fiskerier i nordiske samfunn. Presentasjon på årsmøtet til Norges kystfiskarlagt 2018-05-09 - 2018-05-10 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Recruitment and employment as a prerequisite for local value creation?. Ocean Week 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Sønvisen, Signe Annie; Katja, Hydle. Bedriftenes roller, diversitet, og ønsker. Presentasjon av forskningsresulater i prosjektet: VirkeVerdi (FHF) 2018-04-12 - 2018-04-12 2018.

 • Kine, Jakobsen; Sønvisen, Signe Annie. Regionale forskjeller i sykefravær. 2018 ISBN 978-82-14-06667-8.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (Omtale: https://www.lofotposten.no/fiskeri/naringsliv/arbeidsliv/vi-tjener-gode-penger-na/s/5-29-272327) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten. (Omtale: https://fiskeribladet.no/nyheter/default.asp?artikkel=51931) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stor framtidstro blant fiskere. Pressemelding sent ut fra prosjektet "Rekruttering som forutsetning for verdiskaping". Oppslag i Kyst og Fjord, Fiskeribladet og Lofotposten 16.03.2017. (Omtale: https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Mer-positiv-holdning) 2017.

 • Johnsen, Jahn Petter; Sønvisen, Signe Annie; Vik, Jostein. Stability and mobility? What do survey data, qualitative interviews and anecdotic material tell us about the contemporary employment system in the Norwegian fishing fleet?. On the Move - Seminar 2017-05-16 - 2017-05-16 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Historic and Contemporary Employment and Recruitment Patterns the Norwegian Fishing Fleet. MARE 2017 2017-07-05 - 2017-07-07 2017.

 • Richardsen, Roger; Sønvisen, Signe Annie; Bull-Berg, Heidi; Grindvoll, Inger Lise Tyholt. Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120. 2017 ISBN 978-82-7174-295-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. Mellom nettverk og marked II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske. (http://www.bygdeforskning.no/download.php?filid=158c7ea412eab9-) 2017; Volum 1/2017 (1/2017). ISSN 1503-2035.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue - Samarbeid på tvers av bransjer må til for å utvikle ny teknologi.. Gemini 2017. ISSN 0802-085X.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levende lagring - næring med framtid?. 2017.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Sløsing hvis havnæringene forblir på hver sin tue. 2017.

 • Sønvisen, Signe Annie; Standal, Dag. Levendelagring: En framtidig næring? (SINTEF Report A28012). 2017 ISBN 978-82-14-06208-3.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Technology for ocean space development – Crosscutting synergies and future development needs. ONS 2016 2016-09-01 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Nordområdekonferansen 20916 2016-11-17 - 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Teknologi for utnyttelse av havrommet – tverrgående synergier og framtidige utviklingsbehov. Programkonferansen Havbruk2016 2016-04-19 - 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi på laksens premisser. 2016.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie. Technical Session: Transition - Aquaculture. Technical session i forbindelse med ONS 2016-09-01 - 2016-09-01 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Hva gjøres i regioner som lykkes med utvikling av fiskerinæringa?. Dialogkonferanse 2016-06-07 - 2016-06-07 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie. Får vi folk til en moderne fiskerinæring?. Conference 2016-09-20 - 2016-09-21 2016.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein. From local systems to professional networks - the transformation of employment and recruitment mechanisms in the Norwegian fishing fleet. Nordic Ruralities, 4. Nordic Conference for Rural Research 2016-05-22 - 2016-05-24 2016.

 • Sandsund, Mariann; Øren, Anita; Sønvisen, Signe Annie; Aasmoe, lisbeth; Holmen, Ingunn Marie; Heidelberg, Cecilie Thon; Thorvaldsen, Trine. Exposure to extreme work environments and musculoskeletal symptoms in the Norwegian fishing fleet. Avslutningskonferanse 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie; Øren, Anita. Fiskerhelseundersøkelsen: Sammenhenger mellom arbeid, arbeidsmiljø og helse hos norske yrkesfiskere. 2016 ISBN 9788214060799.

 • Holte, Even Ambros; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Havteknologi - Potensialet for utvikling av tverrgående teknologier og teknologisk utstyr til bruk i marin, maritim og offshore sektorer - MT2015 A-182. 2016.

 • Forberg, Bjørn Tore; Sønvisen, Signe Annie. Unge fiskere tenker på lokalsamfunn og lønnsomhet. Kyst og fjord 2015; Volum 3 (5).s 10 - 11.

 • Fjørtoft, Kay Endre; Tjora, Åsmund; Holmen, Ingunn Marie; Jensen, Irene Anite; Sønvisen, Signe Annie; Rødseth, Ørnulf Jan; Behlke, Rico; Steinebach, Christian. SARiNOR: WP2- Alarmering og varsling. 2015 ISBN 978-82-7174-266-9.

 • Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter. Genial ide for å finne spøkelsesgarn. 2015.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Sønvisen, Signe Annie; Heidelberg, Cecilie Thon; Høye, Erik U. De har Norges triveligste arbeidsplass. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Fiskere er lykkligst på jobb. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Om trivsel i fiskeriene. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Vi har landets farligste yrke, men ingen trives så godt som oss. 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie. Kystsysselsetting når oljen forsvinner. Ottar 2015; Volum 4. ISSN 0030-6703.s 27 - 32.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-11-27 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine. Fiskerens liv og levnet – Trivsel, helse og sikkerhet. Tromstrygd skolen 2015-09-13 - 2015.

 • Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Johnsen, Jahn Petter. Governing fishers' bodies. MARE conference 2015-06-24 - 2015-06-26 2015.

 • Holmen, Ingunn Marie; Eldby, Jørn; Sønvisen, Signe Annie; McGuinness, Edgar. Safety and maintenance management of marine operations in the Arctic – learning from fisheries​. Arctic Frontiers 2014 2014-01-19 - 2014-01-24 2014.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen - i dag og fram til 2020. 2014 ISBN 978-82-14-05757-7.

 • Henriksen, Kristian; Olafsen, Trude; Sønvisen, Signe Annie. Kartlegging av behov for kompetanse og arbeidskraft i sjømatnæringen – I dag og fram mot 2020. 2014.

 • Sønvisen, Signe Annie. Future of small-scale, fisheries-dependent communities - in an employment perspective. North Atlantic Fisheries History Association (NAFHA) 2014-09-24 - 2014-09-27 2014.

 • Sandsund, Mariann; Holmen, Ingunn Marie; Aasmoe, lisbeth; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita; Heidelberg, Cecilie Thon; Bang, Berit. Working environment and health in the Norwegian fishinhg fleet - challenges and health promoting factors. Health Promotion Research - An International Forum "Next Health" 2014-08-25 - 2014-08-27 2014.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; Sønvisen, Signe Annie. FISKERI OG FISKERISAMFUNN ENDRING. Fiskaren 2013. ISSN 0015-3095.s 20 - 20.

 • Sønvisen, Signe Annie. Teknologi gir muligheter. Tromstrygd skolen 2013-10-04 - 2013.

 • Aasmoe, lisbeth; Bang, Berit; Heidelberg, Cecilie Thon; Holmen, Ingunn Marie; Sandsund, Mariann; Sønvisen, Signe Annie; Thorvaldsen, Trine; Øren, Anita. Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors. MareHealth meeting in Göteborg 2013-09-12 - 2013-09-13 2013.

 • Sønvisen, Signe Annie. Coastal Communities and Employment Systems: Networks and communities in change. 2013 ISBN 9788282660693.

 • Sønvisen, Signe Annie. Subject formation and pragmatism. The Mare Conference 2013 2013-08-26 - 2013-08-28 2013.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord En studie av omfang, rekruttering, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Thorvaldsen, Trine; Sønvisen, Signe Annie; Holmen, Ingunn Marie. Sikker kommunikasjon om bord. En studie av omfang, rekruttering, språk, kommunikasjon og sikkerhet med fokus på utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeflåte. 2012 ISBN 978-82-14-05447-7.

 • Sønvisen, Signe Annie. The Recruitment Paradox. The Mare Conference 2011 2011-07-06 - 2011-07-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. What do you mean recruitment? The Recruitment Paradox. Fishing People of the North Symposium 2011-09-14 - 2011-09-17 2011.

 • Sønvisen, signe annie. -Ingen forgubbing. 2011.

 • Sønvisen, signe annie. Rekruttering i Lofoten. Foredrag 2011-06-09 - 2011-06-09 2011.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community wasn’t dead after all – Value orientation among Norwegian fishers. EASST Conference 2010-09-02 - 2010-09-04 2010.

 • Johnsen, Jahn Petter; Bjørkan, Maiken; Sønvisen, Signe Annie. ...but Community wasn't dead, it was just transformed. Cyborgization in Norwegian Fisheries Management. 12th North Atlantic Fisheries History Conference 2009-08-19 - 2009-08-22 2009.

 • Sønvisen, Signe Annie. Community Wasn’t Dead After All. CES summer school 2009-07-06 - 2009-07-09 2009.

 • Johnsen, Jahn Petter; Vik, Jostein; SØnvisen, signe annie. Rekrutteringsutfordringer for marin sektor i framtida. Norsk Sjømat 2009 (4). ISSN 0807-1551.s 20 - 21.

 • Sønvisen, Signe Annie. COASTAL COMMUNITIES AND EMPLOYMENT SYSTEMS IN CHANGE IN THE CYBORG ERA:Knowledge gaps in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. MARE conference 2007-07-02 - 2007-07-05 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie. Changes in employment and recruitment systems in Norwegian marine sector. KystogFisk workshop 2007-08-29 - 2007-08-31 2007.

 • Sønvisen, Signe Annie; Pajot, Germain; Anmarkrud, Thomas. Survey of Fisheries Rehabilitation in Sri Lanka. 2006.

 • Bryceson, Ian; Havnevik, Kjell J.; Isinika, Aida; Jørgensen, Ivar; Melamari, Lota; Sønvisen, Signe. Management of Natural Resources Programme, Tanzania. Mid-term Review of TAN-092 Phase III (2002-2006). 2005.

 • Edwards, Peter; Rimmer, Michael; Nghia, Truong Trong; Duc, Do Thi Minh; Sønvisen, Signe Annie. Building advanced research, education and extension capacity of Research Institute for Aquaculture No.1. 2005.

 • Sønvisen, Signe Annie. Integrated Coastal Zone Management (ICZM). The allocation of space in Norwegian aquaculture-from local lottery to central planning?. 2003.

 • 2019
  Sønvisen S.A and Standal Dag. Catch-based aquaculture in Norway - Institutional challenges in the development of a new marine industry. Marine Policy 104 (2019) 118-124.


  2017
  Mather, Johnsen, Sønvisen, Sridhar and Stephen. Introduction to the themed issue - Poststructural approaches to fisheries. MAST, 16:20.


  2017
  Sønvisen, Thorvaldsen og Johnsen. Governing the Fisher Body – Safety as Body-Politics and Fisheries Governance. MAST, 16:9.


  2016
  Standal, D. Sønvisen, S.A and Asche, F. 2016. Fishing in deep waters: The development of a deep-sea fishing coastal fleet in Norway. Marine Policy Journal, Vol. 63, pp. 1-7.


  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Into the scrap iron business: Transaction costs for fleet sustainability in Norway. Marin Policy Journal, Vol. 62, p. 213-217.


  2015
  Standal, D. and Sønvisen S.A. 2015. Gear liberalization in the Northeast Arctic cod fisheries – Implications for sustainability, efficiency and legitimacy. Marine Policy Journal, Vol. 53, s. 141-148.


  2014
  Sønvisen, Signe Annie. 2013. Contemporary fisher images; Ideologies, policies and diversity. Journal of Rural Studies, Vol. 34, pp 193-203.


  2013
  Johnsen, J.P, Vik, J. og Sønvisen, S.A. 2013. Farvel til fiskeren? Om frafall og rekruttering til fiske. I Jentoft, S., Nergård, J-I. og Røvik, K.A (red) Hvor går Nord-Norge – Politiske tidslinjer. Stamsund: Orkana Akademiske.


  2013
  Sønvisen, Signe Annie. 2013. Recruitment to the Norwegian fishing fleet: storylines, paradoxes and pragmatism in Norwegian fisheries and recruitment policy. Maritime Studies (MAST) 2013; Volume 12(1), p. 1-26.


  2012
  Sønvisen, Signe Annie. 2012. The Recruitment Paradox: Recruitment to the Norwegian Fishing Fleet. In: Fishing People of the North – Cultures, Economies and Management Responding to Change. Proceedings from the 27th Lowell Wakefield Fisheries Symposium, Alaska Sea Grant.


  2011
  Sønvisen, Signe A., Jahn Peter Johnsen, and Jostein Vik. 2011. The Coastal Employment System - what it was and what it is. MAST 10 (1), pp 31-56.


  2011
  Vik, Jostein, Jahn Peter Johnsen, and Signe A. Sønvisen. 2011. Kysten i endring: Om fiskeripolitikken som distrikts og lokalsamfunnspolitikk in Rurale brytninger edited by M. S. Haugen and E. P. Stræte. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

   

   

  [Loading...]